Danh mục sản phẩm
Sản phẩm
Mã giảm giá
Xu hướng
Cách hoạt động
x

Chân váy Jucca cho Nữ

tìm thấy 139 sản phẩm
Đến Nơi Bán
Jucca 3/4 length skirts
1.093.000 đ
YOOX

knitted, solid color, no appliqués, elasticized, no pockets, unlined, tube dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Mini skirts
934.000 đ
YOOX

faux leather, quilted, basic solid colour, no appliqués, elasticized waist, no pockets, lined interior, trapeze dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca 3/4 length skirts
3.507.000 đ
YOOX

pleated, crepe, no appliqués, solid color, laminated effect, side closure, zip, fully lined, pleated style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca 3/4 length skirts
4.190.000 đ
YOOX

satin, no appliqués, basic solid color, no pockets, elasticized waist, unlined, skirt

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca 3/4 length skirts
1.093.000 đ
YOOX

lightweight sweater, knitted, stripes, elasticized, no fastening, no pockets, unlined, darts, tube dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Long skirts
2.346.000 đ
YOOX

taffeta, no appliqués, solid color, no pockets, elasticized waist, no fastening, unlined, skirt

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Long skirts
1.663.000 đ
YOOX

crêpe, no appliqués, solid color, no pockets, side closure, zip closure, unlined, stretch, tube dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Mini skirts
1.685.000 đ
YOOX

tweed, floral design, contrasting applications, zip closure, rear closure, multipockets, unlined, flared style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca 3/4 length skirts
1.617.000 đ
YOOX

satin, stripes, no appliqués, button, zip, rear closure, multipockets, unlined, trapeze dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Mini skirts
1.503.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, solid color, no pockets, rear closure, zip closure, unlined, stretch, pleated style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca 3/4 length skirts
1.754.000 đ
YOOX

crêpe, no appliqués, two-tone pattern, no pockets, rear closure, zip closure, unlined, stretch, tube dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Mini skirts
1.480.000 đ
YOOX

synthetic fibre, lamé, solid color, elasticized waist, no appliqués, no fastening, multipockets, unlined, trapeze dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Knee length skirts
1.708.000 đ
YOOX

crêpe, two-tone pattern, ruches, zip closure, rear closure, no pockets, unlined, skirt

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Knee length skirts
1.503.000 đ
YOOX

knitted, no appliqués, solid color, no pockets, no fastening, unlined, lightweight sweater, skirt

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Knee length skirts
1.389.000 đ
YOOX

synthetic fibre, sueded effect, no appliqués, solid color, no pockets, side closure, zip closure, unlined, flared style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca 3/4 length skirts
1.367.000 đ
YOOX

crêpe, solid color, mid rise, elasticized waist, pleated detailing, hook-and-bar, zip, side closure, no pockets, lined interior, skirt

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Knee length skirts
1.367.000 đ
YOOX

jacquard, plain weave, lamé, no appliqués, multicolor pattern, no pockets, side closure, zip, unlined, trapeze dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Knee length skirts
1.344.000 đ
YOOX

synthetic fibre, jersey, sueded effect, no appliqués, solid color, elasticized waist, multipockets, rear closure, zip closure, unlined, tube dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca 3/4 length skirts
1.959.000 đ
YOOX

jersey, no appliqués, basic solid color, elasticized waist, no pockets, unlined, stretch, pencil style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Mini skirts
1.389.000 đ
YOOX

jacquard, satin, no appliqués, floral design, elasticized waist, no pockets, unlined, pencil style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca 3/4 length skirts
1.913.000 đ
YOOX

satin, no appliqués, floral design, no pockets, rear closure, zip, unlined, pencil style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Long skirts
1.936.000 đ
YOOX

jersey, no appliqués, solid color, no pockets, unlined, tube dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Mini skirts
1.276.000 đ
YOOX

plain weave, solid color, no appliqués, zip closure, side closure, no pockets, lined interior, skirt

