đầu trang
Giá
-
Màu sắc
Hiển thị thêm Imax
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy J710 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho galaxy J710
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho HTC M9+ at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho HTC M9+
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho lumia 532 at 105000.00 VND from Lazada
−19%
Imax Ốp lưng cho lumia 532
105.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho OPPO R7S at 100000.00 VND from Lazada
−23%
Imax Ốp lưng cho OPPO R7S
100.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Xiaomi Mi note 3 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho Xiaomi Mi note 3
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy J510 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho galaxy J510
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Asus Zen 6 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho Asus Zen 6
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho HTC M9+ at 100000.00 VND from Lazada
−23%
Imax Ốp lưng cho HTC M9+
100.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho LG G5 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho LG G5
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho OPPO R5 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho OPPO R5
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng Imak dành cho Xiaomi Mi4C (Trắng trong) at 120000.00 VND from Lazada
−29%
Imax Ốp lưng Imak dành cho Xiaomi Mi4C (Trắng trong)
120.000 đ 170.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy note 3 neo at 105000.00 VND from Lazada
−19%
Imax Ốp lưng cho galaxy note 3 neo
105.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Asus Zen 4.5 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho Asus Zen 4.5
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Iphone 6+ at 100000.00 VND from Lazada
−23%
Imax Ốp lưng cho Iphone 6+
100.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Sony Z5 Plus at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho Sony Z5 Plus
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Asus Zen 2 5.5 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho Asus Zen 2 5.5
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Asus Zen 5 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho Asus Zen 5
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho OPPO R7S at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho OPPO R7S
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Sony E4 at 100000.00 VND from Lazada
−23%
Imax Ốp lưng cho Sony E4
100.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Iphone 5 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho Iphone 5
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho LG G5 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho LG G5
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Asus Zen 6 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho Asus Zen 6
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy G530 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho galaxy G530
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho HTC 616 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho HTC 616
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy S5 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho galaxy S5
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Asus Zen seffie at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho Asus Zen seffie
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy C5 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho galaxy C5
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Brackberry passport at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho Brackberry passport
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy A8 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho galaxy A8
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Sony T2 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho Sony T2
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy J7 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho galaxy J7
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy A710 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho galaxy A710
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Asus Zen Go at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho Asus Zen Go
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy J710 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho galaxy J710
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy S6 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho galaxy S6
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy A3 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho galaxy A3
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Asus Zen Go at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho Asus Zen Go
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng IMAK cho Xiaomi Mi MIX at 95000.00 VND from Lazada
−32%
Imax Ốp lưng IMAK cho Xiaomi Mi MIX
95.000 đ 140.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho lumia 430 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho lumia 430
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng Imak Crysral Case cho Sony Xperia XZ(White) at 119000.00 VND from Lazada
−25%
Imax Ốp lưng Imak Crysral Case cho Sony Xperia XZ(White)
119.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Sony XZ at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho Sony XZ
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Asus Zen Max at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho Asus Zen Max
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy J3 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho galaxy J3
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho LG V10 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho LG V10
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy A5 2017 at 110000.00 VND from Lazada
−27%
Imax Ốp lưng cho galaxy A5 2017
110.000 đ 150.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy note 2 at 95000.00 VND from Lazada
−27%
Imax Ốp lưng cho galaxy note 2
95.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho lumia XL at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho lumia XL
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Xiaomi Mi max at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho Xiaomi Mi max
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng Imak cho HTC M7 (Trong suốt) at 110000.00 VND from Lazada
−53%
Imax Ốp lưng Imak cho HTC M7 (Trong suốt)
110.000 đ 235.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho OPPO R7 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho OPPO R7
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy C5 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho galaxy C5
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho lumia 930 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho lumia 930
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Asus Zen 6 at 105000.00 VND from Lazada
−19%
Imax Ốp lưng cho Asus Zen 6
