đầu trang
tìm thấy 72 sản phẩm
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Combo 4 Vòng Cổ Nơ at 120000.00 VND from Zalora
-20%
Madam Dzi Combo 4 Vòng Cổ Nơ
120.000 đ 150.000 đ
Mua ngay Combo 4 Vòng Cổ Nơ tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Combo 4 Đôi Bông Tai at 120000.00 VND from Zalora
-20%
Madam Dzi Combo 4 Đôi Bông Tai
120.000 đ 150.000 đ
Mua ngay Combo 4 Đôi Bông Tai tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Combo 2 Vòng Cổ Choiker at 128000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Combo 2 Vòng Cổ Choiker
128.000 đ 159.000 đ
Mua ngay Combo 2 Vòng Cổ Choiker tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Vòng Cổ Hoa Đào at 184000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Vòng Cổ Hoa Đào
184.000 đ 229.000 đ
Mua ngay Vòng Cổ Hoa Đào tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Vòng Cổ Gợn Xoắn at 183000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Vòng Cổ Gợn Xoắn
183.000 đ 228.000 đ
Mua ngay Vòng Cổ Gợn Xoắn tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Combo Bông Tai Ngọc Trai at 120000.00 VND from Zalora
-20%
Madam Dzi Combo Bông Tai Ngọc Trai
120.000 đ 150.000 đ
Mua ngay Combo Bông Tai Ngọc Trai tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Bộ Vòng Cổ Bông Tai Hoa Hồng at 160000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Bộ Vòng Cổ Bông Tai Hoa Hồng
160.000 đ 199.000 đ
Mua ngay Bộ Vòng Cổ Bông Tai Hoa Hồng tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Vòng Cổ Choiker at 120000.00 VND from Zalora
-20%
Madam Dzi Vòng Cổ Choiker
120.000 đ 150.000 đ
Mua ngay Vòng Cổ Choiker tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Combo 3 Kẹp Tóc at 120000.00 VND from Zalora
-20%
Madam Dzi Combo 3 Kẹp Tóc
120.000 đ 150.000 đ
Mua ngay Combo 3 Kẹp Tóc tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Vòng Cổ Hoàng Hậu at 184000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Vòng Cổ Hoàng Hậu
184.000 đ 229.000 đ
Mua ngay Vòng Cổ Hoàng Hậu tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Combo Dây Chuyền Và Nhẫn Chim Cú at 120000.00 VND from Zalora
-20%
Madam Dzi Combo Dây Chuyền Và Nhẫn Chim Cú
120.000 đ 150.000 đ
Mua ngay Combo Dây Chuyền Và Nhẫn Chim Cú tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Bộ Vòng Cổ Bông Tai Hạt Đá at 199000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Bộ Vòng Cổ Bông Tai Hạt Đá
199.000 đ 248.000 đ
Mua ngay Bộ Vòng Cổ Bông Tai Hạt Đá tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Vòng Cổ Giọt Tím at 183000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Vòng Cổ Giọt Tím
183.000 đ 228.000 đ
Mua ngay Vòng Cổ Giọt Tím tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Bộ Vòng Cổ Bông Tai Hoa Xoay at 184000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Bộ Vòng Cổ Bông Tai Hoa Xoay
184.000 đ 229.000 đ
Mua ngay Bộ Vòng Cổ Bông Tai Hoa Xoay tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Vòng Cổ Thác Vàng at 183000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Vòng Cổ Thác Vàng
183.000 đ 228.000 đ
Mua ngay Vòng Cổ Thác Vàng tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Vòng Cổ Vòng Tay Lá Trúc at 200000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Vòng Cổ Vòng Tay Lá Trúc
200.000 đ 249.000 đ
Mua ngay Vòng Cổ Vòng Tay Lá Trúc tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Vòng Cổ Đính Đá at 199000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Vòng Cổ Đính Đá
199.000 đ 248.000 đ
Mua ngay Vòng Cổ Đính Đá tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Vòng Cổ Hạt Vuông Handmade at 184000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Vòng Cổ Hạt Vuông Handmade
184.000 đ 229.000 đ
Mua ngay Vòng Cổ Hạt Vuông Handmade tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Vòng Cổ Nữ Hoàng at 184000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Vòng Cổ Nữ Hoàng
184.000 đ 229.000 đ
