đầu trang
tìm thấy 42 sản phẩm
Mua ngay tại
Adayroi
Paragon Đầu ghi hình IP (Ivr) Hds-N9632I-4K 32 kênh at 46805000.00 VND from Adayroi
-1%
Paragon - Đầu ghi hình IP (Ivr) Hds-N9632I-4K 32 kênh
46.805.000 đ 47.760.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Paragon Đầu ghi hình Hds-7208Ftvi-Hdmi 8 kênh, 2 Sata (4 audio) at 10584000.00 VND from Adayroi
-2%
Paragon - Đầu ghi hình Hds-7208Ftvi-Hdmi 8 kênh, 2 Sata (4 audio)
10.584.000 đ 10.800.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Paragon Đầu ghi hình IP (Ivr) Hds-N7604I-Poe at 5174000.00 VND from Adayroi
-2%
Paragon - Đầu ghi hình IP (Ivr) Hds-N7604I-Poe
5.174.000 đ 5.280.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Paragon Đầu ghi hình IP (Ivr) Hds-N7732I-Se at 14671000.00 VND from Adayroi
-1%
Paragon - Đầu ghi hình IP (Ivr) Hds-N7732I-Se
14.671.000 đ 14.970.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Paragon Đầu ghi hình di động 3G Hds-M8106-3G/hd Ghi hình trên 2 ổ cứng 2.5" at 42407000.00 VND from Adayroi
-1%
Paragon - Đầu ghi hình di động 3G Hds-M8106-3G/hd Ghi hình trên 2 ổ cứng 2.5"
42.407.000 đ 43.272.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Paragon Đầu ghi hình Hds-7216Tvi-Hdmi 16 kênh, 2 Sata at 10364000.00 VND from Adayroi
-2%
Paragon - Đầu ghi hình Hds-7216Tvi-Hdmi 16 kênh, 2 Sata
10.364.000 đ 10.576.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Paragon Đầu ghi hình Hds-7308Ftvi-Hdmi 8 kênh, 4 Sata at 23030000.00 VND from Adayroi
-2%
Paragon - Đầu ghi hình Hds-7308Ftvi-Hdmi 8 kênh, 4 Sata
23.030.000 đ 23.500.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Paragon Đầu ghi hình Hds-7316Tvi-Hdmi 16 kênh, 4 Sata at 19302000.00 VND from Adayroi
-2%
Paragon - Đầu ghi hình Hds-7316Tvi-Hdmi 16 kênh, 4 Sata
19.302.000 đ 19.696.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Paragon Đầu ghi hình Hybrid Hds-H7616Hfw-St (16 analog + 16 IP) at 16317000.00 VND from Adayroi
-2%
Paragon - Đầu ghi hình Hybrid Hds-H7616Hfw-St (16 analog + 16 IP)
16.317.000 đ 16.650.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Paragon Đầu ghi hình Hds-7308Tvi-Hdmi 8 kênh, 4 Sata at 16023000.00 VND from Adayroi
-2%
Paragon - Đầu ghi hình Hds-7308Tvi-Hdmi 8 kênh, 4 Sata
16.023.000 đ 16.350.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Paragon Đầu ghi hình IP (Ivr) Hds-N7604I-Se at 3940000.00 VND from Adayroi
-1%
Paragon - Đầu ghi hình IP (Ivr) Hds-N7604I-Se
3.940.000 đ 4.020.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Paragon Đầu ghi hình IP (Ivr) Hds-N7616I-3G 16 kênh at 22305000.00 VND from Adayroi
-1%
Paragon - Đầu ghi hình IP (Ivr) Hds-N7616I-3G 16 kênh
22.305.000 đ 22.760.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Paragon Đầu ghi hình Hds-8104Ftvi-Hdmi 4 kênh, 8 Sata at 43898000.00 VND from Adayroi
-2%
Paragon - Đầu ghi hình Hds-8104Ftvi-Hdmi 4 kênh, 8 Sata
43.898.000 đ 44.794.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Paragon Đầu ghi hình Hds-7204Tvi-Hdmi 4 kênh, 1 Sata at 3397000.00 VND from Adayroi
-1%
Paragon - Đầu ghi hình Hds-7204Tvi-Hdmi 4 kênh, 1 Sata
3.397.000 đ 3.466.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Paragon Đầu ghi hình Hds-7204Ftvi-Hdmi 4 kênh, 1 Sata (4 audio) at 6350000.00 VND from Adayroi
-2%
Paragon - Đầu ghi hình Hds-7204Ftvi-Hdmi 4 kênh, 1 Sata (4 audio)
