đầu trang
tìm thấy 293 sản phẩm
Mua ngay tại
Sendo.vn
Microlife Máy đo huyết áp bắp tay a3 basic at 0.00 VND from Sendo.vn
Microlife - Máy đo huyết áp bắp tay a3 basic
999.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Bộ Máy đo huyết áp bắp tay A200 (Trắng phối xám) và Băng nẹp khớp cổ tay phải Thermoskin size M (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Bộ Máy đo huyết áp bắp tay A200 (Trắng phối xám) và Băng nẹp khớp cổ tay phải Thermoskin size M (Ghi)
1.960.000 đ
Mua ngay tại
Sendo.vn
Microlife Cân sức khỏe điện tử ws70a at 0.00 VND from Sendo.vn
Microlife - Cân sức khỏe điện tử ws70a
545.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Máy đo huyết áp bắp tay A200 at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Máy đo huyết áp bắp tay A200
2.959.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Bộ Máy đo huyết áp bắp tay A2 Basic (Trắng phối xám) và Băng nẹp bắp đùi Thermoskin 8-211 (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Bộ Máy đo huyết áp bắp tay A2 Basic (Trắng phối xám) và Băng nẹp bắp đùi Thermoskin 8-211 (Ghi)
1.200.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Máy Đo Huyết Áp Cổ Tay BP 3BU1-3 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Máy Đo Huyết Áp Cổ Tay BP 3BU1-3 (Trắng)
700.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Máy đo huyết áp cổ tay 3BU1 3 at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Máy đo huyết áp cổ tay 3BU1 3
700.000 đ
Mua ngay tại
Sendo.vn
Microlife Máy đo huyết áp cổ tay bp 3bu1-3 at 0.00 VND from Sendo.vn
Microlife - Máy đo huyết áp cổ tay bp 3bu1-3
665.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Máy đo huyết áp cơ AG1-20 at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Máy đo huyết áp cơ AG1-20
380.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Bộ Máy đo huyết áp bán điện tử 3AS1-2 (Trắng phối xanh) và Băng nẹp bắp đùi Thermoskin 8-211 (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Bộ Máy đo huyết áp bán điện tử 3AS1-2 (Trắng phối xanh) và Băng nẹp bắp đùi Thermoskin 8-211 (Ghi)
810.000 đ
Mua ngay tại
Sendo.vn
Microlife Máy đo huyết áp bp a200 at 0.00 VND from Sendo.vn
Microlife - Máy đo huyết áp bp a200
2.090.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Bộ Máy đo huyết áp bắp tay A200 (Trắng phối xám) và Băng nẹp cơ đầu gối Thermoskin size L (Đỏ phối đen) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Bộ Máy đo huyết áp bắp tay A200 (Trắng phối xám) và Băng nẹp cơ đầu gối Thermoskin size L (Đỏ phối đen)
2.010.000 đ
Mua ngay tại
Sendo.vn
Microlife Máy đo huyết áp cổ tay bp3bj1-4d at 0.00 VND from Sendo.vn
Microlife - Máy đo huyết áp cổ tay bp3bj1-4d
760.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Bộ Máy đo huyết áp bán điện tử 3AS1-2 (Trắng phối xanh) và Băng nẹp cơ đầu gối Thermoskin size L (Đỏ phối đen) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Bộ Máy đo huyết áp bán điện tử 3AS1-2 (Trắng phối xanh) và Băng nẹp cơ đầu gối Thermoskin size L (Đỏ phối đen)
860.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Máy đo đường huyết Gluco Ruler MGR 100 (Trắng) + 25 que thử đường huyết at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Máy đo đường huyết Gluco Ruler MGR 100 (Trắng) + 25 que thử đường huyết
2.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Máy đo huyết áp BP 3NZ1-1P (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Máy đo huyết áp BP 3NZ1-1P (Trắng)
980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Que thử đường huyết GlucoRuler MGR100 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Que thử đường huyết GlucoRuler MGR100 (Trắng)
249.000 đ
Mua ngay tại
Sendo.vn
Microlife Cân sức khỏe điện tử ws 60a at 0.00 VND from Sendo.vn
Microlife - Cân sức khỏe điện tử ws 60a
500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Bộ Máy đo huyết áp bắp tay A2 Basic (Trắng phối xám) và Băng cố định khớp gối Thermoskin 8-793 (Đỏ phối đen) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Bộ Máy đo huyết áp bắp tay A2 Basic (Trắng phối xám) và Băng cố định khớp gối Thermoskin 8-793 (Đỏ phối đen)
