đầu trang
tìm thấy 73 sản phẩm
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 3.0 DataTraveler Ultimate Dtu30G3 32Gb Bạc at 735000.00 VND from Adayroi
-2%
Kingston - USB 3.0 DataTraveler Ultimate Dtu30G3 32Gb Bạc
735.000 đ 750.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston Combo 2 USB 2.0 Dt101 G2 8GB Đỏ at 156000.00 VND from Adayroi
-1%
Kingston - Combo 2 USB 2.0 Dt101 G2 8GB Đỏ
156.000 đ 159.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 3.0 DataTraveler HyperX 64Gb Đen at 735000.00 VND from Adayroi
-2%
Kingston - USB 3.0 DataTraveler HyperX 64Gb Đen
735.000 đ 750.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 3.0 DataTraveler Dtse9 G2 16Gb Bạc at 146000.00 VND from Adayroi
-2%
Kingston - USB 3.0 DataTraveler Dtse9 G2 16Gb Bạc
146.000 đ 149.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 3.0 DataTraveler 100 G3 64Gb Đen at 401000.00 VND from Adayroi
-33%
Kingston - USB 3.0 DataTraveler 100 G3 64Gb Đen
401.000 đ 599.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 3.0 DataTraveler 100 G3 32Gb Đen at 215000.00 VND from Adayroi
-46%
Kingston - USB 3.0 DataTraveler 100 G3 32Gb Đen
215.000 đ 399.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 2.0 DataTraveler Dtse9 8GB Bạc at 118000.00 VND from Adayroi
-1%
Kingston - USB 2.0 DataTraveler Dtse9 8GB Bạc
118.000 đ 120.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 2.0 DataTraveler Dtse9 16Gb Bạc at 167000.00 VND from Adayroi
-1%
Kingston - USB 2.0 DataTraveler Dtse9 16Gb Bạc
167.000 đ 170.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 3.0 DataTraveler 101 G3 32Gb Đỏ at 359000.00 VND from Adayroi
-10%
Kingston - USB 3.0 DataTraveler 101 G3 32Gb Đỏ
359.000 đ 399.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 3.0 DataTraveler 100 G3 16Gb Đen at 195000.00 VND from Adayroi
-2%
Kingston - USB 3.0 DataTraveler 100 G3 16Gb Đen
195.000 đ 199.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 3.0 DataTraveler 100 G3 64Gb Đen at 568000.00 VND from Adayroi
-2%
Kingston - USB 3.0 DataTraveler 100 G3 64Gb Đen
568.000 đ 580.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 3.0 DataTraveler 100 G3 16Gb Đen at 181000.00 VND from Adayroi
-13%
Kingston - USB 3.0 DataTraveler 100 G3 16Gb Đen
181.000 đ 210.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 3.0 32Gb Dt100G3 at 359000.00 VND from Adayroi
-10%
Kingston - USB 3.0 32Gb Dt100G3
359.000 đ 399.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 2.0 DataTraveler Dtse9 8GB Bạc at 97000.00 VND from Adayroi
-2%
Kingston - USB 2.0 DataTraveler Dtse9 8GB Bạc
97.000 đ 99.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 2.0 Dt101 G2 8GB Đỏ at 122000.00 VND from Adayroi
-2%
Kingston - USB 2.0 Dt101 G2 8GB Đỏ
122.000 đ 125.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 3.0 Dt101 G3 16Gb Xanh at 224000.00 VND from Adayroi
-10%
Kingston - USB 3.0 Dt101 G3 16Gb Xanh
224.000 đ 249.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 3.0 DataTraveler 100 G3 32Gb Đen at 273000.00 VND from Adayroi
-2%
Kingston - USB 3.0 DataTraveler 100 G3 32Gb Đen
273.000 đ 279.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 2.0 Dt101 G2 16Gb Đen at 157000.00 VND from Adayroi
-1%
Kingston - USB 2.0 Dt101 G2 16Gb Đen
157.000 đ 160.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 2.0 DataTraveler Dtse9 16Gb Bạc at 206000.00 VND from Adayroi
-15%
Kingston - USB 2.0 DataTraveler Dtse9 16Gb Bạc
