Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Happy
Frown
Happy
Frown
Bỏ qua
Cảm ơn
đầu trang
tìm thấy 63 sản phẩm
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn 2 túi STN30 (Caro) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn 2 túi STN30 (Caro)
219.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn 2 túi STN29 (Caro) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn 2 túi STN29 (Caro)
219.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn STN42 (Họa tiết) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn STN42 (Họa tiết)
248.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn thời trang STN24 (Xanh Navy) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn thời trang STN24 (Xanh Navy)
239.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD42 (Caro) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD42 (Caro)
299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD60 (Caro) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD60 (Caro)
299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn 2 túi STN34 (Họa tiết) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn 2 túi STN34 (Họa tiết)
219.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD38 (Vàng xậm) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD38 (Vàng xậm)
299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn 2 túi STN28 (Họa tiết) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn 2 túi STN28 (Họa tiết)
219.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn thời trang STN22 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn thời trang STN22 (Đen)
239.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn 2 túi STN37 (Họa tiết) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn 2 túi STN37 (Họa tiết)
219.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn 2 túi STN27 (Caro) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn 2 túi STN27 (Caro)
219.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn 2 túi STN25 (Caro) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn 2 túi STN25 (Caro)
219.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD49 (Xanh biển) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD49 (Xanh biển)
299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD55 (Họa tiết) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD55 (Họa tiết)
299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD58 (Trắng đục) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD58 (Trắng đục)
299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn thời trang STN16 (Xanh kẻ sọc) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn thời trang STN16 (Xanh kẻ sọc)
239.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn 2 túi STN40 (Họa tiết) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn 2 túi STN40 (Họa tiết)
219.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD61 (Caro) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD61 (Caro)
299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD39 (Xanh đen) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD39 (Xanh đen)
299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn thời trang STN10 (Hồng nhạt) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn thời trang STN10 (Hồng nhạt)
239.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD52 (Họa tiết) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD52 (Họa tiết)
299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn thời trang STN09 (Xanh đen đậm) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn thời trang STN09 (Xanh đen đậm)
239.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD44 (Vàng xậm) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD44 (Vàng xậm)
299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn 2 túi STN33 (Họa tiết) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn 2 túi STN33 (Họa tiết)
219.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD41 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD41 (Đen)
299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD37 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD37 (Đen)
299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn 2 túi STN39 (Họa tiết) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn 2 túi STN39 (Họa tiết)
219.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn thời trang STN12 (Trắng xám) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn thời trang STN12 (Trắng xám)
239.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD36 (Đỏ đô) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD36 (Đỏ đô)
299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn STN43 (Họa tiết) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn STN43 (Họa tiết)
248.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD53 (Họa tiết) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD53 (Họa tiết)
299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD54 (Socola) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD54 (Socola)
299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn thời trang STN21 (Xám trắng) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn thời trang STN21 (Xám trắng)
239.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài cổ lãnh tụ STD03 (Xanh xám) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài cổ lãnh tụ STD03 (Xanh xám)
249.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD48 (Tím đen) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD48 (Tím đen)
299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD47 (Tím đen) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD47 (Tím đen)
299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD45 (Họa tiết) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD45 (Họa tiết)
299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn thời trang STN13 (Xám kẻ sọc) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn thời trang STN13 (Xám kẻ sọc)
239.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn STN43 (Họa tiết) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn STN43 (Họa tiết)
248.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn 2 túi STN38 (Họa tiết) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn 2 túi STN38 (Họa tiết)
219.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn thời trang STN17 (Họa tiết) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn thời trang STN17 (Họa tiết)
239.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD50 (Xanh biển) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD50 (Xanh biển)
299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD56 (Caro) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD56 (Caro)
299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn 2 túi STN31 (Caro) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn 2 túi STN31 (Caro)
219.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD46 (Caro) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD46 (Caro)
299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn 2 túi STN32 (Xanh biển nhạt) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn 2 túi STN32 (Xanh biển nhạt)
219.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn thời trang STN23 (Xám chấm bi) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn thời trang STN23 (Xám chấm bi)
239.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD51 (Họa tiết) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD51 (Họa tiết)
299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài cổ lãnh tụ STD08 (Xám) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài cổ lãnh tụ STD08 (Xám)
249.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn thời trang STN18 (Họa tiết) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn thời trang STN18 (Họa tiết)
239.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD59 (Họa tiết) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD59 (Họa tiết)
299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn 2 túi STN26 (Caro) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn 2 túi STN26 (Caro)
219.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD40 (Đỏ đô) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD40 (Đỏ đô)
299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn STN42 (Họa tiết) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn STN42 (Họa tiết)
248.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn 2 túi STN35 (Họa tiết) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn 2 túi STN35 (Họa tiết)
219.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn thời trang STN11 (Xám xanh lợt) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn thời trang STN11 (Xám xanh lợt)
239.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn thời trang STN19 (Đen kẻ sọc) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn thời trang STN19 (Đen kẻ sọc)
239.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn thời trang STN14 (Họa tiết) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn thời trang STN14 (Họa tiết)
239.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD43 (Xanh đen) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD43 (Xanh đen)
299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD62 (Trắng đục) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay dài 2 túi STD62 (Trắng đục)
299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn 2 túi STN41 (Họa tiết) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn 2 túi STN41 (Họa tiết)
219.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn 2 túi STN36 (Họa tiết) at 0.00 VND from Lazada
Prazenta Áo sơ mi tay ngắn 2 túi STN36 (Họa tiết)
219.000 đ

Về Ao So Mi Prazenta tại Việt Nam

Prazenta Áo sơ mi Việt Nam

Xám, Xanh dương hoặc Vàng là phổ biến nhất Áo sơ mi màu sắc. Áo sơ mi tay ngắn 2 túi STN30 (Caro), Áo sơ mi tay ngắn 2 túi STN29 (Caro) hoặc Áo sơ mi tay ngắn STN42 (Họa tiết), là hai phổ biến nhất từ thương hiệu Prazenta Áo sơ mi. Nếu Prazenta Áo sơ mi chưa phải là thương hiệu ưa chuộng của bạn, hãy tham khảo ed, Finejo hoặc Owen online. Tại iprice, Prazenta Áo sơ mi được cung cấp giữa 219.000 đ-299.000 đ VND. Bạn có thể tìm thấy một là Áo, Áo khoác hoặc Quần short.