đầu trang
tìm thấy 42 sản phẩm
Mua ngay tại
Adayroi
Lenovo Pin điện thoại P700/P700i/A700/BL196 2500mAh at 175000.00 VND from Adayroi
-23%
Lenovo - Pin điện thoại P700/P700i/A700/BL196 2500mAh
175.000 đ 230.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Lenovo Pin điện thoại cho K3 Note BL243 dung lượng 2900mAh/11.02Wh at 0.00 VND from Lazada
Lenovo - Pin điện thoại cho K3 Note BL243 dung lượng 2900mAh/11.02Wh
300.000 đ
Mua ngay tại
Sendo.vn
Lenovo Pin điện thoại di động bl171 at 0.00 VND from Sendo.vn
Lenovo - Pin điện thoại di động bl171
110.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Lenovo Pin điện thoại A66T/bl181 1450mAh at 156000.00 VND from Adayroi
-25%
Lenovo - Pin điện thoại A66T/bl181 1450mAh
156.000 đ 210.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Lenovo Pin điện thoại A500/a60/a638/a65/a390/bl171 1500mAh at 175000.00 VND from Adayroi
-23%
Lenovo - Pin điện thoại A500/a60/a638/a65/a390/bl171 1500mAh
175.000 đ 230.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Lenovo Pin điện thoại K3 Note/ A7000/ A7000 Plus/ BL 243 at 167000.00 VND from Adayroi
-1%
Lenovo - Pin điện thoại K3 Note/ A7000/ A7000 Plus/ BL 243
167.000 đ 170.000 đ
Mua ngay tại
Sendo.vn
Lenovo Pin điện thoại di động bl114 at 0.00 VND from Sendo.vn
Lenovo - Pin điện thoại di động bl114
110.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Lenovo Pin điện thoại A68E/a86E/bl176 1300mAh at 156000.00 VND from Adayroi
-25%
Lenovo - Pin điện thoại A68E/a86E/bl176 1300mAh
156.000 đ 210.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Lenovo Pin điện thoại P800/bl169 2000mAh at 156000.00 VND from Adayroi
-25%
Lenovo - Pin điện thoại P800/bl169 2000mAh
156.000 đ 210.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Lenovo Pin điện thoại cho P770 BL205 dung lượng 3500mAh/13.3Wh at 0.00 VND from Lazada
Lenovo - Pin điện thoại cho P770 BL205 dung lượng 3500mAh/13.3Wh
300.000 đ
Mua ngay tại
Sendo.vn
Lenovo Pin điện thoại di động bl223 at 0.00 VND from Sendo.vn
Lenovo - Pin điện thoại di động bl223
150.000 đ
Mua ngay tại
Sendo.vn
Lenovo Pin điện thoại di động bl253 at 0.00 VND from Sendo.vn
Lenovo - Pin điện thoại di động bl253
200.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Lenovo Pin điện thoại i61/ P82/ P707/ i380/ Bl06G/ Bl088A at 215000.00 VND from Adayroi
-16%
Lenovo - Pin điện thoại i61/ P82/ P707/ i380/ Bl06G/ Bl088A
215.000 đ 259.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Lenovo Pin điện thoại S680/s686/s760/s850E/bl179 1760mAh at 156000.00 VND from Adayroi
-25%
Lenovo - Pin điện thoại S680/s686/s760/s850E/bl179 1760mAh
156.000 đ 210.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Lenovo Pin điện thoại K920/ Vibe Z2 Pro/ Bl223 at 322000.00 VND from Adayroi
-15%
Lenovo - Pin điện thoại K920/ Vibe Z2 Pro/ Bl223
322.000 đ 379.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Lenovo Pin điện thoại K860/K860i/S880/S890/A850/BL198 2250mAh at 175000.00 VND from Adayroi
-23%
Lenovo - Pin điện thoại K860/K860i/S880/S890/A850/BL198 2250mAh
175.000 đ 230.000 đ
Mua ngay tại
Sendo.vn
Lenovo pin điện thoại bl 214 at 0.00 VND from Sendo.vn
Lenovo - pin điện thoại bl 214
135.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Lenovo Pin điện thoại A698T/a288T/a710E/s686/a660/bl186 1500mAh at 156000.00 VND from Adayroi
-25%
Lenovo - Pin điện thoại A698T/a288T/a710E/s686/a660/bl186 1500mAh
156.000 đ 210.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Lenovo Pin điện thoại A706/a760/a630E/a820E/bl209 2000mAh at 156000.00 VND from Adayroi
-25%
Lenovo - Pin điện thoại A706/a760/a630E/a820E/bl209 2000mAh
156.000 đ 210.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Lenovo Pin điện thoại S660/s668T/bl222 3000mAh at 185000.00 VND from Adayroi
-22%
Lenovo - Pin điện thoại S660/s668T/bl222 3000mAh
185.000 đ 240.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Lenovo Pin điện thoại A586/bl204 1700mAh at 156000.00 VND from Adayroi
-25%
Lenovo - Pin điện thoại A586/bl204 1700mAh
156.000 đ 210.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Lenovo Pin điện thoại Z2/ Z2T/ Z2W/ Bl230 at 303000.00 VND from Adayroi
-1%
Lenovo - Pin điện thoại Z2/ Z2T/ Z2W/ Bl230
303.000 đ 309.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Lenovo Pin điện thoại P770/bl205 3500mAh at 224000.00 VND from Adayroi