206.000 đ 245.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 3.1 DataTraveler Dt50 16Gb at 146000.00 VND from Adayroi
-2%
Kingston - USB 3.1 DataTraveler Dt50 16Gb
146.000 đ 149.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 2.0 Dt101 G2 16Gb Đen at 118000.00 VND from Adayroi
-1%
Kingston - USB 2.0 Dt101 G2 16Gb Đen
118.000 đ 120.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 3.0 64Gb 100G3 Đen at 440000.00 VND from Adayroi
-2%
Kingston - USB 3.0 64Gb 100G3 Đen
440.000 đ 449.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 3.0 32Gb Dt100G3 at 245000.00 VND from Adayroi
-2%
Kingston - USB 3.0 32Gb Dt100G3
245.000 đ 250.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 3.0 DataTraveler 100 G3 32Gb Đen at 216000.00 VND from Adayroi
-1%
Kingston - USB 3.0 DataTraveler 100 G3 32Gb Đen
216.000 đ 220.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 2.0 Dt101 G2 8GB Đỏ at 87000.00 VND from Adayroi
-2%
Kingston - USB 2.0 Dt101 G2 8GB Đỏ
87.000 đ 89.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 2.0 DataTraveler 101 G2 8GB Đỏ at 77000.00 VND from Adayroi
-2%
Kingston - USB 2.0 DataTraveler 101 G2 8GB Đỏ
77.000 đ 79.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 3.0 16Gb 100G3 Đen at 107000.00 VND from Adayroi
-32%
Kingston - USB 3.0 16Gb 100G3 Đen
107.000 đ 159.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 2.0 Dt106 16Gb Trắng phối đỏ at 117000.00 VND from Adayroi
-21%
Kingston - USB 2.0 Dt106 16Gb Trắng phối đỏ
117.000 đ 149.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 3.0 DataTraveler Dtse9 G2 64Gb Bạc at 480000.00 VND from Adayroi
-21%
Kingston - USB 3.0 DataTraveler Dtse9 G2 64Gb Bạc
480.000 đ 615.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 2.0 DataTraveler 101 G2 8GB Đỏ at 77000.00 VND from Adayroi
-2%
Kingston - USB 2.0 DataTraveler 101 G2 8GB Đỏ
77.000 đ 79.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 3.0 DataTraveler 100 G3 16Gb Đen at 126000.00 VND from Adayroi
-2%
Kingston - USB 3.0 DataTraveler 100 G3 16Gb Đen
126.000 đ 129.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 3.1 Monkey Dtcny16 (Limited Edition) 32Gb at 382000.00 VND from Adayroi
-2%
Kingston - USB 3.1 Monkey Dtcny16 (Limited Edition) 32Gb
382.000 đ 390.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 3.0 16Gb 100G3 Đen at 126000.00 VND from Adayroi
-25%
Kingston - USB 3.0 16Gb 100G3 Đen
126.000 đ 169.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 3.0 32Gb Dt100G3 at 245000.00 VND from Adayroi
-2%
Kingston - USB 3.0 32Gb Dt100G3
245.000 đ 250.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 3.1 Monkey Dtcny16 (Limited Edition) 32Gb at 313000.00 VND from Adayroi
-1%
Kingston - USB 3.1 Monkey Dtcny16 (Limited Edition) 32Gb
313.000 đ 319.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 2.0 Dt101 G2 8GB Đỏ at 98000.00 VND from Adayroi
-2%
Kingston - USB 2.0 Dt101 G2 8GB Đỏ
98.000 đ 100.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 2.0 DataTraveler 101 G2 16Gb Đen at 107000.00 VND from Adayroi
-1%
Kingston - USB 2.0 DataTraveler 101 G2 16Gb Đen
107.000 đ 109.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 3.0 DataTraveler 100 G3 32Gb Đen at 244000.00 VND from Adayroi
-2%
Kingston - USB 3.0 DataTraveler 100 G3 32Gb Đen
244.000 đ 249.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB OTG (ON - THE - GO) - Dtduo3 16Gb at 314000.00 VND from Adayroi
-1%
Kingston - USB OTG (ON - THE - GO) - Dtduo3 16Gb
