đầu trang
Giá
-
Màu sắc
Hiển thị thêm Lamha
Đến Nơi Bán
Lamha Tinh dầu gừng 10ml at 114000.00 VND from Lazada
−5%
Lamha Tinh dầu gừng 10ml
114.000 đ 120.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Lamha Tinh dầu hoa nhài 50ml at 218000.00 VND from Lazada
−12%
Lamha Tinh dầu hoa nhài 50ml
218.000 đ 250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Lamha Tinh dầu hoa lan 10ml at 114000.00 VND from Lazada
−5%
Lamha Tinh dầu hoa lan 10ml
114.000 đ 120.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Lamha Tinh dầu chăm sóc giấc ngủ Chúc Ngủ Ngon 100ml at 114000.00 VND from Lazada
−24%
Lamha Tinh dầu chăm sóc giấc ngủ Chúc Ngủ Ngon 100ml
114.000 đ 150.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Lamha Tinh dầu bưởi 10ml at 114000.00 VND from Lazada
−5%
Lamha Tinh dầu bưởi 10ml
114.000 đ 120.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Lamha Tinh dầu oải hương 10ml at 114000.00 VND from Lazada
−5%
Lamha Tinh dầu oải hương 10ml
114.000 đ 120.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Lamha Tinh dầu hồi 10ml at 114000.00 VND from Lazada
−5%
Lamha Tinh dầu hồi 10ml
114.000 đ 120.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Lamha Tinh dầu cam 10ml at 114000.00 VND from Lazada
−5%
Lamha Tinh dầu cam 10ml
114.000 đ 120.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Lamha Dầu dừa nguyên chất lọ 300ml at 143000.00 VND from Lazada
−5%
Lamha Dầu dừa nguyên chất lọ 300ml
143.000 đ 150.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Lamha Tinh dầu hồi 50ml at 218000.00 VND from Lazada
−12%
Lamha Tinh dầu hồi 50ml
218.000 đ 250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Lamha Tinh dầu hoa sen 50ml at 238000.00 VND from Lazada
−5%
Lamha Tinh dầu hoa sen 50ml
238.000 đ 250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Lamha Dầu dừa nguyên chất lọ 180ml at 119000.00 VND from Lazada
−5%
Lamha Dầu dừa nguyên chất lọ 180ml
119.000 đ 125.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Lamha Tinh dầu trà xanh 10ml at 114000.00 VND from Lazada
−5%
Lamha Tinh dầu trà xanh 10ml
114.000 đ 120.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Lamha Tinh dầu hoa bưởi Lam Ha Flower grapfruist Oil 50ml at 238000.00 VND from Lazada
−5%
Lamha Tinh dầu hoa bưởi Lam Ha Flower grapfruist Oil 50ml
238.000 đ 250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Lamha Tinh dầu trà xanh Lam Ha Green Tea Oil 50ml at 218000.00 VND from Lazada
−12%
Lamha Tinh dầu trà xanh Lam Ha Green Tea Oil 50ml
218.000 đ 250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Lamha Tinh dầu cam Lam Ha Citrus Aurantium 50ml at 238000.00 VND from Lazada
−5%
Lamha Tinh dầu cam Lam Ha Citrus Aurantium 50ml
238.000 đ 250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Lamha Tinh dầu hoa hồi 50ml at 218000.00 VND from Lazada
−12%
Lamha Tinh dầu hoa hồi 50ml
218.000 đ 250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Lamha Tinh dầu hoa hồng 10ml at 114000.00 VND from Lazada
−5%
Lamha Tinh dầu hoa hồng 10ml
114.000 đ 120.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Lamha Tinh dầu gỗ ngọc am 10ml at 114000.00 VND from Lazada
−5%
Lamha Tinh dầu gỗ ngọc am 10ml
114.000 đ 120.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Lamha Tinh dầu bạc hà 10ml at 114000.00 VND from Lazada
−5%
Lamha Tinh dầu bạc hà 10ml
114.000 đ 120.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Lamha Tinh dầu hạnh nhân chai xịt 100ml at 114000.00 VND from Lazada
−5%
Lamha Tinh dầu hạnh nhân chai xịt 100ml
114.000 đ 120.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Lamha Tinh dầu trầm hương 10ml at 114000.00 VND from Lazada
−5%
Lamha Tinh dầu trầm hương 10ml
114.000 đ 120.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Lamha Tinh dầu hoa hồng Lam Ha Rose Oil 50ml at 238000.00 VND from Lazada
−5%
Lamha Tinh dầu hoa hồng Lam Ha Rose Oil 50ml
238.000 đ 250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Lamha Tinh dầu long não 10ml at 114000.00 VND from Lazada
−5%
Lamha Tinh dầu long não 10ml
114.000 đ 120.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Lamha Tinh dầu hoa ly 10ml at 114000.00 VND from Lazada
−5%
Lamha Tinh dầu hoa ly 10ml
114.000 đ 120.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Lamha Tinh dầu khử mùi cơ thể Refresh Natural Trà Xanh 100ml at 152000.00 VND from Lazada
−5%
Lamha Tinh dầu khử mùi cơ thể Refresh Natural Trà Xanh 100ml
152.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Lamha Tinh dầu hoa nhài Lam Ha Jasmin Oil 50ml at 218000.00 VND from Lazada
−12%
Lamha Tinh dầu hoa nhài Lam Ha Jasmin Oil 50ml
