đầu trang
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Iphone 6+ at 95000.00 VND from Lazada
−26%
Imax Ốp lưng cho Iphone 6+
95.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho lumia 640 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho lumia 640
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho LG V10 at 105000.00 VND from Lazada
−19%
Imax Ốp lưng cho LG V10
105.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy J5 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho galaxy J5
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho LG G2 at 105000.00 VND from Lazada
−19%
Imax Ốp lưng cho LG G2
105.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Sony T2 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho Sony T2
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy S6S at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho galaxy S6S
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Sony T2 at 105000.00 VND from Lazada
−19%
Imax Ốp lưng cho Sony T2
105.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy A710 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho galaxy A710
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho lumia 540 at 95000.00 VND from Lazada
−27%
Imax Ốp lưng cho lumia 540
95.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho LG V10 at 100000.00 VND from Lazada
−23%
Imax Ốp lưng cho LG V10
100.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng dành cho HTC One M9 at 99000.00 VND from Lazada
−46%
Imax Ốp lưng dành cho HTC One M9
99.000 đ 185.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Sony Z3 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho Sony Z3
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng Imak cho HTC M7 (Trong suốt) at 100000.00 VND from Lazada
−62%
Imax Ốp lưng Imak cho HTC M7 (Trong suốt)
100.000 đ 269.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy J3 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho galaxy J3
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho LG G4 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho LG G4
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy S6 (Clear) at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho galaxy S6 (Clear)
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy C5 (Clear) at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho galaxy C5 (Clear)
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Sony Z2 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho Sony Z2
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Xiaomi Mi note 2 at 105000.00 VND from Lazada
−19%
Imax Ốp lưng cho Xiaomi Mi note 2
105.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Sony Z3 at 105000.00 VND from Lazada
−19%
Imax Ốp lưng cho Sony Z3
105.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy S7S at 105000.00 VND from Lazada
−19%
Imax Ốp lưng cho galaxy S7S
105.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho lumia 640 at 105000.00 VND from Lazada
−19%
Imax Ốp lưng cho lumia 640
105.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Asus Zen 4 at 105000.00 VND from Lazada
−19%
Imax Ốp lưng cho Asus Zen 4
105.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho LG V10 at 105000.00 VND from Lazada
−19%
Imax Ốp lưng cho LG V10
105.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Asus Zen Go at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho Asus Zen Go
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy note 2 at 105000.00 VND from Lazada
−19%
Imax Ốp lưng cho galaxy note 2
105.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng Imak dành cho Samsung Galaxy Note 7 (Trong suốt) at 125000.00 VND from Lazada
−24%
Imax Ốp lưng Imak dành cho Samsung Galaxy Note 7 (Trong suốt)
125.000 đ 165.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Asus Zen seffie at 104000.00 VND from Lazada
−20%
Imax Ốp lưng cho Asus Zen seffie
104.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho OPPO R7S at 100000.00 VND from Lazada
−23%
Imax Ốp lưng cho OPPO R7S
100.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy note 4 at 105000.00 VND from Lazada
−19%
Imax Ốp lưng cho galaxy note 4
105.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy A3 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho galaxy A3
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Sony Z3 (Clear) at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho Sony Z3 (Clear)
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho HTC 816 at 105000.00 VND from Lazada
−19%
Imax Ốp lưng cho HTC 816
105.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy J5 (Clear) at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho galaxy J5 (Clear)
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy note 2 at 105000.00 VND from Lazada
−19%
Imax Ốp lưng cho galaxy note 2
105.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho LG G4 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho LG G4
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy E5 at 105000.00 VND from Lazada
−19%
Imax Ốp lưng cho galaxy E5
105.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho HTC 816 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho HTC 816
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy G530 at 105000.00 VND from Lazada
−19%
Imax Ốp lưng cho galaxy G530
105.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy S7 at 105000.00 VND from Lazada
−19%
Imax Ốp lưng cho galaxy S7
105.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy note 2 at 95000.00 VND from Lazada
−27%
Imax Ốp lưng cho galaxy note 2
95.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho lumia 540 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho lumia 540
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho lumia XL at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho lumia XL
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho lumia 930 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho lumia 930
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy E7 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho galaxy E7
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Xiaomi redmi3 at 105000.00 VND from Lazada
−19%
Imax Ốp lưng cho Xiaomi redmi3
105.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Iphone 5 (Clear) at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho Iphone 5 (Clear)
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy J5 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho galaxy J5
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Iphone 5 at 105000.00 VND from Lazada
−19%
Imax Ốp lưng cho Iphone 5
105.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy note 4 at 105000.00 VND from Lazada
−19%
Imax Ốp lưng cho galaxy note 4
105.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Sony Z1 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho Sony Z1
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Xiaomi Mi note 2 at 105000.00 VND from Lazada
−19%
Imax Ốp lưng cho Xiaomi Mi note 2
