đầu trang
tìm thấy 86 sản phẩm
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây thép không gỉ M015.431.11.057.00 (Bạc) at 33750000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây thép không gỉ M015.431.11.057.00 (Bạc)
33.750.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây thép không gỉ M005.830.11.051.00 (Bạc) at 21290000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây thép không gỉ M005.830.11.051.00 (Bạc)
21.290.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây thép không gỉ COMMANDER CHRONOMETER M021.431.11.061.00 (Bạc) at 32390000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây thép không gỉ COMMANDER CHRONOMETER M021.431.11.061.00 (Bạc)
32.390.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nữ dây thép không gỉ M2130.3.12.1 (Vàng) at 11780000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nữ dây thép không gỉ M2130.3.12.1 (Vàng)
11.780.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nữ dây thép không gỉ M2130.4.13.1 (Bạc) at 8830000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nữ dây thép không gỉ M2130.4.13.1 (Bạc)
8.830.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây thép không gỉ M013.410.11.031.00 (Bạc) at 11100000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây thép không gỉ M013.410.11.031.00 (Bạc)
11.100.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây thép không gỉ M8600.4.66.1 (Bạc) at 33750000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây thép không gỉ M8600.4.66.1 (Bạc)
33.750.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây da M016.430.16.061.22 (Đen) at 22200000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây da M016.430.16.061.22 (Đen)
22.200.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây cao su M005.417.17.051.20 (Đen) at 15180000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây cao su M005.417.17.051.20 (Đen)
15.180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây da M001.431.36.291.12 (Nâu) at 31260000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây da M001.431.36.291.12 (Nâu)
31.260.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây da M8600.3.13.4 (Đen) at 20840000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây da M8600.3.13.4 (Đen)
20.840.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây da M8600.4.21.4 (Nâu) at 18570000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây da M8600.4.21.4 (Nâu)
18.570.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây da M010.408.46.033.29 (Đen) at 53680000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây da M010.408.46.033.29 (Đen)
53.680.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây da M005.830.16.031.00 (Đen) at 19710000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây da M005.830.16.031.00 (Đen)
19.710.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nữ dây thép không gỉ M3685.4.11.1 (Bạc) at 13360000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nữ dây thép không gỉ M3685.4.11.1 (Bạc)
13.360.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây cao su M011.430.17.051.22 (Đen) at 23100000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây cao su M011.430.17.051.22 (Đen)
23.100.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây da M005.430.16.032.00 (Đen) at 20610000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây da M005.430.16.032.00 (Đen)
20.610.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây thép không gỉ M001.431.11.031.92 (Bạc) at 30120000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây thép không gỉ M001.431.11.031.92 (Bạc)
30.120.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây thép không gỉ M1130.3.13.1 (Vàng hồng) at 11780000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây thép không gỉ M1130.3.13.1 (Vàng hồng)
11.780.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nữ dây da M013.210.16.051.00 (Đen) at 9510000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nữ dây da M013.210.16.051.00 (Đen)
9.510.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây thép không gỉ M024.407.22.031.00 (Bạc) at 24690000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây thép không gỉ M024.407.22.031.00 (Bạc)
24.690.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây da M005.430.36.062.52 (Đen) at 23330000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây da M005.430.36.062.52 (Đen)
23.330.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây thép không gỉ COMMANDER CHRONOMETER M021.431.22.031.00 (Bạc) at 35790000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây thép không gỉ COMMANDER CHRONOMETER M021.431.22.031.00 (Bạc)
35.790.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây thép không gỉ M015.431.11.037.09 (Bạc) at 33750000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây thép không gỉ M015.431.11.037.09 (Bạc)
33.750.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây thép không gỉ M024.407.22.033.00 (Bạc) at 24690000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây thép không gỉ M024.407.22.033.00 (Bạc)
24.690.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây da M1130.3.26.4 (Vàng) at 8830000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây da M1130.3.26.4 (Vàng)
8.830.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây da M8600.3.26.4 (Đen) at 20840000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây da M8600.3.26.4 (Đen)
20.840.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây thép không gỉ M009.610.22.013.00 (Vàng phối bạc) at 10650000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây thép không gỉ M009.610.22.013.00 (Vàng phối bạc)
10.650.000 đ
Mua ngay tại
Sendo.vn
Mido Áo khoác nữ viền túi wak208 đỏ - kim liên 105 at 0.00 VND from Sendo.vn
Mido - Áo khoác nữ viền túi wak208 đỏ - kim liên 105
155.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây da COMMANDER CHRONOMETER M021.431.16.071.00 (Nâu) at 30800000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây da COMMANDER CHRONOMETER M021.431.16.071.00 (Nâu)