105.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho lumia 540 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho lumia 540
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Sony T2 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho Sony T2
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Xiaomi Mi max at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho Xiaomi Mi max
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy E7 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho galaxy E7
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho OPPO R7 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho OPPO R7
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy note 4 at 105000.00 VND from Lazada
−19%
Imax Ốp lưng cho galaxy note 4
105.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng Imak cho LG G3 (Trong suốt) at 98000.00 VND from Lazada
−47%
Imax Ốp lưng Imak cho LG G3 (Trong suốt)
98.000 đ 186.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Xiaomi Mi note 3 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho Xiaomi Mi note 3
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy E5 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho galaxy E5
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Iphone 7 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho Iphone 7
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Iphone 7+ at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho Iphone 7+
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy E5 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho galaxy E5
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng Imak dành cho Samsung Galaxy Note 7 (Trong suốt) at 120000.00 VND from Lazada
−25%
Imax Ốp lưng Imak dành cho Samsung Galaxy Note 7 (Trong suốt)
120.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Sony Z3 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho Sony Z3
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho OPPO R7 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho OPPO R7
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy A8 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho galaxy A8
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy G530 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho galaxy G530
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho lumia 1520 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho lumia 1520
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho OPPO R7 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho OPPO R7
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng dành cho HTC One M9 at 99000.00 VND from Lazada
−46%
Imax Ốp lưng dành cho HTC One M9
99.000 đ 185.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Sony Z5 mini at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho Sony Z5 mini
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho lumia 532 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho lumia 532
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho HTC 616 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho HTC 616
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy J510 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho galaxy J510
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Xiaomi redmi3 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho Xiaomi redmi3
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho HTC 816 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho HTC 816
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho lumia 1320 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho lumia 1320
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho LG G4 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho LG G4
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy A5 2017 at 109000.00 VND from Lazada
−27%
Imax Ốp lưng cho galaxy A5 2017
109.000 đ 150.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Sony Z1 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho Sony Z1
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Iphone 7 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho Iphone 7
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng dành cho HTC One M9 at 99000.00 VND from Lazada
−46%
Imax Ốp lưng dành cho HTC One M9
99.000 đ 185.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy note 4 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho galaxy note 4
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng Imak cho LG G3 (Trong suốt) at 94000.00 VND from Lazada
−49%
Imax Ốp lưng Imak cho LG G3 (Trong suốt)
94.000 đ 186.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy E5 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho galaxy E5
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Brackberry passport at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho Brackberry passport
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng Imak cho Nokia Lumia 1320 (Trong suốt) at 95000.00 VND from Lazada
−55%
Imax Ốp lưng Imak cho Nokia Lumia 1320 (Trong suốt)
95.000 đ 215.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Sony Z1 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho Sony Z1
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho lumia 930 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho lumia 930
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy note 7 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho galaxy note 7
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy A8 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho galaxy A8
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Sony Z3 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho Sony Z3
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho lumia 930 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho lumia 930
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Asus Zen 2 5.0 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho Asus Zen 2 5.0
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Brackberry passport Q30 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho Brackberry passport Q30
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho HTC M8 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho HTC M8
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho lumia 730 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho lumia 730
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Giá cập nhật ngày 27 Jun 2017

Imax Phụ kiện Việt Nam

Imax Phụ kiện hôm nay chủ yếu được bán tại Trắng, tùy thuộc vào sở thích của bạn. Nhanh tay nắm lấy Imax Phụ kiện mức giảm giá hấp dẫn 62%! Bạn có thể tìm thấy sản phẩm phổ biến nhất của Imax Phụ kiện, chẳng hạn như Ốp lưng cho galaxy J710, Ốp lưng cho HTC M9+ hoặc Ốp lưng cho lumia 532. Hãy tham khảo các thương hiệu uy tín khác như Nillkin, iCase hoặc Samsung nếu bạn nghĩ Imax Phụ kiện chưa phải là thương hiệu yêu thích của bạn. Imax Phụ kiện thường được bán với 90.000 đ-149.000 đ VND tại iprice. Bạn có thể lựa chọn giữa một Ốp lưng & miếng dán.


Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn

Tại iPrice, chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn, email bạn cung cấp chỉ dùng cho mục đích ghi nhận phản hồi với chúng tôi.

Cảm ơn