1.290.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Bộ Máy đo huyết áp bán điện tử 3AS1-2 (Trắng phối xanh) và Băng nẹp cơ đầu gối Thermoskin size M (Đỏ phối đen) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Bộ Máy đo huyết áp bán điện tử 3AS1-2 (Trắng phối xanh) và Băng nẹp cơ đầu gối Thermoskin size M (Đỏ phối đen)
860.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Bộ Máy đo huyết áp bán điện tử 3AS1-2 (Trắng phối xanh) và Băng nẹp lưng mềm Thermoskin 8-227 (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Bộ Máy đo huyết áp bán điện tử 3AS1-2 (Trắng phối xanh) và Băng nẹp lưng mềm Thermoskin 8-227 (Ghi)
1.080.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Máy đo huyết áp bắp tay A6 Basic (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Máy đo huyết áp bắp tay A6 Basic (Trắng)
1.800.000 đ
Mua ngay tại
Sendo.vn
Microlife Cân sức khỏe điện tử ws70a at 0.00 VND from Sendo.vn
Microlife - Cân sức khỏe điện tử ws70a
470.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Bộ Máy đo huyết áp bán điện tử 3AS1-2 (Trắng phối xanh) và Băng nẹp khớp cổ tay trái Thermoskin 8-280 (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Bộ Máy đo huyết áp bán điện tử 3AS1-2 (Trắng phối xanh) và Băng nẹp khớp cổ tay trái Thermoskin 8-280 (Ghi)
810.000 đ
Mua ngay tại
Sendo.vn
Microlife Máy xông mũi họng siêu âm neb300 at 0.00 VND from Sendo.vn
Microlife - Máy xông mũi họng siêu âm neb300
1.790.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Bộ Máy đo huyết áp bắp tay A200 (Trắng phối xám) và Băng nẹp khớp cổ tay phải Thermoskin Size S (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Bộ Máy đo huyết áp bắp tay A200 (Trắng phối xám) và Băng nẹp khớp cổ tay phải Thermoskin Size S (Ghi)
1.960.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Bộ Máy đo huyết áp bán điện tử 3AS1-2 (Trắng phối xanh) và Băng nẹp bắp đùi Thermoskin size S (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Bộ Máy đo huyết áp bán điện tử 3AS1-2 (Trắng phối xanh) và Băng nẹp bắp đùi Thermoskin size S (Ghi)
810.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Máy đo huyết áp bắp tay A100+ (Trắng phối xám) kèm Băng cố định khớp gối Thermoskin size M (Đỏ phối đen) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Máy đo huyết áp bắp tay A100+ (Trắng phối xám) kèm Băng cố định khớp gối Thermoskin size M (Đỏ phối đen)
1.680.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Cân sức khỏe điện tử WS70A at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Cân sức khỏe điện tử WS70A
800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Bộ Máy đo huyết áp bắp tay A200 (Trắng phối xám) và Băng cố định khớp gối Thermoskin 8-793 (Đỏ phối đen) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Bộ Máy đo huyết áp bắp tay A200 (Trắng phối xám) và Băng cố định khớp gối Thermoskin 8-793 (Đỏ phối đen)
2.050.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Microlife Máy đo đường huyết MGR 100 ( Tặng 1 nhiệt kế điện tử Mt60) at 980000.00 VND from Adayroi
-21%
Microlife - Máy đo đường huyết MGR 100 ( Tặng 1 nhiệt kế điện tử Mt60)
980.000 đ 1.250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Bộ Máy đo huyết áp bắp tay A2 Basic (Trắng phối xám) và Băng nẹp mắt cá chân Thermoskin (Đỏ phối đen) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Bộ Máy đo huyết áp bắp tay A2 Basic (Trắng phối xám) và Băng nẹp mắt cá chân Thermoskin (Đỏ phối đen)
1.170.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Máy đo huyết áp bắp tay A6 Basic (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Máy đo huyết áp bắp tay A6 Basic (Trắng)
1.900.000 đ
Mua ngay tại
Tiki
Microlife Máy Xông Mũi Họng NEB 300 at 1650000.00 VND from Tiki
-25%
Microlife - Máy Xông Mũi Họng NEB 300
1.650.000 đ 2.200.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Bộ Máy đo huyết áp bắp tay A200 (Trắng phối xám) và Băng nẹp vai 2 bên Thermoskin 8-240 (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Bộ Máy đo huyết áp bắp tay A200 (Trắng phối xám) và Băng nẹp vai 2 bên Thermoskin 8-240 (Ghi)