Mua ngay Vòng Cổ Nữ Hoàng tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Vòng Cổ Vòng Tròn at 184000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Vòng Cổ Vòng Tròn
184.000 đ 229.000 đ
Mua ngay Vòng Cổ Vòng Tròn tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Combo Bông Tai Dự Tiệc at 120000.00 VND from Zalora
-20%
Madam Dzi Combo Bông Tai Dự Tiệc
120.000 đ 150.000 đ
Mua ngay Combo Bông Tai Dự Tiệc tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Combo 4 Đôi Bông Tai Đá at 143000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Combo 4 Đôi Bông Tai Đá
143.000 đ 178.000 đ
Mua ngay Combo 4 Đôi Bông Tai Đá tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Bộ Vòng Cổ Đá Mã Não 4 Món at 240000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Bộ Vòng Cổ Đá Mã Não 4 Món
240.000 đ 299.000 đ
Mua ngay Bộ Vòng Cổ Đá Mã Não 4 Món tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Bông Tai Thời Trang at 159000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Bông Tai Thời Trang
159.000 đ 198.000 đ
Mua ngay Bông Tai Thời Trang tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Vòng Cổ Song Song at 184000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Vòng Cổ Song Song
184.000 đ 229.000 đ
Mua ngay Vòng Cổ Song Song tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Vòng Cổ Nhiều Sợi at 143000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Vòng Cổ Nhiều Sợi
143.000 đ 178.000 đ
Mua ngay Vòng Cổ Nhiều Sợi tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Vòng Cổ 5 Chiếc Lá at 183000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Vòng Cổ 5 Chiếc Lá
183.000 đ 228.000 đ
Mua ngay Vòng Cổ 5 Chiếc Lá tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Vòng Cổ Đá Thiên Nhiên at 240000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Vòng Cổ Đá Thiên Nhiên
240.000 đ 299.000 đ
Mua ngay Vòng Cổ Đá Thiên Nhiên tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Vòng Cổ 3 Tầng at 191000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Vòng Cổ 3 Tầng
191.000 đ 238.000 đ
Mua ngay Vòng Cổ 3 Tầng tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Bộ Hoa Tai Và Vòng Cổ Lá Vàng, Lá Bạc at 184000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Bộ Hoa Tai Và Vòng Cổ Lá Vàng, Lá Bạc
184.000 đ 229.000 đ
Mua ngay Bộ Hoa Tai Và Vòng Cổ Lá Vàng, Lá Bạc tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Vòng Cổ Tết Bím at 143000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Vòng Cổ Tết Bím
143.000 đ 178.000 đ
Mua ngay Vòng Cổ Tết Bím tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Vòng Cổ Choiker Hoa Hồng at 143000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Vòng Cổ Choiker Hoa Hồng
143.000 đ 178.000 đ
Mua ngay Vòng Cổ Choiker Hoa Hồng tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Combo 2 Vòng Cổ at 120000.00 VND from Zalora
-20%
Madam Dzi Combo 2 Vòng Cổ
120.000 đ 150.000 đ
Mua ngay Combo 2 Vòng Cổ tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Vòng Cổ Hoa Rơi at 183000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Vòng Cổ Hoa Rơi
183.000 đ 228.000 đ
Mua ngay Vòng Cổ Hoa Rơi tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Vòng Cổ Ngọc Trai Nuôi at 384000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Vòng Cổ Ngọc Trai Nuôi
384.000 đ 479.000 đ
Mua ngay Vòng Cổ Ngọc Trai Nuôi tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Combo Kiềng Vàng Vòng Cổ Đá at 183000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Combo Kiềng Vàng Vòng Cổ Đá
183.000 đ 228.000 đ
Mua ngay Combo Kiềng Vàng Vòng Cổ Đá tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Combo 9 Đôi Bông Tai at 223000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Combo 9 Đôi Bông Tai
223.000 đ 278.000 đ
Mua ngay Combo 9 Đôi Bông Tai tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Vòng Cổ Hoa Nhỏ at 160000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Vòng Cổ Hoa Nhỏ