6.350.000 đ 6.480.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Paragon Đầu ghi hình Hds-8116Ftvi-Hdmi 16 kênh, 8 Sata at 52095000.00 VND from Adayroi
-1%
Paragon - Đầu ghi hình Hds-8116Ftvi-Hdmi 16 kênh, 8 Sata
52.095.000 đ 53.158.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Paragon Đầu ghi hình Hds-8124Tvi-Hdmi 24 kênh, 8 Sata at 52842000.00 VND from Adayroi
-1%
Paragon - Đầu ghi hình Hds-8124Tvi-Hdmi 24 kênh, 8 Sata
52.842.000 đ 53.920.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Paragon Đầu ghi hình IP (Ivr) Hds-N7608I-Poe at 8124000.00 VND from Adayroi
-2%
Paragon - Đầu ghi hình IP (Ivr) Hds-N7608I-Poe
8.124.000 đ 8.290.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Paragon Đầu ghi hình IP (Ivr) Hds-N7616I-Se at 6233000.00 VND from Adayroi
-1%
Paragon - Đầu ghi hình IP (Ivr) Hds-N7616I-Se
6.233.000 đ 6.360.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Paragon Đầu ghi hình IP (Ivr) Hds-N7604I-3G 04 kênh at 16758000.00 VND from Adayroi
-2%
Paragon - Đầu ghi hình IP (Ivr) Hds-N7604I-3G 04 kênh
16.758.000 đ 17.100.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Paragon Đầu ghi hình Hybrid Hds-H7604Hfw-St (4 analog + 4 IP) at 5116000.00 VND from Adayroi
-1%
Paragon - Đầu ghi hình Hybrid Hds-H7604Hfw-St (4 analog + 4 IP)
5.116.000 đ 5.220.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Paragon Đầu ghi hình IP (Ivr) Hds-N7716I-Poe at 5143000.00 VND from Adayroi
-2%
Paragon - Đầu ghi hình IP (Ivr) Hds-N7716I-Poe
5.143.000 đ 5.248.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Paragon Đầu ghi hình Hds-7304Tvi-Hdmi 4 kênh, 4 Sata at 13789000.00 VND from Adayroi
-1%
Paragon - Đầu ghi hình Hds-7304Tvi-Hdmi 4 kênh, 4 Sata
13.789.000 đ 14.070.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Paragon Đầu ghi hình IP (Ivr) Hds-N7716I-Se at 11319000.00 VND from Adayroi
-2%
Paragon - Đầu ghi hình IP (Ivr) Hds-N7716I-Se
11.319.000 đ 11.550.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Paragon Đầu ghi hình Hds-7304Ftvi-Hdmi 4 kênh, 4 Sata at 20794000.00 VND from Adayroi
-1%
Paragon - Đầu ghi hình Hds-7304Ftvi-Hdmi 4 kênh, 4 Sata
20.794.000 đ 21.218.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Paragon Đầu ghi hình Hybrid Hybrid DVR Hds-H9008Hfi-Sh (8 analog + 8 IP) at 62230000.00 VND from Adayroi
-2%
Paragon - Đầu ghi hình Hybrid Hybrid DVR Hds-H9008Hfi-Sh (8 analog + 8 IP)
62.230.000 đ 63.500.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Paragon Đầu ghi hình Hds-8104Tvi-Hdmi 4 kênh, 8 Sata at 38681000.00 VND from Adayroi
-1%
Paragon - Đầu ghi hình Hds-8104Tvi-Hdmi 4 kênh, 8 Sata
38.681.000 đ 39.470.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Paragon Đầu ghi hình Hds-7208Tvi-Hdmi 8 kênh, 1 Sata at 5292000.00 VND from Adayroi
-2%
Paragon - Đầu ghi hình Hds-7208Tvi-Hdmi 8 kênh, 1 Sata
5.292.000 đ 5.400.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Paragon Đầu ghi hình IP (Ivr) Hds-N7608I-Se at 5762000.00 VND from Adayroi
-2%
Paragon - Đầu ghi hình IP (Ivr) Hds-N7608I-Se
5.762.000 đ 5.880.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Paragon Đầu ghi hình Hybrid Hds-H7608Hfw-St (8 analog + 8 IP) at 9702000.00 VND from Adayroi
-2%
Paragon - Đầu ghi hình Hybrid Hds-H7608Hfw-St (8 analog + 8 IP)
