đầu trang
tìm thấy 60 sản phẩm
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09 (Đen phối bạc) at 285000.00 VND from Lazada
-18%
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09 (Đen phối bạc)
285.000 đ 349.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch Hongkong electronics DZ09 (Đen phối bạc) at 285000.00 VND from Lazada
-30%
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch Hongkong electronics DZ09 (Đen phối bạc)
285.000 đ 409.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smart Watch Uwatch DZ09 (Vàng đồng) at 304000.00 VND from Lazada
-39%
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smart Watch Uwatch DZ09 (Vàng đồng)
304.000 đ 499.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh hỗ trợ sim điện thoại Smartwatch DZ09 (Trắng) at 304000.00 VND from Lazada
-24%
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh hỗ trợ sim điện thoại Smartwatch DZ09 (Trắng)
304.000 đ 399.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh smartwatch AW08 Q8 (Đen) at 351000.00 VND from Lazada
-40%
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh smartwatch AW08 Q8 (Đen)
351.000 đ 590.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09 (Trắng phối bạc) at 285000.00 VND from Lazada
-18%
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09 (Trắng phối bạc)
285.000 đ 349.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Kính thực tế ảo Mobile VR (Đen) at 319000.00 VND from Lazada
-47%
Hong Kong Electronics Kính thực tế ảo Mobile VR (Đen)
319.000 đ 607.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (Đen) at 304000.00 VND from Lazada
-39%
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (Đen)
304.000 đ 499.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Bộ 5 bút cảm ứng at 139000.00 VND from Lazada
-41%
Hong Kong Electronics Bộ 5 bút cảm ứng
139.000 đ 239.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (đen phối bạc) at 304000.00 VND from Lazada
-39%
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (đen phối bạc)
304.000 đ 499.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Kính thực tế ảo 3D VR Glass Cardboard dạng bìa các tông VRC01 at 57000.00 VND from Lazada
-50%
Hong Kong Electronics Kính thực tế ảo 3D VR Glass Cardboard dạng bìa các tông VRC01
57.000 đ 114.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Miếng dán cường lực 1 mặt iPhone 4 4S at 99000.00 VND from Lazada
-34%
Hong Kong Electronics Miếng dán cường lực 1 mặt iPhone 4 4S
99.000 đ 150.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh smartwatch Hongkong electronics AW08 Q8(Đen) at 370000.00 VND from Lazada
-37%
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh smartwatch Hongkong electronics AW08 Q8(Đen)
370.000 đ 590.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh smartwatch AW08 Q8(Đen) at 380000.00 VND from Lazada
-13%
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh smartwatch AW08 Q8(Đen)
380.000 đ 439.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (Đen phối bạc) at 304000.00 VND from Lazada
-39%
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (Đen phối bạc)
304.000 đ 499.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Đế kẹp điện thoại đuôi khỉ 360 độ (Trắng) at 50000.00 VND from Lazada
-48%
Hong Kong Electronics Đế kẹp điện thoại đuôi khỉ 360 độ (Trắng)
50.000 đ 95.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smart Watch Uwatch DZ09 (Vàng đồng) at 285000.00 VND from Lazada
-26%
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smart Watch Uwatch DZ09 (Vàng đồng)
285.000 đ 389.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (Đen) at 304000.00 VND from Lazada
-47%
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (Đen)
304.000 đ 580.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09 (Trắng phối bạc) at 285000.00 VND from Lazada
-28%
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09 (Trắng phối bạc)
285.000 đ 399.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Miếng dán cường lực iPhone 6 Plus - at 133000.00 VND from Lazada
-44%
Hong Kong Electronics Miếng dán cường lực iPhone 6 Plus -
133.000 đ 239.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Pin cho đồng hồ thông minh DZ09 Apwatch A1 A8L GM08 at 99000.00 VND from Lazada
-50%
Hong Kong Electronics Pin cho đồng hồ thông minh DZ09 Apwatch A1 A8L GM08