160.000 đ 199.000 đ
Mua ngay Vòng Cổ Hoa Nhỏ tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Combo Vòng Cổ Choiker at 128000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Combo Vòng Cổ Choiker
128.000 đ 159.000 đ
Mua ngay Combo Vòng Cổ Choiker tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Vòng Cổ Thác at 184000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Vòng Cổ Thác
184.000 đ 229.000 đ
Mua ngay Vòng Cổ Thác tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Vòng Cổ Chiếc Nơ at 160000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Vòng Cổ Chiếc Nơ
160.000 đ 199.000 đ
Mua ngay Vòng Cổ Chiếc Nơ tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi ComBo 2 Vòng Tay at 160000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi ComBo 2 Vòng Tay
160.000 đ 199.000 đ
Mua ngay ComBo 2 Vòng Tay tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Bộ Món Vòng Cổ, Vòng Tay, Bông Tai at 200000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Bộ Món Vòng Cổ, Vòng Tay, Bông Tai
200.000 đ 249.000 đ
Mua ngay Bộ Món Vòng Cổ, Vòng Tay, Bông Tai tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Combo 6 Đôi Bông Tai Thời Trang at 120000.00 VND from Zalora
-20%
Madam Dzi Combo 6 Đôi Bông Tai Thời Trang
120.000 đ 150.000 đ
Mua ngay Combo 6 Đôi Bông Tai Thời Trang tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Combo 3 Đôi Bông Tai Tua Rua at 127000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Combo 3 Đôi Bông Tai Tua Rua
127.000 đ 158.000 đ
Mua ngay Combo 3 Đôi Bông Tai Tua Rua tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Bộ 3 Vòng Cổ Choiker at 152000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Bộ 3 Vòng Cổ Choiker
152.000 đ 189.000 đ
Mua ngay Bộ 3 Vòng Cổ Choiker tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Vòng Cổ Trái Tim at 159000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Vòng Cổ Trái Tim
159.000 đ 198.000 đ
Mua ngay Vòng Cổ Trái Tim tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Combo 4 Đôi Bông Tai at 120000.00 VND from Zalora
-20%
Madam Dzi Combo 4 Đôi Bông Tai
120.000 đ 150.000 đ
Mua ngay Combo 4 Đôi Bông Tai tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Vòng Cổ Hoa Đỏ at 183000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Vòng Cổ Hoa Đỏ
183.000 đ 228.000 đ
Mua ngay Vòng Cổ Hoa Đỏ tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Combo 4 Đôi Bông Tai at 120000.00 VND from Zalora
-20%
Madam Dzi Combo 4 Đôi Bông Tai
120.000 đ 150.000 đ
Mua ngay Combo 4 Đôi Bông Tai tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Vòng Cổ Chữ Nhật at 183000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Vòng Cổ Chữ Nhật
183.000 đ 228.000 đ
Mua ngay Vòng Cổ Chữ Nhật tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Bông Tai Dài Ngang Vai at 183000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Bông Tai Dài Ngang Vai
183.000 đ 228.000 đ
Mua ngay Bông Tai Dài Ngang Vai tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Combo 2 Lắc Tay Liền Nhẫn Đeo Ngón Tay at 120000.00 VND from Zalora
-20%
Madam Dzi Combo 2 Lắc Tay Liền Nhẫn Đeo Ngón Tay
120.000 đ 150.000 đ
Mua ngay Combo 2 Lắc Tay Liền Nhẫn Đeo Ngón Tay tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Vòng tay Cut-Out at 120000.00 VND from Zalora
-20%
Madam Dzi Vòng tay Cut-Out
120.000 đ 150.000 đ
Mua ngay Vòng tay Cut-Out tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Vòng Cổ Chuỗi Xích at 183000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Vòng Cổ Chuỗi Xích
183.000 đ 228.000 đ
Mua ngay Vòng Cổ Chuỗi Xích tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Vòng Cổ Đá Mắt mèo at 215000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Vòng Cổ Đá Mắt mèo
215.000 đ 268.000 đ
Mua ngay Vòng Cổ Đá Mắt mèo tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Combo 2 Kẹp Tóc at 159000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Combo 2 Kẹp Tóc
