Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Happy
Frown
Happy
Frown
Bỏ qua
Cảm ơn
đầu trang
tìm thấy 50 sản phẩm
Mua ngay tại
kangaroohanoi.vn
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn KG388C2 at 7590000.00 vnd from kangaroohanoi.vn
-15%
Kangaroo - Tủ đông kháng khuẩn KG388C2
7.590.000 đ 9.000.000 đ
Mua ngay tại
kangaroohanoi.vn
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn KG468A2 at 7550000.00 vnd from kangaroohanoi.vn
-15%
Kangaroo - Tủ đông kháng khuẩn KG468A2
7.550.000 đ 8.940.000 đ
Mua ngay tại
kangaroohanoi.vn
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn KG388A2 at 6690000.00 vnd from kangaroohanoi.vn
-16%
Kangaroo - Tủ đông kháng khuẩn KG388A2
6.690.000 đ 7.980.000 đ
Mua ngay tại
kangaroohanoi.vn
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn KG488A2 at 7590000.00 vnd from kangaroohanoi.vn
-15%
Kangaroo - Tủ đông kháng khuẩn KG488A2
7.590.000 đ 9.000.000 đ
Mua ngay tại
MediaMart
Kangaroo Tủ đông KG 668C1 - 668L, 1 ngăn đông at 11090000.00 VND from MediaMart
-24%
Kangaroo - Tủ đông KG 668C1 - 668L, 1 ngăn đông
11.090.000 đ 14.616.000 đ
Mua ngay tại
MediaMart
Kangaroo Tủ đông KG 236C2 - 236L, 2 ngăn đông và mát at 6790000.00 VND from MediaMart
-17%
Kangaroo - Tủ đông KG 236C2 - 236L, 2 ngăn đông và mát
6.790.000 đ 8.190.000 đ
Mua ngay tại
kangaroohanoi.vn
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn KG568A2 at 10090000.00 vnd from kangaroohanoi.vn
-15%
Kangaroo - Tủ đông kháng khuẩn KG568A2
10.090.000 đ 12.000.000 đ
Mua ngay tại
kangaroohanoi.vn
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn KG298A2 at 6490000.00 vnd from kangaroohanoi.vn
-16%
Kangaroo - Tủ đông kháng khuẩn KG298A2
6.490.000 đ 7.740.000 đ
Mua ngay tại
kangaroohanoi.vn
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn KG388C1 at 6590000.00 vnd from kangaroohanoi.vn
-15%
Kangaroo - Tủ đông kháng khuẩn KG388C1
6.590.000 đ 7.800.000 đ
Mua ngay tại
kangaroohanoi.vn
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn KG699A1 at 11990000.00 vnd from kangaroohanoi.vn
-16%
Kangaroo - Tủ đông kháng khuẩn KG699A1
11.990.000 đ 14.280.000 đ
Mua ngay tại
MediaMart
Kangaroo Tủ đông KG 428C1 - 428L, 1 ngăn đông at 6990000.00 VND from MediaMart
-19%
Kangaroo - Tủ đông KG 428C1 - 428L, 1 ngăn đông
6.990.000 đ 8.694.000 đ
Mua ngay tại
kangaroohanoi.vn
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn KG668A1 at 10290000.00 vnd from kangaroohanoi.vn
-16%
Kangaroo - Tủ đông kháng khuẩn KG668A1
10.290.000 đ 12.300.000 đ
Mua ngay tại
kangaroohanoi.vn
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn KG668C1 at 11690000.00 vnd from kangaroohanoi.vn
-16%
Kangaroo - Tủ đông kháng khuẩn KG668C1
11.690.000 đ 13.920.000 đ
Mua ngay tại
kangaroohanoi.vn
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn KG236A2 at 5790000.00 vnd from kangaroohanoi.vn
-16%
Kangaroo - Tủ đông kháng khuẩn KG236A2
5.790.000 đ 6.912.000 đ
Mua ngay tại
MediaMart
Kangaroo Tủ đông KG 388C2 - 388L, 2 ngăn đông và mát at 7290000.00 VND from MediaMart
-22%
Kangaroo - Tủ đông KG 388C2 - 388L, 2 ngăn đông và mát
7.290.000 đ 9.450.000 đ
Mua ngay tại
kangaroohanoi.vn
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn KG428C1 at 6990000.00 vnd from kangaroohanoi.vn
-15%
Kangaroo - Tủ đông kháng khuẩn KG428C1
6.990.000 đ 8.280.000 đ
Mua ngay tại
MediaMart
Kangaroo Tủ đông KG 699C1 - 699L, 1 ngăn đông at 12990000.00 VND from MediaMart
-23%
Kangaroo - Tủ đông KG 699C1 - 699L, 1 ngăn đông
12.990.000 đ 17.010.000 đ
Mua ngay tại
kangaroohanoi.vn
