Danh mục sản phẩm
đầu trang
tìm thấy 231 sản phẩm
Đến Nơi Bán
−15%
HP Thùng CPU 8000 Elite MT Core 2 Quad Q9400, Ram 8GB, SSD 480GB + Tặng phím giả cơ, chuột, lót chuột - Hàng Nhập Khẩu
15.280.000 đ 18.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−18%
HP Thùng CPU 6200 Pro MT + Màn hình Dell 19.5inch (Core i3 2100, Ram 16GB, SSD 240GB, HDD 3TB) + Quà Tặng - Hàng Nhập Khẩu
14.699.000 đ 18.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−17%
HP Thùng CPU 8200 Elite MT Core i3 2100, Ram 8GB, SSD 240GB, HDD 3TB + Tặng phím giả cơ, chuột, lót chuột - Hàng Nhập Khẩu
14.798.000 đ 18.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−17%
HP Thùng CPU WORKSTATION Z210SFF(Core i3 2100, Ram ECC 16GB, SSD 240GB, HDD 3TB) + Quà Tặng - Hàng Nhập Khẩu
13.998.000 đ 17.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−24%
HP Combo Thùng CPU 8100 MT + Màn hình ASUS 27inch Full Viền (Core I3, Ram 8GB, HDD 500GB) + Quà Tặng - Hàng Nhập Khẩu
11.293.000 đ 15.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−18%
HP Thùng CPU WORKSTATION Z210MT(Core i3 2100, Ram ECC 16GB, SSD 240GB, HDD 3TB) + Quà Tặng - Hàng Nhập Khẩu
14.598.000 đ 18.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
HP Thùng CPU 6300 Pro MT + Màn hình Dell 22inch Full HD (Core I3 3220, Ram 8GB, HDD 500GB) + Quà Tặng - Hàng Nhập Khẩu
10.959.000 đ 15.876.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−16%
HP Thùng CPU 6300 Pro MT Core I3 3220, Ram 12GB, SSD 240GB, HDD 3TB + Tặng phím giả cơ, chuột, lót chuột - Hàng Nhập Khẩu
15.798.000 đ 19.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
HP Thùng CPU 6200 Pro SFF i3 2100 / 8GB / SSD 120GB / HDD 1TB + Bộ Quà Tặng - Hàng Nhập Khẩu
6.889.000 đ 8.650.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−23%
HP Thùng CPU 6200 Pro SFF (Core i3 2100, Ram 8GB, SSD 120GB, HDD4TB) + Quà Tặng - Hàng Nhập Khẩu
9.978.000 đ 13.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−17%
HP Thùng CPU WORKSTATION Z200 SFF (Core I3, Ram ECC 8GB, SSD 240GB, HDD 1TB) + Quà Tặng – Hàng Nhập Khẩu
9.890.000 đ 12.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−21%
HP Thùng CPU 6200 Pro MT + Màn hình Dell 19.5inch (Core i3 2100, Ram 8GB, SSD 120GB, HDD 1TB) + Quà Tặng - Hàng Nhập Khẩu
11.390.000 đ 14.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−27%
HP Thùng CPU 8100 SFF Core I3, Ram 8GB, SSD 240GB + Tặng phím giả cơ, chuột, lót chuột - Hàng Nhập Khẩu
7.289.000 đ 10.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−19%
HP Thùng CPU 8200 Elite MT (Core i3 2100, Ram 16GB, SSD 240GB, HDD 3TB) + Quà Tặng - Hàng Nhập Khẩu
14.499.000 đ 18.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−21%
HP Thùng CPU WORKSTATION Z200 SFF (Core I3, Ram ECC 16GB, SSD 240GB) + Quà Tặng – Hàng Nhập Khẩu
9.380.000 đ 12.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−15%
HP Thùng CPU 6200 Pro MT i3 2100 / 8GB / SSD 120GB / HDD 4TB + Bộ Quà Tặng - Hàng Nhập Khẩu
12.777.000 đ 15.100.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−14%
HP Thùng CPU 6300 Pro MT (Core I3 3220, Ram 8GB, SSD 120GB, HDD4TB) + Quà Tặng - Hàng Nhập Khẩu
14.177.000 đ 16.580.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−18%
HP Thùng CPU 6300 Pro MT + Màn hình Dell 22inch Full HD (Core I3 3220, Ram 8GB, SSD 120GB, HDD 1TB) + Quà Tặng - Hàng Nhập Khẩu
13.790.000 đ 17.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
HP Combo Thùng CPU 8100 ELITE SFF + Màn hình Dell 24inch Full HD (Core I3, Ram 8GB, HDD 1TB) + Quà Tặng - Hàng Nhập Khẩu
8.298.000 đ 10.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−18%
HP Thùng CPU 6300 Pro MT + Màn hình Dell 19.5inch (Core I3 3220, Ram 8GB, SSD 240GB) + Quà Tặng - Hàng Nhập Khẩu