159.000 đ 198.000 đ
Mua ngay Combo 2 Kẹp Tóc tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Bộ Vòng Tay 6 Chiếc at 120000.00 VND from Zalora
-20%
Madam Dzi Bộ Vòng Tay 6 Chiếc
120.000 đ 150.000 đ
Mua ngay Bộ Vòng Tay 6 Chiếc tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Lắc Tay Chữ Nhật at 135000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Lắc Tay Chữ Nhật
135.000 đ 168.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Chữ Nhật tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Vòng Cổ Hoa Mai Trắng at 183000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Vòng Cổ Hoa Mai Trắng
183.000 đ 228.000 đ
Mua ngay Vòng Cổ Hoa Mai Trắng tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Combo Bông Tai Tháo Lắp at 120000.00 VND from Zalora
-20%
Madam Dzi Combo Bông Tai Tháo Lắp
120.000 đ 150.000 đ
Mua ngay Combo Bông Tai Tháo Lắp tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Combo Bông Tai Lady at 120000.00 VND from Zalora
-20%
Madam Dzi Combo Bông Tai Lady
120.000 đ 150.000 đ
Mua ngay Combo Bông Tai Lady tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Vòng Cổ Đá Thiên Nhiên at 240000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Vòng Cổ Đá Thiên Nhiên
240.000 đ 299.000 đ
Mua ngay Vòng Cổ Đá Thiên Nhiên tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Vòng Cổ Nhiều Sợi at 143000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Vòng Cổ Nhiều Sợi
143.000 đ 178.000 đ
Mua ngay Vòng Cổ Nhiều Sợi tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Vòng Cổ 2 vòng at 184000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Vòng Cổ 2 vòng
184.000 đ 229.000 đ
Mua ngay Vòng Cổ 2 vòng tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Combo 4 Đôi Bông Tai at 120000.00 VND from Zalora
-20%
Madam Dzi Combo 4 Đôi Bông Tai
120.000 đ 150.000 đ
Mua ngay Combo 4 Đôi Bông Tai tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Combo 2 Lắc Tay Đá Xanh at 143000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Combo 2 Lắc Tay Đá Xanh
143.000 đ 178.000 đ
Mua ngay Combo 2 Lắc Tay Đá Xanh tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Combo 4 Đôi Bông Tai at 120000.00 VND from Zalora
-20%
Madam Dzi Combo 4 Đôi Bông Tai
120.000 đ 150.000 đ
Mua ngay Combo 4 Đôi Bông Tai tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Vòng Cổ Ngọc Bích at 160000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Vòng Cổ Ngọc Bích
160.000 đ 199.000 đ
Mua ngay Vòng Cổ Ngọc Bích tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Combo 2 Vòng Cổ Choiker at 128000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Combo 2 Vòng Cổ Choiker
128.000 đ 159.000 đ
Mua ngay Combo 2 Vòng Cổ Choiker tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Vòng Cổ Vintage at 184000.00 VND from Zalora
-19%
Madam Dzi Vòng Cổ Vintage
184.000 đ 229.000 đ
Mua ngay Vòng Cổ Vintage tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Madam Dzi Combo 3 Đôi Bông Tai Trái Châu at 120000.00 VND from Zalora
-20%
Madam Dzi Combo 3 Đôi Bông Tai Trái Châu
120.000 đ 150.000 đ
Mua ngay Combo 3 Đôi Bông Tai Trái Châu tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc

Madam Dzi Trang sức Việt Nam

Bạn có thể nhận được giảm giá ngoạn mục lên đến 20% của Madam Dzi Trang sức từ iprice! Combo 4 Vòng Cổ Nơ, Combo 4 Đôi Bông Tai hoặc Combo 2 Vòng Cổ Choiker sản phẩm phổ biến nhất của Madam Dzi Trang sức mà bạn có thể mua trực tuyến. Có rất nhiều thương hiệu bạn có thể tham khảo trực tuyến như Blue lans, Bac Ngoc Tuan hoặc Elizabeth nếu bạn muốn nhiều sự lựa chọn khác nhau từ Madam Dzi Trang sức. Với 120.000 đ-384.000 đ VND, bạn có thể sở hữu một Madam Dzi Trang sức trực tuyến. Có hai loại chính của Madam Dzi Trang sức, cụ thể là một Dây chuyền, Khuyên tai hoặc Bộ trang sức. Khi nói đến màu sắc, Madam Dzi Trang sức hôm nay là phổ biến nhất trong Đen, Xám hoặc Xanh lá.

Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Bỏ qua
Cảm ơn