Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Happy
Frown
Happy
Frown
Bỏ qua
Cảm ơn
đầu trang
tìm thấy 43 sản phẩm
Mua ngay tại
Lazada
PT Bộ vòi nước nóng lạnh và vòi tắm hoa sen CHS 55 (inox) at 0.00 VND from Lazada
PT Bộ vòi nước nóng lạnh và vòi tắm hoa sen CHS 55 (inox)
1.370.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PT Bộ Vòi Củ Sen và Vòi Tắm Hoa Sen CWNANO 35(Inox) at 0.00 VND from Lazada
PT Bộ Vòi Củ Sen và Vòi Tắm Hoa Sen CWNANO 35(Inox)
539.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PT Bộ vòi nước củ sen và vòi tắm hoa sen COS 95 (inox). at 0.00 VND from Lazada
PT Bộ vòi nước củ sen và vòi tắm hoa sen COS 95 (inox).
475.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PT Vòi tắm hoa sen CFS 55 at 0.00 VND from Lazada
PT Vòi tắm hoa sen CFS 55
225.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PT Bộ vòi xịt vệ sinh S03 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
PT Bộ vòi xịt vệ sinh S03 (Trắng)
138.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PT Bộ vòi nước củ sen và vòi tắm hoa sen CWS 01 (inox)(Inox) at 0.00 VND from Lazada
PT Bộ vòi nước củ sen và vòi tắm hoa sen CWS 01 (inox)(Inox)
499.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PT Bộ vòi nước củ sen và vòi tắm hoa sen CWS 04 (inox)(Inox) at 0.00 VND from Lazada
PT Bộ vòi nước củ sen và vòi tắm hoa sen CWS 04 (inox)(Inox)
390.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PT Vòi Xịt Vệ Sinh CTS 02 (inox)(Inox) at 0.00 VND from Lazada
PT Vòi Xịt Vệ Sinh CTS 02 (inox)(Inox)
222.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PT Bộ Vòi Nước Nóng Lạnh và Vòi Tắm Hoa Sen CHNANO 35(Inox) at 0.00 VND from Lazada
PT Bộ Vòi Nước Nóng Lạnh và Vòi Tắm Hoa Sen CHNANO 35(Inox)
1.399.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PT Vòi nước Lavobo CLT 01 (Inox)(Inox) at 0.00 VND from Lazada
PT Vòi nước Lavobo CLT 01 (Inox)(Inox)
255.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PT Vòi Tắm Hoa Sen CFS 01 (inox)(Inox) at 0.00 VND from Lazada
PT Vòi Tắm Hoa Sen CFS 01 (inox)(Inox)
225.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PT Bộ vòi xịt vệ sinh S03 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
PT Bộ vòi xịt vệ sinh S03 (Trắng)
138.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PT Vòi Tắm Hoa Sen CFS 95 (inox). at 0.00 VND from Lazada
PT Vòi Tắm Hoa Sen CFS 95 (inox).
225.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PT Bộ vòi tắm hoa sen PCS03 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
PT Bộ vòi tắm hoa sen PCS03 (Trắng)
105.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PT Bộ Vòi Củ Sen và Vòi Tắm Hoa Sen CONANO 35. at 0.00 VND from Lazada
PT Bộ Vòi Củ Sen và Vòi Tắm Hoa Sen CONANO 35.
525.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PT Vòi Nước Romine COW 06 (Inox) at 0.00 VND from Lazada
PT Vòi Nước Romine COW 06 (Inox)
225.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PT Bộ vòi nước củ sen và vòi tắm hoa sen CWS 95 (inox). at 0.00 VND from Lazada
PT Bộ vòi nước củ sen và vòi tắm hoa sen CWS 95 (inox).
499.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PT Bộ vòi nước củ sen và vòi tắm hoa sen CWS 55 (inox) at 0.00 VND from Lazada
PT Bộ vòi nước củ sen và vòi tắm hoa sen CWS 55 (inox)
490.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PT Vòi tắm hoa sen NANO 35(Inox) at 0.00 VND from Lazada
PT Vòi tắm hoa sen NANO 35(Inox)
285.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PT Vòi nước củ sen CFW 06 (Inox) at 0.00 VND from Lazada
PT Vòi nước củ sen CFW 06 (Inox)
279.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PT Bộ vòi nước nóng lạnh và vòi tắm hoa sen CHS 95 (inox). at 0.00 VND from Lazada
PT Bộ vòi nước nóng lạnh và vòi tắm hoa sen CHS 95 (inox).
1.370.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PT Bộ vòi nước củ sen và vòi tắm hoa sen COS 03 (inox). at 0.00 VND from Lazada
PT Bộ vòi nước củ sen và vòi tắm hoa sen COS 03 (inox).
375.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PT Vòi nước củ sen CFW 01 (Inox)(Inox) at 0.00 VND from Lazada
PT Vòi nước củ sen CFW 01 (Inox)(Inox)
