Danh mục sản phẩm
Sản phẩm
Mã giảm giá
Xu hướng
Yêu thích
Tiết kiệm ngay!
Danh mục
×
×
Thêm sản phẩm bạn yêu thích vào danh sách chỉ với
một cú nhấp
Bạn sẽ nhận được bản cập nhật mới ngay sau khi tính năng Danh sách yêu thích ra mắt
Chúng tôi sẽ đem lại trải nghiệm mua sắm tuyệt vời cho bạn. Hứa đó!

Đế cói Kanna

Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
2.259.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. techno fabric, rhinestones, solid color, round toeline, flat, fabric inner, rubber sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
1.597.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. sueded effect, metal applications, solid color, buckle, round toeline, wedge heel, rope wedge, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
2.601.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. polished leather, no appliqués, solid color, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
2.031.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. sueded effect, no appliqués, metal applications, solid color, round toeline, flat, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
2.601.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. sueded effect, tassels, solid color, wrapping straps closure, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
2.145.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. suede effect, metal applications, solid color, narrow toeline, flat, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
1.575.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. satin, lamé, no appliqués, solid color, wrapping straps closure, wedge heel, round toeline, leather lining, rubber sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
1.392.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. snakeskin print, multicolor pattern, buckle, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, no appliqués, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
2.031.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. printed leather, laminated effect, no appliqués, solid color, wrapping straps closure, round toeline, wedge heel, rope wedge, leather lining, rubber cleated sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
2.145.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. plain weave, multicolor pattern, buckling ankle strap closure, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, no appliqués, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
2.145.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. plain weave, multicolor pattern, buckling ankle strap closure, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, no appliqués, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
2.145.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. suede effect, metal applications, solid color, narrow toeline, flat, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
1.689.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. sueded effect, fringe, solid color, buckle, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
1.461.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. glitter, solid color, narrow toeline, flat, leather lining, rubber sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
1.803.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. laminated effect, grosgrain, no appliqués, solid color, round toeline, flat, leather lining, rubber cleated sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
1.575.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. suede effect, plain weave, no appliqués, multicolor pattern, buckling ankle strap closure, round toeline, wedge heel, rope wedge, leather lining, rubber cleated sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
1.346.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. glitter, two-tone, round toeline, flat, fabric inner, rubber sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
2.259.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. no appliqués, solid color, buckle, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin, laminated effect

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
2.259.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. no appliqués, solid color, buckle, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin, laminated effect

