đầu trang
tìm thấy 68 sản phẩm
Đến Nơi Bán
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn đồng -KG298C2 at 7084000.00 VND from Yes24
−9%
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn đồng -KG298C2
7.084.000 đ 7.871.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn đồng -KG566C2 at 11674000.00 VND from Yes24
−9%
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn đồng -KG566C2
11.674.000 đ 12.971.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn đồng -KG688C2 at 13769000.00 VND from Yes24
−9%
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn đồng -KG688C2
13.769.000 đ 15.299.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn nhôm -KG699A1 at 11873000.00 VND from Yes24
−10%
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn nhôm -KG699A1
11.873.000 đ 13.192.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn nhôm -KG298A2 at 6436000.00 VND from Yes24
−9%
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn nhôm -KG298A2
6.436.000 đ 7.151.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn KG235C1, 235L at 5650000.00 VND from Adayroi
−2%
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn KG235C1, 235L
5.650.000 đ 5.800.000 đ
Adayroi
- Dung tích: 235L - Tủ đông có thiết kế 1 ngăn đông và 2 cánh - Dàn lạnh bằng đồng nguyên chất làm lạnh nhanh - Công nghệ Nano bạc kháng khuẩn hiệu quả - Có lỗ thoát nước trong lòng và lỗ thoát nước ngoài
Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn nhôm -KG468A2 at 7433000.00 VND from Yes24
−9%
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn nhôm -KG468A2
7.433.000 đ 8.259.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn đồng -KG388C1 at 6485000.00 VND from Yes24
−9%
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn đồng -KG388C1
6.485.000 đ 7.206.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn KG292C1, 292L at 6050000.00 VND from Adayroi
−2%
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn KG292C1, 292L
6.050.000 đ 6.200.000 đ
Adayroi
- Dung tích: 292L - Tủ đông có thiết kế 1 ngăn đông và 2 cánh - Dàn lạnh bằng đồng nguyên chất làm lạnh nhanh - Công nghệ Nano bạc kháng khuẩn hiệu quả - Có lỗ thoát nước trong lòng và lỗ thoát nước ngoài
Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn nhôm -KG568A2 at 9978000.00 VND from Yes24
−9%
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn nhôm -KG568A2
9.978.000 đ 11.087.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn KG298A2, 298 lít at 5750000.00 VND from Adayroi
−2%
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn KG298A2, 298 lít
5.750.000 đ 5.900.000 đ
Adayroi
- Dung tích thực 298 lít - Tủ đông có thiết kế 2 ngăn và 2 cánh - Lớp Foam dày dặn kéo dài thời gian giữ nhiệt - Công nghệ Nano bạc kháng khuẩn hiệu quả - Có lỗ thoát nước trong lòng và lỗ thoát nước ngoài
Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn đồng -KG268C2 at 6785000.00 VND from Yes24
−9%
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn đồng -KG268C2
6.785.000 đ 7.539.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn đồng -KG468C2 at 8481000.00 VND from Yes24
−9%
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn đồng -KG468C2
8.481.000 đ 9.423.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn đồng -KG428C1 at 6885000.00 VND from Yes24
−9%
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn đồng -KG428C1
6.885.000 đ 7.650.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn nhôm -KG688A2 at 12472000.00 VND from Yes24
−9%
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn nhôm -KG688A2
12.472.000 đ 13.858.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn nhôm -KG296A2 at 6286000.00 VND from Yes24
−10%
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn nhôm -KG296A2
6.286.000 đ 6.984.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn đồng -KG668C1 at 11574000.00 VND from Yes24
−10%
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn đồng -KG668C1
11.574.000 đ 12.860.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn nhôm -KG292A1 at 6186000.00 VND from Yes24
−9%
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn nhôm -KG292A1
6.186.000 đ 6.874.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn KG298C2, 298L at 6350000.00 VND from Adayroi
−2%
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn KG298C2, 298L
6.350.000 đ 6.500.000 đ
Adayroi