12.580.000 đ 15.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
HP Thùng CPU 6200 Pro SFF + Màn hình Dell 24inch Full HD (Core i3 2100, Ram 8GB, SSD 120GB, HDD 1TB) + Quà Tặng - Hàng Nhập Khẩu
9.989.000 đ 14.460.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−17%
HP Thùng CPU 8200 Elite SFF + Màn hình ASUS 27inch Full Viền (Core i3 2100, Ram 8GB, SSD 120GB, HDD 4TB) + Quà Tặng - Hàng Nhập Khẩu
15.678.000 đ 19.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−23%
HP Thùng CPU 6200 Pro SFF + Màn hình Dell 19.5inch (Core i3 2100, Ram 8GB, SSD 120GB, HDD 4TB) + Quà Tặng - Hàng Nhập Khẩu
11.877.000 đ 15.460.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
HP Thùng CPU 8200 Elite SFF + Màn hình ASUS 27inch Full Viền (Core i3 2100, Ram 8GB, HDD 500GB) + Quà Tặng - Hàng Nhập Khẩu
10.693.000 đ 13.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−12%
HP Thùng CPU 6300 Pro MT (Core I3 3220, Ram 8GB, HDD 500GB) + QuàTặng - Hàng Nhập Khẩu
8.483.000 đ 9.650.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−25%
HP Thùng CPU 6200 Pro MT + Màn hình Dell 19.5inch (Core i3 2100, Ram 16GB, SSD 240GB, HDD 3TB) + Quà Tặng - Hàng Nhập Khẩu
14.678.000 đ 19.676.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−23%
HP Thùng CPU 8100 SFF Core I3, Ram 16GB, SSD 240GB + Tặng phím giả cơ, chuột, lót chuột - Hàng Nhập Khẩu
8.379.000 đ 11.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−10%
HP Máy tính chuyên game Z400 core i7, Ram 4GB, SSD 120GB, HDD 2TB + Card màn hình ZoTac 440 DDR5 up 2.5G/128Bit
13.980.000 đ 15.650.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−18%
HP Thùng CPU 6300 Pro SFF + Màn hình Dell 22inch Full HD (Core I3 3220, Ram 8GB, SSD 120GB, HDD 1TB) + Quà Tặng - Hàng Nhập Khẩu
11.390.000 đ 14.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−15%
HP Thùng CPU 8200 Elite MT Core i3 2100, Ram 8GB, SSD 120GB, HDD 4TB + Tặng phím giả cơ, chuột, lót chuột - Hàng Nhập Khẩu
13.578.000 đ 16.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−25%
HP Thùng CPU 6200 Pro SFF i3 2100 / 8GB / HDD 500GB + Bộ Quà Tặng - Hàng Nhập Khẩu
5.292.000 đ 7.150.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−22%
HP Combo Thùng CPU 8100 ELITE SFF + Màn hình Dell 24inch Full HD (Core I3, Ram 8GB, SSD 480GB) + Quà Tặng - Hàng Nhập Khẩu
11.898.000 đ 15.436.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−22%
HP Thùng CPU 8200 Elite MT Core i3 2100, Ram 8GB, SSD 120GB, HDD 1TB + Tặng phím giả cơ, chuột, lót chuột - Hàng Nhập Khẩu
10.889.000 đ 14.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−17%
HP Thùng CPU WORKSTATION Z210MT (Core i3 2100, Ram ECC 16GB, SSD 240GB) + Quà Tặng - Hàng Nhập Khẩu
11.579.000 đ 14.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
HP Thùng CPU 8200 Elite SFF + Màn hình Dell 24inch Full HD (Core i3 2100, Ram 16GB, SSD 240GB) + Quà Tặng - Hàng Nhập Khẩu
11.980.000 đ 15.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
HP Thùng CPU 6300 Pro SFF (Core I3 3220, Ram 8GB, SSD 120GB, HDD 4TB) + Quà Tặng - Hàng Nhập Khẩu
11.478.000 đ 16.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−9%
HP Máy tính chuyên game Z400 core i7, Ram 4GB, HDD 2TB + Card màn hình ZoTac 440 DDR5 up 2.5G/128Bit (Tặng phím Cơ, chuột Game, lót chuột)
12.990.000 đ 14.350.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−17%
HP Thùng CPU 6200 Pro MT i3 2100 / 16GB / SSD 240GB + Bộ Quà Tặng - Hàng Nhập Khẩu
10.779.000 đ 13.100.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−21%
HP Thùng CPU WORKSTATION Z200MT (Core I3, Ram ECC 8GB, HDD 1TB) + QuàTặng - HàngNhậpKhẩu