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
2.715.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. no appliqués, two-tone pattern, buckle, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
1.803.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. lacing, tassels, solid color, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
1.803.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. lacing, tassels, solid color, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
2.145.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. plain weave, multicolor pattern, buckling ankle strap closure, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, no appliqués, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
2.031.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. contrasting applications, solid color, buckle, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
2.943.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. sueded effect, no appliqués, solid color, wrapping straps closure, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
2.715.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. snakeskin print, no appliqués, solid color, buckle, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
1.689.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. nubuck, no appliqués, solid color, round toeline, leather lining, rubber sole, wedge heel, elasticized gores, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
1.346.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. laminated effect, no appliqués, solid color, buckle, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
1.780.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. laminated effect, textured leather, no appliqués, solid color, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
2.031.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. sueded effect, embroidered detailing, solid color, buckle, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
1.917.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. snakeskin print, laminated effect, no appliqués, solid color, buckle, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
2.715.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. laminated effect, solid color, no appliqués, buckle, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
2.601.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. plain weave, lamé, embroidered detailing, solid color, round toeline, flatform, fabric inner, rubber sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
1.689.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. sueded effect, fringe, solid color, buckle, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
3.172.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. suede effect, rhinestones, solid color, narrow toeline, flat, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
2.031.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. sueded effect, metal applications, solid color, buckle, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
2.031.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. suede effect, tassels, solid color, wrapping straps closure, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
2.259.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. techno fabric, rhinestones, solid color, round toeline, flat, fabric inner, rubber sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
1.689.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. sueded effect, fringe, solid color, buckle, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
1.689.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. sueded effect, fringe, solid color, round toeline, flat, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
2.601.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. laminated effect, snakeskin print, solid color, buckle, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, no appliqués, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
1.689.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. sueded effect, fringe, solid color, buckle, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
1.620.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. laminated effect, no appliqués, solid color, buckle, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
1.346.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. crêpe, glitter, ethnic design, round toeline, flat, fabric inner, rubber sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
2.715.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. sueded effect, metal applications, solid color, buckle, round toeline, square heel, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
2.031.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. glitter, sueded effect, two-tone pattern, buckle, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
2.031.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. contrasting applications, solid color, buckle, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
2.259.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. sueded effect, rhinestones, solid color, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
2.031.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. laminated effect, no appliqués, solid color, elasticized gores, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
1.780.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. laminated effect, textured leather, no appliqués, solid color, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
2.031.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. suede effect, tassels, solid color, wrapping straps closure, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
2.601.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. laminated effect, snakeskin print, solid color, buckle, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, no appliqués, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
2.601.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. sueded effect, tassels, solid color, wrapping straps closure, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
1.689.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. laminated effect, printed leather, no appliqués, solid color, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
2.031.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. laminated effect, no appliqués, solid color, round toeline, buckle, wedge heel, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
2.031.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. laminated effect, no appliqués, solid color, elasticized gores, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
2.715.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. laminated effect, solid color, no appliqués, buckle, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
2.145.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. faux suede, no appliqués, solid color, buckle, round toeline, wedge heel, rope wedge, fully lined, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
2.601.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. plain weave, lamé, embroidered detailing, solid color, round toeline, flatform, fabric inner, rubber sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
2.145.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. plain weave, multicolor pattern, buckling ankle strap closure, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, no appliqués, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
2.715.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. no appliqués, two-tone pattern, buckle, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
1.689.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. laminated effect, printed leather, no appliqués, solid color, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
2.031.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. sueded effect, no appliqués, solid color, zip closure, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
1.689.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. sueded effect, fringe, solid color, buckle, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
2.601.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. sueded effect, tassels, solid color, wrapping straps closure, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
2.031.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. sueded effect, no appliqués, metal applications, solid color, round toeline, flat, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Kanna Espadrilles
1.803.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. laminated effect, multicolor pattern, buckle, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, no appliqués, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm

Bảng giá Top Đế cói Kanna 2018

TOP 10 SẢN PHẨM Giá CỬA HÀNG
Kanna Espadrilles 2.259.000 đ YOOX
Kanna Espadrilles 1.597.000 đ YOOX
Kanna Espadrilles 2.601.000 đ YOOX
Kanna Espadrilles 2.031.000 đ YOOX
Kanna Espadrilles 2.601.000 đ YOOX
Kanna Espadrilles 2.145.000 đ YOOX
Kanna Espadrilles 1.575.000 đ YOOX
Kanna Espadrilles 1.392.000 đ YOOX
Kanna Espadrilles 2.031.000 đ YOOX
Kanna Espadrilles 2.145.000 đ YOOX
PHỔ BIẾN NHẤT
Kanna Espadrilles

Lựa chọn hiện có YOOX 2.259.000 đ Đến Nơi Bán

Đế cói Kanna Việt Nam

Bạn có biết Espadrilles là phổ biến nhất Kanna Đế cói? Ngoài Kanna Đế cói, bạn cũng có thể kiểm tra các nhãn hiệu khác như Gaimo, MANEBÍ hoặc Dolce & Gabbana. Tại iprice, bạn có thể sở hữu một Kanna Đế cói với một mức giá giữa 1.346.000 đ-3.172.000 đ VND. Nếu bạn muốn, bạn có thể lựa chọn giữa một Đế cói. Điều tốt nhất về Kanna Đế cói là bạn có thể nhận được chúng trong Đỏ, Đen hoặc Xám!