đầu trang
tìm thấy 22 sản phẩm
Mua ngay tại
F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-12148U-RP Pro+ at 0.00 VND from F5CORP
Qnap - Thiết bị lưu trữ VS-12148U-RP Pro+
220.386.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-2108L at 0.00 VND from F5CORP
Qnap - Thiết bị lưu trữ VS-2108L
17.572.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8148Pro+ at 0.00 VND from F5CORP
Qnap - Thiết bị lưu trữ VS-8148Pro+
144.737.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-6120Pro+ at 0.00 VND from F5CORP
Qnap - Thiết bị lưu trữ VS-6120Pro+
73.852.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8124Pro+ at 0.00 VND from F5CORP
Qnap - Thiết bị lưu trữ VS-8124Pro+
109.294.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8132Pro+ at 0.00 VND from F5CORP
Qnap - Thiết bị lưu trữ VS-8132Pro+
122.027.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8140U-RP Pro+ at 0.00 VND from F5CORP
Qnap - Thiết bị lưu trữ VS-8140U-RP Pro+
157.365.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8140Pro+ at 0.00 VND from F5CORP
Qnap - Thiết bị lưu trữ VS-8140Pro+
132.633.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-4112U-RP Pro+ at 0.00 VND from F5CORP
Qnap - Thiết bị lưu trữ VS-4112U-RP Pro+
71.305.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-6116Pro+ at 0.00 VND from F5CORP
Qnap - Thiết bị lưu trữ VS-6116Pro+
67.066.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-4108U-RP Pro+ at 0.00 VND from F5CORP
Qnap - Thiết bị lưu trữ VS-4108U-RP Pro+
64.519.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8148U-RP Pro+ at 0.00 VND from F5CORP
Qnap - Thiết bị lưu trữ VS-8148U-RP Pro+
166.698.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS4108Pro+ at 0.00 VND from F5CORP
Qnap - Thiết bị lưu trữ VS4108Pro+
50.079.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-12156U-RP Pro+ at 0.00 VND from F5CORP
Qnap - Thiết bị lưu trữ VS-12156U-RP Pro+
229.719.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS4116Pro+ at 0.00 VND from F5CORP
Qnap - Thiết bị lưu trữ VS4116Pro+
63.246.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8124U-RP Pro+ at 0.00 VND from F5CORP
Qnap - Thiết bị lưu trữ VS-8124U-RP Pro+
138.745.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-12164U-RP Pro+ at 0.00 VND from F5CORP
Qnap - Thiết bị lưu trữ VS-12164U-RP Pro+
239.066.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8132U-RP Pro+ at 0.00 VND from F5CORP
Qnap - Thiết bị lưu trữ VS-8132U-RP Pro+
147.493.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-6112Pro+ at 0.00 VND from F5CORP
Qnap - Thiết bị lưu trữ VS-6112Pro+
60.490.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-12140U-RP Pro+ at 0.00 VND from F5CORP
Qnap - Thiết bị lưu trữ VS-12140U-RP Pro+
211.054.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-2104L VioStor 4-Channel, 2-Bay NVR at 0.00 VND from F5CORP
Qnap - Thiết bị lưu trữ VS-2104L VioStor 4-Channel, 2-Bay NVR
13.468.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-4116U-RP Pro+ at 0.00 VND from F5CORP
Qnap - Thiết bị lưu trữ VS-4116U-RP Pro+
75.979.000 đ

Qnap Tin học Việt Nam

Nhiều người yêu thích Thiết bị lưu trữ VS-12148U-RP Pro+, Thiết bị lưu trữ VS-2108L hoặc Thiết bị lưu trữ VS-8148Pro+ từ Qnap Tin học. Có rất nhiều thương hiệu trên mạng, nếu Qnap Tin học là không thích hợp cho bạn, bạn cũng có thể tham khảo với OEM, Dell hoặc HP! Qnap Tin học mức giá thường trong khoảng 13.468.000 đ-239.066.000 đ VND. Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn, bạn có thể nhận được một Bộ lưu trữ ngoài.