2.330.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Máy xông mũi họng NEB50A (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Máy xông mũi họng NEB50A (Trắng)
1.199.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Que thử đường huyết GlucoRuler MGR100 at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Que thử đường huyết GlucoRuler MGR100
250.000 đ
Mua ngay tại
Sendo.vn
Microlife Máy đo huyết áp at 0.00 VND from Sendo.vn
Microlife - Máy đo huyết áp
599.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Máy đo đường huyết MGR 100 (Trắng xanh) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Máy đo đường huyết MGR 100 (Trắng xanh)
1.200.000 đ
Mua ngay tại
Tiki
Microlife Máy Đo Huyết Áp Bắp Tay A1 Easy at 669000.00 VND from Tiki
-16%
Microlife - Máy Đo Huyết Áp Bắp Tay A1 Easy
669.000 đ 800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Bộ Máy đo huyết áp bắp tay A2 Basic (Trắng phối xám) và Băng nẹp lưng mềm Thermoskin 8-227 (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Bộ Máy đo huyết áp bắp tay A2 Basic (Trắng phối xám) và Băng nẹp lưng mềm Thermoskin 8-227 (Ghi)
1.470.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Máy đo huyết áp cổ tay BP W2 Slim Wrist at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Máy đo huyết áp cổ tay BP W2 Slim Wrist
990.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Bộ Máy đo huyết áp bán điện tử 3AS1-2 (Trắng phối xanh) và Băng nẹp vai 2 bên Thermoskin Size L (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Bộ Máy đo huyết áp bán điện tử 3AS1-2 (Trắng phối xanh) và Băng nẹp vai 2 bên Thermoskin Size L (Ghi)
1.180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Máy đo huyết áp bắp tay BP A1 Basic (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Máy đo huyết áp bắp tay BP A1 Basic (Trắng)
935.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Bộ Máy đo huyết áp bắp tay A200 (Trắng phối xám) và Băng nẹp cơ đầu gối Thermoskin 8-794 (Đỏ phối đen) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Bộ Máy đo huyết áp bắp tay A200 (Trắng phối xám) và Băng nẹp cơ đầu gối Thermoskin 8-794 (Đỏ phối đen)
2.010.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Bộ Máy đo huyết áp bắp tay A2 Basic (Trắng phối xám) và Băng nẹp khớp cổ tay phải Thermoskin size M (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Bộ Máy đo huyết áp bắp tay A2 Basic (Trắng phối xám) và Băng nẹp khớp cổ tay phải Thermoskin size M (Ghi)
1.200.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Máy đo huyết áp cổ tay 3BJ1 4D (Trắng phối xám) + Tặng nhiệt kế thủy ngân at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Máy đo huyết áp cổ tay 3BJ1 4D (Trắng phối xám) + Tặng nhiệt kế thủy ngân
800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Máy đo huyết áp bắp tay A2 Basic (Trắng phối xám) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Máy đo huyết áp bắp tay A2 Basic (Trắng phối xám)
1.050.000 đ
Mua ngay tại
Sendo.vn
Microlife Máy đo huyết áp bắp tay bp a1 basic at 0.00 VND from Sendo.vn
Microlife - Máy đo huyết áp bắp tay bp a1 basic
740.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Bộ Máy đo huyết áp bán điện tử 3AS1-2 (Trắng phối xanh) và Băng nẹp khớp khuỷu tay Thermoskin size S (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Bộ Máy đo huyết áp bán điện tử 3AS1-2 (Trắng phối xanh) và Băng nẹp khớp khuỷu tay Thermoskin size S (Ghi)
860.000 đ
Mua ngay tại
Sendo.vn
Microlife Máy đo huyết áp bắp tay bp a2 basic at 0.00 VND from Sendo.vn
Microlife - Máy đo huyết áp bắp tay bp a2 basic
780.000 đ
Mua ngay tại
Sendo.vn
Microlife máy đo huyết áp bp 3nz1-1p at 0.00 VND from Sendo.vn
Microlife - máy đo huyết áp bp 3nz1-1p
629.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Máy đo huyết áp bán điện tử 3AS1-2 (Trắng phối xanh) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Máy đo huyết áp bán điện tử 3AS1-2 (Trắng phối xanh)
600.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Máy đo huyết áp bắp tay A100+ (Trắng phối xám) kèm Băng nẹp khớp cổ tay trái Thermoskin size M (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Máy đo huyết áp bắp tay A100+ (Trắng phối xám) kèm Băng nẹp khớp cổ tay trái Thermoskin size M (Ghi)
