đầu trang
tìm thấy 32 sản phẩm
Mua ngay tại
Lazada
PQI Thẻ nhớ 32gb tốc độ cao Up to 85MB/s U1C10 Micro SDHC và Adapter at 0.00 VND from Lazada
PQI - Thẻ nhớ 32gb tốc độ cao Up to 85MB/s U1C10 Micro SDHC và Adapter
230.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI Bộ 3 Thẻ nhớ 32GB Micro SDHC và Adapter (Đen) at 0.00 VND from Lazada
PQI - Bộ 3 Thẻ nhớ 32GB Micro SDHC và Adapter (Đen)
900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI Thẻ nhớ 8GB SD class10 at 0.00 VND from Lazada
PQI - Thẻ nhớ 8GB SD class10
250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI Thẻ nhớ SD 16GB class10 16GB at 0.00 VND from Lazada
PQI - Thẻ nhớ SD 16GB class10 16GB
269.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI Bộ Thẻ nhớ 16GB Micro SDHC U1C10 và Adapter + Tặng 1 đầu đọc thẻ nhớ at 0.00 VND from Lazada
PQI - Bộ Thẻ nhớ 16GB Micro SDHC U1C10 và Adapter + Tặng 1 đầu đọc thẻ nhớ
200.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI Bộ 4 Thẻ nhớ 16GB Micro SDHC U1C10 và Adapter (Đen) at 0.00 VND from Lazada
PQI - Bộ 4 Thẻ nhớ 16GB Micro SDHC U1C10 và Adapter (Đen)
530.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI Thẻ nhớ tốc độ cao Up to 85MB/s U1C10 Micro SDHC 32GB và Adapter at 0.00 VND from Lazada
PQI - Thẻ nhớ tốc độ cao Up to 85MB/s U1C10 Micro SDHC 32GB và Adapter
350.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI Bộ 5 Thẻ nhớ 16GB Micro SDHC U1C10 và Adapter (Đen) at 0.00 VND from Lazada
PQI - Bộ 5 Thẻ nhớ 16GB Micro SDHC U1C10 và Adapter (Đen)
690.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI Bộ 3 Thẻ nhớ 16GB Micro SDHC U1C10 và Adapter (Đen) at 0.00 VND from Lazada
PQI - Bộ 3 Thẻ nhớ 16GB Micro SDHC U1C10 và Adapter (Đen)
400.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI Bộ 2 Thẻ nhớ 16GB SD class10 (Xanh dương) at 0.00 VND from Lazada
PQI - Bộ 2 Thẻ nhớ 16GB SD class10 (Xanh dương)
370.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI Thẻ nhớ 32gb tốc độ cao Up to 85MB/s U1C10 Micro SDHC và Adapter (Đen) at 0.00 VND from Lazada
PQI - Thẻ nhớ 32gb tốc độ cao Up to 85MB/s U1C10 Micro SDHC và Adapter (Đen)
310.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI Thẻ nhớ 16GB tốc độ cao Up to 85 90 mb/s U1C10 Micro SDHC và Adapter (Đen) at 0.00 VND from Lazada
PQI - Thẻ nhớ 16GB tốc độ cao Up to 85 90 mb/s U1C10 Micro SDHC và Adapter (Đen)
250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI Thẻ nhớ 16GB SD class10 (Đen) + Tặng 1 đầu đọc thẻ nhớ at 0.00 VND from Lazada
PQI - Thẻ nhớ 16GB SD class10 (Đen) + Tặng 1 đầu đọc thẻ nhớ
192.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI Thẻ nhớ tốc độ cao Up to 85MB/s U1C10 Micro SDHC 32GB và Adapter at 0.00 VND from Lazada
PQI - Thẻ nhớ tốc độ cao Up to 85MB/s U1C10 Micro SDHC 32GB và Adapter
260.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI Bộ 2 Thẻ nhớ 32GB Micro SDHC và Adapter (Đen) at 0.00 VND from Lazada
PQI - Bộ 2 Thẻ nhớ 32GB Micro SDHC và Adapter (Đen)
550.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI Thẻ nhớ 16GB tốc độ cao Up to 85 90 mb/s U1C10 Micro SDHC và Adapter at 0.00 VND from Lazada
PQI - Thẻ nhớ 16GB tốc độ cao Up to 85 90 mb/s U1C10 Micro SDHC và Adapter
160.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI Thẻ nhớ 32gb tốc độ cao Up to 85MB/s U1C10 Micro SDHC và Adapter at 0.00 VND from Lazada
PQI - Thẻ nhớ 32gb tốc độ cao Up to 85MB/s U1C10 Micro SDHC và Adapter
230.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI Thẻ nhớ 16GB Micro SDHC U1C10 và Adapter at 0.00 VND from Lazada
PQI - Thẻ nhớ 16GB Micro SDHC U1C10 và Adapter
200.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI Thẻ nhớ 8GB MICRO SD (Đen). at 0.00 VND from Lazada
PQI - Thẻ nhớ 8GB MICRO SD (Đen).