- Dung tích: 298L - Tủ đông có thiết kế 2 ngăn và 2 cánh - Dàn lạnh bằng đồng nguyên chất làm lạnh nhanh - Công nghệ Nano bạc kháng khuẩn hiệu quả - Có lỗ thoát nước trong lòng và lỗ thoát nước ngoài
Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn nhôm -KG488A2 at 7484000.00 VND from Yes24
−9%
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn nhôm -KG488A2
7.484.000 đ 8.315.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn nhôm -KG566A2 at 9928000.00 VND from Yes24
−9%
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn nhôm -KG566A2
9.928.000 đ 11.031.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn KG388C2, 388L at 6910000.00 VND from Adayroi
−4%
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn KG388C2, 388L
6.910.000 đ 7.200.000 đ
Adayroi
- Dung tích: 388L - Tủ đông có thiết kế 2 ngăn và 2 cánh - Dàn lạnh bằng đồng nguyên chất làm lạnh nhanh - Công nghệ Nano bạc kháng khuẩn hiệu quả - Có lỗ thoát nước trong lòng và lỗ thoát nước ngoài
Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn nhôm -KG418A2 at 7234000.00 VND from Yes24
−9%
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn nhôm -KG418A2
7.234.000 đ 8.038.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn đồng -KG292C1 at 6386000.00 VND from Yes24
−9%
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn đồng -KG292C1
6.386.000 đ 7.095.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn đồng -KG699C1 at 13470000.00 VND from Yes24
−9%
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn đồng -KG699C1
13.470.000 đ 14.967.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Kangaroo Tủ Đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh 418C2 135L at 7290000.00 VND from Lazada
−15%
Kangaroo Tủ Đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh 418C2 135L
7.290.000 đ 8.580.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn nhôm -KG388A1 at 7484000.00 VND from Yes24
−9%
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn nhôm -KG388A1
7.484.000 đ 8.315.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn đồng -KG296C2 at 6984000.00 VND from Yes24
−10%
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn đồng -KG296C2
6.984.000 đ 7.760.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Kangaroo Tủ Đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh 236C2 236L at 5990000.00 VND from Lazada
−16%
Kangaroo Tủ Đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh 236C2 236L
5.990.000 đ 7.150.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn nhôm -KG668A1 at 10227000.00 VND from Yes24
−9%
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn nhôm -KG668A1
10.227.000 đ 11.363.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn nhôm -KG388A2 at 6635000.00 VND from Yes24
−10%
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn nhôm -KG388A2
6.635.000 đ 7.372.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn đồng -KG388C2 at 7484000.00 VND from Yes24
−9%
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn đồng -KG388C2
7.484.000 đ 8.315.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn KG268C2, 268L at 6150000.00 VND from Adayroi
−2%
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn KG268C2, 268L
6.150.000 đ 6.300.000 đ
Adayroi
- Dung tích: 268L - Tủ đông có thiết kế 2 ngăn và 2 cánh - Dàn lạnh bằng đồng nguyên chất làm lạnh nhanh - Công nghệ Nano bạc kháng khuẩn hiệu quả - Có lỗ thoát nước trong lòng và lỗ thoát nước ngoài
Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn đồng -KG418C2 at 7782000.00 VND from Yes24
−9%
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn dàn đồng -KG418C2
7.782.000 đ 8.647.000 đ
Yes24
*Giá cập nhật ngày 21 Jul 2017

Kangaroo Tủ đông Việt Nam

Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn, bạn có thể nhận được một Máy nước nóng lạnh, Các loại bếp nấu ăn hoặc Nồi cơm điện. Kangaroo Tủ đông có thể được tìm thấy tại iprice với giảm giá lên đến 16%! Trong số sản phẩm phổ biến nhất Kangaroo Tủ đông hôm nay là KG 468A2, KG 699A1 hoặc KG 566C2. Có rất nhiều thương hiệu trên mạng, nếu Kangaroo Tủ đông là không thích hợp cho bạn, bạn cũng có thể tham khảo với Sanaky, Alaska hoặc Kia! Kangaroo Tủ đông mức giá thường trong khoảng 5.650.000 đ-13.890.000 đ VND.


Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn

Tại iPrice, chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn, email bạn cung cấp chỉ dùng cho mục đích ghi nhận phản hồi với chúng tôi.

Cảm ơn