đ
-

tìm thấy 22 sản phẩm
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8124U-RP Pro+
138.745.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-2108L
17.572.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8148Pro+
144.737.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-6112Pro+
60.490.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-4108U-RP Pro+
64.519.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-6120Pro+
73.852.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8140Pro+
132.633.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8132U-RP Pro+
147.493.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8132Pro+
122.027.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-6116Pro+
67.066.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-12156U-RP Pro+
229.719.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8140U-RP Pro+
157.365.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-4112U-RP Pro+
71.305.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-2104L VioStor 4-Channel, 2-Bay NVR
13.468.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-12140U-RP Pro+
211.054.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-4116U-RP Pro+
75.979.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS4116Pro+
63.246.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8124Pro+
109.294.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8148U-RP Pro+
166.698.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-12148U-RP Pro+
220.386.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-12164U-RP Pro+
239.066.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Qnap Thiết bị lưu trữ VS4108Pro+
50.079.000 đ
F5CORP

Bảng giá Top Thiết bị lưu trữ gắn vào mạng Qnap 2018

TOP 10 SẢN PHẨM Giá CỬA HÀNG
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8124U-RP Pro+ 138.745.000 đ F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-2108L 17.572.000 đ F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8148Pro+ 144.737.000 đ F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-6112Pro+ 60.490.000 đ F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-4108U-RP Pro+ 64.519.000 đ F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-6120Pro+ 73.852.000 đ F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8140Pro+ 132.633.000 đ F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8132U-RP Pro+ 147.493.000 đ F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8132Pro+ 122.027.000 đ F5CORP
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-6116Pro+ 67.066.000 đ F5CORP
PHỔ BIẾN NHẤT
Qnap Thiết bị lưu trữ VS-8124U-RP Pro+

Lựa chọn hiện có F5CORP 138.745.000 đ Đến Nơi Bán

Thiết bị lưu trữ gắn vào mạng Qnap Việt Nam

Có hai loại Qnap Thiết bị lưu trữ gắn vào mạng, cụ thể :subcategories, mỗi thể loại có những ưu và khuyết điểm riêng của nó. Lựa chọn nhiều nhất mẫu đồng hồ nổi tiếng từ Omega là bộ sưu tập Thiết bị lưu trữ VS-8124U-RP Pro+, Thiết bị lưu trữ VS-2108L hoặc Thiết bị lưu trữ VS-8148Pro+. Bên cạnh thương hiệu Qnap Thiết bị lưu trữ gắn vào mạng, khám phá một số thương hiệu khác như ASUSTOR, Western Digital hoặc HP online. Qnap Thiết bị lưu trữ gắn vào mạng có thể được tìm thấy trên iprice với giá thấp 13.468.000 đ-239.066.000 đ VND.

Danh mục sản phẩm