Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Happy
Frown
Happy
Frown
Bỏ qua
Cảm ơn
đầu trang
tìm thấy 38 sản phẩm
Mua ngay tại
Lazada
Jetek Nguồn máy tính Y600t at 0.00 VND from Lazada
Jetek Nguồn máy tính Y600t
350.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Jetek Nguồn máy tính S500T (Xám)(VND) at 0.00 VND from Lazada
Jetek Nguồn máy tính S500T (Xám)(VND)
440.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Jetek Nguồn máy tính S500T 250W (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Jetek Nguồn máy tính S500T 250W (Bạc)
465.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Jetek Nguồn máy tính G280 280W (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Jetek Nguồn máy tính G280 280W (Bạc)
520.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Jetek Nguồn máy tính Y600 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Jetek Nguồn máy tính Y600 (Bạc)
320.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Jetek nguồn máy tính Y600T (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Jetek nguồn máy tính Y600T (Bạc)
350.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Jetek Vỏ thùng máy tính A3001B (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Jetek Vỏ thùng máy tính A3001B (Đen)
450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Jetek Vỏ thùng máy tính A908B (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Jetek Vỏ thùng máy tính A908B (Đen)
650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Jetek Nguồn máy tính A200M (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Jetek Nguồn máy tính A200M (Bạc)
350.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Jetek Vỏ thùng máy tính A3005B (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Jetek Vỏ thùng máy tính A3005B (Đen)
450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Jetek Vỏ thùng máy tính A3003BR (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Jetek Vỏ thùng máy tính A3003BR (Đen)
450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Jetek Nguồn máy tính Q350 (màu bạc) at 0.00 VND from Lazada
Jetek Nguồn máy tính Q350 (màu bạc)
620.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Jetek Nguồn máy tính G350 (Đen) chuyên game at 0.00 VND from Lazada
Jetek Nguồn máy tính G350 (Đen) chuyên game
570.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Jetek Nguồn máy tính Y500T 230W (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Jetek Nguồn máy tính Y500T 230W (Bạc)
360.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Jetek Nguồn máy tính Q7450 450W (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Jetek Nguồn máy tính Q7450 450W (Đen)
980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Jetek Nguồn máy tính G7350 350W (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Jetek Nguồn máy tính G7350 350W (Đen)
750.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Jetek Nguồn máy tính S600 at 0.00 VND from Lazada
Jetek Nguồn máy tính S600
485.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Jetek Nguồn máy tính Nguồn Game G400P (màu đen) at 0.00 VND from Lazada
Jetek Nguồn máy tính Nguồn Game G400P (màu đen)
790.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Jetek Nguồn máy tính G400 380W ( Black ) at 0.00 VND from Lazada
Jetek Nguồn máy tính G400 380W ( Black )
640.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Jetek Nguồn máy tính G7350 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Jetek Nguồn máy tính G7350 (Đen)
680.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Jetek Nguồn máy tính Q300 280W (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Jetek Nguồn máy tính Q300 280W (Bạc)
490.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Jetek Nguồn máy tính G7300 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Jetek Nguồn máy tính G7300 (Đen)
650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Jetek Nguồn máy tính G350 350W (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Jetek Nguồn máy tính G350 350W (Đen)
620.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Jetek Nguồn máy tính G400P 400W (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Jetek Nguồn máy tính G400P 400W (Đen)
685.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Jetek Nguồn máy tính Y500 230W (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Jetek Nguồn máy tính Y500 230W (Bạc)
280.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Jetek Nguồn máy tính G320 320W (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Jetek Nguồn máy tính G320 320W (Đen)
590.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Jetek Vỏ thùng máy tính 9005 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Jetek Vỏ thùng máy tính 9005 (Đen)
950.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Jetek Nguồn máy tính S500 250W (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Jetek Nguồn máy tính S500 250W (Bạc)
440.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Jetek Nguồn máy tính Q9500 (vàng gold) at 0.00 VND from Lazada
Jetek Nguồn máy tính Q9500 (vàng gold)
1.590.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Jetek Vỏ thùng máy tính X903B (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Jetek Vỏ thùng máy tính X903B (Đen)
950.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Jetek Nguồn máy tính Q9600 600W ( Gold ) at 0.00 VND from Lazada
Jetek Nguồn máy tính Q9600 600W ( Gold )
1.520.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Jetek Nguồn máy tính Q350 320W (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Jetek Nguồn máy tính Q350 320W (Bạc)
610.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Jetek Nguồn máy tính G300 280W (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Jetek Nguồn máy tính G300 280W (Đen)
530.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Jetek Nguồn máy tính mini A200M at 0.00 VND from Lazada
Jetek Nguồn máy tính mini A200M
380.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Jetek Nguồn máy tính Q7400 400W (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Jetek Nguồn máy tính Q7400 400W (Đen)
935.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Jetek Nguồn máy tính G300 (màu đen) chuyên game at 0.00 VND from Lazada
Jetek Nguồn máy tính G300 (màu đen) chuyên game
590.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Jetek Nguồn máy tính Q9500 500W (Gold) at 0.00 VND from Lazada
Jetek Nguồn máy tính Q9500 500W (Gold)
1.300.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Jetek Nguồn máy tính Q9600 at 0.00 VND from Lazada
Jetek Nguồn máy tính Q9600
1.790.000 đ

Về Tin Hoc Jetek tại Việt Nam

Jetek Tin học Việt Nam

Nếu bạn đang tìm đến sự lựa chọn phổ biến của Jetek Tin học, hãy chắc chắn nên tham khảo Nguồn máy tính Y600t, Nguồn máy tính S500T (Xám)(VND) hoặc Nguồn máy tính S500T 250W (Bạc). Có rất nhiều thương hiệu trên mạng, nếu Jetek Tin học là không thích hợp cho bạn, bạn cũng có thể tham khảo với Dell, HP hoặc Asus! Jetek Tin học mức giá thường trong khoảng 280.000 đ-1.790.000 đ VND. Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn, bạn có thể nhận được một Phần cứng hoặc Máy tính bàn. Hầu hết Jetek Tin họcđược sử dụng ngày nay Đen, Xám hoặc Vàng gold.