30.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây da M8605.4.11.8 (Nâu) at 36690000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây da M8605.4.11.8 (Nâu)
36.690.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây da M005.417.16.031.10 (Nâu) at 14270000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây da M005.417.16.031.10 (Nâu)
14.270.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nữ dây thép không gỉ M3019.3.12.1 (Vàng) at 18120000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nữ dây thép không gỉ M3019.3.12.1 (Vàng)
18.120.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây thép không gỉ M1130.3.12.1 (Vàng) at 11780000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây thép không gỉ M1130.3.12.1 (Vàng)
11.780.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây thép không gỉ M7600.9.76.1 (Trắng phối vàng) at 23560000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây thép không gỉ M7600.9.76.1 (Trắng phối vàng)
23.560.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây thép không gỉ M3895.4.68.1 (Bạc) at 26500000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây thép không gỉ M3895.4.68.1 (Bạc)
26.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nữ dây thép không gỉ M012.210.11.011.00 (Bạc) at 7700000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nữ dây thép không gỉ M012.210.11.011.00 (Bạc)
7.700.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây da M8600.2.21.8 (Vàng hồng) at 20840000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây da M8600.2.21.8 (Vàng hồng)
20.840.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây thép không gỉ GMT M005.929.11.031.00 (Bạc) at 30800000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây thép không gỉ GMT M005.929.11.031.00 (Bạc)
30.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây thép không gỉ M009.610.33.021.00 (Vàng) at 11780000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây thép không gỉ M009.610.33.021.00 (Vàng)
11.780.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây thép khôn gỉ M3895.4.66.1 (Trắng) at 26500000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây thép khôn gỉ M3895.4.66.1 (Trắng)
26.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây da M8600.2.26.8 (Nâu) at 20840000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây da M8600.2.26.8 (Nâu)
20.840.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây thép không gỉ M010.408.11.031.00 (Bạc) at 31030000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây thép không gỉ M010.408.11.031.00 (Bạc)
31.030.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nữ dây da M2130.3.C6.4 (Đen) at 8830000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nữ dây da M2130.3.C6.4 (Đen)
8.830.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây da M8608.3.13.4 (Đen) at 25140000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây da M8608.3.13.4 (Đen)
25.140.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây thép không gỉ M011.417.11.041.02 (Bạc) at 19480000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây thép không gỉ M011.417.11.041.02 (Bạc)
19.480.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây da M005.830.36.036.22 (Đen) at 25370000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây da M005.830.36.036.22 (Đen)
25.370.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây thép không gỉ M011.417.11.051.02 (Bạc) at 19480000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây thép không gỉ M011.417.11.051.02 (Bạc)
19.480.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây thép không gỉ M3685.4.60.1 (Bạc) at 13360000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây thép không gỉ M3685.4.60.1 (Bạc)
13.360.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây thép không gỉ M8608.4.10.1 (Bạc) at 24010000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây thép không gỉ M8608.4.10.1 (Bạc)
24.010.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây da M8600.3.26.8 (Nâu) at 20840000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây da M8600.3.26.8 (Nâu)
20.840.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây thép không gỉ M012.410.11.011.00 (Bạc) at 7700000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây thép không gỉ M012.410.11.011.00 (Bạc)
7.700.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây thép không gỉ CALIBER 80 CHRONOMETER M005.431.22.031.00 (Bạc phối vàng hồng) at 32620000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây thép không gỉ CALIBER 80 CHRONOMETER M005.431.22.031.00 (Bạc phối vàng hồng)
32.620.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây da CALIBER 80 CHRONOMETER M005.431.36.031.00 (Nâu) at 30350000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây da CALIBER 80 CHRONOMETER M005.431.36.031.00 (Nâu)
30.350.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây thép không gỉ M010.408.11.053.00 (Bạc) at 31030000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây thép không gỉ M010.408.11.053.00 (Bạc)
31.030.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây thép không gỉ M005.830.11.031.00 (Bạc) at 21290000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây thép không gỉ M005.830.11.031.00 (Bạc)
21.290.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nữ dây thép không gỉ M2130.3.13.1 (Vàng hồng) at 11780000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nữ dây thép không gỉ M2130.3.13.1 (Vàng hồng)
11.780.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây thép không gỉ M024.407.11.033.00 (Bạc) at 21290000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây thép không gỉ M024.407.11.033.00 (Bạc)
21.290.000 đ
Mua ngay tại
Sendo.vn
Mido Áo khoác nữ viền túi wak208 xám - kim liên 105 at 0.00 VND from Sendo.vn
Mido - Áo khoác nữ viền túi wak208 xám - kim liên 105
155.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây thép không gỉ M8340.4.12.1 (Bạc) at 35330000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây thép không gỉ M8340.4.12.1 (Bạc)