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn KG688C2 at 13890000.00 vnd from kangaroohanoi.vn
-16%
Kangaroo - Tủ đông kháng khuẩn KG688C2
13.890.000 đ 16.560.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn Kg388C1, 388L at 6762000.00 VND from Adayroi
-2%
Kangaroo - Tủ đông kháng khuẩn Kg388C1, 388L
6.762.000 đ 6.900.000 đ
Mua ngay tại
MediaMart
Kangaroo Tủ đông KG 566C2 - 566L, 2 ngăn đông và mát at 11090000.00 VND from MediaMart
-24%
Kangaroo - Tủ đông KG 566C2 - 566L, 2 ngăn đông và mát
11.090.000 đ 14.742.000 đ
Mua ngay tại
MediaMart
Kangaroo Tủ đông KG 235C1 - 235L, 1 ngăn đông at 5990000.00 VND from MediaMart
-18%
Kangaroo - Tủ đông KG 235C1 - 235L, 1 ngăn đông
5.990.000 đ 7.308.000 đ
Mua ngay tại
kangaroohanoi.vn
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn KG268A2 at 6090000.00 vnd from kangaroohanoi.vn
-16%
Kangaroo - Tủ đông kháng khuẩn KG268A2
6.090.000 đ 7.260.000 đ
Mua ngay tại
kangaroohanoi.vn
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn KG292A1 at 6190000.00 vnd from kangaroohanoi.vn
-16%
Kangaroo - Tủ đông kháng khuẩn KG292A1
6.190.000 đ 7.440.000 đ
Mua ngay tại
MediaMart
Kangaroo Tủ đông KG 688C2 - 688L, 2 ngăn đông và mát at 13000000.00 VND from MediaMart
-25%
Kangaroo - Tủ đông KG 688C2 - 688L, 2 ngăn đông và mát
13.000.000 đ 17.388.000 đ
Mua ngay tại
MediaMart
Kangaroo Tủ đông KG 298C1 - 298L, 1 ngăn đông at 6690000.00 VND from MediaMart
-17%
Kangaroo - Tủ đông KG 298C1 - 298L, 1 ngăn đông
6.690.000 đ 8.064.000 đ
Mua ngay tại
kangaroohanoi.vn
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn KG235C1 at 5790000.00 vnd from kangaroohanoi.vn
-16%
Kangaroo - Tủ đông kháng khuẩn KG235C1
5.790.000 đ 6.960.000 đ
Mua ngay tại
kangaroohanoi.vn
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn KG488C2 at 8690000.00 vnd from kangaroohanoi.vn
-15%
Kangaroo - Tủ đông kháng khuẩn KG488C2
8.690.000 đ 10.320.000 đ
Mua ngay tại
MediaMart
Kangaroo Tủ đông KG 298C2 - 298L, 2 ngăn đông và mát at 7090000.00 VND from MediaMart
-20%
Kangaroo - Tủ đông KG 298C2 - 298L, 2 ngăn đông và mát
7.090.000 đ 8.946.000 đ
Mua ngay tại
kangaroohanoi.vn
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn KG296A2 at 6570000.00 vnd from kangaroohanoi.vn
-13%
Kangaroo - Tủ đông kháng khuẩn KG296A2
6.570.000 đ 7.560.000 đ
Mua ngay tại
MediaMart
Kangaroo Tủ đông KG 268C2 - 268L, 2 ngăn đông và mát at 6990000.00 VND from MediaMart
-18%
Kangaroo - Tủ đông KG 268C2 - 268L, 2 ngăn đông và mát
6.990.000 đ 8.568.000 đ
Mua ngay tại
kangaroohanoi.vn
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn KG688A2 at 12590000.00 vnd from kangaroohanoi.vn
-16%
Kangaroo - Tủ đông kháng khuẩn KG688A2
12.590.000 đ 15.000.000 đ
Mua ngay tại
kangaroohanoi.vn
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn KG268C2 at 6890000.00 vnd from kangaroohanoi.vn
-15%
Kangaroo - Tủ đông kháng khuẩn KG268C2
6.890.000 đ 8.160.000 đ
Mua ngay tại
kangaroohanoi.vn
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn KG388A1 at 7590000.00 vnd from kangaroohanoi.vn
-15%
Kangaroo - Tủ đông kháng khuẩn KG388A1
7.590.000 đ 9.000.000 đ
Mua ngay tại
MediaMart
Kangaroo Tủ đông KG 388C1 - 388L, 1 ngăn đông at 6890000.00 VND from MediaMart
-15%
Kangaroo - Tủ đông KG 388C1 - 388L, 1 ngăn đông
6.890.000 đ 8.190.000 đ
Mua ngay tại
kangaroohanoi.vn
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn KG292C1 at 6490000.00 vnd from kangaroohanoi.vn
-15%
Kangaroo - Tủ đông kháng khuẩn KG292C1
6.490.000 đ 7.680.000 đ
Mua ngay tại
kangaroohanoi.vn
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn KG418A2 at 7290000.00 vnd from kangaroohanoi.vn
