Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Happy
Frown
Happy
Frown
Bỏ qua
Cảm ơn
đầu trang
tìm thấy 81 sản phẩm
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim LB06 (Mặt trắng) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim LB06 (Mặt trắng)
650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây kim loại LOBO-8832M0002 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây kim loại LOBO-8832M0002 (Bạc)
469.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim cao cấp LB03 ( Mặt trắng) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim cao cấp LB03 ( Mặt trắng)
650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ LOBO-8783M0001 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ LOBO-8783M0001 (Bạc)
519.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ LOBO-80010M0001 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ LOBO-80010M0001 (Bạc)
829.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây INOX chống nước 988M1 (Mặt đen dây inox)(Đen) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây INOX chống nước 988M1 (Mặt đen dây inox)(Đen)
450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây INOX chống nước 988M02 (Mặt đen dây inox)(Đen) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây INOX chống nước 988M02 (Mặt đen dây inox)(Đen)
450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ Nam dây thép không gỉ mặt chữ nhật LB8289 at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ Nam dây thép không gỉ mặt chữ nhật LB8289
450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim cao cấp LB08 (Mặt trắng) + Tặng 1 pin đồng hồ at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim cao cấp LB08 (Mặt trắng) + Tặng 1 pin đồng hồ
599.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nữ dây thép không gỉ LOBO-8717F0001 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nữ dây thép không gỉ LOBO-8717F0001 (Bạc)
519.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo 8493 Couple Watches Quartz Wristwatch Stainless Steel Band Golden Intl at 0.00 VND from Lazada
Longbo 8493 Couple Watches Quartz Wristwatch Stainless Steel Band Golden Intl
395.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim cao cấp LB03 (Mặt trắng) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim cao cấp LB03 (Mặt trắng)
650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây kim loại LOBO-8342F0002 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây kim loại LOBO-8342F0002 (Bạc)
469.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim cao cấp LB07 (Mặt trắng) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim cao cấp LB07 (Mặt trắng)
650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nữ dây thép không gỉ LOBO-8350WH0001 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nữ dây thép không gỉ LOBO-8350WH0001 (Bạc)
519.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nữ dây thép không gỉ LOBO-8715S0001 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nữ dây thép không gỉ LOBO-8715S0001 (Bạc)
829.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo 8860D Women Ultrathin Leather Quartz Watch Roman Numeral Scale Golden Case GOLDEN Intl at 0.00 VND from Lazada
Longbo 8860D Women Ultrathin Leather Quartz Watch Roman Numeral Scale Golden Case GOLDEN Intl
238.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nữ dây kim loại LOBO-80094F0002 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nữ dây kim loại LOBO-80094F0002 (Bạc)
469.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ LOBO-80020M0001 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ LOBO-80020M0001 (Bạc)
349.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Women Fashion Quartz Watch 6 Lines In Dial Leather Band Black Intl at 0.00 VND from Lazada
Longbo Women Fashion Quartz Watch 6 Lines In Dial Leather Band Black Intl
120.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim cao cấp LB05 (Mặt trắng) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim cao cấp LB05 (Mặt trắng)
650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 LB04 (Mặt trắng) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 LB04 (Mặt trắng)
650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây INOX chống nước 988M1 (Mặt đen dây inox)(Nhiều màu) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây INOX chống nước 988M1 (Mặt đen dây inox)(Nhiều màu)
450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo 8493 Men Quartz Watch Stainless Steel Band Water Resistance Black Intl at 0.00 VND from Lazada
Longbo 8493 Men Quartz Watch Stainless Steel Band Water Resistance Black Intl
230.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim cao cấp LB01 ( Mặt trắng) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim cao cấp LB01 ( Mặt trắng)
650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ Nam dây thép không gỉ mặt chữ nhật LB82 (Đen)(Nhiều màu) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ Nam dây thép không gỉ mặt chữ nhật LB82 (Đen)(Nhiều màu)
450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ Nam dây thép không gỉ mặt chữ nhật LB82 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ Nam dây thép không gỉ mặt chữ nhật LB82 (Đen)
450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim cao cấp LB07 (Mặt trắng)(Nhiều màu) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim cao cấp LB07 (Mặt trắng)(Nhiều màu)
