đầu trang
tìm thấy 438 sản phẩm
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K99 (Đen) + Tặng 1 cốc sạc at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa Bluetooth K99 (Đen) + Tặng 1 cốc sạc
1.289.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K3 (Vàng) + Tặng 1 cốc sạc at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa Bluetooth K3 (Vàng) + Tặng 1 cốc sạc
750.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth di động K9 TGS (Đen) + Tặng 1 cốc sạc 1A at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth di động K9 TGS (Đen) + Tặng 1 cốc sạc 1A
1.099.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Bộ 1 loa Bluetooth K5 (Nâu) và 1 cốc sạc 5V at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Bộ 1 loa Bluetooth K5 (Nâu) và 1 cốc sạc 5V
830.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth K5 (Đỏ)
980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth K5 (Đen)
749.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth NFC K99 (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa Bluetooth NFC K99 (Xanh)
1.200.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Đen) + Tặng 1 cốc sạc at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth K5 (Đen) + Tặng 1 cốc sạc
780.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth K5 Đỏ)
1.313.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Đen) Hàng nhập khẩu at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth K9 (Đen) Hàng nhập khẩu
1.300.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth F8 (Đỏ) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0 at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth F8 (Đỏ) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0
900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K99 (Đỏ) + Tặng thẻ nhớ MicroSD 8GB at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth K99 (Đỏ) + Tặng thẻ nhớ MicroSD 8GB
850.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K99 (Đỏ)+ Tặng 1 cốc sạc at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa Bluetooth K99 (Đỏ)+ Tặng 1 cốc sạc
929.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K5 (Cam) at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa Bluetooth K5 (Cam)
780.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K5 (Đỏ) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0 at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa Bluetooth K5 (Đỏ) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0
830.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth F8 (Đen) + Tặng 1 cốc sạc at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth F8 (Đen) + Tặng 1 cốc sạc
1.139.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K3 (Vàng) at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa Bluetooth K3 (Vàng)
1.001.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K5 (Xám) + Tặng 1 cốc sạc at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa Bluetooth K5 (Xám) + Tặng 1 cốc sạc
830.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K88 Super Bass (Xanh dương) at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa Bluetooth K88 Super Bass (Xanh dương)
800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Tím) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0 at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth K9 (Tím) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0
1.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth F8 (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth F8 (Xanh)
850.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K3 (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa Bluetooth K3 (Đỏ)
750.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K99 (Nâu) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0 at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth K99 (Nâu) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0
900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth F8 (Trắng) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0 at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth F8 (Trắng) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0
900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K99 (Nâu) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0 at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth K99 (Nâu) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0
900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Đen) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0 at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth K5 (Đen) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0
830.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth K5 (Đen)
830.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Xám) + Tặng 1 cốc sạc NT 1A at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth K9 (Xám) + Tặng 1 cốc sạc NT 1A
1.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Bộ 1 loa Bluetooth K5 (Đồng) và 1 cốc sạc 5V at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Bộ 1 loa Bluetooth K5 (Đồng) và 1 cốc sạc 5V
830.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Trắng) + Tặng 1 cốc sạc at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth K5 (Trắng) + Tặng 1 cốc sạc
958.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth F8 (Xanh) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0 at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth F8 (Xanh) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0
900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth K9 (Đỏ)
1.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth F8 (Đen) + Tặng 1 cốc sạc NT 1A at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth F8 (Đen) + Tặng 1 cốc sạc NT 1A
850.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K5 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa Bluetooth K5 (Trắng)
980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Trắng) + Tặng thẻ nhớ MicroSD 8GB at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth K5 (Trắng) + Tặng thẻ nhớ MicroSD 8GB
780.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K99 (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth K99 (Đỏ)
850.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth F8 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth F8 (Trắng)
938.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Bộ 1 loa Bluetooth K5 (Xám) và 1 cốc sạc 5V at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Bộ 1 loa Bluetooth K5 (Xám) và 1 cốc sạc 5V
830.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth F8 (Đỏ) + Tặng thẻ nhớ MicroSD 8GB at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth F8 (Đỏ) + Tặng thẻ nhớ MicroSD 8GB
850.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth K5 (Đen)
749.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Nâu) + Tặng 1 cốc sạc at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth K5 (Nâu) + Tặng 1 cốc sạc
780.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth K9 (Xanh)
1.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Xám) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0 at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth K9 (Xám) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0
1.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth F8 (Vàng) at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth F8 (Vàng)
1.018.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth di động K9 TGS (Đen) at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth di động K9 TGS (Đen)
1.099.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Vàng) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0 at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth K9 (Vàng) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0
1.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Nâu) + Tặng 1 cốc sạc at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth K5 (Nâu) + Tặng 1 cốc sạc
780.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K3 (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa Bluetooth K3 (Xanh)
750.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Trắng) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0 at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth K5 (Trắng) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0
830.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K99 (Đỏ) + Tặng 1 cốc sạc at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa Bluetooth K99 (Đỏ) + Tặng 1 cốc sạc
