Đến Nơi Bán
HP JG927A
14.500.000 đ
Lazada

Hewlett Packard Enterprise 1920-48G, Managed network switch, L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Lắp giá

Xem thêm
Đến Nơi Bán
HP J9776A
13.650.000 đ
Lazada

Hewlett Packard Enterprise BladeSystem 2530-24G, Managed network switch, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Song công hoàn toàn (Full duplex), Lắp giá, 19U

Xem thêm
Đến Nơi Bán
HP J9726A
29.900.000 đ
Lazada

Hewlett Packard Enterprise Aruba 2920 24G, Managed network switch, L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), 40 Gigabit Ethernet, Lắp giá, 1U

Xem thêm
Đến Nơi Bán
HP J9775A
22.100.000 đ
Lazada

Hewlett Packard Enterprise BladeSystem 2530-48G, Song công hoàn toàn (Full duplex), Lắp giá, 19U

Xem thêm
Đến Nơi Bán
HP J9980A
5.300.000 đ
Lazada

Hewlett Packard Enterprise 1820-24G, Managed network switch, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Song công hoàn toàn (Full duplex), Lắp giá, 1U

Xem thêm
Đến Nơi Bán
HP JG913A
4.750.000 đ
Lazada

Hewlett Packard Enterprise OfficeConnect 1620 24G, Managed network switch, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Song công hoàn toàn (Full duplex), Lắp giá, 1U

Xem thêm
Đến Nơi Bán
HP JG924A
8.400.000 đ
Lazada

Hewlett Packard Enterprise 1920-24G, Managed network switch, L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Lắp giá

Xem thêm
Đến Nơi Bán
HP J9777A
6.900.000 đ
Lazada

Hewlett Packard Enterprise 2530-8G, Managed network switch, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Song công hoàn toàn (Full duplex), Lắp giá, 1U

Xem thêm
Đến Nơi Bán
HP J9979A
2.390.000 đ
Lazada

Hewlett Packard Enterprise 1820-8G, Managed network switch, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Song công hoàn toàn (Full duplex), Lắp giá, 1U

Xem thêm
Đến Nơi Bán
HP JG914A
9.500.000 đ
Lazada

Hewlett Packard Enterprise 1620-48G, Managed network switch, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Xem thêm
Đến Nơi Bán
HP JG923A
6.150.000 đ
Lazada

Hewlett Packard Enterprise 1920-16G, Managed network switch, L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Lắp giá

Xem thêm
Đến Nơi Bán
HP JG920A
3.700.000 đ
Lazada

Hewlett Packard Enterprise 1920-8G, Managed network switch, L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Lắp giá

Xem thêm
Đến Nơi Bán
HP J9981A
11.000.000 đ
Lazada

Hewlett Packard Enterprise 1820-48G, Managed network switch, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Song công hoàn toàn (Full duplex), Lắp giá, 1U

Xem thêm
Đến Nơi Bán
HP Thiết bị mạng HPE 1420-8G 8-Port Gigabit Switch
1.200.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
HP Thiết bị mạng 1420-24G-2SFP 24-PORTS GIGABIT 2 PORT SFP SWITCH
4.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
HP Thiết bị mạng 1420-24G 24-PORTS GIGABIT SWITCH
3.730.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
HP Thiết bị mạng 1420-16G 16-PORTS GIGABIT SWITCH
3.160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
HP Thiết bị mạng 1410-24 24-Port 10/100Mbps Switch
2.170.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
HP Thiết bị mạng 1410-16 16-Port 10/100 Mbps Switch
1.580.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
HP WAYNE SEL50 1/2 Thermoplastic Sewage Pump With Piggyback Tether Float Switch
7.425.000 đ
fado.vn
Đến Nơi Bán
HP WAYNE CDU790 1/3 Submersible Cast Iron and Steel Sump Pump With Integrated Vertical Float Switch
4.684.000 đ
fado.vn
Đến Nơi Bán
HP WAYNE CDU980E 3/4 Submersible Cast Iron and Stainless Steel Sump Pump With Integrated Vertical Float Switch
6.117.000 đ
fado.vn

Bảng giá Top Switch & Hub HP 2018

TOP 10 SẢN PHẨM Giá CỬA HÀNG
HP JG927A 14.500.000 đ Lazada
HP J9776A 13.650.000 đ Lazada
HP J9726A 29.900.000 đ Lazada
HP J9775A 22.100.000 đ Lazada
HP J9980A 5.300.000 đ Lazada
HP JG913A 4.750.000 đ Lazada
HP JG924A 8.400.000 đ Lazada
HP J9777A 6.900.000 đ Lazada
HP J9979A 2.390.000 đ Lazada
HP JG914A 9.500.000 đ Lazada
PHỔ BIẾN NHẤT
HP JG927A

Lựa chọn hiện có Lazada 14.500.000 đ Đến Nơi Bán

Switch & Hub HP Việt Nam

Một số trong những sản phẩm tốt nhất HP Switch & Hub là JG927A, J9776A hoặc J9726A. Bạn có thể tham khảo các sản phẩm của TP-LINK, D-Link hoặc VAKIND nếu bạn không chắc chắn sẽ mua HP Switch & Hub. iprice cung cấp HP Switch & Hub từ 1.200.000 đ-29.900.000 đ VND. Bạn có thể tìm thấy hai loại HP Switch & Hub trực tuyến, đặc biệt là :other_brands; bạn có thể chọn một trong hai sẽ phù hợp với nhu cầu của bạn.

Danh mục sản phẩm