-16%
Kangaroo - Tủ đông kháng khuẩn KG418A2
7.290.000 đ 8.700.000 đ
Mua ngay tại
kangaroohanoi.vn
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn KG236C2 at 6590000.00 vnd from kangaroohanoi.vn
-15%
Kangaroo - Tủ đông kháng khuẩn KG236C2
6.590.000 đ 7.800.000 đ
Mua ngay tại
kangaroohanoi.vn
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn KG418C2 at 7890000.00 vnd from kangaroohanoi.vn
-15%
Kangaroo - Tủ đông kháng khuẩn KG418C2
7.890.000 đ 9.360.000 đ
Mua ngay tại
kangaroohanoi.vn
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn KG699C1 at 13590000.00 vnd from kangaroohanoi.vn
-16%
Kangaroo - Tủ đông kháng khuẩn KG699C1
13.590.000 đ 16.200.000 đ
Mua ngay tại
kangaroohanoi.vn
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn KG296C2 at 7090000.00 vnd from kangaroohanoi.vn
-15%
Kangaroo - Tủ đông kháng khuẩn KG296C2
7.090.000 đ 8.400.000 đ
Mua ngay tại
MediaMart
Kangaroo Tủ đông KG 418C2 - 418L, 2 ngăn đông và mát at 7590000.00 VND from MediaMart
-22%
Kangaroo - Tủ đông KG 418C2 - 418L, 2 ngăn đông và mát
7.590.000 đ 9.828.000 đ
Mua ngay tại
kangaroohanoi.vn
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn KG566C2 at 11790000.00 vnd from kangaroohanoi.vn
-16%
Kangaroo - Tủ đông kháng khuẩn KG566C2
11.790.000 đ 14.040.000 đ
Mua ngay tại
MediaMart
Kangaroo Tủ đông KG 488C2 - 488L, 2 ngăn đông và mát at 8190000.00 VND from MediaMart
-24%
Kangaroo - Tủ đông KG 488C2 - 488L, 2 ngăn đông và mát
8.190.000 đ 10.836.000 đ
Mua ngay tại
kangaroohanoi.vn
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn KG566A2 at 9990000.00 vnd from kangaroohanoi.vn
-16%
Kangaroo - Tủ đông kháng khuẩn KG566A2
9.990.000 đ 11.940.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kangaroo Tủ kem kháng khuẩn Kg308A1, 308L at 7742000.00 VND from Adayroi
-2%
Kangaroo - Tủ kem kháng khuẩn Kg308A1, 308L
7.742.000 đ 7.900.000 đ
Mua ngay tại
kangaroohanoi.vn
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn KG276A2 at 6090000.00 vnd from kangaroohanoi.vn
-16%
Kangaroo - Tủ đông kháng khuẩn KG276A2
6.090.000 đ 7.320.000 đ
Mua ngay tại
kangaroohanoi.vn
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn KG298C2 at 7190000.00 vnd from kangaroohanoi.vn
-15%
Kangaroo - Tủ đông kháng khuẩn KG298C2
7.190.000 đ 8.520.000 đ
Mua ngay tại
kangaroohanoi.vn
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn KG468C2 at 8590000.00 vnd from kangaroohanoi.vn
-15%
Kangaroo - Tủ đông kháng khuẩn KG468C2
8.590.000 đ 10.200.000 đ
Mua ngay tại
kangaroohanoi.vn
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn KG298C1 at 6490000.00 vnd from kangaroohanoi.vn
-15%
Kangaroo - Tủ đông kháng khuẩn KG298C1
6.490.000 đ 7.680.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kangaroo Tủ đông kháng khuẩn Kg388C2, 388L at 7350000.00 VND from Adayroi
-2%
Kangaroo - Tủ đông kháng khuẩn Kg388C2, 388L
7.350.000 đ 7.500.000 đ

Về Tu Dong Kangaroo tại Việt Nam

Kangaroo Tủ đông Việt Nam

Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn, bạn có thể nhận được một Quạt, Các loại bếp hoặc Nồi cơm điện. Kangaroo Tủ đông có thể được tìm thấy tại iprice với giảm giá lên đến 25%! Trong số sản phẩm phổ biến nhất Kangaroo Tủ đông hôm nay là Tủ đông kháng khuẩn KG388C2, Tủ đông kháng khuẩn KG468A2 hoặc Tủ đông kháng khuẩn KG388A2. Có rất nhiều thương hiệu trên mạng, nếu Kangaroo Tủ đông là không thích hợp cho bạn, bạn cũng có thể tham khảo với Sanaky, Alaska hoặc Panasonic! Kangaroo Tủ đông mức giá thường trong khoảng 5.790.000 đ-13.890.000 đ VND.