Danh mục sản phẩm
Sản phẩm
Mã giảm giá
Xu hướng
Cách hoạt động
x

Bộ lưu trữ ngoài Qnap

tìm thấy 22 sản phẩm
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-12140U-RP Pro+
211.054.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS4116Pro+
63.246.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8148Pro+
144.737.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-12148U-RP Pro+
220.386.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-4112U-RP Pro+
71.305.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8124U-RP Pro+
138.745.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-4116U-RP Pro+
75.979.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8124Pro+
109.294.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8148U-RP Pro+
166.698.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-2104L VioStor 4-Channel, 2-Bay NVR
13.468.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8132Pro+
122.027.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-6116Pro+
67.066.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8140Pro+
132.633.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8132U-RP Pro+
147.493.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-12156U-RP Pro+
229.719.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-12164U-RP Pro+
239.066.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-6112Pro+
60.490.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-4108U-RP Pro+
64.519.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS4108Pro+
50.079.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-6120Pro+
73.852.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8140U-RP Pro+
157.365.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-2108L
17.572.000 đ
F5CORP

Bảng giá Top Bộ lưu trữ ngoài Qnap 2018

TOP 10 SẢN PHẨM Giá CỬA HÀNG
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-12140U-RP Pro+ 211.054.000 đ F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS4116Pro+ 63.246.000 đ F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8148Pro+ 144.737.000 đ F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-12148U-RP Pro+ 220.386.000 đ F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-4112U-RP Pro+ 71.305.000 đ F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8124U-RP Pro+ 138.745.000 đ F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-4116U-RP Pro+ 75.979.000 đ F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8124Pro+ 109.294.000 đ F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8148U-RP Pro+ 166.698.000 đ F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-2104L VioStor 4-Channel, 2-Bay NVR 13.468.000 đ F5CORP
PHỔ BIẾN NHẤT
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-12140U-RP Pro+

Lựa chọn hiện có F5CORP 211.054.000 đ Đến Nơi Bán

Bộ lưu trữ ngoài Qnap Việt Nam

Bạn có biết Thiết bị lưu trữ VS-12140U-RP Pro+, Thiết bị lưu trữ VS4116Pro+ hoặc Thiết bị lưu trữ VS-8148Pro+ là phổ biến nhất Qnap Bộ lưu trữ ngoài? Ngoài Qnap Bộ lưu trữ ngoài, bạn cũng có thể kiểm tra các nhãn hiệu khác như ZGPAX, AoTu hoặc coconie. Tại iprice, bạn có thể sở hữu một Qnap Bộ lưu trữ ngoài với một mức giá giữa 13.468.000 đ-239.066.000 đ VND. Nếu bạn muốn, bạn có thể lựa chọn giữa một Thiết bị lưu trữ gắn vào mạng.