đầu trang
tìm thấy 20 sản phẩm
Mua ngay tại
Lazada
HP Máy tính đồng bộ Compaq 6000 Pro SFF Core 2 Dual E8500, RAM 4GB, HDD 250GB, màn hình 18.5\" (Tặng bộ bàn phím + chuột + USB Wifi) Hàng nhập khẩu at 0.00 VND from Lazada
HP - Máy tính đồng bộ Compaq 6000 Pro SFF Core 2 Dual E8500, RAM 4GB, HDD 250GB, màn hình 18.5\" (Tặng bộ bàn phím + chuột + USB Wifi) Hàng nhập khẩu
6.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HP Máy tính để bàn Compaq 6000 Pro SFF Core 2 Duo E8400 320GB 20inch Hàng nhập khẩu + Tặng bộ chuột + Bàn phím + USB Wifi at 0.00 VND from Lazada
HP - Máy tính để bàn Compaq 6000 Pro SFF Core 2 Duo E8400 320GB 20inch Hàng nhập khẩu + Tặng bộ chuột + Bàn phím + USB Wifi
6.900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HP Máy tính để bàn Compaq 6000 Pro SFF Core 2 Duo E8400 (Đen) + Tặng bộ bàn phím + Chuột + Bàn di chuột at 0.00 VND from Lazada
HP - Máy tính để bàn Compaq 6000 Pro SFF Core 2 Duo E8400 (Đen) + Tặng bộ bàn phím + Chuột + Bàn di chuột
3.600.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HP Máy tính để bàn Compaq 6000 Pro SFF Core 2 Duo E8500 Ram 4GBSSD 120GB + tặng bộBàn phím + chuột hàng nhập khẩu. at 0.00 VND from Lazada
HP - Máy tính để bàn Compaq 6000 Pro SFF Core 2 Duo E8500 Ram 4GBSSD 120GB + tặng bộBàn phím + chuột hàng nhập khẩu.
4.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HP Máy tính đồng bộ Compaq 6000 Pro SFF Core 2 Dual E8500, RAM 4GB, HDD 250GB (Tặng bộ bàn phím + chuột + Bàn di) Hàng nhập khẩu. at 0.00 VND from Lazada
HP - Máy tính đồng bộ Compaq 6000 Pro SFF Core 2 Dual E8500, RAM 4GB, HDD 250GB (Tặng bộ bàn phím + chuột + Bàn di) Hàng nhập khẩu.
4.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HP Máy tính đồng bộ Compaq 6000 Pro SFF Core 2 Dual E8500, RAM 4GB, SSD 120GB, màn hình 18.5\" (Tặng bộ bàn phím + chuột + USB Wifi) Hàng nhập khẩu at 0.00 VND from Lazada
HP - Máy tính đồng bộ Compaq 6000 Pro SFF Core 2 Dual E8500, RAM 4GB, SSD 120GB, màn hình 18.5\" (Tặng bộ bàn phím + chuột + USB Wifi) Hàng nhập khẩu
7.300.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HP Máy tính đồng bộ Compaq 6000 Pro SFF Core 2 Duo E8400 320GB + Tặng bộ chuột + Bàn phím + bàn di Chuột at 0.00 VND from Lazada
HP - Máy tính đồng bộ Compaq 6000 Pro SFF Core 2 Duo E8400 320GB + Tặng bộ chuột + Bàn phím + bàn di Chuột
4.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HP Máy tính đồng bộ Compaq 6000 Pro SFF Core 2 Dual E8400, RAM 4GB, HDD 160GB (Tặng bộ bàn phím + chuột + Bàn di) Hàng nhập khẩu. at 0.00 VND from Lazada
HP - Máy tính đồng bộ Compaq 6000 Pro SFF Core 2 Dual E8400, RAM 4GB, HDD 160GB (Tặng bộ bàn phím + chuột + Bàn di) Hàng nhập khẩu.
3.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HP Máy tính đồng bộ Compaq 6000 Pro SFF Core 2 Dual E8400, RAM 4GB, HDD 160GB, màn hình 18.5\" (Tặng bộ bàn phím + chuột + Bàn di) Hàng nhập khẩu at 0.00 VND from Lazada
HP - Máy tính đồng bộ Compaq 6000 Pro SFF Core 2 Dual E8400, RAM 4GB, HDD 160GB, màn hình 18.5\" (Tặng bộ bàn phím + chuột + Bàn di) Hàng nhập khẩu
6.200.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HP Máy tính đồng bộ Compaq 6000 Pro SFF Core 2 Duo E8400 (Đen) + Tặng bộ bàn phím + Chuột + Bàn di chuột at 0.00 VND from Lazada
HP - Máy tính đồng bộ Compaq 6000 Pro SFF Core 2 Duo E8400 (Đen) + Tặng bộ bàn phím + Chuột + Bàn di chuột
3.700.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HP Máy tính để bàn Compaq 6000 Pro SFF Core 2 Duo E8500 Ram 4GB HDD 250GB + tặng bộ Bàn phím + chuột hàng nhập khẩu. at 0.00 VND from Lazada
HP - Máy tính để bàn Compaq 6000 Pro SFF Core 2 Duo E8500 Ram 4GB HDD 250GB + tặng bộ Bàn phím + chuột hàng nhập khẩu.
