Danh mục sản phẩm
Sản phẩm
Mã giảm giá
Xu hướng
Cách hoạt động
x

Tin học Qnap

tìm thấy 27 sản phẩm
Đến Nơi Bán
QNAP Thiết bị lưu trữ Qnap TS-231P2-1G (4TB)
11.430.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
QNAP Thiết bị lưu trữ Qnap TS-451+-2G(4TB)
18.470.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
QNAP Thiết bị lưu trữ Qnap TS-251+-2G (4TB)
14.380.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
QNAP Thiết bị lưu trữ Qnap TS-231P2-4G (4TB)
13.210.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
QNAP Thiết bị lưu trữ Qnap TS-451+-8G (4TB)
22.560.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-12148U-RP Pro+
220.386.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8140Pro+
132.633.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-12164U-RP Pro+
239.066.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-4112U-RP Pro+
71.305.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-6112Pro+
60.490.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-4108U-RP Pro+
64.519.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-12140U-RP Pro+
211.054.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS4108Pro+
50.079.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-6120Pro+
73.852.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-4116U-RP Pro+
75.979.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS4116Pro+
63.246.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8140U-RP Pro+
157.365.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-2108L
17.572.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8124U-RP Pro+
138.745.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8124Pro+
109.294.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8148U-RP Pro+
166.698.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8148Pro+
144.737.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8132U-RP Pro+
147.493.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8132Pro+
122.027.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-6116Pro+
67.066.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-2104L VioStor 4-Channel, 2-Bay NVR
13.468.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-12156U-RP Pro+
229.719.000 đ
F5CORP

Bảng giá Top Tin học Qnap 2018

TOP 10 SẢN PHẨM Giá CỬA HÀNG
QNAP Thiết bị lưu trữ Qnap TS-231P2-1G (4TB) 11.430.000 đ Lazada
QNAP Thiết bị lưu trữ Qnap TS-451+-2G(4TB) 18.470.000 đ Lazada
QNAP Thiết bị lưu trữ Qnap TS-251+-2G (4TB) 14.380.000 đ Lazada
QNAP Thiết bị lưu trữ Qnap TS-231P2-4G (4TB) 13.210.000 đ Lazada
QNAP Thiết bị lưu trữ Qnap TS-451+-8G (4TB) 22.560.000 đ Lazada
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-12148U-RP Pro+ 220.386.000 đ F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8140Pro+ 132.633.000 đ F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-12164U-RP Pro+ 239.066.000 đ F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-4112U-RP Pro+ 71.305.000 đ F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-6112Pro+ 60.490.000 đ F5CORP
PHỔ BIẾN NHẤT

Tin học Qnap Việt Nam

Nhiều người yêu thích Thiết bị lưu trữ Qnap TS-231P2-1G (4TB), Thiết bị lưu trữ Qnap TS-451+-2G(4TB) hoặc Thiết bị lưu trữ Qnap TS-251+-2G (4TB) từ Qnap Tin học. Có rất nhiều thương hiệu trên mạng, nếu Qnap Tin học là không thích hợp cho bạn, bạn cũng có thể tham khảo với OEM Japan, HP hoặc Dell! Qnap Tin học mức giá thường trong khoảng 11.430.000 đ-239.066.000 đ VND. Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn, bạn có thể nhận được một Bộ lưu trữ ngoài.