đầu trang
tìm thấy 127 sản phẩm
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa góc đa năng 3 tiện ích KGG009-X (Xám) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa góc đa năng 3 tiện ích KGG009-X (Xám)
17.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa giường M1 (Xám đen) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa giường M1 (Xám đen)
7.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa góc KGG008-X (Xám) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa góc KGG008-X (Xám)
19.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa giường cao cấp M3 ( Xanh đen ) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa giường cao cấp M3 ( Xanh đen )
7.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Ghế sofa góc cao cấp GG009 at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Ghế sofa góc cao cấp GG009
19.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa giường KSB001-G (Xám) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa giường KSB001-G (Xám)
7.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Ghế sofa góc cao cấp GG012 at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Ghế sofa góc cao cấp GG012
19.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa giường cao cấp phong cách Châu Âu KSB-010 at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa giường cao cấp phong cách Châu Âu KSB-010
8.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa giường KSB005-D (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa giường KSB005-D (Đỏ)
8.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa giường KSB001-BBLA (Xanh đen) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa giường KSB001-BBLA (Xanh đen)
7.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa góc KGG004-XDD (Xanh dương đậm) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa góc KGG004-XDD (Xanh dương đậm)
22.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa góc KGG003-N (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa góc KGG003-N (Nâu)
19.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Ghế sofa góc cao cấp GG007 + Tặng 2 gối sofa vuông 40x40cm màu sắc ngẫu nhiên at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Ghế sofa góc cao cấp GG007 + Tặng 2 gối sofa vuông 40x40cm màu sắc ngẫu nhiên
18.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa giường KSB004-XDE (Xám đen) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa giường KSB004-XDE (Xám đen)
8.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa góc KGG001-X (Xám) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa góc KGG001-X (Xám)
18.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa góc đa năng 3 tiện ích KGG009-D (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa góc đa năng 3 tiện ích KGG009-D (Đỏ)
17.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa giường cao cấp M2 ( Xanh đen ) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa giường cao cấp M2 ( Xanh đen )
7.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Ghế sofa góc cao cấp GGN001 + Tặng 2 gối sofa vuông 40x40cm màu sắc ngẫu nhiên at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Ghế sofa góc cao cấp GGN001 + Tặng 2 gối sofa vuông 40x40cm màu sắc ngẫu nhiên
16.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa giường cao cấp M2 ( Xám đen ) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa giường cao cấp M2 ( Xám đen )
7.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa giường cao cấp M3 ( Kem ) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa giường cao cấp M3 ( Kem )
7.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa góc KGG012-BBLAT (Xanh dương đậm) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa góc KGG012-BBLAT (Xanh dương đậm)
18.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa giường KSB003-BBLA (Xanh đen) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa giường KSB003-BBLA (Xanh đen)
7.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa góc KGG001-XDE (Xám đen) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa góc KGG001-XDE (Xám đen)
18.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa góc KGG011-X (Xám) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa góc KGG011-X (Xám)
19.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa giường KSB002-BBLA (Xanh đen). at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa giường KSB002-BBLA (Xanh đen).
7.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Ghế sofa băng cao cấp GB008 + Tặng 2 gối sofa vuông 40x40cm màu sắc ngẫu nhiên at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Ghế sofa băng cao cấp GB008 + Tặng 2 gối sofa vuông 40x40cm màu sắc ngẫu nhiên
13.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa góc KGG004-XDE (Xám đen) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa góc KGG004-XDE (Xám đen)
22.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Ghế sofa băng cao cấp GB006 + Tặng 2 gối sofa vuông 40x40cm màu sắc ngẫu nhiên at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Ghế sofa băng cao cấp GB006 + Tặng 2 gối sofa vuông 40x40cm màu sắc ngẫu nhiên
14.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Ghế sofa băng cao cấp GB005 at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Ghế sofa băng cao cấp GB005
13.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Ghế sofa góc cao cấp GG004 at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Ghế sofa góc cao cấp GG004
18.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Ghế sofa góc KGG001 ( Đen) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Ghế sofa góc KGG001 ( Đen)
20.900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Ghế sofa góc GG003 (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Ghế sofa góc GG003 (Nâu)
18.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa góc KGG004-CF (Café sữa) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa góc KGG004-CF (Café sữa)
22.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa giường KSB005-T (Tím) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa giường KSB005-T (Tím)
8.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa giường cao cấp M1 (Xám) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa giường cao cấp M1 (Xám)