35.330.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây thép không gỉ M1130.4.26.1 (Bạc) at 8830000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây thép không gỉ M1130.4.26.1 (Bạc)
8.830.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây thép không gỉ M8360.4.B1.11 (Bạc) at 57980000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây thép không gỉ M8360.4.B1.11 (Bạc)
57.980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây thép không gỉ M8600.4.10.1 (Bạc) at 20160000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây thép không gỉ M8600.4.10.1 (Bạc)
20.160.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nữ dây thép không gỉ M022.207.33.031.10 (Vàng hồng) at 26950000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nữ dây thép không gỉ M022.207.33.031.10 (Vàng hồng)
26.950.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nữ dây da M022.207.36.116.00 (Đen) at 26950000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nữ dây da M022.207.36.116.00 (Đen)
26.950.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây da M005.417.16.051.20 (Đen) at 14270000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây da M005.417.16.051.20 (Đen)
14.270.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây thép không gỉ COMMANDER CHRONOMETER M021.431.11.041.00 (Bạc) at 32390000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây thép không gỉ COMMANDER CHRONOMETER M021.431.11.041.00 (Bạc)
32.390.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây thép không gỉ M012.410.33.021.00 (Vàng) at 10650000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây thép không gỉ M012.410.33.021.00 (Vàng)
10.650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây thép không gỉ M005.424.11.052.02 (Bạc) at 39410000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây thép không gỉ M005.424.11.052.02 (Bạc)
39.410.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây thép không gỉ M1130.4.13.1 (Bạc) at 8830000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây thép không gỉ M1130.4.13.1 (Bạc)
8.830.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây thép không gỉ M011.430.11.041.02 (Bạc) at 24010000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây thép không gỉ M011.430.11.041.02 (Bạc)
24.010.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây thép không gỉ M024.407.11.053.00 (Bạc) at 21290000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây thép không gỉ M024.407.11.053.00 (Bạc)
21.290.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây thép không gỉ M8600.4.13.1 (Bạc mặt đen) at 20160000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây thép không gỉ M8600.4.13.1 (Bạc mặt đen)
20.160.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây cao su M005.930.37.290.00 (Nâu) at 30350000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây cao su M005.930.37.290.00 (Nâu)
30.350.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nữ dây thép không gỉ M012.210.33.021.00 (Vàng) at 10650000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nữ dây thép không gỉ M012.210.33.021.00 (Vàng)
10.650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây thép không gỉ M8600.4.21.1 (Bạc) at 20160000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây thép không gỉ M8600.4.21.1 (Bạc)
20.160.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây da M016.430.16.031.12 (Đen) at 22200000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây da M016.430.16.031.12 (Đen)
22.200.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây da M010.408.16.033.20 (Đen) at 29220000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây da M010.408.16.033.20 (Đen)
29.220.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây da M8600.4.18.8 (Bạc) at 18570000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây da M8600.4.18.8 (Bạc)
18.570.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nữ dây thép không gỉ M012.210.22.011.00 (Bạc) at 9970000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nữ dây thép không gỉ M012.210.22.011.00 (Bạc)
9.970.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây thép không gỉ M8600.9.11.1 (Bạc phối vàng hồng) at 23560000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây thép không gỉ M8600.9.11.1 (Bạc phối vàng hồng)
23.560.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây da M005.417.36.051.20 (Đen) at 17210000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây da M005.417.36.051.20 (Đen)
17.210.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây thép không gỉ M8340.4.18.19 (Bạc mặt đen) at 33070000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây thép không gỉ M8340.4.18.19 (Bạc mặt đen)
33.070.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nữ dây thép không gỉ M7600.9.26.1 (Bạc phối vàng) at 23560000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nữ dây thép không gỉ M7600.9.26.1 (Bạc phối vàng)
23.560.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây thép không gỉ M011.430.54.061.02 (Bạc) at 28990000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây thép không gỉ M011.430.54.061.02 (Bạc)
28.990.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Mido Đồng hồ nam dây thép không gỉ M009.610.33.013.00 (Vàng) at 11780000.00 VND from Lazada
Mido - Đồng hồ nam dây thép không gỉ M009.610.33.013.00 (Vàng)
11.780.000 đ

Mido Quần áo Việt Nam

Hầu hết Mido Quần áođược sử dụng ngày nay Đỏ. Nhiều người yêu thích Đồng hồ nam dây thép không gỉ M015.431.11.057.00 (Bạc), Đồng hồ nam dây thép không gỉ M005.830.11.051.00 (Bạc) hoặc Đồng hồ nam dây thép không gỉ COMMANDER CHRONOMETER M021.431.11.061.00 (Bạc) từ Mido Quần áo. Có rất nhiều thương hiệu trên mạng, nếu Mido Quần áo là không thích hợp cho bạn, bạn cũng có thể tham khảo với Ren, Not Specified hoặc OEM! Mido Quần áo mức giá thường trong khoảng 155.000 đ-57.980.000 đ VND. Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn, bạn có thể nhận được một Kính mát hoặc Áo khoác.