314.000 đ 320.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 3.0 DataTraveler 100 G3 16Gb Đen at 123000.00 VND from Adayroi
-38%
Kingston - USB 3.0 DataTraveler 100 G3 16Gb Đen
123.000 đ 199.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 2.0 DataTraveler 101 G2 16Gb Đen at 103000.00 VND from Adayroi
-1%
Kingston - USB 2.0 DataTraveler 101 G2 16Gb Đen
103.000 đ 105.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 3.0 64Gb 100G3 Đen at 381000.00 VND from Adayroi
-36%
Kingston - USB 3.0 64Gb 100G3 Đen
381.000 đ 599.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 2.0 DataTraveler Dtse9 32Gb Bạc at 328000.00 VND from Adayroi
-2%
Kingston - USB 2.0 DataTraveler Dtse9 32Gb Bạc
328.000 đ 335.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 3.0 DataTraveler 100 G3 16Gb Đen at 113000.00 VND from Adayroi
-1%
Kingston - USB 3.0 DataTraveler 100 G3 16Gb Đen
113.000 đ 115.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 3.0 DataTraveler 100 G3 16Gb Đen at 146000.00 VND from Adayroi
-2%
Kingston - USB 3.0 DataTraveler 100 G3 16Gb Đen
146.000 đ 149.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 3.0 DataTraveler 100 G3 8GB Đen at 113000.00 VND from Adayroi
-1%
Kingston - USB 3.0 DataTraveler 100 G3 8GB Đen
113.000 đ 115.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 3.0 DataTraveler 100 G3 8GB Đen at 147000.00 VND from Adayroi
-17%
Kingston - USB 3.0 DataTraveler 100 G3 8GB Đen
147.000 đ 178.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 3.0 DataTraveler Dtse9 G2 8GB Bạc at 113000.00 VND from Adayroi
-1%
Kingston - USB 3.0 DataTraveler Dtse9 G2 8GB Bạc
113.000 đ 115.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 3.0 Dt100G3 64Gb Đen at 421000.00 VND from Adayroi
-2%
Kingston - USB 3.0 Dt100G3 64Gb Đen
421.000 đ 430.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 2.0 DataTraveler Dtse9 16Gb Bạc at 132000.00 VND from Adayroi
-2%
Kingston - USB 2.0 DataTraveler Dtse9 16Gb Bạc
132.000 đ 135.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 2.0 DataTraveler Dtse9 32Gb Bạc at 245000.00 VND from Adayroi
-2%
Kingston - USB 2.0 DataTraveler Dtse9 32Gb Bạc
245.000 đ 250.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 3.0 DataTraveler 100 G3 32Gb Đen at 343000.00 VND from Adayroi
-18%
Kingston - USB 3.0 DataTraveler 100 G3 32Gb Đen
343.000 đ 420.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 2.0 Dt101 G2 32Gb Tím at 245000.00 VND from Adayroi
-2%
Kingston - USB 2.0 Dt101 G2 32Gb Tím
245.000 đ 250.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 3.1 khỉ vàng 32Gb at 359000.00 VND from Adayroi
-10%
Kingston - USB 3.1 khỉ vàng 32Gb
359.000 đ 399.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 3.0 DataTraveller 100 G3 16Gb Đen at 186000.00 VND from Adayroi
-2%
Kingston - USB 3.0 DataTraveller 100 G3 16Gb Đen
186.000 đ 190.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 2.0 DataTraveler Dtse9 32Gb Bạc at 224000.00 VND from Adayroi
-2%
Kingston - USB 2.0 DataTraveler Dtse9 32Gb Bạc
224.000 đ 229.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston Combo 5 USB 2.0 Dt101 G2 8GB Đỏ at 391000.00 VND from Adayroi
-2%
Kingston - Combo 5 USB 2.0 Dt101 G2 8GB Đỏ
391.000 đ 399.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 2.0 DataTraveler 101 G2 8GB Đỏ at 76000.00 VND from Adayroi
-2%
Kingston - USB 2.0 DataTraveler 101 G2 8GB Đỏ
76.000 đ 78.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 3.0 DataTraveler 100 G3 8GB Đen at 97000.00 VND from Adayroi
