Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Happy
Frown
Happy
Frown
Bỏ qua
Cảm ơn
đầu trang
tìm thấy 428 sản phẩm
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Hồng) + Tặng 1 cốc sạc at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Hồng) + Tặng 1 cốc sạc
780.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth F8 (Xanh) + Tặng 1 cốc sạc NT 1A at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth F8 (Xanh) + Tặng 1 cốc sạc NT 1A
850.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K99 (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth K99 (Đỏ)
900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Bộ 1 loa Bluetooth K5 (Nâu) và 1 cốc sạc 5V at 0.00 VND from Lazada
KingOne Bộ 1 loa Bluetooth K5 (Nâu) và 1 cốc sạc 5V
830.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth F8 (Vàng) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0 at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth F8 (Vàng) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0
900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth F8 TGS (Đen) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa Bluetooth F8 TGS (Đen)
1.139.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth F8 (Đen) + Tặng 1 cốc sạc NT 1A at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth F8 (Đen) + Tặng 1 cốc sạc NT 1A
850.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth F8 (Đỏ) + Tặng 1 cốc sạc at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth F8 (Đỏ) + Tặng 1 cốc sạc
850.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Đen) + Tặng 1 cốc sạc at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Đen) + Tặng 1 cốc sạc
780.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K5 (Đỏ) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0 at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa Bluetooth K5 (Đỏ) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0
830.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa di động bluetooth K5 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa di động bluetooth K5 (Đen)
900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa di động bluetooth K5 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa di động bluetooth K5 (Đen)
739.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Tím) + Tặng thẻ nhớ MicroSD 8GB at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Tím) + Tặng thẻ nhớ MicroSD 8GB
780.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K9 (Xám) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa Bluetooth K9 (Xám)
1.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa di động K9 (Đồng) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa di động K9 (Đồng)
950.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Xanh)
1.100.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Đen)
749.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Bộ 1 loa Bluetooth K5 (Đồng) và 1 cốc sạc 5V at 0.00 VND from Lazada
KingOne Bộ 1 loa Bluetooth K5 (Đồng) và 1 cốc sạc 5V
830.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Trắng)
1.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K99 (Đỏ) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0 at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth K99 (Đỏ) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0
900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Tím) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Tím)
780.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth F8 (Đen) + Tặng thẻ nhớ MicroSD 8GB at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth F8 (Đen) + Tặng thẻ nhớ MicroSD 8GB
850.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Xanh)
1.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Đỏ)
650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K99 (Đen) + Tặng 1 cốc sạc at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa Bluetooth K99 (Đen) + Tặng 1 cốc sạc
1.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K99 (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa Bluetooth K99 (Xanh)
850.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K9 (Đen) + Tặng 1 cốc sạc at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa Bluetooth K9 (Đen) + Tặng 1 cốc sạc
1.419.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Xanh lá) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Xanh lá)
1.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K99 (Đỏ) + Tặng 1 cốc sạc at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa Bluetooth K99 (Đỏ) + Tặng 1 cốc sạc
1.259.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Bộ 1 loa Bluetooth K5 (Xanh) và 1 cốc sạc 5V at 0.00 VND from Lazada
KingOne Bộ 1 loa Bluetooth K5 (Xanh) và 1 cốc sạc 5V
830.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Vàng) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Vàng)
1.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Xanh) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0 at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Xanh) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0
1.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Nâu)
780.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K3 (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa Bluetooth K3 (Đỏ)
950.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Đỏ)
1.100.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth đa năng F7 (Xám đen) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa Bluetooth đa năng F7 (Xám đen)
700.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Tím) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0 at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Tím) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0
1.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K5 (Xám) + Tặng 1 cốc sạc at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa Bluetooth K5 (Xám) + Tặng 1 cốc sạc
830.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K5 (xanh dương) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa Bluetooth K5 (xanh dương)
959.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K99 (Xanh) + Tặng 1 cốc sạc at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa Bluetooth K99 (Xanh) + Tặng 1 cốc sạc
850.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K5 (Cam) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0 at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa Bluetooth K5 (Cam) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0
830.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K5 (Hồng) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa Bluetooth K5 (Hồng)
780.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 TGS (đen) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 TGS (đen)
749.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K5 (Xám) + Tặng 1 cốc sạc at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa Bluetooth K5 (Xám) + Tặng 1 cốc sạc
780.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K99 (Nâu) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0 at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth K99 (Nâu) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0
900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K99 (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa Bluetooth K99 (Xanh)
800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth F8 (Vàng) + Tặng 1 cốc sạc NT 1A at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth F8 (Vàng) + Tặng 1 cốc sạc NT 1A
850.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K9 (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa Bluetooth K9 (Đỏ)
899.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K5 (Đồng) + Tặng miếng lót chuột LM01 at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa Bluetooth K5 (Đồng) + Tặng miếng lót chuột LM01
650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Vàng đồng) + Tặng 1 cốc sạc NT 1A at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Vàng đồng) + Tặng 1 cốc sạc NT 1A
1.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Xanh) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0 at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Xanh) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0
1.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Đỏ)
