đầu trang
tìm thấy 71 sản phẩm
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc Xoxo đính kim cương nhân tạo at 2313000.00 VND from Adayroi
-21%
Pandora - Nhẫn bạc Xoxo đính kim cương nhân tạo
2.313.000 đ 2.950.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190998Mop trái tim phối vàng xà cừ at 1850000.00 VND from Adayroi
-21%
Pandora - Nhẫn bạc 190998Mop trái tim phối vàng xà cừ
1.850.000 đ 2.360.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190998Mop trái tim phối vàng xà cừ at 1850000.00 VND from Adayroi
-21%
Pandora - Nhẫn bạc 190998Mop trái tim phối vàng xà cừ
1.850.000 đ 2.360.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190897Cz trái tim đính đá trắng at 1619000.00 VND from Adayroi
-21%
Pandora - Nhẫn bạc 190897Cz trái tim đính đá trắng
1.619.000 đ 2.065.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190995Cz hình nơ đính đá at 3758000.00 VND from Adayroi
-2%
Pandora - Nhẫn bạc 190995Cz hình nơ đính đá
3.758.000 đ 3.835.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc hình bướm đính đá Zirconia at 1152000.00 VND from Adayroi
-21%
Pandora - Nhẫn bạc hình bướm đính đá Zirconia
1.152.000 đ 1.470.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190998Mop trái tim phối vàng xà cừ at 2313000.00 VND from Adayroi
-1%
Pandora - Nhẫn bạc 190998Mop trái tim phối vàng xà cừ
2.313.000 đ 2.360.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190994 ký hiệu vô cực at 1156000.00 VND from Adayroi
-2%
Pandora - Nhẫn bạc 190994 ký hiệu vô cực
1.156.000 đ 1.180.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190912Cz mặt tròn đính đá trắng at 1619000.00 VND from Adayroi
-21%
Pandora - Nhẫn bạc 190912Cz mặt tròn đính đá trắng
1.619.000 đ 2.065.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc hình hoa tuyết đính đá Zirconia at 1388000.00 VND from Adayroi
-21%
Pandora - Nhẫn bạc hình hoa tuyết đính đá Zirconia
1.388.000 đ 1.770.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190990Acz hình hoa đá Zirconia tím at 1445000.00 VND from Adayroi
-2%
Pandora - Nhẫn bạc 190990Acz hình hoa đá Zirconia tím
1.445.000 đ 1.475.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190986Cz đính kim cương nhân tạo at 1156000.00 VND from Adayroi
-21%
Pandora - Nhẫn bạc 190986Cz đính kim cương nhân tạo
1.156.000 đ 1.475.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190992 phối bông hoa at 1156000.00 VND from Adayroi
-2%
Pandora - Nhẫn bạc 190992 phối bông hoa
1.156.000 đ 1.180.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190986Cz đính kim cương nhân tạo at 1156000.00 VND from Adayroi
-21%
Pandora - Nhẫn bạc 190986Cz đính kim cương nhân tạo
1.156.000 đ 1.475.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc Xoxo đính kim cương nhân tạo at 2313000.00 VND from Adayroi
-21%
Pandora - Nhẫn bạc Xoxo đính kim cương nhân tạo
2.313.000 đ 2.950.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190993Cz hình bướm tráng men trắng at 1445000.00 VND from Adayroi
-2%
Pandora - Nhẫn bạc 190993Cz hình bướm tráng men trắng
1.445.000 đ 1.475.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190993Cz hình bướm tráng men trắng at 1156000.00 VND from Adayroi
-21%
Pandora - Nhẫn bạc 190993Cz hình bướm tráng men trắng
1.156.000 đ 1.475.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190993Cz hình bướm tráng men trắng at 1156000.00 VND from Adayroi
-21%
Pandora - Nhẫn bạc 190993Cz hình bướm tráng men trắng