5.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa góc giả da KGG001-SDP (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa góc giả da KGG001-SDP (Đen)
20.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa góc giả da KGG001-SNT (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa góc giả da KGG001-SNT (Nâu)
20.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa góc KGG001-N (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa góc KGG001-N (Nâu)
18.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa góc KGG001-XAP (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa góc KGG001-XAP (Xanh)
18.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Ghế sofa băng cao cấp GB006 at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Ghế sofa băng cao cấp GB006
14.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Bộ bộ sofa giả da KCB005-SVN (Vàng nâu) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Bộ bộ sofa giả da KCB005-SVN (Vàng nâu)
29.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa giường KSB001-O (Cam) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa giường KSB001-O (Cam)
7.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa góc KGG001-D (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa góc KGG001-D (Đỏ)
18.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa giường M1 ( cafe sữa ) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa giường M1 ( cafe sữa )
7.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Ghế sofa băng cao cấp GB007 at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Ghế sofa băng cao cấp GB007
14.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Ghế sofa góc GG003 (Nâu) + Tặng 2 gối sofa vuông 40x40cm màu sắc ngẫu nhiên at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Ghế sofa góc GG003 (Nâu) + Tặng 2 gối sofa vuông 40x40cm màu sắc ngẫu nhiên
18.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa góc KGG002-K (Kem) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa góc KGG002-K (Kem)
19.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa góc KGG001-XAT (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa góc KGG001-XAT (Xanh)
18.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Bộ bộ sofa giả da KCB008-SD1 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Bộ bộ sofa giả da KCB008-SD1 (Đen)
29.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa góc giả da KGG001-SDT (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa góc giả da KGG001-SDT (Đen)
20.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa giường KSB001-SD (Xám đen) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa giường KSB001-SD (Xám đen)
8.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Ghế sofa băng cao cấp GB003 at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Ghế sofa băng cao cấp GB003
13.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa góc KGG005-K (Kem) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa góc KGG005-K (Kem)
19.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Bộ bộ sofa giả da KCB008-SD2 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Bộ bộ sofa giả da KCB008-SD2 (Đen)
29.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Ghế sofa góc KGG001 ( Nâu) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Ghế sofa góc KGG001 ( Nâu)
20.900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Ghế sofa góc cao cấp GG008 at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Ghế sofa góc cao cấp GG008
16.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Ghế sofa góc KGG001 ( Đen) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Ghế sofa góc KGG001 ( Đen)
20.900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa giường cao cấp M3 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa giường cao cấp M3 (Đen)
7.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa giường cao cấp M1 ( Cam) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa giường cao cấp M1 ( Cam)
7.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa giường KSB003-GBLA (Xám đen) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa giường KSB003-GBLA (Xám đen)
7.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa góc KGG008-XA (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa góc KGG008-XA (Xanh)
19.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa góc KGG004-K (Kem) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa góc KGG004-K (Kem)
22.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Ghế sofa góc cao cấp GGN002 (Đỏ) + Tặng 2 gối sofa vuông 40x40cm màu sắc ngẫu nhiên at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Ghế sofa góc cao cấp GGN002 (Đỏ) + Tặng 2 gối sofa vuông 40x40cm màu sắc ngẫu nhiên
16.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Ghế sofa băng phong cách Châu Âu KGB007 (Xám) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Ghế sofa băng phong cách Châu Âu KGB007 (Xám)
13.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa góc KGG003-BBLA (Xanh đen) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa góc KGG003-BBLA (Xanh đen)
19.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Ghế sofa góc cao cấp GG006 at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Ghế sofa góc cao cấp GG006
18.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Ghế sofa góc KGG001 ( Nâu) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Ghế sofa góc KGG001 ( Nâu)
20.900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Ghế sofa góc cao cấp GG009 + Tặng 2 gối sofa vuông 40x40cm màu sắc ngẫu nhiên at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Ghế sofa góc cao cấp GG009 + Tặng 2 gối sofa vuông 40x40cm màu sắc ngẫu nhiên
19.900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Ghế sofa băng cao cấp GB002 at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Ghế sofa băng cao cấp GB002
13.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa góc giả da KGG014-SVC (Vàng nâu) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa góc giả da KGG014-SVC (Vàng nâu)
19.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa góc giả da KGG001-SNP (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa góc giả da KGG001-SNP (Nâu)
