đầu trang
tìm thấy 23 sản phẩm
Mua ngay tại
Lazada
PQI USB 3.0 16GB U273V at 0.00 VND from Lazada
PQI - USB 3.0 16GB U273V
210.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI USB 16GB U273L (Đen) at 0.00 VND from Lazada
PQI - USB 16GB U273L (Đen)
250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI USB 2.0 U176L 16GB (Hồng) at 0.00 VND from Lazada
PQI - USB 2.0 U176L 16GB (Hồng)
200.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI USB 2.0 U176L 16GB (Hồng) at 0.00 VND from Lazada
PQI - USB 2.0 U176L 16GB (Hồng)
150.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI USB U233V 3.0 8GB (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
PQI - USB U233V 3.0 8GB (Trắng)
200.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI USB 8GB U273L (Đen) at 0.00 VND from Lazada
PQI - USB 8GB U273L (Đen)
220.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI USB 2.0 U262 16GB (Cà phê) at 0.00 VND from Lazada
PQI - USB 2.0 U262 16GB (Cà phê)
180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI USB U176L 2.0 16GB (Xám) at 0.00 VND from Lazada
PQI - USB U176L 2.0 16GB (Xám)
180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI USB 3.0 16GB U233V (trắng) at 0.00 VND from Lazada
PQI - USB 3.0 16GB U233V (trắng)
190.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI USB 16GB U819L (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
PQI - USB 16GB U819L (Trắng)
199.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI USB QI U176L 2.0 16GB (Xám) at 0.00 VND from Lazada
PQI - USB QI U176L 2.0 16GB (Xám)
170.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI USB U233V 3.0 32GB (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
PQI - USB U233V 3.0 32GB (Trắng)
360.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI USB 4GB Santa Claus at 0.00 VND from Lazada
PQI - USB 4GB Santa Claus
160.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI USB U233V 3.0 16GB (trắng) at 0.00 VND from Lazada
PQI - USB U233V 3.0 16GB (trắng)
200.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI USB U176L 2.0 16GB (Xám) at 0.00 VND from Lazada
PQI - USB U176L 2.0 16GB (Xám)
160.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI USB 16GB U262 (Cà phê) at 0.00 VND from Lazada
PQI - USB 16GB U262 (Cà phê)
150.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI USB U819L 8GB (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
PQI - USB U819L 8GB (Trắng)
180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI USB U176L 2.0 16GB (Đen) at 0.00 VND from Lazada
PQI - USB U176L 2.0 16GB (Đen)
150.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI USB 2.0 U176L 16GB (Hồng) at 0.00 VND from Lazada
PQI - USB 2.0 U176L 16GB (Hồng)
200.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI USB 16GB U176L (Xám) at 0.00 VND from Lazada
PQI - USB 16GB U176L (Xám)
169.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI USB 3.0 8GB U233V (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
PQI - USB 3.0 8GB U233V (Trắng)
150.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI USB 2.0 U176L 16GB (Hồng) at 0.00 VND from Lazada
PQI - USB 2.0 U176L 16GB (Hồng)
200.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PQI Ổ cứng di động 3.0 1TB H567V Plus Slim (Đen) at 0.00 VND from Lazada
PQI - Ổ cứng di động 3.0 1TB H567V Plus Slim (Đen)
2.000.000 đ

PQI Bộ lưu trữ ngoài Việt Nam

Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn, bạn có thể nhận được một Usb flash drive hoặc Ổ cứng di động HDD. Hầu hết PQI Bộ lưu trữ ngoàiđược sử dụng ngày nay Đen, Xám hoặc Trắng. Trong số sản phẩm phổ biến nhất PQI Bộ lưu trữ ngoài hôm nay là USB 3.0 16GB U273V, USB 16GB U273L (Đen) hoặc USB 2.0 U176L 16GB (Hồng). Có rất nhiều thương hiệu trên mạng, nếu PQI Bộ lưu trữ ngoài là không thích hợp cho bạn, bạn cũng có thể tham khảo với Sandisk, Kingston hoặc Toshiba! PQI Bộ lưu trữ ngoài mức giá thường trong khoảng 150.000 đ-2.000.000 đ VND.