1.156.000 đ 1.475.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190985Nbp hoa thược dược at 1156000.00 VND from Adayroi
-21%
Pandora - Nhẫn bạc 190985Nbp hoa thược dược
1.156.000 đ 1.475.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190992 phối bông hoa at 1156000.00 VND from Adayroi
-2%
Pandora - Nhẫn bạc 190992 phối bông hoa
1.156.000 đ 1.180.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190986Cz đính kim cương nhân tạo at 1156000.00 VND from Adayroi
-21%
Pandora - Nhẫn bạc 190986Cz đính kim cương nhân tạo
1.156.000 đ 1.475.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc mảnh đính đá Zirconia trắng at 1152000.00 VND from Adayroi
-21%
Pandora - Nhẫn bạc mảnh đính đá Zirconia trắng
1.152.000 đ 1.470.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190990Acz hình hoa đá Zirconia tím at 1156000.00 VND from Adayroi
-21%
Pandora - Nhẫn bạc 190990Acz hình hoa đá Zirconia tím
1.156.000 đ 1.475.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190993Cz hình bướm tráng men trắng at 1156000.00 VND from Adayroi
-21%
Pandora - Nhẫn bạc 190993Cz hình bướm tráng men trắng
1.156.000 đ 1.475.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc hình nơ đính ngọc trai và đá Zirconia at 1388000.00 VND from Adayroi
-21%
Pandora - Nhẫn bạc hình nơ đính ngọc trai và đá Zirconia
1.388.000 đ 1.770.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190897C2 trái tim đính đá trắng at 2024000.00 VND from Adayroi
-1%
Pandora - Nhẫn bạc 190897C2 trái tim đính đá trắng
2.024.000 đ 2.065.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190992 phối bông hoa at 925000.00 VND from Adayroi
-21%
Pandora - Nhẫn bạc 190992 phối bông hoa
925.000 đ 1.180.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc trái tim tráng men màu bạc at 925000.00 VND from Adayroi
-21%
Pandora - Nhẫn bạc trái tim tráng men màu bạc
925.000 đ 1.180.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190897Cz trái tim đính đá trắng at 1619000.00 VND from Adayroi
-21%
Pandora - Nhẫn bạc 190897Cz trái tim đính đá trắng
1.619.000 đ 2.065.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc hoa hồng đính đá Zirconia at 1388000.00 VND from Adayroi
-21%
Pandora - Nhẫn bạc hoa hồng đính đá Zirconia
1.388.000 đ 1.770.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190897C2 trái tim đính đá trắng at 2024000.00 VND from Adayroi
-1%
Pandora - Nhẫn bạc 190897C2 trái tim đính đá trắng
2.024.000 đ 2.065.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190990Acz hình hoa đá Zirconia tím at 1156000.00 VND from Adayroi
-21%
Pandora - Nhẫn bạc 190990Acz hình hoa đá Zirconia tím
1.156.000 đ 1.475.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190919Cz đính kim cương nhân tạo at 2775000.00 VND from Adayroi
-21%
Pandora - Nhẫn bạc 190919Cz đính kim cương nhân tạo
2.775.000 đ 3.540.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc ngôi sao đính đá Zirconia at 1619000.00 VND from Adayroi
-21%
Pandora - Nhẫn bạc ngôi sao đính đá Zirconia
1.619.000 đ 2.065.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190985Nbp hoa thược dược at 1156000.00 VND from Adayroi
-21%
Pandora - Nhẫn bạc 190985Nbp hoa thược dược
1.156.000 đ 1.475.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190994 ký hiệu vô cực at 1156000.00 VND from Adayroi
-2%
Pandora - Nhẫn bạc 190994 ký hiệu vô cực
1.156.000 đ 1.180.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc cánh bướm đính đá Zirconia at 1850000.00 VND from Adayroi
-21%
Pandora - Nhẫn bạc cánh bướm đính đá Zirconia