105.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Xiaomi redmi3 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho Xiaomi redmi3
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho huawei P8 lite at 98000.00 VND from Lazada
−24%
Imax Ốp lưng cho huawei P8 lite
98.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy J710 at 105000.00 VND from Lazada
−19%
Imax Ốp lưng cho galaxy J710
105.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho HTC M9 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho HTC M9
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho OPPO R7S at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho OPPO R7S
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy A5 2017 at 95000.00 VND from Lazada
−36%
Imax Ốp lưng cho galaxy A5 2017
95.000 đ 149.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy note 7 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho galaxy note 7
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho lumia 640XL at 105000.00 VND from Lazada
−19%
Imax Ốp lưng cho lumia 640XL
105.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy J3 (Clear) at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho galaxy J3 (Clear)
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Sony Z2 (Clear) at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho Sony Z2 (Clear)
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy J510 at 105000.00 VND from Lazada
−19%
Imax Ốp lưng cho galaxy J510
105.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Iphone 7+ at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho Iphone 7+
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Asus Zen seffie (Clear) at 109000.00 VND from Lazada
−16%
Imax Ốp lưng cho Asus Zen seffie (Clear)
109.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho lumia 532 at 105000.00 VND from Lazada
−19%
Imax Ốp lưng cho lumia 532
105.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy J510 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho galaxy J510
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Sony Z4 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho Sony Z4
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng Imak cho LG G3 (Trong suốt) at 94000.00 VND from Lazada
−49%
Imax Ốp lưng Imak cho LG G3 (Trong suốt)
94.000 đ 186.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Iphone 6+ (Clear) at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho Iphone 6+ (Clear)
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy A8 at 105000.00 VND from Lazada
−19%
Imax Ốp lưng cho galaxy A8
105.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Iphone 7 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho Iphone 7
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy S7 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho galaxy S7
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho HTC 820 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho HTC 820
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Sony Z4 (Clear) at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho Sony Z4 (Clear)
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Iphone 7 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho Iphone 7
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Sony Z1 at 105000.00 VND from Lazada
−19%
Imax Ốp lưng cho Sony Z1
105.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Sony Z5 mini at 105000.00 VND from Lazada
−19%
Imax Ốp lưng cho Sony Z5 mini
105.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy note 7 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho galaxy note 7
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy J510 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho galaxy J510
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Asus Zen 5 (Clear) at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho Asus Zen 5 (Clear)
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Asus Zen Max at 105000.00 VND from Lazada
−19%
Imax Ốp lưng cho Asus Zen Max
105.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho LG G2 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho LG G2
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy A9 at 105000.00 VND from Lazada
−19%
Imax Ốp lưng cho galaxy A9
105.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy note 3 (Clear) at 109000.00 VND from Lazada
−16%
Imax Ốp lưng cho galaxy note 3 (Clear)
109.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho lumia 430 at 105000.00 VND from Lazada
−19%
Imax Ốp lưng cho lumia 430
105.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho LG G5 at 105000.00 VND from Lazada
−19%
Imax Ốp lưng cho LG G5
105.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Sony T2 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho Sony T2
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy A310 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho galaxy A310
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy G530 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho galaxy G530
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy S5 at 105000.00 VND from Lazada
−19%
Imax Ốp lưng cho galaxy S5
105.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy A3 at 105000.00 VND from Lazada
−19%
Imax Ốp lưng cho galaxy A3
105.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy A8 at 105000.00 VND from Lazada
−19%
Imax Ốp lưng cho galaxy A8
105.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Sony Z5 mini at 105000.00 VND from Lazada
−19%
Imax Ốp lưng cho Sony Z5 mini
105.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho Asus Zen 3 Max at 105000.00 VND from Lazada
−19%
Imax Ốp lưng cho Asus Zen 3 Max
105.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho LG G5 (Clear) at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho LG G5 (Clear)
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy J710 at 110000.00 VND from Lazada
−15%
Imax Ốp lưng cho galaxy J710
110.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng cho galaxy A7 at 105000.00 VND from Lazada
−19%
Imax Ốp lưng cho galaxy A7
105.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Imax Ốp lưng Imak Crysral Case cho Sony Xperia XZ(White) at 119000.00 VND from Lazada
−25%
Imax Ốp lưng Imak Crysral Case cho Sony Xperia XZ(White)
119.000 đ 160.000 đ
Lazada
*Giá cập nhật ngày 21 Jul 2017

Imax Phụ kiện Việt Nam

Imax Phụ kiện hôm nay chủ yếu được bán tại Trắng, tùy thuộc vào sở thích của bạn. Nhanh tay nắm lấy Imax Phụ kiện mức giảm giá hấp dẫn 62%! Bạn có thể tìm thấy sản phẩm phổ biến nhất của Imax Phụ kiện, chẳng hạn như Ốp lưng cho Iphone 6+, Ốp lưng cho lumia 640 hoặc Ốp lưng cho LG V10. Hãy tham khảo các thương hiệu uy tín khác như Nillkin, Samsung hoặc iCase nếu bạn nghĩ Imax Phụ kiện chưa phải là thương hiệu yêu thích của bạn. Imax Phụ kiện thường được bán với 90.000 đ-230.000 đ VND tại iprice. Bạn có thể lựa chọn giữa một Ốp lưng & miếng dán.


Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn

Tại iPrice, chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn, email bạn cung cấp chỉ dùng cho mục đích ghi nhận phản hồi với chúng tôi.

Cảm ơn