259.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PT Bộ vòi nước nóng lạnh và vòi tắm hoa sen CHS 11 (inox)(Inox) at 0.00 VND from Lazada
PT Bộ vòi nước nóng lạnh và vòi tắm hoa sen CHS 11 (inox)(Inox)
1.370.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PT Bộ vòi nước nóng lạnh và vòi tắm hoa sen CHS 24 (inox). at 0.00 VND from Lazada
PT Bộ vòi nước nóng lạnh và vòi tắm hoa sen CHS 24 (inox).
1.370.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PT Bộ vòi nước củ sen và vòi tắm hoa sen COS 55 (inox). at 0.00 VND from Lazada
PT Bộ vòi nước củ sen và vòi tắm hoa sen COS 55 (inox).
475.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PT Bộ vòi xịt vệ sinh và T nối 21mm S 23(Nhựa) at 0.00 VND from Lazada
PT Bộ vòi xịt vệ sinh và T nối 21mm S 23(Nhựa)
180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PT Vòi Nước Romine COW 01 (inox)(Inox) at 0.00 VND from Lazada
PT Vòi Nước Romine COW 01 (inox)(Inox)
192.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PT Bộ vòi nước củ sen và vòi tắm hoa sen CWS 03 (inox)(Inox) at 0.00 VND from Lazada
PT Bộ vòi nước củ sen và vòi tắm hoa sen CWS 03 (inox)(Inox)
390.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PT Bộ vòi nước củ sen và vòi tắm hoa sen COS 04 (inox). at 0.00 VND from Lazada
PT Bộ vòi nước củ sen và vòi tắm hoa sen COS 04 (inox).
375.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PT Vòi tắm hoa sen CFS 24(Inox) at 0.00 VND from Lazada
PT Vòi tắm hoa sen CFS 24(Inox)
225.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PT Bộ vòi xịt vệ sinh và T nối 21mm CTS 22(Inox) at 0.00 VND from Lazada
PT Bộ vòi xịt vệ sinh và T nối 21mm CTS 22(Inox)
269.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PT Bộ vòi nước củ sen và vòi tắm hoa sen COS 24 (inox). at 0.00 VND from Lazada
PT Bộ vòi nước củ sen và vòi tắm hoa sen COS 24 (inox).
475.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PT Bộ vòi tắm hoa sen PCS04 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
PT Bộ vòi tắm hoa sen PCS04 (Trắng)
105.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PT Vòi xịt vệ sinh CBS 04 (inox)(Inox) at 0.00 VND from Lazada
PT Vòi xịt vệ sinh CBS 04 (inox)(Inox)
522.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PT Vòi nước củ sen nóng lạnh HFW 01 (Inox)(Inox) at 0.00 VND from Lazada
PT Vòi nước củ sen nóng lạnh HFW 01 (Inox)(Inox)
1.170.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PT Vòi Nước Lavobo CLT 06 (Inox)(Inox) at 0.00 VND from Lazada
PT Vòi Nước Lavobo CLT 06 (Inox)(Inox)
279.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PT Bộ vòi xịt vệ sinh S03 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
PT Bộ vòi xịt vệ sinh S03 (Trắng)
185.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PT Bộ vòi xịt vệ sinh và T nối 21mm S 21 (Trắng)(Nhựa) at 0.00 VND from Lazada
PT Bộ vòi xịt vệ sinh và T nối 21mm S 21 (Trắng)(Nhựa)
150.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PT Bộ vòi xịt vệ sinh S03 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
PT Bộ vòi xịt vệ sinh S03 (Trắng)
138.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PT Bộ vòi nước củ sen và vòi tắm hoa sen COS 01 (inox). at 0.00 VND from Lazada
PT Bộ vòi nước củ sen và vòi tắm hoa sen COS 01 (inox).
475.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PT Bộ vòi xịt vệ sinh S01 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
PT Bộ vòi xịt vệ sinh S01 (Trắng)
102.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
PT Đầu vòi xịt vệ sinh CS 04 (Inox) at 0.00 VND from Lazada
PT Đầu vòi xịt vệ sinh CS 04 (Inox)
315.000 đ

Về Phong Tam Pt tại Việt Nam

PT Phòng tắm Việt Nam

Hầu hết PT Phòng tắmđược sử dụng ngày nay Trắng. Nhiều người yêu thích Bộ vòi nước nóng lạnh và vòi tắm hoa sen CHS 55 (inox), Bộ Vòi Củ Sen và Vòi Tắm Hoa Sen CWNANO 35(Inox) hoặc Bộ vòi nước củ sen và vòi tắm hoa sen COS 95 (inox). từ PT Phòng tắm. Có rất nhiều thương hiệu trên mạng, nếu PT Phòng tắm là không thích hợp cho bạn, bạn cũng có thể tham khảo với Eurolife, Sanji hoặc Zento! PT Phòng tắm mức giá thường trong khoảng 102.000 đ-1.399.000 đ VND. Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn, bạn có thể nhận được một Vòi sen.