99.000 đ 198.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (Đen) at 332000.00 VND from Lazada
-33%
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (Đen)
332.000 đ 499.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Miếng dán cường lực 2 mặt cho iPhone 6 plus at 219000.00 VND from Lazada
-27%
Hong Kong Electronics Miếng dán cường lực 2 mặt cho iPhone 6 plus
219.000 đ 300.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09 (Đen phối bạc) at 304000.00 VND from Lazada
-39%
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09 (Đen phối bạc)
304.000 đ 499.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh US8 at 759000.00 VND from Lazada
-58%
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh US8
759.000 đ 1.808.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (Đen) at 313000.00 VND from Lazada
-30%
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (Đen)
313.000 đ 450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (Đen phối vàng) at 313000.00 VND from Lazada
-37%
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (Đen phối vàng)
313.000 đ 499.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (Đen phối bạc) at 332000.00 VND from Lazada
-37%
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (Đen phối bạc)
332.000 đ 529.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (Đen) at 304000.00 VND from Lazada
-39%
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (Đen)
304.000 đ 499.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (Đen) at 313000.00 VND from Lazada
-38%
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (Đen)
313.000 đ 509.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Kính thực tế ảo 3D dùng cho điện thoại VR Box thế hệ 3 at 199000.00 VND from Lazada
-43%
Hong Kong Electronics Kính thực tế ảo 3D dùng cho điện thoại VR Box thế hệ 3
199.000 đ 350.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (Đen phối bạc) at 304000.00 VND from Lazada
-40%
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (Đen phối bạc)
304.000 đ 509.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Đế kẹp điện thoại đuôi khỉ 360 độ (Đen) at 46000.00 VND from Lazada
-43%
Hong Kong Electronics Đế kẹp điện thoại đuôi khỉ 360 độ (Đen)
46.000 đ 80.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Cáp MHL sang HDMI HDTV Adapter PKCN at 148000.00 VND from Lazada
-53%
Hong Kong Electronics Cáp MHL sang HDMI HDTV Adapter PKCN
148.000 đ 319.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh smartwatch AW08 Q8 (Đen) at 370000.00 VND from Lazada
-19%
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh smartwatch AW08 Q8 (Đen)
370.000 đ 459.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (Đen phối vàng) at 304000.00 VND from Lazada
-48%
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (Đen phối vàng)
304.000 đ 590.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Kính thực tế ảo Mobile VR Plus (Đen) at 349000.00 VND from Lazada
-47%
Hong Kong Electronics Kính thực tế ảo Mobile VR Plus (Đen)
349.000 đ 664.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh US8 at 759000.00 VND from Lazada
-58%
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh US8
759.000 đ 1.808.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Bộ 5 bút cảm ứng at 139000.00 VND from Lazada
-23%
Hong Kong Electronics Bộ 5 bút cảm ứng
139.000 đ 181.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh hỗ trợ sim điện thoại Smartwatch DZ09 (Đen phối bạc) at 304000.00 VND from Lazada
-24%
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh hỗ trợ sim điện thoại Smartwatch DZ09 (Đen phối bạc)
304.000 đ 399.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch InWatch C (Bạc TiTan) at 418000.00 VND from Lazada
-52%
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch InWatch C (Bạc TiTan)
418.000 đ 873.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Cáp MHL sang HDMI HDTV Adapter (Đen phối đỏ) at 76000.00 VND from Lazada
-57%
Hong Kong Electronics Cáp MHL sang HDMI HDTV Adapter (Đen phối đỏ)
76.000 đ 180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (Đen phối bạc) at 332000.00 VND from Lazada
-43%
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (Đen phối bạc)
332.000 đ 590.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Đế kẹp điện thoại đuôi khỉ 360 độ (Đỏ) at 42000.00 VND from Lazada