159.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI Bộ 3 Thẻ nhớ 16GB SD class10 (Xanh dương) at 0.00 VND from Lazada
PQI - Bộ 3 Thẻ nhớ 16GB SD class10 (Xanh dương)
670.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI Bộ 5 Thẻ nhớ 32GB Micro SDHC (Đen) at 0.00 VND from Lazada
PQI - Bộ 5 Thẻ nhớ 32GB Micro SDHC (Đen)
1.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI Bộ 5 Thẻ nhớ 32GB tốc độ cao up to 85MB/s Micro SDHC UHS1 + Adapter (Đen) at 0.00 VND from Lazada
PQI - Bộ 5 Thẻ nhớ 32GB tốc độ cao up to 85MB/s Micro SDHC UHS1 + Adapter (Đen)
1.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI Thẻ nhớ Micro SDHC 16gb tốc độ cao Up to 85MB/s U1C10 và Adapter at 0.00 VND from Lazada
PQI - Thẻ nhớ Micro SDHC 16gb tốc độ cao Up to 85MB/s U1C10 và Adapter
200.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI Bộ 2 Thẻ nhớ 32GB tốc độ cao up to 85MB/s Micro SDHC UHS1 + Adapter (Đen) at 0.00 VND from Lazada
PQI - Bộ 2 Thẻ nhớ 32GB tốc độ cao up to 85MB/s Micro SDHC UHS1 + Adapter (Đen)
490.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI Bộ 2 Thẻ nhớ 16GB Micro SDHC U1C10 và Adapter (Đen) at 0.00 VND from Lazada
PQI - Bộ 2 Thẻ nhớ 16GB Micro SDHC U1C10 và Adapter (Đen)
280.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI Bộ 4 Thẻ nhớ 16GB SD class10 (Xanh dương) at 0.00 VND from Lazada
PQI - Bộ 4 Thẻ nhớ 16GB SD class10 (Xanh dương)
670.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI Bộ 5 Thẻ nhớ 16GB SD class10 (Xanh dương) at 0.00 VND from Lazada
PQI - Bộ 5 Thẻ nhớ 16GB SD class10 (Xanh dương)
990.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI Thẻ nhớ 8GB SD class10 + Tặng 1 đầu đọc thẻ nhớ at 0.00 VND from Lazada
PQI - Thẻ nhớ 8GB SD class10 + Tặng 1 đầu đọc thẻ nhớ
250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI Bộ 4 Thẻ nhớ 32GB tốc độ cao up to 85MB/s Micro SDHC UHS1 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
PQI - Bộ 4 Thẻ nhớ 32GB tốc độ cao up to 85MB/s Micro SDHC UHS1 (Đen)
1.190.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI Bộ 4 Thẻ nhớ 32GB tốc độ cao up to 85MB/s Micro SDHC UHS1 + Adapter (Đen) at 0.00 VND from Lazada
PQI - Bộ 4 Thẻ nhớ 32GB tốc độ cao up to 85MB/s Micro SDHC UHS1 + Adapter (Đen)
990.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI Thẻ nhớ SD 16GB class10 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
PQI - Thẻ nhớ SD 16GB class10 (Đen)
192.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI Bộ 3 Thẻ nhớ 32GB Micro SDHC (Đen) at 0.00 VND from Lazada
PQI - Bộ 3 Thẻ nhớ 32GB Micro SDHC (Đen)
790.000 đ

PQI Thẻ nhớ Việt Nam

Có hai loại chính của PQI Thẻ nhớ, cụ thể là một Thẻ nhớ. Thẻ nhớ 32gb tốc độ cao Up to 85MB/s U1C10 Micro SDHC và Adapter, Bộ 3 Thẻ nhớ 32GB Micro SDHC và Adapter (Đen) hoặc Thẻ nhớ 8GB SD class10 sản phẩm phổ biến nhất của PQI Thẻ nhớ mà bạn có thể mua trực tuyến. Có rất nhiều thương hiệu bạn có thể tham khảo trực tuyến như Sandisk, Toshiba hoặc OEM nếu bạn muốn nhiều sự lựa chọn khác nhau từ PQI Thẻ nhớ. Với 159.000 đ-1.500.000 đ VND, bạn có thể sở hữu một PQI Thẻ nhớ trực tuyến.