1.850.000 đ 2.360.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190998Mop trái tim phối vàng xà cừ at 2313000.00 VND from Adayroi
-1%
Pandora - Nhẫn bạc 190998Mop trái tim phối vàng xà cừ
2.313.000 đ 2.360.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190995Cz hình nơ đính đá at 3758000.00 VND from Adayroi
-2%
Pandora - Nhẫn bạc 190995Cz hình nơ đính đá
3.758.000 đ 3.835.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc trái tim tráng men màu bạc at 925000.00 VND from Adayroi
-21%
Pandora - Nhẫn bạc trái tim tráng men màu bạc
925.000 đ 1.180.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190998Mop trái tim phối vàng xà cừ at 2313000.00 VND from Adayroi
-1%
Pandora - Nhẫn bạc 190998Mop trái tim phối vàng xà cừ
2.313.000 đ 2.360.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190986Cz đính kim cương nhân tạo at 1156000.00 VND from Adayroi
-21%
Pandora - Nhẫn bạc 190986Cz đính kim cương nhân tạo
1.156.000 đ 1.475.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190899En12 hình hoa cúc tráng men trắng at 1156000.00 VND from Adayroi
-21%
Pandora - Nhẫn bạc 190899En12 hình hoa cúc tráng men trắng
1.156.000 đ 1.475.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190999Mop bông hoa tráng men trắng at 1388000.00 VND from Adayroi
-21%
Pandora - Nhẫn bạc 190999Mop bông hoa tráng men trắng
1.388.000 đ 1.770.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190881Cz mắc xích đính đá trắng at 1619000.00 VND from Adayroi
-21%
Pandora - Nhẫn bạc 190881Cz mắc xích đính đá trắng
1.619.000 đ 2.065.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190900En12 hoa daisy at 1388000.00 VND from Adayroi
-21%
Pandora - Nhẫn bạc 190900En12 hoa daisy
1.388.000 đ 1.770.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190994 ký hiệu vô cực at 1156000.00 VND from Adayroi
-2%
Pandora - Nhẫn bạc 190994 ký hiệu vô cực
1.156.000 đ 1.180.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190999Mop bông hoa tráng men trắng at 1735000.00 VND from Adayroi
-1%
Pandora - Nhẫn bạc 190999Mop bông hoa tráng men trắng
1.735.000 đ 1.770.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc hoa anh thảo tráng men đính đá Zirconia at 1152000.00 VND from Adayroi
-21%
Pandora - Nhẫn bạc hoa anh thảo tráng men đính đá Zirconia
1.152.000 đ 1.470.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190997Cz thắt nút đính đá at 1388000.00 VND from Adayroi
-21%
Pandora - Nhẫn bạc 190997Cz thắt nút đính đá
1.388.000 đ 1.770.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190997Cz thắt nút đính đá at 1735000.00 VND from Adayroi
-1%
Pandora - Nhẫn bạc 190997Cz thắt nút đính đá
1.735.000 đ 1.770.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190912Cz mặt tròn đính đá trắng at 1619000.00 VND from Adayroi
-21%
Pandora - Nhẫn bạc 190912Cz mặt tròn đính đá trắng
1.619.000 đ 2.065.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190999Mop bông hoa tráng men trắng at 1388000.00 VND from Adayroi
-21%
Pandora - Nhẫn bạc 190999Mop bông hoa tráng men trắng
1.388.000 đ 1.770.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190997Cz thắt nút đính đá at 1735000.00 VND from Adayroi
-1%
Pandora - Nhẫn bạc 190997Cz thắt nút đính đá
1.735.000 đ 1.770.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190995Cz hình nơ đính đá at 3007000.00 VND from Adayroi
-21%
Pandora - Nhẫn bạc 190995Cz hình nơ đính đá
3.007.000 đ 3.835.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190881Cz mắc xích đính đá trắng at 2024000.00 VND from Adayroi