9.702.000 đ 9.900.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Paragon Đầu ghi hình Hds-8108Tvi-Hdmi 8 kênh, 8 Sata at 41662000.00 VND from Adayroi
-1%
Paragon - Đầu ghi hình Hds-8108Tvi-Hdmi 8 kênh, 8 Sata
41.662.000 đ 42.512.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Paragon Đầu ghi hình Hds-8132Tvi-Hdmi 32 kênh, 8 Sata at 60294000.00 VND from Adayroi
-1%
Paragon - Đầu ghi hình Hds-8132Tvi-Hdmi 32 kênh, 8 Sata
60.294.000 đ 61.524.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Paragon Đầu ghi hình Hds-8116Tvi-Hdmi 16 kênh, 8 Sata at 45388000.00 VND from Adayroi
-1%
Paragon - Đầu ghi hình Hds-8116Tvi-Hdmi 16 kênh, 8 Sata
45.388.000 đ 46.314.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Paragon Đầu ghi hình Hds-8108Ftvi-Hdmi 8 kênh, 8 Sata at 46191000.00 VND from Adayroi
-2%
Paragon - Đầu ghi hình Hds-8108Ftvi-Hdmi 8 kênh, 8 Sata
46.191.000 đ 47.134.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Paragon Đầu ghi hình Hds-7316Ftvi-Hdmi 16 kênh, 4 Sata at 27203000.00 VND from Adayroi
-1%
Paragon - Đầu ghi hình Hds-7316Ftvi-Hdmi 16 kênh, 4 Sata
27.203.000 đ 27.758.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Paragon Đầu ghi hình IP (Ivr) Hds-N7616I-Poe at 8565000.00 VND from Adayroi
-2%
Paragon - Đầu ghi hình IP (Ivr) Hds-N7616I-Poe
8.565.000 đ 8.740.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Paragon Đầu ghi hình IP (Ivr) Hds-N9664I-4K 64 kênh at 63990000.00 VND from Adayroi
-2%
Paragon - Đầu ghi hình IP (Ivr) Hds-N9664I-4K 64 kênh
63.990.000 đ 65.296.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Paragon Đầu ghi hình Hybrid Hybrid DVR Hds-H9016Hfi-Sh (16 analog + 16 IP) at 77883000.00 VND from Adayroi
-1%
Paragon - Đầu ghi hình Hybrid Hybrid DVR Hds-H9016Hfi-Sh (16 analog + 16 IP)
77.883.000 đ 79.472.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Paragon Đầu ghi hình IP (Ivr) Hds-N7608I-3G 08 kênh at 20021000.00 VND from Adayroi
-2%
Paragon - Đầu ghi hình IP (Ivr) Hds-N7608I-3G 08 kênh
20.021.000 đ 20.430.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Paragon Đầu ghi hình Hds-7332Tvi-Hdmi 32 kênh, 4 Sata at 29737000.00 VND from Adayroi
-2%
Paragon - Đầu ghi hình Hds-7332Tvi-Hdmi 32 kênh, 4 Sata
29.737.000 đ 30.344.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Paragon Đầu ghi hình IP (Ivr) Hds-N7732I-St 32 kênh at 20794000.00 VND from Adayroi
-1%
Paragon - Đầu ghi hình IP (Ivr) Hds-N7732I-St 32 kênh
20.794.000 đ 21.218.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Paragon Đầu ghi hình Hds-7324Tvi-Hdmi 24 kênh, 4 Sata at 25264000.00 VND from Adayroi
-2%
Paragon - Đầu ghi hình Hds-7324Tvi-Hdmi 24 kênh, 4 Sata
25.264.000 đ 25.780.000 đ

Paragon Đầu DVD Việt Nam

Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn, bạn có thể nhận được một Đầu DVD. Paragon Đầu DVD có thể được tìm thấy tại iprice với giảm giá lên đến 2%! Trong số sản phẩm phổ biến nhất Paragon Đầu DVD hôm nay là Đầu ghi hình IP (Ivr) Hds-N9632I-4K 32 kênh, Đầu ghi hình Hds-7208Ftvi-Hdmi 8 kênh, 2 Sata (4 audio) hoặc Đầu ghi hình IP (Ivr) Hds-N7604I-Poe. Có rất nhiều thương hiệu trên mạng, nếu Paragon Đầu DVD là không thích hợp cho bạn, bạn cũng có thể tham khảo với Hikvision, Vantech hoặc Dahua! Paragon Đầu DVD mức giá thường trong khoảng 3.397.000 đ-77.883.000 đ VND.