7.498.000 đ 9.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−17%
HP Thùng CPU 8000 Elite MT Core 2 Quad Q9400, Ram 8GB, SSD 240GB, HDD 2TB + Tặng phím giả cơ, chuột, lót chuột - Hàng Nhập Khẩu
15.770.000 đ 19.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−22%
HP Thùng CPU 6200 Pro MT (Core i3 2100, Ram 16GB, SSD 240GB) + Quà Tặng - Hàng Nhập Khẩu
10.480.000 đ 13.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−16%
HP Combo Thùng CPU 8100 MT + Màn hình Dell 24inch Full HD (Core I3, Ram 8GB, HDD 1TB) + Quà Tặng - Hàng Nhập Khẩu
9.998.000 đ 12.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−16%
HP Thùng CPU 8100 SFF Core I3, Ram 8GB, SSD 240GB, HDD 2TB + Tặng phím giả cơ, chuột, lót chuột - Hàng Nhập Khẩu
9.989.000 đ 12.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
HP Thùng CPU WORKSTATION Z200 SFF (Core I3, Ram ECC 8GB, HDD 500GB) + Quà Tặng – Hàng Nhập Khẩu
5.993.000 đ 7.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
HP Thùng CPU 6200 Pro SFF + Màn hình Dell 19.5inch (Core i3 2100, Ram 16GB, SSD 240GB) + Quà Tặng - Hàng Nhập Khẩu
9.978.000 đ 14.460.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
HP Thùng CPU 8000 Elite MT Core 2 Quad Q8300, Ram 8GB, SSD 240GB, HDD 2TB + Tặng phím giả cơ, chuột, lót chuột - Hàng Nhập Khẩu
14.287.000 đ 18.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
HP Thùng CPU 6200 Pro MT (Core i3 2100, Ram 8GB, HDD 500GB) + Quà Tặng - Hàng Nhập Khẩu
7.493.000 đ 10.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−18%
HP Combo Thùng CPU 8200 Elite MT + Màn hình Dell 22inch Full HD (Core i3 2100, Ram 8GB, HDD 1TB) + Quà Tặng - Hàng Nhập Khẩu
10.994.000 đ 13.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−22%
HP Thùng CPU 6300 Pro SFF + Màn hình Dell 22inch Full HD (Core I3 3220, Ram 8GB, HDD 500GB) + Quà Tặng - Hàng Nhập Khẩu
8.483.000 đ 11.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−35%
HP Thùng CPU 8100 SFF (Core I3, Ram 8GB, HDD 500GB) + Quà Tặng - Hàng Nhập Khẩu
4.493.000 đ 7.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−18%
HP Thùng CPU WORKSTATION Z210MT (Core i32100, Ram ECC 8GB, HDD 500GB) + Quà Tặng - Hàng Nhập Khẩu
8.592.000 đ 10.600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−22%
HP Thùng CPU 8100 Elite MT Core I3, Ram 8GB, SSD 240GB, HDD 1TB + Tặng phím giả cơ, chuột, lót chuột - Hàng Nhập Khẩu
10.798.000 đ 14.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−19%
HP Thùng CPU 6200 Pro MT (Core i3 2100, Ram 8GB, SSD 120GB, HDD 4TB) + Quà Tặng - Hàng Nhập Khẩu
12.478.000 đ 15.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−19%
HP Thùng CPU 8200 Elite SFF + Màn hình ASUS 27inch Full Viền (Core i3 2100, Ram 8GB, SSD 120GB, HDD 1TB) + Quà Tặng - Hàng Nhập Khẩu
12.690.000 đ 15.700.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−18%
HP Thùng CPU WORKSTATION Z210MT(Core i3 2100, Ram ECC 8GB, SSD 120GB, HDD 4TB) + Quà Tặng - Hàng Nhập Khẩu
13.478.000 đ 16.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−16%
HP Thùng CPU 8000 Elite MT Core 2 Quad Q8300, Ram 8GB, SSD 240GB, HDD 1TB + Tặng phím giả cơ, chuột, lót chuột - Hàng Nhập Khẩu
13.284.000 đ 16.000.000 đ
Lazada

Phần cứng HP Việt Nam

Bạn có biết 6000, 8000 hoặc DC7900 là phổ biến nhất HP Phần cứng? Có rất nhiều thương hiệu bạn có thể tham khảo trực tuyến như Intel, Western Digital hoặc GIGABYTE nếu bạn muốn nhiều sự lựa chọn khác nhau từ HP Phần cứng. Với 189.000 đ-26.890.000 đ VND, bạn có thể sở hữu một HP Phần cứng trực tuyến. Có hai loại chính của HP Phần cứng, cụ thể là một Case máy vi tính, RAM hoặc Ổ cứng HDD. Bạn có thể nhận được giảm giá ngoạn mục lên đến 50% của HP Phần cứng từ iprice!