-55%
Hong Kong Electronics Đế kẹp điện thoại đuôi khỉ 360 độ (Đỏ)
42.000 đ 95.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Miếng dán cường lực 2 mặt Iphone 5/5S/SE at 139000.00 VND from Lazada
-26%
Hong Kong Electronics Miếng dán cường lực 2 mặt Iphone 5/5S/SE
139.000 đ 190.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Ốp mềm iPhone 6 6s + dán màn hình + cáp OTG at 80000.00 VND from Lazada
-27%
Hong Kong Electronics Ốp mềm iPhone 6 6s + dán màn hình + cáp OTG
80.000 đ 110.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09S (Trắng) at 398000.00 VND from Lazada
-42%
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09S (Trắng)
398.000 đ 690.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch U8 (Trắng) at 299000.00 VND from Lazada
-16%
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch U8 (Trắng)
299.000 đ 359.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Đế kẹp điện thoại đuôi khỉ 360 độ (Vàng) at 50000.00 VND from Lazada
-48%
Hong Kong Electronics Đế kẹp điện thoại đuôi khỉ 360 độ (Vàng)
50.000 đ 95.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (Đen phối bạc) at 313000.00 VND from Lazada
-34%
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (Đen phối bạc)
313.000 đ 480.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (Đen phối bạc) at 313000.00 VND from Lazada
-37%
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (Đen phối bạc)
313.000 đ 499.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Quạt Mini 2 cánh cổng USB uốn dẻo (Hồng) at 68000.00 VND from Lazada
-47%
Hong Kong Electronics Quạt Mini 2 cánh cổng USB uốn dẻo (Hồng)
68.000 đ 129.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Gậy chụp hình selfie monopod (Đen) at 59000.00 VND from Lazada
-34%
Hong Kong Electronics Gậy chụp hình selfie monopod (Đen)
59.000 đ 90.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09 (Trắng phối bạc) at 304000.00 VND from Lazada
-39%
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09 (Trắng phối bạc)
304.000 đ 499.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smart Bracelet D3 (Đen) at 749000.00 VND from Lazada
-50%
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smart Bracelet D3 (Đen)
749.000 đ 1.498.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09 (Trắng phối bạc) at 249000.00 VND from Lazada
-24%
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09 (Trắng phối bạc)
249.000 đ 329.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Đế kẹp điện thoại đuôi khỉ 360 độ (Xanh) at 50000.00 VND from Lazada
-51%
Hong Kong Electronics Đế kẹp điện thoại đuôi khỉ 360 độ (Xanh)
50.000 đ 102.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch AW08 (Đen) at 370000.00 VND from Lazada
-32%
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch AW08 (Đen)
370.000 đ 549.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch Hongkong electronics DZ09 (Đen phối bạc) at 285000.00 VND from Lazada
-28%
Hong Kong Electronics Đồng hồ thông minh Smartwatch Hongkong electronics DZ09 (Đen phối bạc)
285.000 đ 399.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hong Kong Electronics Miếng dán cường lực cho Iphone 5/5S/SE SV8VNAMZ-4931247457 at 59000.00 VND from Lazada
-39%
Hong Kong Electronics Miếng dán cường lực cho Iphone 5/5S/SE SV8VNAMZ-4931247457
59.000 đ 98.000 đ

Hong Kong Electronics Điện thoại & Máy tính bảng Việt Nam

Tiết kiệm hơn khi bạn mua Hong Kong Electronics Điện thoại & Máy tính bảng với mức giảm giá lên đến 58%! Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09 (Đen phối bạc), Đồng hồ thông minh Smartwatch Hongkong electronics DZ09 (Đen phối bạc) hoặc Đồng hồ thông minh Smart Watch Uwatch DZ09 (Vàng đồng) là những bộ sưu tập nổi tiếng nhất của Hong Kong Electronics Điện thoại & Máy tính bảng. Ngoài Hong Kong Electronics Điện thoại & Máy tính bảng, bạn cũng có thể kiểm tra các nhãn hiệu khác như Nillkin, iCase hoặc Samsung. Tại iprice, bạn có thể sở hữu một Hong Kong Electronics Điện thoại & Máy tính bảng với một mức giá giữa 42.000 đ-759.000 đ VND. Nếu bạn muốn, bạn có thể lựa chọn giữa một Đồng hồ thông minh hoặc Phụ kiện. Điều tốt nhất về Hong Kong Electronics Điện thoại & Máy tính bảng là bạn có thể nhận được chúng trong Đỏ, Đen hoặc Vàng!

Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Bỏ qua
Cảm ơn