đầu trang
tìm thấy 30 sản phẩm
Mua ngay tại
Adayroi
HP USB 2.0 V285W 16Gb Bạc at 234000.00 VND from Adayroi
-7%
HP - USB 2.0 V285W 16Gb Bạc
234.000 đ 254.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
HP USB 3.0 V725w 32Gb Vàng at 420000.00 VND from Adayroi
-6%
HP - USB 3.0 V725w 32Gb Vàng
420.000 đ 450.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
HP USB 2.0 V175W 32Gb Xanh at 370000.00 VND from Adayroi
-11%
HP - USB 2.0 V175W 32Gb Xanh
370.000 đ 420.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
HP USB 2.0 V250W 8GB Bạc at 146000.00 VND from Adayroi
-11%
HP - USB 2.0 V250W 8GB Bạc
146.000 đ 165.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
HP USB 2.0 V175W 8GB Xanh at 129000.00 VND from Adayroi
-18%
HP - USB 2.0 V175W 8GB Xanh
129.000 đ 158.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
HP USB 2.0 V245O 32Gb Cam at 391000.00 VND from Adayroi
-7%
HP - USB 2.0 V245O 32Gb Cam
391.000 đ 424.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
HP USB 2.0 V165W 8GB Xanh at 97000.00 VND from Adayroi
-11%
HP - USB 2.0 V165W 8GB Xanh
97.000 đ 110.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
HP USB 2.0 V210W 16Gb Bạc at 185000.00 VND from Adayroi
-13%
HP - USB 2.0 V210W 16Gb Bạc
185.000 đ 215.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
HP USB 2.0 V245O 16Gb Cam at 224000.00 VND from Adayroi
-5%
HP - USB 2.0 V245O 16Gb Cam
224.000 đ 236.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
HP USB 2.0 V223 16Gb Vàng at 283000.00 VND from Adayroi
-5%
HP - USB 2.0 V223 16Gb Vàng
283.000 đ 300.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
HP USB 3.0 V725w 16Gb Vàng at 234000.00 VND from Adayroi
-11%
HP - USB 3.0 V725w 16Gb Vàng
234.000 đ 265.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
HP USB 2.0 V285W 8GB Bạc at 156000.00 VND from Adayroi
-6%
HP - USB 2.0 V285W 8GB Bạc
156.000 đ 166.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
HP USB 2.0 V225W 8GB Vàng kim at 129000.00 VND from Adayroi
-18%
HP - USB 2.0 V225W 8GB Vàng kim
129.000 đ 158.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
HP USB 2.0 V223 8GB Vàng at 195000.00 VND from Adayroi
-7%
HP - USB 2.0 V223 8GB Vàng
195.000 đ 210.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
HP USB 2.0 V250W 16Gb Bạc at 211000.00 VND from Adayroi
-17%
HP - USB 2.0 V250W 16Gb Bạc
211.000 đ 255.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
HP USB 2.0 V220W 16Gb Bạc at 185000.00 VND from Adayroi
-13%
HP - USB 2.0 V220W 16Gb Bạc
185.000 đ 215.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
HP USB 2.0 V165W 32Gb Xanh at 293000.00 VND from Adayroi
-13%
HP - USB 2.0 V165W 32Gb Xanh
293.000 đ 340.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
HP USB 2.0 V250W 32Gb Bạc at 411000.00 VND from Adayroi
-8%
HP - USB 2.0 V250W 32Gb Bạc
411.000 đ 450.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
HP USB 2.0 V225W 32Gb Vàng at 352000.00 VND from Adayroi
-16%
HP - USB 2.0 V225W 32Gb Vàng
352.000 đ 420.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
HP USB 2.0 V210W 32Gb Bạc at 342000.00 VND from Adayroi
-12%
HP - USB 2.0 V210W 32Gb Bạc
342.000 đ 390.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
HP USB 2.0 V220W 32Gb Bạc at 332000.00 VND from Adayroi
-14%
HP - USB 2.0 V220W 32Gb Bạc
332.000 đ 390.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
HP USB 2.0 V285W 32Gb Bạc at 371000.00 VND from Adayroi
-17%
HP - USB 2.0 V285W 32Gb Bạc
371.000 đ 450.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
HP USB 2.0 V245O 8GB Cam at 146000.00 VND from Adayroi
-7%
HP - USB 2.0 V245O 8GB Cam
146.000 đ 158.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
HP USB 2.0 V165W 16Gb Xanh at 156000.00 VND from Adayroi
-54%
HP - USB 2.0 V165W 16Gb Xanh
156.000 đ 340.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
HP USB 2.0 V150w 8GB Xanh at 94000.00 VND from Adayroi
-2%
HP - USB 2.0 V150w 8GB Xanh
94.000 đ 96.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
HP USB 2.0 V223 32Gb Vàng at 489000.00 VND from Adayroi
-5%
HP - USB 2.0 V223 32Gb Vàng
489.000 đ 520.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
HP USB 2.0 V220W 8GB Bạc at 122000.00 VND from Adayroi
-11%
HP - USB 2.0 V220W 8GB Bạc
122.000 đ 138.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
HP USB 2.0 V225W 16Gb Vàng at 151000.00 VND from Adayroi
-35%
HP - USB 2.0 V225W 16Gb Vàng
151.000 đ 235.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
HP USB 2.0 V210W 8GB Bạc at 122000.00 VND from Adayroi
-11%
HP - USB 2.0 V210W 8GB Bạc
122.000 đ 138.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
HP USB 2.0 V175W 16Gb Xanh at 205000.00 VND from Adayroi
-12%
HP - USB 2.0 V175W 16Gb Xanh
205.000 đ 235.000 đ

HP Ổ cứng di động HDD Việt Nam

Tiết kiệm hơn khi bạn mua HP Ổ cứng di động HDD với mức giảm giá lên đến 54%! USB 2.0 V285W 16Gb Bạc, USB 3.0 V725w 32Gb Vàng hoặc USB 2.0 V175W 32Gb Xanh là những bộ sưu tập nổi tiếng nhất của HP Ổ cứng di động HDD. Ngoài HP Ổ cứng di động HDD, bạn cũng có thể kiểm tra các nhãn hiệu khác như wd, Seagate hoặc Toshiba. Tại iprice, bạn có thể sở hữu một HP Ổ cứng di động HDD với một mức giá giữa 94.000 đ-489.000 đ VND. Nếu bạn muốn, bạn có thể lựa chọn giữa một Usb flash drive, Ổ cứng di động HDD hoặc Thiết bị lưu trữ gắn vào mạng. Điều tốt nhất về HP Ổ cứng di động HDD là bạn có thể nhận được chúng trong Vàng, Cam hoặc Bạc!