-20%
Lenovo - Pin điện thoại P770/bl205 3500mAh
224.000 đ 280.000 đ
Mua ngay tại
Sendo.vn
Lenovo Pin điện thoại di động bl189 at 0.00 VND from Sendo.vn
Lenovo - Pin điện thoại di động bl189
110.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Lenovo Pin điện thoại A60/bl201 1500mAh at 156000.00 VND from Adayroi
-25%
Lenovo - Pin điện thoại A60/bl201 1500mAh
156.000 đ 210.000 đ
Mua ngay tại
Sendo.vn
Lenovo Pin điện thoại di động bl237 at 0.00 VND from Sendo.vn
Lenovo - Pin điện thoại di động bl237
110.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Lenovo Pin điện thoại A5000/ P70/ Bl234 at 322000.00 VND from Adayroi
-15%
Lenovo - Pin điện thoại A5000/ P70/ Bl234
322.000 đ 379.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Lenovo Pin điện thoại Vibe X/ S960/ S968T/ Bl215 at 303000.00 VND from Adayroi
-20%
Lenovo - Pin điện thoại Vibe X/ S960/ S968T/ Bl215
303.000 đ 379.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Lenovo Pin điện thoại K900/ Vibe Z/ Bl207 at 322000.00 VND from Adayroi
-15%
Lenovo - Pin điện thoại K900/ Vibe Z/ Bl207
322.000 đ 379.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Lenovo Pin điện thoại S889T/s899T/a800/a798T/s720/bl197 2000mAh at 156000.00 VND from Adayroi
-25%
Lenovo - Pin điện thoại S889T/s899T/a800/a798T/s720/bl197 2000mAh
156.000 đ 210.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Lenovo Pin điện thoại A366T/bl190 1300mAh at 156000.00 VND from Adayroi
-25%
Lenovo - Pin điện thoại A366T/bl190 1300mAh
156.000 đ 210.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Lenovo Pin điện thoại A369/A269/A269I/A305E/A316i/BL203/BL214 1500mAh at 175000.00 VND from Adayroi
-23%
Lenovo - Pin điện thoại A369/A269/A269I/A305E/A316i/BL203/BL214 1500mAh
175.000 đ 230.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Lenovo Pin điện thoại A60E/a630/bl206 2500mAh at 185000.00 VND from Adayroi
-22%
Lenovo - Pin điện thoại A60E/a630/bl206 2500mAh
185.000 đ 240.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Lenovo Pin điện thoại S860/ Bl226 at 303000.00 VND from Adayroi
-1%
Lenovo - Pin điện thoại S860/ Bl226
303.000 đ 309.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Lenovo Pin điện thoại P780/bl211 4000mAh at 401000.00 VND from Adayroi
-12%
Lenovo - Pin điện thoại P780/bl211 4000mAh
401.000 đ 460.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Lenovo Pin điện thoại S820/a658T/s650/bl210 200mAh at 175000.00 VND from Adayroi
-23%
Lenovo - Pin điện thoại S820/a658T/s650/bl210 200mAh
175.000 đ 230.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Lenovo Pin điện thoại A610/a336/bl159 1400mAh at 156000.00 VND from Adayroi
-25%
Lenovo - Pin điện thoại A610/a336/bl159 1400mAh
156.000 đ 210.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Lenovo Pin điện thoại A288T/a298T/a370/a520/a660/a698T/a690/a530/bl194 1500mAh at 195000.00 VND from Adayroi
-22%
Lenovo - Pin điện thoại A288T/a298T/a370/a520/a660/a698T/a690/a530/bl194 1500mAh
195.000 đ 250.000 đ
Mua ngay tại
Sendo.vn
Lenovo Pin điện thoại di động bl169 at 0.00 VND from Sendo.vn
Lenovo - Pin điện thoại di động bl169
110.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Lenovo Pin điện thoại Vibe X2/ S90/ Bl231 at 303000.00 VND from Adayroi
-1%
Lenovo - Pin điện thoại Vibe X2/ S90/ Bl231
303.000 đ 309.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Lenovo Pin điện thoại A300/a750/a680/bl192 2000mAh at 156000.00 VND from Adayroi
-25%
Lenovo - Pin điện thoại A300/a750/a680/bl192 2000mAh
156.000 đ 210.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Lenovo Pin điện thoại Ma388/ma388A/bl213 1900mAh at 175000.00 VND from Adayroi
-23%
Lenovo - Pin điện thoại Ma388/ma388A/bl213 1900mAh
175.000 đ 230.000 đ

Lenovo Pin Việt Nam

Pin điện thoại P700/P700i/A700/BL196 2500mAh, Pin điện thoại cho K3 Note BL243 dung lượng 2900mAh/11.02Wh hoặc Pin điện thoại di động bl171 là những bộ sưu tập nổi tiếng nhất của Lenovo Pin. Bên cạnh thương hiệu Lenovo Pin, khám phá một số thương hiệu khác như Samsung, OEM hoặc Xiaomi online. Lenovo Pin có thể được tìm thấy trên iprice với giá thấp 110.000 đ-401.000 đ VND. Có hai loại Lenovo Pin, cụ thể :subcategories, mỗi thể loại có những ưu và khuyết điểm riêng của nó. Tin hay không, mức giảm giá của Lenovo Pin có thể đi lên đến 25%!