1.590.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Máy đo huyết áp bắp tay A100+ (Trắng phối xám) kèm Băng nẹp mắt cá chân Thermoskin (Đỏ phối đen) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Máy đo huyết áp bắp tay A100+ (Trắng phối xám) kèm Băng nẹp mắt cá chân Thermoskin (Đỏ phối đen)
1.540.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Microlife Máy đo huyết áp bắp tay Model A2 Basic at 1000000.00 VND from Adayroi
-9%
Microlife - Máy đo huyết áp bắp tay Model A2 Basic
1.000.000 đ 1.100.000 đ
Mua ngay tại
Sendo.vn
Microlife Que dùng cho máy đo đường huyết mgr100 at 0.00 VND from Sendo.vn
Microlife - Que dùng cho máy đo đường huyết mgr100
190.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Máy đo huyết áp BP 3NZ1-1P + Tặng nhiệt kế thủy ngân at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Máy đo huyết áp BP 3NZ1-1P + Tặng nhiệt kế thủy ngân
1.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Máy đo huyết áp bắp tay A100+ (Trắng phối xám) kèm Băng nẹp vai 2 bên Thermoskin Size L (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Máy đo huyết áp bắp tay A100+ (Trắng phối xám) kèm Băng nẹp vai 2 bên Thermoskin Size L (Ghi)
1.960.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Máy đo huyết áp BP 3NZ1-1P (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Máy đo huyết áp BP 3NZ1-1P (Trắng)
799.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Máy đo huyết áp bắp tay A100+ (Trắng phối xám) kèm Băng nẹp khớp cổ tay 2 bên Thermoskin (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Máy đo huyết áp bắp tay A100+ (Trắng phối xám) kèm Băng nẹp khớp cổ tay 2 bên Thermoskin (Ghi)
1.460.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Bộ Máy đo huyết áp bán điện tử 3AS1-2 (Trắng phối xanh) và Băng nẹp cơ đầu gối Thermoskin 8-794 (Đỏ phối đen) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Bộ Máy đo huyết áp bán điện tử 3AS1-2 (Trắng phối xanh) và Băng nẹp cơ đầu gối Thermoskin 8-794 (Đỏ phối đen)
860.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Máy đo huyết áp bắp tay A100+ (Trắng phối xám) kèm Băng nẹp bắp đùi Thermoskin size S (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Máy đo huyết áp bắp tay A100+ (Trắng phối xám) kèm Băng nẹp bắp đùi Thermoskin size S (Ghi)
1.590.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Bộ Máy đo huyết áp bắp tay A200 (Trắng phối xám) và Băng nẹp vai 2 bên Thermoskin size M (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Bộ Máy đo huyết áp bắp tay A200 (Trắng phối xám) và Băng nẹp vai 2 bên Thermoskin size M (Ghi)
2.330.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Máy đo huyết áp bắp tay A3 Basic (Trắng phối xám) + Tặng bộ đổi nguồn at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Máy đo huyết áp bắp tay A3 Basic (Trắng phối xám) + Tặng bộ đổi nguồn
1.200.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Máy đo huyết áp bắp tay A100+ (Trắng phối xám) kèm Băng nẹp khớp cổ tay 2 bên Thermoskin (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Máy đo huyết áp bắp tay A100+ (Trắng phối xám) kèm Băng nẹp khớp cổ tay 2 bên Thermoskin (Ghi)
1.460.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Máy đo huyết áp cơ AG1-20 at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Máy đo huyết áp cơ AG1-20
500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Bộ Máy đo huyết áp bắp tay A200 (Trắng phối xám) và Băng nẹp cơ đầu gối Thermoskin size M (Đỏ phối đen) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Bộ Máy đo huyết áp bắp tay A200 (Trắng phối xám) và Băng nẹp cơ đầu gối Thermoskin size M (Đỏ phối đen)
1.950.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Máy đo huyết áp bắp tay A200 (Trắng phối xám) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Máy đo huyết áp bắp tay A200 (Trắng phối xám)
2.200.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Cân sức khỏe điện tử WS 70A at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Cân sức khỏe điện tử WS 70A