-1%
Pandora - Nhẫn bạc 190881Cz mắc xích đính đá trắng
2.024.000 đ 2.065.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc đính ngọc trai và đá Zirconia at 1156000.00 VND from Adayroi
-21%
Pandora - Nhẫn bạc đính ngọc trai và đá Zirconia
1.156.000 đ 1.475.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190995Cz hình nơ đính đá at 3758000.00 VND from Adayroi
-2%
Pandora - Nhẫn bạc 190995Cz hình nơ đính đá
3.758.000 đ 3.835.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190993Cz hình bướm tráng men trắng at 1445000.00 VND from Adayroi
-2%
Pandora - Nhẫn bạc 190993Cz hình bướm tráng men trắng
1.445.000 đ 1.475.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190881Cz mắc xích đính đá trắng at 2024000.00 VND from Adayroi
-1%
Pandora - Nhẫn bạc 190881Cz mắc xích đính đá trắng
2.024.000 đ 2.065.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc hoa trái tim đính đá Zirconia at 1388000.00 VND from Adayroi
-21%
Pandora - Nhẫn bạc hoa trái tim đính đá Zirconia
1.388.000 đ 1.770.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190997Cz thắt nút đính đá at 1735000.00 VND from Adayroi
-1%
Pandora - Nhẫn bạc 190997Cz thắt nút đính đá
1.735.000 đ 1.770.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190995Cz hình nơ đính đá at 3758000.00 VND from Adayroi
-2%
Pandora - Nhẫn bạc 190995Cz hình nơ đính đá
3.758.000 đ 3.835.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190990Acz hình hoa đá Zirconia tím at 1445000.00 VND from Adayroi
-2%
Pandora - Nhẫn bạc 190990Acz hình hoa đá Zirconia tím
1.445.000 đ 1.475.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190997Cz thắt nút đính đá at 1735000.00 VND from Adayroi
-1%
Pandora - Nhẫn bạc 190997Cz thắt nút đính đá
1.735.000 đ 1.770.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc chạm khắc đính đá Zirconia at 2313000.00 VND from Adayroi
-21%
Pandora - Nhẫn bạc chạm khắc đính đá Zirconia
2.313.000 đ 2.950.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc hoa anh thảo tráng men đính đá Zirconia at 1152000.00 VND from Adayroi
-21%
Pandora - Nhẫn bạc hoa anh thảo tráng men đính đá Zirconia
1.152.000 đ 1.470.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc hoa hồng đính đá Zirconia at 1388000.00 VND from Adayroi
-21%
Pandora - Nhẫn bạc hoa hồng đính đá Zirconia
1.388.000 đ 1.770.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190993Cz hình bướm tráng men trắng at 1445000.00 VND from Adayroi
-2%
Pandora - Nhẫn bạc 190993Cz hình bướm tráng men trắng
1.445.000 đ 1.475.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc trái tim đôi màu bạc phối vàng 14K at 1850000.00 VND from Adayroi
-21%
Pandora - Nhẫn bạc trái tim đôi màu bạc phối vàng 14K
1.850.000 đ 2.360.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Pandora Nhẫn bạc 190999Mop bông hoa tráng men trắng at 1735000.00 VND from Adayroi
-1%
Pandora - Nhẫn bạc 190999Mop bông hoa tráng men trắng
1.735.000 đ 1.770.000 đ

Pandora Nhẫn Việt Nam

Một số trong những sản phẩm tốt nhất Pandora Nhẫn là Nhẫn bạc Xoxo đính kim cương nhân tạo hoặc Nhẫn bạc 190998Mop trái tim phối vàng xà cừ. Hãy tham khảo các thương hiệu uy tín khác như OEM, Not Specified hoặc Bạc Hiểu Minh nếu bạn nghĩ Pandora Nhẫn chưa phải là thương hiệu yêu thích của bạn. Pandora Nhẫn thường được bán với 925.000 đ-3.758.000 đ VND tại iprice. Bạn có thể lựa chọn giữa một Vòng đeo tay, Nhẫn hoặc Khuyên tai. Nhanh tay nắm lấy Pandora Nhẫn mức giảm giá hấp dẫn 21%!