1.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K99 (Đỏ) + Tặng 1 cốc sạc at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth K99 (Đỏ) + Tặng 1 cốc sạc
850.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth di động K9 TGS (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth di động K9 TGS (Xanh)
899.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth F8 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth F8 (Đen)
1.018.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Đen)
1.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K5 (Tím) + Tặng miếng lót chuột LM01 at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa Bluetooth K5 (Tím) + Tặng miếng lót chuột LM01
650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K99 (Vàng) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth K99 (Vàng)
900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K88 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa Bluetooth K88 (Đen)
800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K99 (Xanh) + Tặng 1 cốc sạc at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa Bluetooth K99 (Xanh) + Tặng 1 cốc sạc
1.259.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa di động bluetooth K5 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa di động bluetooth K5 (Đen)
740.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K5 at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa Bluetooth K5
550.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth F8 (Trắng) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0 at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth F8 (Trắng) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0
900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Trắng) + Tặng 1 cốc sạc at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Trắng) + Tặng 1 cốc sạc
780.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Xanh)
780.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth F8 (Đen) + Tặng 1 cốc sạc at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth F8 (Đen) + Tặng 1 cốc sạc
1.139.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Đỏ)
950.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K99 (Nâu) + Tặng 1 cốc sạc at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth K99 (Nâu) + Tặng 1 cốc sạc
850.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K99 (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth K99 (Đỏ)
850.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K5 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa Bluetooth K5 (Đen)
650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth đa năng F7 (Tím) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0 at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa Bluetooth đa năng F7 (Tím) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0
750.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Xanh lá) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Xanh lá)
1.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K3 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa Bluetooth K3 (Đen)
750.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K99 (Vàng) + Tặng 1 cốc sạc at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa Bluetooth K99 (Vàng) + Tặng 1 cốc sạc
1.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Vàng đồng) + Tặng 1 cốc sạc NT 1A at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Vàng đồng) + Tặng 1 cốc sạc NT 1A
1.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Tím) + Tặng 1 cốc sạc at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Tím) + Tặng 1 cốc sạc
899.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K7 (Đồng) Hàng nhập khẩu at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth K7 (Đồng) Hàng nhập khẩu
950.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K5 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa Bluetooth K5 (Trắng)
980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K5 (Xám) + Tặng 1 cốc sạc at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa Bluetooth K5 (Xám) + Tặng 1 cốc sạc
780.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Xám) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Xám)
1.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K99 (Xanh) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0 at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth K99 (Xanh) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0
900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K5 (Vàng đồng) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa Bluetooth K5 (Vàng đồng)
780.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth F8 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth F8 (Đen)
1.018.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K88 (Vàng đồng) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa Bluetooth K88 (Vàng đồng)
874.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K5 (Đỏ) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0 at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa Bluetooth K5 (Đỏ) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0
830.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K5 (xám) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa Bluetooth K5 (xám)
959.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K99 (Đen) + Tặng 1 cốc sạc at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth K99 (Đen) + Tặng 1 cốc sạc
850.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa di động bluetooth K5 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa di động bluetooth K5 (Đen)
690.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K99 (Vàng) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa Bluetooth K99 (Vàng)
1.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K5 (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa Bluetooth K5 (Xanh)
1.219.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Tím) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0 at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Tím) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0
830.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Xanh) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0 at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Xanh) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0
830.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth F8 (Đen) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0 at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth F8 (Đen) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0
900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K99 (Đỏ) + Tặng thẻ nhớ MicroSD 8GB at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth K99 (Đỏ) + Tặng thẻ nhớ MicroSD 8GB
850.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Đen) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0 at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Đen) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0
830.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth đa năng F7 (Xám đen) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0 at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa Bluetooth đa năng F7 (Xám đen) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0
750.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K5 (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa Bluetooth K5 (Nâu)
980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Trắng)
1.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Tím) + Tặng 1 cốc sạc at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Tím) + Tặng 1 cốc sạc
1.078.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Xanh)
1.450.000 đ

Về Loa Di Dong Kingone tại Việt Nam

KingOne Loa di động Việt Nam

Đối với màu sắc, Đỏ nằm trong số những màu phổ biến khi nói đến KingOne Loa di động. Nhiều người yêu thích Loa bluetooth K5 (Hồng) + Tặng 1 cốc sạc, Loa bluetooth F8 (Xanh) + Tặng 1 cốc sạc NT 1A hoặc Loa bluetooth K99 (Đỏ) từ KingOne Loa di động. Bạn có thể tham khảo các sản phẩm của JBL, Bluetooth hoặc Wster nếu bạn không chắc chắn sẽ mua KingOne Loa di động. iprice cung cấp KingOne Loa di động từ 550.000 đ-1.800.000 đ VND. Bạn có thể tìm thấy hai loại KingOne Loa di động trực tuyến, đặc biệt là :other_brands; bạn có thể chọn một trong hai sẽ phù hợp với nhu cầu của bạn.