20.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Ghế sofa băng cao cấp GB007 + Tặng 2 gối sofa vuông 40x40cm màu sắc ngẫu nhiên at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Ghế sofa băng cao cấp GB007 + Tặng 2 gối sofa vuông 40x40cm màu sắc ngẫu nhiên
14.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa góc KGG006-K (Kem) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa góc KGG006-K (Kem)
19.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Ghế sofa băng cao cấp GB004 + Tặng 2 gối sofa vuông 40x40cm màu sắc ngẫu nhiên at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Ghế sofa băng cao cấp GB004 + Tặng 2 gối sofa vuông 40x40cm màu sắc ngẫu nhiên
13.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Ghế sofa giường M2 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Ghế sofa giường M2 (Đen)
5.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa giường KSB003-I (Kem) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa giường KSB003-I (Kem)
7.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Ghế sofa băng cao cấp GB003 + Tặng 2 gối sofa vuông 40x40cm màu sắc ngẫu nhiên at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Ghế sofa băng cao cấp GB003 + Tặng 2 gối sofa vuông 40x40cm màu sắc ngẫu nhiên
13.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa giường phong cách Châu Âu M1 (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa giường phong cách Châu Âu M1 (Nâu)
7.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa góc KGG002-XDE (Xám đen) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa góc KGG002-XDE (Xám đen)
19.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa giường KSB006-X (Xám) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa giường KSB006-X (Xám)
8.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa giường KSB002-BLA (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa giường KSB002-BLA (Đen)
7.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Ghế sofa băng cao cấp GB004 at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Ghế sofa băng cao cấp GB004
13.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa góc KGG007-BBLA (Xanh đen) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa góc KGG007-BBLA (Xanh đen)
19.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Ghế sofa góc cao cấp GG004 + Tặng 2 gối sofa vuông 40x40cm màu sắc ngẫu nhiên at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Ghế sofa góc cao cấp GG004 + Tặng 2 gối sofa vuông 40x40cm màu sắc ngẫu nhiên
18.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Ghế sofa góc cao cấp GG010 + Tặng 2 gối sofa vuông 40x40cm màu sắc ngẫu nhiên at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Ghế sofa góc cao cấp GG010 + Tặng 2 gối sofa vuông 40x40cm màu sắc ngẫu nhiên
19.900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa góc đa năng 3 tiện ích KGG009-T (Tím) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa góc đa năng 3 tiện ích KGG009-T (Tím)
17.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Ghế sofa băng cao cấp GB008 at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Ghế sofa băng cao cấp GB008
13.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa góc KGG013-GR (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa góc KGG013-GR (Xanh)
19.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Ghế sofa góc cao cấp GG007 at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Ghế sofa góc cao cấp GG007
18.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa giường KSB005-X (Xám) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa giường KSB005-X (Xám)
8.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa giường M1 ( Xám đen) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa giường M1 ( Xám đen)
7.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Ghế sofa góc cao cấp GG006 + Tặng 2 gối sofa vuông 40x40cm màu sắc ngẫu nhiên at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Ghế sofa góc cao cấp GG006 + Tặng 2 gối sofa vuông 40x40cm màu sắc ngẫu nhiên
16.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Ghế sofa băng cao cấp GB001 at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Ghế sofa băng cao cấp GB001
13.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Ghế sofa góc cao cấp GGN002 (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Ghế sofa góc cao cấp GGN002 (Đỏ)
16.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa góc KGG004-XA (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa góc KGG004-XA (Xanh)
22.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Bộ bộ sofa giả da KCB008-ST1 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Bộ bộ sofa giả da KCB008-ST1 (Trắng)
29.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Sofa góc KGG001-T (Tím) at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Sofa góc KGG001-T (Tím)
18.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Ghế sofa băng cao cấp GB001 + Tặng 2 gối sofa vuông 40x40cm màu sắc ngẫu nhiên at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Ghế sofa băng cao cấp GB001 + Tặng 2 gối sofa vuông 40x40cm màu sắc ngẫu nhiên
13.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Ghế sofa góc cao cấp GG001 at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Ghế sofa góc cao cấp GG001
18.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Klosso Ghế sofa băng cao cấp GB005 + Tặng 2 gối sofa vuông 40x40cm màu sắc ngẫu nhiên at 0.00 VND from Lazada
Klosso - Ghế sofa băng cao cấp GB005 + Tặng 2 gối sofa vuông 40x40cm màu sắc ngẫu nhiên
13.500.000 đ

Klosso Bộ bàn ghế salon Việt Nam

Có hai loại chính của Klosso Bộ bàn ghế salon, cụ thể là một Sofa, Sofa giường hoặc Ghế salon dài. Sofa góc đa năng 3 tiện ích KGG009-X (Xám), Sofa giường M1 (Xám đen) hoặc Sofa góc KGG008-X (Xám) là những bộ sưu tập nổi tiếng nhất của Klosso Bộ bàn ghế salon. Có rất nhiều thương hiệu bạn có thể tham khảo trực tuyến như HomE, OEM hoặc Bellasofa nếu bạn muốn nhiều sự lựa chọn khác nhau từ Klosso Bộ bàn ghế salon. Với 5.800.000 đ-29.500.000 đ VND, bạn có thể sở hữu một Klosso Bộ bàn ghế salon trực tuyến.