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca 3/4 length skirts
1.162.000 đ
YOOX

synthetic fibre, faux leather, sueded effect, no appliqués, solid color, elasticized waist, no pockets, unlined, zip closure, side closure, trapeze dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Mini skirts
1.162.000 đ
YOOX

plain weave, floral design, mid rise, no appliqués, zip closure, rear closure, multipockets, unlined, flared style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Knee length skirts
1.162.000 đ
YOOX

brocade, pleated detailing, multicolor pattern, no pockets, rear closure, zip closure, unlined, skirt

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Mini skirts
1.116.000 đ
YOOX

plain weave, lamé, solid color, no appliqués, pleated detailing, zip closure, side closure, no pockets, skirt

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Knee length skirts
1.116.000 đ
YOOX

tweed, tartan pattern, mid rise, pleated detailing, zip closure, side closure, multipockets, unlined, flared style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca 3/4 length skirts
1.116.000 đ
YOOX

jersey, basic solid colour, elasticized waist, no appliqués, no fastening, no pockets, unlined, skirt

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Knee length skirts
2.209.000 đ
YOOX

organza, contrasting applications, solid color, no pockets, fully lined, elasticized, trapeze dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca 3/4 length skirts
2.232.000 đ
YOOX

knitted, lacing, solid color, single pocket, side closure, zip closure, lined interior, skirt

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca 3/4 length skirts
2.437.000 đ
YOOX

brocade, no appliqués, floral design, multipockets, elasticized waist, side closure, zip, unlined, flared style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca 3/4 length skirts
1.025.000 đ
YOOX

plain weave, openwork, basic solid color, no appliqués, zip closure, side closure, no pockets, lined interior, skirt

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Long skirts
1.093.000 đ
YOOX

jersey, basic solid colour, no appliqués, no fastening, no pockets, unlined, skirt

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Long skirts
2.391.000 đ
YOOX

plain weave, openwork, sash, solid color, no pockets, side closure, zip, fully lined, skirt

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Knee length skirts
1.071.000 đ
YOOX

crêpe, lamé, solid color, darts, zip closure, rear closure, lined interior, tube dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Knee length skirts
980.000 đ
YOOX

jacquard, plain weave, solid color, no appliqués, zip closure, side closure, no pockets, unlined, pleated style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Knee length skirts
1.025.000 đ
YOOX

plain weave, lacing, stripes, elasticized waist, no pockets, unlined, trapeze dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Knee length skirts
2.778.000 đ
YOOX

faux leather, basic solid colour, no appliqués, no appliqués, zip closure, side closure, no pockets, unlined, skirt

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Long skirts
2.664.000 đ
YOOX

lace, frills, solid color, elasticized waist, no pockets, fully lined, skirt

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Long skirts
980.000 đ
YOOX

crêpe, solid color, no appliqués, zip closure, rear closure, no pockets, unlined, skirt

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca 3/4 length skirts
3.051.000 đ
YOOX

jacquard, plain weave, darts, two-tone, single pocket, rear closure, zip, unlined, stretch, pencil style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca 3/4 length skirts
3.165.000 đ
YOOX

jacquard, satin, no appliqués, solid color, single pocket, rear closure, zip, unlined, stretch, pencil style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca 3/4 length skirts
3.279.000 đ
YOOX

satin, darts, floral design, no pockets, rear closure, zip, unlined, pencil style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Mini skirts
3.621.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, solid color, high waisted, multipockets, no fastening, unlined, divided skirt

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Long skirts
4.190.000 đ
YOOX

flannel, no appliqués, prince of wales design, no pockets, side closure, zip, raw-cut hem, skirt

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Mini skirts
2.596.000 đ
YOOX

flannel, bow detailing, basic solid color, no pockets, side closure, zip, unlined, pencil style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Mini skirts
2.596.000 đ
YOOX

flannel, bow detailing, basic solid color, no pockets, side closure, zip, unlined, pencil style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca 3/4 length skirts
3.507.000 đ
YOOX

jersey, no appliqués, basic solid color, no pockets, rear closure, zip, unlined, stretch, pencil style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca 3/4 length skirts
3.507.000 đ
YOOX

jersey, no appliqués, basic solid color, no pockets, rear closure, zip, unlined, stretch, pencil style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca 3/4 length skirts
3.848.000 đ
YOOX

crepe, no appliqués, solid color, mid rise, no pockets, front closure, self-tie closure, stretch, wrap style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca 3/4 length skirts
3.962.000 đ
YOOX

flannel, no appliqués, basic solid color, mid rise, no pockets, side closure, hook-and-bar, zip, unlined, trapeze style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca 3/4 length skirts
2.938.000 đ
YOOX

crêpe, lacing, solid color, multipockets, rear closure, zip closure, stretch, skirt