594.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Bộ Máy đo huyết áp bắp tay A200 (Trắng phối xám) và Băng nẹp mắt cá chân Thermoskin (Đỏ phối đen) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Bộ Máy đo huyết áp bắp tay A200 (Trắng phối xám) và Băng nẹp mắt cá chân Thermoskin (Đỏ phối đen)
1.910.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Bộ Máy đo huyết áp bắp tay A2 Basic (Trắng phối xám) và Băng nẹp khớp cổ tay 2 bên Thermoskin 8-226 (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Bộ Máy đo huyết áp bắp tay A2 Basic (Trắng phối xám) và Băng nẹp khớp cổ tay 2 bên Thermoskin 8-226 (Ghi)
1.080.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Bộ Máy đo huyết áp bắp tay A200 (Trắng phối xám) và Băng nẹp khớp cổ tay 2 bên Thermoskin (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Bộ Máy đo huyết áp bắp tay A200 (Trắng phối xám) và Băng nẹp khớp cổ tay 2 bên Thermoskin (Ghi)
1.840.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Microlife Máy đo huyết áp cổ tay Model 3Bj1-4D at 784000.00 VND from Adayroi
-7%
Microlife - Máy đo huyết áp cổ tay Model 3Bj1-4D
784.000 đ 850.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Bộ Máy đo huyết áp bán điện tử 3AS1-2 (Trắng phối xanh) và Băng nẹp khớp gối 2 bên Thermoskin size M (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Bộ Máy đo huyết áp bán điện tử 3AS1-2 (Trắng phối xanh) và Băng nẹp khớp gối 2 bên Thermoskin size M (Ghi)
860.000 đ
Mua ngay tại
Sendo.vn
Microlife Máy đo huyết áp bp a1 easy at 0.00 VND from Sendo.vn
Microlife - Máy đo huyết áp bp a1 easy
700.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Máy đo huyết áp bắp tay A3 Basic (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Máy đo huyết áp bắp tay A3 Basic (Trắng)
1.200.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Microlife Máy đo huyết áp cổ tay tự động BP 3Bu1-3 (Trắng) at 686000.00 VND from Adayroi
-2%
Microlife - Máy đo huyết áp cổ tay tự động BP 3Bu1-3 (Trắng)
686.000 đ 700.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Bộ Máy đo huyết áp bắp tay A2 Basic (Trắng phối xám) và Băng nẹp bắp đùi Thermoskin size S (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Bộ Máy đo huyết áp bắp tay A2 Basic (Trắng phối xám) và Băng nẹp bắp đùi Thermoskin size S (Ghi)
1.200.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Bộ máy đo huyết áp bắp tay và tai nghe AG1-20 at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Bộ máy đo huyết áp bắp tay và tai nghe AG1-20
350.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Cân điện tử WS60A at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Cân điện tử WS60A
500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Bộ Máy đo huyết áp bán điện tử 3AS1-2 (Trắng phối xanh) và Băng nẹp vai 2 bên Thermoskin size M (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Bộ Máy đo huyết áp bán điện tử 3AS1-2 (Trắng phối xanh) và Băng nẹp vai 2 bên Thermoskin size M (Ghi)
1.180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Máy đo huyết áp bắp tay A100+ (Trắng phối xám) kèm Túi treo tay Thermoskin (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Máy đo huyết áp bắp tay A100+ (Trắng phối xám) kèm Túi treo tay Thermoskin (Xanh)
1.410.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Bộ Máy đo huyết áp bắp tay A2 Basic (Trắng phối xám) và Băng nẹp vai 2 bên Thermoskin Size L (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Bộ Máy đo huyết áp bắp tay A2 Basic (Trắng phối xám) và Băng nẹp vai 2 bên Thermoskin Size L (Ghi)
1.570.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Bộ Máy đo huyết áp bắp tay A2 Basic (Trắng phối xám) và Băng cố định khớp gối Thermoskin size L (Đỏ phối đen) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Bộ Máy đo huyết áp bắp tay A2 Basic (Trắng phối xám) và Băng cố định khớp gối Thermoskin size L (Đỏ phối đen)
1.290.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Máy đo huyết áp BP 3NZ1-1P. at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Máy đo huyết áp BP 3NZ1-1P.