650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim LB06 (Mặt trắng) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim LB06 (Mặt trắng)
650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim cao cấp LB04 (Mặt trắng) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim cao cấp LB04 (Mặt trắng)
650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim cao cấp LB06 (Mặt trắng)(Nhiều màu) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim cao cấp LB06 (Mặt trắng)(Nhiều màu)
650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ LOBO-8725M0001 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ LOBO-8725M0001 (Bạc)
519.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây da kiểu dáng thể thao CH264 (Đen phối đỏ) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây da kiểu dáng thể thao CH264 (Đen phối đỏ)
638.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ Nam dây thép không gỉ mặt chữ nhật LB8289(Nhiều màu) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ Nam dây thép không gỉ mặt chữ nhật LB8289(Nhiều màu)
450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim cao cấp LB05 ( Mặt trắng) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim cao cấp LB05 ( Mặt trắng)
650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nữ dây thép không gỉ LOBO-8715S0001 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nữ dây thép không gỉ LOBO-8715S0001 (Bạc)
519.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim cao cấp LB02 (Mặt trắng) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim cao cấp LB02 (Mặt trắng)
650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim cao cấp LB08 (Mặt trắng) + Tặng 1 pin đồng hồ(Nhiều màu) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim cao cấp LB08 (Mặt trắng) + Tặng 1 pin đồng hồ(Nhiều màu)
599.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim LB02 (Mặt trắng) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim LB02 (Mặt trắng)
650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây da WA264 (Đen phối đỏ)(Red) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây da WA264 (Đen phối đỏ)(Red)
638.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây da WA263 (Đen phối xanh)(Blue) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây da WA263 (Đen phối xanh)(Blue)
638.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây da kiểu dáng thể thao CH263 (Đen phối xanh) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây da kiểu dáng thể thao CH263 (Đen phối xanh)
638.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ LOBO-8649A0001 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ LOBO-8649A0001 (Bạc)
519.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim LB03 (Mặt trắng) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim LB03 (Mặt trắng)
650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ Nữ dây thép không gỉ mặt chữ nhật LB89 (đen) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ Nữ dây thép không gỉ mặt chữ nhật LB89 (đen)
450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim cao cấp LB04 ( Mặt trắng) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim cao cấp LB04 ( Mặt trắng)
650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim LB08 (Mặt trắng) + Tặng 1 pin đồng hồ at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim LB08 (Mặt trắng) + Tặng 1 pin đồng hồ
599.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây kim loại 7GS-2180 (Bạc)(5) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây kim loại 7GS-2180 (Bạc)(5)
390.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim cao cấp LB02 ( Mặt trắng) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim cao cấp LB02 ( Mặt trắng)
650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim cao cấp LB01 ( Mặt trắng)(Nhiều màu) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim cao cấp LB01 ( Mặt trắng)(Nhiều màu)
650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo 8493 Women Quartz Watch Stainless Steel Band Water Resistance Golden Intl at 0.00 VND from Lazada
Longbo 8493 Women Quartz Watch Stainless Steel Band Water Resistance Golden Intl
220.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo 8860D Women Ultrathin Leather Quartz Watch Roman Numeral Scale Golden Case WHITE Intl at 0.00 VND from Lazada
Longbo 8860D Women Ultrathin Leather Quartz Watch Roman Numeral Scale Golden Case WHITE Intl
238.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nữ dây thép không gỉ LOBO-80019F0001 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nữ dây thép không gỉ LOBO-80019F0001 (Bạc)
519.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ LOBO-8648M0001 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ LOBO-8648M0001 (Bạc)
519.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ LOBO-8724M0001 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ LOBO-8724M0001 (Bạc)
519.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim cao cấp LB06 (Mặt trắng) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim cao cấp LB06 (Mặt trắng)
650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim LB08 (Mặt trắng) + Tặng 1 pin đồng hồ at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim LB08 (Mặt trắng) + Tặng 1 pin đồng hồ
