đầu trang
tìm thấy 32 sản phẩm
Mua ngay tại
Lazada
Plustek Máy scan OB4800 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Plustek - Máy scan OB4800 (Đen)
18.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Plustek Máy Scan SC8016U (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Plustek - Máy Scan SC8016U (Trắng)
95.990.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Plustek Máy scan SN8016U (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Plustek - Máy scan SN8016U (Trắng)
89.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Plustek Máy Scan PN2040 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Plustek - Máy Scan PN2040 (Trắng)
9.200.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Plustek Máy Scan A360 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Plustek - Máy Scan A360 (Đen)
27.950.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Plustek Máy Scan A320 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Plustek - Máy Scan A320 (Trắng)
15.900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Plustek Máy Scan PS288 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Plustek - Máy Scan PS288 (Đen)
9.900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Plustek Máy Scan A300 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Plustek - Máy Scan A300 (Đen)
39.990.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Plustek Máy Scan PN2040 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Plustek - Máy Scan PN2040 (Trắng)
9.090.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Plustek Máy scan S410 at 0.00 VND from Lazada
Plustek - Máy scan S410
2.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Plustek Máy scan D430 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Plustek - Máy scan D430 (Đen)
6.600.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Plustek Máy Scan eScan A150 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Plustek - Máy Scan eScan A150 (Đen)
18.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Plustek Máy Scan OS1180 (Xám) at 0.00 VND from Lazada
Plustek - Máy Scan OS1180 (Xám)
12.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Plustek Máy scan PS288 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Plustek - Máy scan PS288 (Đen)
9.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Plustek Máy Scan PS406U (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Plustek - Máy Scan PS406U (Trắng)
18.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Plustek Máy Scan MobileOffice D430 (Xám) at 0.00 VND from Lazada
Plustek - Máy Scan MobileOffice D430 (Xám)
6.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Plustek Máy Scan A320 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Plustek - Máy Scan A320 (Trắng)
18.490.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Plustek Máy Scan PS288 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Plustek - Máy Scan PS288 (Đen)
9.690.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Plustek Máy Scan PS286 Plus (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Plustek - Máy Scan PS286 Plus (Đen)
9.990.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Plustek Máy scan S410 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Plustek - Máy scan S410 (Trắng)
2.880.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Plustek Máy scan A150 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Plustek - Máy scan A150 (Trắng)
16.590.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Plustek Máy Scan A300 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Plustek - Máy Scan A300 (Đen)
36.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Plustek Máy Scan A150 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Plustek - Máy Scan A150 (Trắng)
17.990.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Plustek Máy scan SC8016U (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Plustek - Máy scan SC8016U (Trắng)
85.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Plustek Máy Scan OS1180 (Xám) at 0.00 VND from Lazada
Plustek - Máy Scan OS1180 (Xám)
15.590.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Plustek Máy scan PL2550 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Plustek - Máy scan PL2550 (Đen)
18.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Plustek Máy Scan Opticbook 4800 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Plustek - Máy Scan Opticbook 4800 (Đen)
18.290.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Plustek Máy Scan PS406U (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Plustek - Máy Scan PS406U (Trắng)
19.990.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Plustek Máy scan PS506U (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Plustek - Máy scan PS506U (Trắng)
26.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Plustek Máy Scan Opticbook 4800 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Plustek - Máy Scan Opticbook 4800 (Đen)
19.950.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Plustek Máy Scan PN2040 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Plustek - Máy Scan PN2040 (Trắng)
9.490.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Plustek Máy scan D600 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Plustek - Máy scan D600 (Đen)
5.500.000 đ

Plustek Tin học Việt Nam

Máy scan OB4800 (Đen), Máy Scan SC8016U (Trắng) hoặc Máy scan SN8016U (Trắng) là một trong những dòng sản phẩm nổi tiếng nhất của Plustek Tin học. Bạn đang tìm thương hiệu Plustek Tin học? Đừng chỉ sản phẩm yêu thích từ Plustek Tin học mà hãy tìm cả ở OEM, Dell hoặc HP. Liệu bạn có tin giá chỉ với 2.500.000 đ-95.990.000 đ VND của Plustek Tin học tại iprice? Tùy thuộc vào sở thích và ngân sách của bạn, bạn có thể lựa chọn giữa Thiết bị văn phòng.