Danh mục sản phẩm
Sản phẩm
Mã giảm giá
Xu hướng
Yêu thích
Tiết kiệm ngay!
Danh mục
×
×
Thêm sản phẩm bạn yêu thích vào danh sách chỉ với
một cú nhấp
Bạn sẽ nhận được bản cập nhật mới ngay sau khi tính năng Danh sách yêu thích ra mắt
Chúng tôi sẽ đem lại trải nghiệm mua sắm tuyệt vời cho bạn. Hứa đó!
_
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho HTC 820
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho galaxy note 5
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho Xiaomi Mi note 3
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−25%
Imax Ốp lưng cho galaxy A510
90.000 đ 120.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−25%
Imax Ốp lưng cho HTC 820
90.000 đ 120.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho galaxy S6
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho Iphone 7+
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho galaxy S7
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−46%
Imax Ốp lưng dành cho HTC One M9
90.000 đ 167.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho LG M10
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−46%
Imax Ốp lưng dành cho HTC One M9
90.000 đ 167.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−46%
Imax Ốp lưng dành cho HTC One M9
90.000 đ 167.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−46%
Imax Ốp lưng dành cho HTC One M9
90.000 đ 167.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−46%
Imax Ốp lưng dành cho HTC One M9
90.000 đ 167.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−46%
Imax Ốp lưng dành cho HTC One M9
90.000 đ 167.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−46%
Imax Ốp lưng dành cho HTC One M9
90.000 đ 167.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho galaxy note 7
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho Sony Z5
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho Asus Zen 5
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho Sony Z5 Plus
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho OPPO A51T
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho lumia 1320 (Clear)
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho galaxy note 2 (Clear)
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho Iphone 7
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho Sony T2
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho lumia XL
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho galaxy S5
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho Iphone 5
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho Sony M5
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho OPPO R5
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho huawei P8 lite
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho HTC M8
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho lumia 1520
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho Asus Zen seffie
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho Sony M4
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho lumia XL
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho Sony Z5 Plus
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho OPPO R7S (Clear)
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho Sony Z3
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho lumia XL
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho Asus Zen seffie
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho galaxy J7
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho galaxy S5
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho Asus Zen seffie
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho Iphone 6+
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho Asus Zen Go
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho Xiaomi redmi3
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho galaxy G530
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho HTC M7
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho LG G3
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho LG G2
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho galaxy note 2
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho galaxy A8
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho lumia 532
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho galaxy J3
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho Sony M4
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho huawei P8 lite
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho Asus Zen 3 Max
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho Xiaomi Mi4i
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho Xiaomi Mi max
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho Xiaomi Mi note 2
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho HTC 816
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho Asus Zen 6 (Clear)
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho OPPO R7 Plus
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho Sony Z5 Plus
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho LG G5 (Clear)
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−40%
Imax Ốp lưng cho galaxy A5 2017
90.000 đ 150.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho huawei P8 lite
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho LG G5
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho OPPO R5
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Imax Ốp lưng cho HTC 616
90.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−7%
Imax Ốp lưng cho lumia 430
92.000 đ 99.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−7%
Imax Ốp lưng cho Asus Zen Max
91.000 đ 98.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−7%
Imax Ốp lưng cho Asus Zen 6
91.000 đ 98.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−7%
Imax Ốp lưng cho Sony Z5
91.000 đ 98.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−7%
Imax Ốp lưng cho galaxy S6
91.000 đ 98.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−31%
Imax Ốp lưng cho Sony Z5 Plus
89.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−7%
Imax Ốp lưng cho Sony M5
91.000 đ 98.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−23%
Imax Ốp lưng Imak cho Xiaomi Mi4C (Trắng trong)
91.000 đ 119.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−7%
Imax Ốp lưng cho galaxy note 5
91.000 đ 98.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−25%
Imax Ốp lưng cho LG G5
89.000 đ 119.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−7%
Imax Ốp lưng cho Sony Z5 Plus
91.000 đ 98.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−7%
Imax Ốp lưng cho galaxy G530
91.000 đ 98.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−7%
Imax Ốp lưng cho Xiaomi Mi4i
91.000 đ 98.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−7%
Imax Ốp lưng cho galaxy S6S
91.000 đ 98.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−23%
Imax Ốp lưng cho HTC 820
91.000 đ 119.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−23%
Imax Ốp lưng cho galaxy note 2
91.000 đ 119.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−31%
Imax Ốp lưng cho galaxy note 5 (Clear)
89.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−31%
Imax Ốp lưng cho Asus Zen 4
89.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−31%
Imax Ốp lưng cho Asus Zen 4
89.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−25%
Imax Ốp lưng cho Xiaomi Mi note 3
89.000 đ 119.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−25%
Imax Ốp lưng Imak cho Xiaomi Mi4C (Trắng trong)
89.000 đ 119.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−36%
Imax Ốp lưng IMAK cho Xiaomi Mi MIX
89.000 đ 140.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−31%
Imax Ốp lưng cho Asus Zen Max
89.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−25%
Imax Ốp lưng cho Sony Z5 Plus
89.000 đ 119.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−25%
Imax Ốp lưng cho galaxy note 5
89.000 đ 119.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−31%
Imax Ốp lưng cho galaxy note 5
89.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−31%
Imax Ốp lưng cho Xiaomi Mi4i
89.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−31%
Imax Ốp lưng cho galaxy J5
89.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−7%
Imax Ốp lưng cho Asus Zen 2 5.5
92.000 đ 99.000 đ
Lazada

Bảng giá Top Phụ kiện điện thoại & máy tính bảng Imax 2018

TOP 10 SẢN PHẨM Giá CỬA HÀNG
Imax Ốp lưng cho HTC 820 90.000 đ Lazada
Imax Ốp lưng cho galaxy note 5 90.000 đ Lazada
Imax Ốp lưng cho Xiaomi Mi note 3 90.000 đ Lazada
Imax Ốp lưng cho galaxy A510 90.000 đ Lazada
Imax Ốp lưng cho HTC 820 90.000 đ Lazada
Imax Ốp lưng cho galaxy S6 90.000 đ Lazada
Imax Ốp lưng cho Iphone 7+ 90.000 đ Lazada
Imax Ốp lưng cho galaxy S7 90.000 đ Lazada
Imax Ốp lưng dành cho HTC One M9 90.000 đ Lazada
Imax Ốp lưng cho LG M10 90.000 đ Lazada
PHỔ BIẾN NHẤT
-30% Imax Ốp lưng cho HTC 820

Lựa chọn hiện có Lazada 130.000 đ 90.000 đ Đến Nơi Bán

Phụ kiện điện thoại & máy tính bảng Imax Việt Nam

Bạn có thể tìm thấy sản phẩm phổ biến nhất của Imax Phụ kiện, chẳng hạn như Ốp lưng cho HTC 820, Ốp lưng cho galaxy note 5 hoặc Ốp lưng cho Xiaomi Mi note 3. Hãy tham khảo các thương hiệu uy tín khác như iCase, DIY hoặc Nillkin nếu bạn nghĩ Imax Phụ kiện chưa phải là thương hiệu yêu thích của bạn. Imax Phụ kiện thường được bán với 63.000 đ-680.000 đ VND tại iprice. Bạn có thể lựa chọn giữa một Ốp lưng & Bao da. Nhanh tay nắm lấy Imax Phụ kiện mức giảm giá hấp dẫn 50%!