-24%
Kingston - USB 3.0 DataTraveler 100 G3 8GB Đen
97.000 đ 129.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 3.0 DataTraveler 100 G3 8GB Đen at 107000.00 VND from Adayroi
-1%
Kingston - USB 3.0 DataTraveler 100 G3 8GB Đen
107.000 đ 109.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 2.0 Dt101 G2 8GB Đỏ at 97000.00 VND from Adayroi
-34%
Kingston - USB 2.0 Dt101 G2 8GB Đỏ
97.000 đ 149.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 2.0 Dt101 G2 32Gb Tím at 224000.00 VND from Adayroi
-2%
Kingston - USB 2.0 Dt101 G2 32Gb Tím
224.000 đ 229.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 3.0 DataTraveler Ultimate Dtu30G3 64Gb Bạc at 1568000.00 VND from Adayroi
-2%
Kingston - USB 3.0 DataTraveler Ultimate Dtu30G3 64Gb Bạc
1.568.000 đ 1.600.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 2.0 DataTraveler Dtse9 8GB Bạc at 93000.00 VND from Adayroi
-6%
Kingston - USB 2.0 DataTraveler Dtse9 8GB Bạc
93.000 đ 99.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 3.0 DataTraveler Dtse9 G2 16Gb Bạc at 185000.00 VND from Adayroi
-25%
Kingston - USB 3.0 DataTraveler Dtse9 G2 16Gb Bạc
185.000 đ 249.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 2.0 DT OTG 8GB at 195000.00 VND from Adayroi
-2%
Kingston - USB 2.0 DT OTG 8GB
195.000 đ 199.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 3.0 DataTraveler 100 G3 8GB Đen at 314000.00 VND from Adayroi
-1%
Kingston - USB 3.0 DataTraveler 100 G3 8GB Đen
314.000 đ 320.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 3.0 DataTraveler 100 G3 32Gb Đen at 225000.00 VND from Adayroi
-2%
Kingston - USB 3.0 DataTraveler 100 G3 32Gb Đen
225.000 đ 230.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 2.0 DataTraveler Dtse9 8GB Bạc at 147000.00 VND from Adayroi
-20%
Kingston - USB 2.0 DataTraveler Dtse9 8GB Bạc
147.000 đ 185.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 3.0 DataTraveler 100 G3 64Gb Đen at 426000.00 VND from Adayroi
-2%
Kingston - USB 3.0 DataTraveler 100 G3 64Gb Đen
426.000 đ 435.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 3.0 DataTraveler 100 G3 32Gb Đen at 332000.00 VND from Adayroi
-2%
Kingston - USB 3.0 DataTraveler 100 G3 32Gb Đen
332.000 đ 339.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 2.0 DataTraveler Dtse9 8GB Bạc at 93000.00 VND from Adayroi
-2%
Kingston - USB 2.0 DataTraveler Dtse9 8GB Bạc
93.000 đ 95.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Kingston USB 2.0 DataTraveler Dtse9 16Gb Bạc at 146000.00 VND from Adayroi
-2%
Kingston - USB 2.0 DataTraveler Dtse9 16Gb Bạc
146.000 đ 149.000 đ

Kingston Ổ cứng di động HDD Việt Nam

USB 3.0 DataTraveler Ultimate Dtu30G3 32Gb Bạc, Combo 2 USB 2.0 Dt101 G2 8GB Đỏ hoặc USB 3.0 DataTraveler HyperX 64Gb Đen sản phẩm phổ biến nhất của Kingston Ổ cứng di động HDD mà bạn có thể mua trực tuyến. wd, Seagate hoặc Toshiba cũng có sẵn nếu bạn đang cân nhắc hai lần về việc mua Kingston Ổ cứng di động HDD. Bạn có thể mua được Kingston Ổ cứng di động HDD với 76.000 đ-1.568.000 đ VND tại iprice! Nếu bạn đang tìm kiếm Kingston Ổ cứng di động HDD, bạn có thể lựa chọn giữa Usb flash drive, Ổ cứng di động HDD hoặc Thiết bị lưu trữ gắn vào mạng. Những màu sắc cơ bản như Đỏ, Đen hoặc Tím là những màu sắc phổ biến nhất đối với Kingston Ổ cứng di động HDD hôm nay. Nhanh tay có được mức giảm giá lên đến46% của Kingston Ổ cứng di động HDD, chỉ có tại iprice!