599.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo 8493 Couple Watches Quartz Wristwatch Stainless Steel Band White Intl at 0.00 VND from Lazada
Longbo 8493 Couple Watches Quartz Wristwatch Stainless Steel Band White Intl
395.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ Nữ dây thép không gỉ mặt chữ nhật LB89 (đen)(Nhiều màu) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ Nữ dây thép không gỉ mặt chữ nhật LB89 (đen)(Nhiều màu)
450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây INOX chống nước 988M02 (Mặt đen dây inox)(Nhiều màu) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây INOX chống nước 988M02 (Mặt đen dây inox)(Nhiều màu)
450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nữ dây thép không gỉ LOBO-8350BL0001 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nữ dây thép không gỉ LOBO-8350BL0001 (Bạc)
519.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ LOBO-8781M0001 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ LOBO-8781M0001 (Bạc)
519.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Women Fashion Quartz Watch 6 Lines In Dial Leather Band White Intl at 0.00 VND from Lazada
Longbo Women Fashion Quartz Watch 6 Lines In Dial Leather Band White Intl
120.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ LOBO-80010M0001 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ LOBO-80010M0001 (Bạc)
519.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo 8493 Men Quartz Watch Stainless Steel Band Water Resistance White Intl at 0.00 VND from Lazada
Longbo 8493 Men Quartz Watch Stainless Steel Band Water Resistance White Intl
230.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim cao cấp LB02 ( Mặt trắng)(Nhiều màu) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim cao cấp LB02 ( Mặt trắng)(Nhiều màu)
650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo 8860D Female Ultrathin Leather Quartz Watch Roman Numeral Scale Silver Case WHITE Intl at 0.00 VND from Lazada
Longbo 8860D Female Ultrathin Leather Quartz Watch Roman Numeral Scale Silver Case WHITE Intl
199.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ LOBO-8725M0001 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ LOBO-8725M0001 (Bạc)
829.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim cao cấp LB07 (Mặt trắng) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim cao cấp LB07 (Mặt trắng)
650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim LB07 (Mặt trắng) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim LB07 (Mặt trắng)
650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim cao cấp LB05 ( Mặt trắng)(Nhiều màu) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim cao cấp LB05 ( Mặt trắng)(Nhiều màu)
650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây INOX chống nước 988M (Mặt đen dây inox)(Đen) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây INOX chống nước 988M (Mặt đen dây inox)(Đen)
450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim cao cấp LB03 ( Mặt trắng)(Nhiều màu) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim cao cấp LB03 ( Mặt trắng)(Nhiều màu)
650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây kim loại LOBO-8832M0002 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây kim loại LOBO-8832M0002 (Bạc)
469.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nữ dây thép không gỉ LOBO-8380M0001 (Bạc phối Vàng) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nữ dây thép không gỉ LOBO-8380M0001 (Bạc phối Vàng)
519.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây INOX chống nước 988M (Mặt đen dây inox)(Nhiều màu) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây INOX chống nước 988M (Mặt đen dây inox)(Nhiều màu)
450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ đôi thương hiệu cao cấp mã LB99(Nhiều màu) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ đôi thương hiệu cao cấp mã LB99(Nhiều màu)
850.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nữ dây thép không gỉ LOBO-80020F0001 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nữ dây thép không gỉ LOBO-80020F0001 (Bạc)
349.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim cao cấp LB04 ( Mặt trắng)(Nhiều màu) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim cao cấp LB04 ( Mặt trắng)(Nhiều màu)
650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim LB05 (Mặt trắng) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim LB05 (Mặt trắng)
650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây kim loại LOBO-8350BL0001 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Longbo Đồng hồ nam dây kim loại LOBO-8350BL0001 (Bạc)
469.000 đ

Về Dong Ho Longbo tại Việt Nam

Longbo Đồng hồ Việt Nam

Chỉ với 120.000 đ-850.000 đ VND, bạn có thể có được cho mình một thương hiệu mới Longbo Đồng hồ tại iprice! Bạn có thể lựa chọn giữa hai loại khác nhau của Longbo Đồng hồ, cụ thể là một Đồng hồ. Longbo Đồng hồ hôm nay được bán tại một trong hai Đỏ, Đen hoặc Xanh dương. Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim LB06 (Mặt trắng), Đồng hồ nam dây kim loại LOBO-8832M0002 (Bạc) hoặc Đồng hồ nam dây thép không gỉ 2 kim cao cấp LB03 ( Mặt trắng), là hai phổ biến nhất từ thương hiệu Longbo Đồng hồ. SKmei, Casio hoặc Julius là một trong số những lựa chọn thay thế, bạn chưa chắc chắn muốn mua Longbo Đồng hồ.