3.900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HP Máy tính đồng bộ Compaq 6000 Pro SFF Core 2 Dual E8500, RAM 4GB, SSD 120GB (Tặng bộ bàn phím + chuột + Bàn di) Hàng nhập khẩu. at 0.00 VND from Lazada
HP - Máy tính đồng bộ Compaq 6000 Pro SFF Core 2 Dual E8500, RAM 4GB, SSD 120GB (Tặng bộ bàn phím + chuột + Bàn di) Hàng nhập khẩu.
4.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HP Máy tính để bàn Compaq 6000 Pro SFF Core 2 Duo E8400 RAM 4GB 320GB at 0.00 VND from Lazada
HP - Máy tính để bàn Compaq 6000 Pro SFF Core 2 Duo E8400 RAM 4GB 320GB
4.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HP Máy tính để bàn Compaq 6000 Pro SFF Core 2 Duo E8400 (Đen) + Tặng 1 bàn phím + 1 chuột Genius + 1 bàn di chuột (Đen) at 0.00 VND from Lazada
HP - Máy tính để bàn Compaq 6000 Pro SFF Core 2 Duo E8400 (Đen) + Tặng 1 bàn phím + 1 chuột Genius + 1 bàn di chuột (Đen)
3.600.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HP Máy tính đồng bộ Compaq 6000 Pro SFF Core 2 Duo E8400 (Đen) + Tặng 1 bàn phím + 1 chuột Genius + 1 x USB wifi at 0.00 VND from Lazada
HP - Máy tính đồng bộ Compaq 6000 Pro SFF Core 2 Duo E8400 (Đen) + Tặng 1 bàn phím + 1 chuột Genius + 1 x USB wifi
3.700.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HP Máy tính đồng bộ Compaq 6000 Pro SFF Core 2 Duo E8400 320GB 20inch Hàng nhập khẩu + Tặng bộ chuột + Bàn phím + Bàn di chuột at 0.00 VND from Lazada
HP - Máy tính đồng bộ Compaq 6000 Pro SFF Core 2 Duo E8400 320GB 20inch Hàng nhập khẩu + Tặng bộ chuột + Bàn phím + Bàn di chuột
6.700.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HP Máy tính để bàn Compaq 6000 Pro SFF Core 2 Duo E8400 160GB 18.5inch Hàng nhập khẩu + Tặng bộ chuột + Bàn phím + usb Wifi at 0.00 VND from Lazada
HP - Máy tính để bàn Compaq 6000 Pro SFF Core 2 Duo E8400 160GB 18.5inch Hàng nhập khẩu + Tặng bộ chuột + Bàn phím + usb Wifi
6.100.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HP Máy tính để bàn Compaq 6000 Pro SFF Core 2 Duo E8400 320GB + Tặng bộ chuột + Bàn phím + bàn di Chuột (Đen) at 0.00 VND from Lazada
HP - Máy tính để bàn Compaq 6000 Pro SFF Core 2 Duo E8400 320GB + Tặng bộ chuột + Bàn phím + bàn di Chuột (Đen)
4.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HP Máy Tính Đồng Bộ Compaq 6000 Pro SFF Core 2 Duo E8400 Ram 4GB HDD 160GB màn hình 18.5 inch + tặng 1 bộ bàn phím chuột. at 0.00 VND from Lazada
HP - Máy Tính Đồng Bộ Compaq 6000 Pro SFF Core 2 Duo E8400 Ram 4GB HDD 160GB màn hình 18.5 inch + tặng 1 bộ bàn phím chuột.
6.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HP Máy tính đồng bộ Compaq 6000 Pro SFF Core 2 Duo E8400 160GB 18.5inch Hàng nhập khẩu + Tặng bộ chuột + Bàn phím + Bàn di chuột at 0.00 VND from Lazada
HP - Máy tính đồng bộ Compaq 6000 Pro SFF Core 2 Duo E8400 160GB 18.5inch Hàng nhập khẩu + Tặng bộ chuột + Bàn phím + Bàn di chuột
6.000.000 đ