218.000 đ 250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Lamha Tinh dầu tràm trà 10ml at 114000.00 VND from Lazada
−5%
Lamha Tinh dầu tràm trà 10ml
114.000 đ 120.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Lamha Tinh dầu gỗ đàn hương Lam Ha Sandalwood Oil 50ml at 218000.00 VND from Lazada
−12%
Lamha Tinh dầu gỗ đàn hương Lam Ha Sandalwood Oil 50ml
218.000 đ 250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Lamha 2 lọ Tinh dầu gỗ đàn hương 10ml x 2 at 162000.00 VND from Lazada
−5%
Lamha 2 lọ Tinh dầu gỗ đàn hương 10ml x 2
162.000 đ 170.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Lamha Tinh dầu hoa lan Lam Ha Ylang Ylang 50ml at 218000.00 VND from Lazada
−22%
Lamha Tinh dầu hoa lan Lam Ha Ylang Ylang 50ml
218.000 đ 279.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Lamha Tinh dầu hoa sen 10ml at 114000.00 VND from Lazada
−5%
Lamha Tinh dầu hoa sen 10ml
114.000 đ 120.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Lamha Tinh dầu hoa nhài 10ml at 114000.00 VND from Lazada
−5%
Lamha Tinh dầu hoa nhài 10ml
114.000 đ 120.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Lamha 3 lọ tinh dầu long não 10ml at 199000.00 VND from Lazada
−15%
Lamha 3 lọ tinh dầu long não 10ml
199.000 đ 235.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Lamha Tinh dầu oải hương Lam Ha Lavender Oil 50ml at 218000.00 VND from Lazada
−12%
Lamha Tinh dầu oải hương Lam Ha Lavender Oil 50ml
218.000 đ 250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Lamha Tinh dầu khử mùi Lam Ha Refresh Natural Đàn Hương 100ml at 152000.00 VND from Lazada
−5%
Lamha Tinh dầu khử mùi Lam Ha Refresh Natural Đàn Hương 100ml
152.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Lamha 3 lọ tinh dầu oải hương Lam Ha Lavender Oil 10ml at 226000.00 VND from Lazada
−11%
Lamha 3 lọ tinh dầu oải hương Lam Ha Lavender Oil 10ml
226.000 đ 255.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Lamha Tinh dầu sả chanh 10ml at 114000.00 VND from Lazada
−5%
Lamha Tinh dầu sả chanh 10ml
114.000 đ 120.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Lamha Tinh dầu gỗ đàn hương 10ml at 114000.00 VND from Lazada
−5%
Lamha Tinh dầu gỗ đàn hương 10ml
114.000 đ 120.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Lamha Tinh dầu hương nhu Lam Ha Herba Ocimi Gratissimi Oil 50ml at 218000.00 VND from Lazada
−12%
Lamha Tinh dầu hương nhu Lam Ha Herba Ocimi Gratissimi Oil 50ml
218.000 đ 250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Lamha Tinh dầu hoa sen Lam Ha Lotus Oil 50ml at 218000.00 VND from Lazada
−12%
Lamha Tinh dầu hoa sen Lam Ha Lotus Oil 50ml
218.000 đ 250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Lamha Tinh dầu trầm hương Lam Ha Frankincense Oil 50ml at 238000.00 VND from Lazada
−5%
Lamha Tinh dầu trầm hương Lam Ha Frankincense Oil 50ml
238.000 đ 250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Lamha Tinh dầu cà phê Lam Ha Coffe Oil 50ml at 238000.00 VND from Lazada
−5%
Lamha Tinh dầu cà phê Lam Ha Coffe Oil 50ml
238.000 đ 250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Lamha Tinh dầu hạnh nhân 180ml at 152000.00 VND from Lazada
−5%
Lamha Tinh dầu hạnh nhân 180ml
152.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Lamha Tinh dầu cà phê 10ml at 114000.00 VND from Lazada
−5%
Lamha Tinh dầu cà phê 10ml
114.000 đ 120.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Lamha Tinh dầu nghệ nguyên chất Lam Hà 10ml at 110000.00 VND from Lazada
−5%
Lamha Tinh dầu nghệ nguyên chất Lam Hà 10ml
110.000 đ 115.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Lamha Tinh dầu hương nhu 10ml at 114000.00 VND from Lazada
−5%
Lamha Tinh dầu hương nhu 10ml
114.000 đ 120.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Lamha Tinh dầu quế 10ml at 114000.00 VND from Lazada
−5%
Lamha Tinh dầu quế 10ml
114.000 đ 120.000 đ
Lazada
*Giá cập nhật ngày 21 Jul 2017

Lamha Dầu Việt Nam

Lamha Dầu hôm nay chủ yếu được bán tại Xanh lá, tùy thuộc vào sở thích của bạn. Nhanh tay nắm lấy Lamha Dầu mức giảm giá hấp dẫn 24%! Bạn có thể tìm thấy sản phẩm phổ biến nhất của Lamha Dầu, chẳng hạn như Tinh dầu gừng 10ml, Tinh dầu hoa nhài 50ml hoặc Tinh dầu hoa lan 10ml. Hãy tham khảo các thương hiệu uy tín khác như Milaganics, Bé Thơ hoặc Viên Minh nếu bạn nghĩ Lamha Dầu chưa phải là thương hiệu yêu thích của bạn. Lamha Dầu thường được bán với 110.000 đ-238.000 đ VND tại iprice. Bạn có thể lựa chọn giữa một Tinh dầu.


Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn

Tại iPrice, chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn, email bạn cung cấp chỉ dùng cho mục đích ghi nhận phản hồi với chúng tôi.

Cảm ơn