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Knee length skirts
4.190.000 đ
YOOX

knitted, no appliqués, basic solid color, no pockets, no fastening, flared style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca 3/4 length skirts
4.190.000 đ
YOOX

satin, pleated, no appliqués, herringbone, elasticized waist, no pockets, unlined, pleated style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Knee length skirts
4.190.000 đ
YOOX

knitted, no appliqués, basic solid color, no pockets, no fastening, flared style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Knee length skirts
2.938.000 đ
YOOX

flannel, no appliqués, herringbone, no pockets, rear closure, zip closure, lined interior, skirt

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca 3/4 length skirts
3.051.000 đ
YOOX

twill, solid color, no appliqués, single pocket, trapeze dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca 3/4 length skirts
3.051.000 đ
YOOX

twill, solid color, no appliqués, single pocket, trapeze dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca 3/4 length skirts
3.051.000 đ
YOOX

twill, solid color, no appliqués, single pocket, trapeze dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca 3/4 length skirts
6.353.000 đ
YOOX

tulle, sequined, solid color, no pockets, side closure, zip, fully lined, trapeze style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Knee length skirts
1.731.000 đ
YOOX

plain weave, belt, basic solid color, multipockets, front closure, button, zip, trapeze style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Knee length skirts
1.731.000 đ
YOOX

plain weave, belt, basic solid color, multipockets, front closure, button, zip, trapeze style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Mini skirts
1.412.000 đ
YOOX

crepe, no appliqués, solid color, no pockets, side closure, zip, unlined, stretch, skirt

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca 3/4 length skirts
2.733.000 đ
YOOX

satin, two-tone pattern, mid rise, no appliqués, zip closure, side closure, no pockets, skirt

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca 3/4 length skirts
1.276.000 đ
YOOX

crêpe, solid color, no appliqués, zip closure, side closure, no pockets, unlined, tube dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Long skirts
2.368.000 đ
YOOX

knitted, lamé, pleated detailing, stripes, no pockets, no fastening, fully lined, elasticized waist, trapeze style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Long skirts
2.391.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, floral design, multipockets, rear closure, zip closure, unlined, tube dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Knee length skirts
1.731.000 đ
YOOX

plain weave, belt, basic solid color, multipockets, front closure, button, zip, trapeze style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Long skirts
1.867.000 đ
YOOX

techno fabric, no appliqués, solid color, elasticized waist, no fastening, unlined, multipockets, skirt

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Mini skirts
1.412.000 đ
YOOX

crepe, no appliqués, solid color, no pockets, side closure, zip, unlined, stretch, skirt

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Knee length skirts
1.822.000 đ
YOOX

lightweight sweater, knitted, stripes, no appliqués, no pockets, unlined, tube dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca 3/4 length skirts
1.822.000 đ
YOOX

crêpe, lacing, solid color, no pockets, elasticized waist, unlined, stretch, skirt

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Knee length skirts
2.163.000 đ
YOOX

plain weave, pleated detailing, floral design, no pockets, front closure, self-tie wrap closure, unlined, wrap style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca 3/4 length skirts
1.663.000 đ
YOOX

tulle, no appliqués, basic solid color, elasticized waist, no pockets, no fastening, fully lined, skirt

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca 3/4 length skirts
1.663.000 đ
YOOX

tulle, no appliqués, basic solid color, elasticized waist, no pockets, no fastening, fully lined, skirt

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Long skirts
1.617.000 đ
YOOX

cady, solid color, no appliqués, elasticized, pleated, multipockets, unlined, flared style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Knee length skirts
1.731.000 đ
YOOX

knitted, no appliqués, multicolor pattern, no pockets, side closure, zip closure, unlined, pleated style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Knee length skirts
1.731.000 đ
YOOX

crepe, lace, no appliqués, solid color, no pockets, rear closure, button, zip, unlined, stretch, trapeze dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca 3/4 length skirts
1.640.000 đ
YOOX

lace, basic solid colour, no appliqués, no fastening, no pockets, lined interior, skirt