1.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K5 (Đen) + Tặng 1 cốc sạc at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa Bluetooth K5 (Đen) + Tặng 1 cốc sạc
830.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Xám) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0 at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth K9 (Xám) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0
1.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K5 (Cam) + Tặng 1 cốc sạc at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa Bluetooth K5 (Cam) + Tặng 1 cốc sạc
780.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth F8 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth F8 (Đen)
850.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth F8 (đen) at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth F8 (đen)
899.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth F8 (đỏ) at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth F8 (đỏ)
899.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Tím) + Tặng 1 cốc sạc at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth K5 (Tím) + Tặng 1 cốc sạc
780.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth K5 (Nâu)
780.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth đa năng F7 (Xám đen) at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa Bluetooth đa năng F7 (Xám đen)
700.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth di động K9 TGS (Đen) + Tặng 1 cốc sạc 1A at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth di động K9 TGS (Đen) + Tặng 1 cốc sạc 1A
1.099.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Tím) + Tặng 1 cốc sạc at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth K5 (Tím) + Tặng 1 cốc sạc
1.089.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth K5 (Trắng)
999.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K99 (Đỏ) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0 at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth K99 (Đỏ) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0
900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth F8 (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth F8 (Xanh)
769.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth K9 (Đen)
890.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth đa năng F7 (Tím) at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa Bluetooth đa năng F7 (Tím)
700.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Xanh) + Tặng 1 cốc sạc at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth K5 (Xanh) + Tặng 1 cốc sạc
1.089.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K99 (Đỏ) + Tặng 1 máy nghe nhạc MP3 at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth K99 (Đỏ) + Tặng 1 máy nghe nhạc MP3
900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K5 (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa Bluetooth K5 (Đỏ)
850.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K99 (Đồng) at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa Bluetooth K99 (Đồng)
1.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Xám) at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth K5 (Xám)
1.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K3 (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa Bluetooth K3 (Đỏ)
950.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K99 (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth K99 (Nâu)
990.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth đa năng F7 (Vàng đồng) at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa Bluetooth đa năng F7 (Vàng đồng)
700.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth đa năng F7 (Tím) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0 at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa Bluetooth đa năng F7 (Tím) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0
750.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Đỏ) + Tặng 1 cốc sạc at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth K9 (Đỏ) + Tặng 1 cốc sạc
1.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth F8 (Vàng đồng) + Tặng 1 cốc sạc NT 1A at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth F8 (Vàng đồng) + Tặng 1 cốc sạc NT 1A
850.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth K5 (Trắng)
1.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth F8 (Xanh) + Tặng 1 cốc sạc at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth F8 (Xanh) + Tặng 1 cốc sạc
769.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Nâu) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0 at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth K5 (Nâu) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0
830.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K5 (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa Bluetooth K5 (Xanh)
800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K5 (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa Bluetooth K5 (Xanh)
1.049.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth F8 (Đen) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0 at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth F8 (Đen) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0
900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth K9 (Xanh)
1.650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K99 (Đen) Hàng nhập khẩu at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth K99 (Đen) Hàng nhập khẩu
1.300.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 TGS (Cam) at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth K5 TGS (Cam)
749.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth F8 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth F8 (Trắng)
1.139.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K5 (Tím) at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa Bluetooth K5 (Tím)
850.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K5 at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa Bluetooth K5
980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Đen) + Tặng thẻ nhớ MicroSD 8GB at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth K5 (Đen) + Tặng thẻ nhớ MicroSD 8GB
749.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth F8 (Trắng) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0 at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth F8 (Trắng) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0
900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K88 Super Bass (Vàng đồng) at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa Bluetooth K88 Super Bass (Vàng đồng)
800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K99 (Đỏ) + Tặng 1 cốc sạc at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth K99 (Đỏ) + Tặng 1 cốc sạc
850.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K99 (Đồng) at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa Bluetooth K99 (Đồng)
1.199.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K5 (Cam) + Tặng 1 cốc sạc at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth K5 (Cam) + Tặng 1 cốc sạc
1.089.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K3 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa Bluetooth K3 (Đen)
750.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth không dây K9 (Xám) at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa Bluetooth không dây K9 (Xám)
890.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Tím) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0 at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth K9 (Tím) + Tặng 1 thẻ nhớ microSD 8GB Ultimate 3.0
1.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa Bluetooth K5 (Vàng đồng) at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa Bluetooth K5 (Vàng đồng)
780.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
KingOne Loa bluetooth K9 (Vàng đồng) + Tặng 1 cốc sạc NT 1A at 0.00 VND from Lazada
KingOne - Loa bluetooth K9 (Vàng đồng) + Tặng 1 cốc sạc NT 1A
1.000.000 đ

KingOne Bluetooth Việt Nam

Có hai loại KingOne Bluetooth, cụ thể :subcategories, mỗi thể loại có những ưu và khuyết điểm riêng của nó. Loa Bluetooth K99 (Đen) + Tặng 1 cốc sạc, Loa Bluetooth K3 (Vàng) + Tặng 1 cốc sạc hoặc Loa bluetooth di động K9 TGS (Đen) + Tặng 1 cốc sạc 1A là những bộ sưu tập nổi tiếng nhất của KingOne Bluetooth. Bên cạnh thương hiệu KingOne Bluetooth, khám phá một số thương hiệu khác như HAY, OEM hoặc JBL online. KingOne Bluetooth có thể được tìm thấy trên iprice với giá thấp 550.000 đ-1.650.000 đ VND.