1.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Máy đo huyết áp bắp tay A100+ (Trắng phối xám) kèm Băng nẹp khớp gối 2 bên Thermoskin Size L (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Máy đo huyết áp bắp tay A100+ (Trắng phối xám) kèm Băng nẹp khớp gối 2 bên Thermoskin Size L (Ghi)
1.640.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Bộ Máy đo huyết áp bắp tay A200 (Trắng phối xám) và Băng nẹp khớp cổ tay trái Thermoskin 8-280 (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Bộ Máy đo huyết áp bắp tay A200 (Trắng phối xám) và Băng nẹp khớp cổ tay trái Thermoskin 8-280 (Ghi)
1.960.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Máy đo huyết áp bắp tay tự động A1 Easy at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Máy đo huyết áp bắp tay tự động A1 Easy
800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Bộ Máy đo huyết áp bắp tay A2 Basic (Trắng phối xám) và Băng nẹp cơ đầu gối Thermoskin size M (Đỏ phối đen) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Bộ Máy đo huyết áp bắp tay A2 Basic (Trắng phối xám) và Băng nẹp cơ đầu gối Thermoskin size M (Đỏ phối đen)
1.250.000 đ
Mua ngay tại
Tiki
Microlife Cân Điện Tử WS70A at 599000.00 VND from Tiki
-25%
Microlife - Cân Điện Tử WS70A
599.000 đ 800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Bộ Máy đo huyết áp bắp tay A2 Basic (Trắng phối xám) và Băng nẹp khớp cổ tay trái Thermoskin Size S (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Bộ Máy đo huyết áp bắp tay A2 Basic (Trắng phối xám) và Băng nẹp khớp cổ tay trái Thermoskin Size S (Ghi)
1.200.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Microlife Máy đo huyết áp bắp tay tự động A1 Basic (Trắng) at 931000.00 VND from Adayroi
-2%
Microlife - Máy đo huyết áp bắp tay tự động A1 Basic (Trắng)
931.000 đ 950.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Máy đo huyết áp bắp tay A200 (Trắng phối xám) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Máy đo huyết áp bắp tay A200 (Trắng phối xám)
2.200.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Bộ Máy đo huyết áp bắp tay A200 (Trắng phối xám) và Băng nẹp khớp cổ tay 2 bên Thermoskin 8-226 (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Bộ Máy đo huyết áp bắp tay A200 (Trắng phối xám) và Băng nẹp khớp cổ tay 2 bên Thermoskin 8-226 (Ghi)
1.840.000 đ
Mua ngay tại
Sendo.vn
Microlife Máy đo đường huyết mgr100 at 0.00 VND from Sendo.vn
Microlife - Máy đo đường huyết mgr100
900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Máy đo huyết áp bắp tay A2 Basic (Trắng phối xám) + Tặng bộ đổi nguồn at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Máy đo huyết áp bắp tay A2 Basic (Trắng phối xám) + Tặng bộ đổi nguồn
1.050.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Máy đo huyết áp bắp tay A100+ (Trắng phối xám) kèm Băng nẹp lưng mềm Thermoskin size M (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Máy đo huyết áp bắp tay A100+ (Trắng phối xám) kèm Băng nẹp lưng mềm Thermoskin size M (Ghi)
1.870.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Microlife Máy đo huyết áp cảnh báo tai biến BP A200 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Microlife - Máy đo huyết áp cảnh báo tai biến BP A200 (Đen)
1.850.000 đ
Mua ngay tại
Sendo.vn
Microlife Máy đo huyết áp bắp tay tự động at 0.00 VND from Sendo.vn
Microlife - Máy đo huyết áp bắp tay tự động
1.140.000 đ

Microlife Thiết bị y tế Việt Nam

Nhanh tay nắm lấy Microlife Thiết bị y tế mức giảm giá hấp dẫn 33%! Nhiều người yêu thích Máy đo huyết áp bắp tay a3 basic, Bộ Máy đo huyết áp bắp tay A200 (Trắng phối xám) và Băng nẹp khớp cổ tay phải Thermoskin size M (Ghi) hoặc Cân sức khỏe điện tử ws70a từ Microlife Thiết bị y tế. Hãy tham khảo các thương hiệu uy tín khác như Beurer, OMRON hoặc Sagami nếu bạn nghĩ Microlife Thiết bị y tế chưa phải là thương hiệu yêu thích của bạn. Microlife Thiết bị y tế thường được bán với 190.000 đ-59.990.000 đ VND tại iprice. Bạn có thể lựa chọn giữa một Huyết áp, Đường huyết hoặc Cân. Microlife Thiết bị y tế hôm nay chủ yếu được bán tại Đen hoặc Trắng, tùy thuộc vào sở thích của bạn.