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Knee length skirts
1.822.000 đ
YOOX

flannel, jersey, leopard design, no appliqués, no pockets, zip closure, rear closure, unlined, tube dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Mini skirts
1.435.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, floral design, multipockets, side closure, zip closure, unlined, pleated style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca 3/4 length skirts
1.344.000 đ
YOOX

techno fabric, no appliqués, solid color, no pockets, rear closure, zip closure, lined interior, trapeze dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca 3/4 length skirts
1.435.000 đ
YOOX

tulle, basic solid color, no appliqués, no fastening, no pockets, lined interior, skirt

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca 3/4 length skirts
1.435.000 đ
YOOX

tulle, basic solid color, no appliqués, no fastening, no pockets, lined interior, skirt

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca 3/4 length skirts
1.435.000 đ
YOOX

tulle, basic solid color, no appliqués, no fastening, no pockets, lined interior, skirt

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Long skirts
2.391.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, floral design, multipockets, rear closure, zip closure, unlined, tube dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Denim skirts
2.459.000 đ
YOOX

denim, no appliqués, solid color, dark wash, front closure, button closing, multipockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Long skirts
1.321.000 đ
YOOX

jersey, basic solid colour, elasticized waist, no appliqués, no fastening, no pockets, unlined, skirt

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Knee length skirts
1.389.000 đ
YOOX

satin, no appliqués, solid color, no pockets, no fastening, unlined, skirt

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Knee length skirts
1.389.000 đ
YOOX

satin, no appliqués, solid color, no pockets, no fastening, unlined, skirt

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Long skirts
1.913.000 đ
YOOX

jersey, no appliqués, solid color, no pockets, no fastening, unlined, skirt

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Mini skirts
1.959.000 đ
YOOX

crêpe, ruffles, multicolor pattern, no pockets, side closure, zip closure, lined interior, skirt

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Long skirts
1.344.000 đ
YOOX

lace, crêpe, two-tone pattern, no appliqués, no fastening, no pockets, lined interior, skirt

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Mini skirts
1.959.000 đ
YOOX

crêpe, ruffles, multicolor pattern, no pockets, side closure, zip closure, lined interior, skirt

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca 3/4 length skirts
1.230.000 đ
YOOX

satin, pleated, two-tone pattern, elasticized waist, no appliqués, zip closure, side closure, no pockets, unlined, pleated style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca 3/4 length skirts
1.298.000 đ
YOOX

chiffon, no appliqués, multicolor pattern, no pockets, lined interior, pleated style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Knee length skirts
2.163.000 đ
YOOX

plain weave, pleated detailing, floral design, no pockets, front closure, self-tie wrap closure, unlined, wrap style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Knee length skirts
2.255.000 đ
YOOX

faux leather, solid color, mid rise, pleated detailing, zip closure, side closure, no pockets, unlined, skirt

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Jucca Knee length skirts
2.255.000 đ
YOOX

faux leather, solid color, mid rise, pleated detailing, zip closure, side closure, no pockets, unlined, skirt

Xem thêm

Bảng giá Top Chân váy Jucca cho Nữ 2018

TOP 10 SẢN PHẨM Giá CỬA HÀNG
Jucca 3/4 length skirts 1.093.000 đ YOOX
Jucca Mini skirts 934.000 đ YOOX
Jucca 3/4 length skirts 3.507.000 đ YOOX
Jucca 3/4 length skirts 4.190.000 đ YOOX
Jucca 3/4 length skirts 1.093.000 đ YOOX
Jucca Long skirts 2.346.000 đ YOOX
Jucca Long skirts 1.663.000 đ YOOX
Jucca Mini skirts 1.685.000 đ YOOX
Jucca 3/4 length skirts 1.617.000 đ YOOX
Jucca Mini skirts 1.503.000 đ YOOX
PHỔ BIẾN NHẤT
Jucca 3/4 length skirts

Lựa chọn hiện có YOOX 1.093.000 đ Đến Nơi Bán