đ
-

Chăm sóc mắt Ray-Ban

tìm thấy 212 sản phẩm
Đến Nơi Bán
−20%
Ray-Ban Kính cận nữ RAYBAN RB8745D 7061 (55CN)
3.800.000 đ 4.750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
Ray-Ban Kính cận RAYBAN RB5154 2077
3.476.000 đ 4.345.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính Rayban RB7062F-2077 55-18 (gọng nhựa màu đen)
3.950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính Rayban RB5206F-2034 54-18 ( Gọng khung nhựa màu đen)
3.750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính Rayban RB6387D-2620 57-16 ( Gọng khung kim loại màu xám)
3.550.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính Rayban RB6314D-1017 55-17 ( Gọng khung kim loại màu đen pha xám bạc, đuôi càng nhựa màu đỏ)
3.450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
Ray-Ban Gọng kính kim loại Rayban RB 6348D-2620 57-16 kim loại
3.400.000 đ 4.250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính Rayban RB5228F-5583 55-17 ( Gọng khung nhựa màu xanh đenmờ)
3.950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính Rayban RB5287F-2000 54-18 (gọng nhựa màu đen)
3.950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Kính cận nữ RB6131 2501
4.375.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính Rayban RB6380D-2502 58-15 ( Gọng khung kim loại màu xámpha bạc, càng nhựa đen)
3.250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
Ray-Ban Gọng kính nhựa Rayban RB 5351-D-2034 55-17 (Đen)
3.000.000 đ 3.750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính Rayban RB7059D-5196 55-18 ( Gọng khung nhựa màu đen mờ)
2.950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính Rayban RB3686-2901 53-18 (gọng kim loại bạc, đuôi càng màu đen đồi mồi)
4.750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
Ray-Ban Gọng kính Rayban RB8740D-1012 54-18 ( Gọng khung kim loại màu đen)
4.600.000 đ 5.750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
Ray-Ban Kính cận RAYBAN RB7073 2000
3.740.000 đ 4.675.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính Rayban RB8727D-1074 54-16 ( Gọng khung nhựa màu đen)
4.750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
Ray-Ban Kính cận nữ RAYBAN RB8417 2670 (55CN)
3.600.000 đ 4.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
Ray-Ban Kính cận nữ RAYBAN RB6404 2944 (56CN)
3.600.000 đ 4.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−10%
Ray-Ban Kính cận nữ RAYBAN 6489 2501 (58CN)
3.555.000 đ 3.950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−10%
Ray-Ban Kính cận nữ RAYBAN 7097 2012 (49CN)
3.555.000 đ 3.950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−10%
Ray-Ban Kính cận nữ RAYBAN 6489 2531 (58CN)
3.555.000 đ 3.950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−10%
Ray-Ban Kính cận nữ RAYBAN 7097 2000 (49CN)
3.555.000 đ 3.950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−10%
Ray-Ban Kính cận nữ RAYBAN 6489 2500 (58CN)
3.555.000 đ 3.950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
Ray-Ban Kính cận nữ RAYBAN RB8745D 7020 (55CN)
3.800.000 đ 4.750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
Ray-Ban Kính cận nữ RAYBAN RB8745D 1000 (55CN)
3.800.000 đ 4.750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
Ray-Ban Kính cận nữ RAYBAN RB8745D 1074 (55CN)
3.800.000 đ 4.750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
Ray-Ban Kính cận nữ RAYBAN RB5358TD 5708 (53CN)
3.500.000 đ 4.375.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
Ray-Ban Kính cận nữ RAYBAN RB5357TD 2372 (55CN)
3.500.000 đ 4.375.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
Ray-Ban Kính cận nữ RAYBAN RB5357TD 5709 (55CN)
3.500.000 đ 4.375.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
Ray-Ban Kính cận nữ RAYBAN 7117 5679 (52CN)
3.500.000 đ 4.375.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
Ray-Ban Kính cận nữ RAYBAN RB5357TD 2012 (55CN)
3.500.000 đ 4.375.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
Ray-Ban Kính cận nữ RAYBAN RB5358TD 2000 (53CN)
3.500.000 đ 4.375.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−11%
Ray-Ban Kính cận nữ RAYBAN RB6489 2945 (58CN)
3.500.000 đ 3.950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính Rayban RB8415-2620 55-17 ( Gọng khung kim loại màu xám, càng carbon đen pha xanh)
4.950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Ray-Ban Kính cận RAYBAN RB5154 5762
3.476.000 đ 5.225.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính Rayban RB7046F-5364 55-18 ( Gọng khung nhựa màu đen mờ)
3.750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính Rayban RB6388D-2502 57-16 ( Gọng khung kim loại màu xámbạc)
3.550.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính Rayban RB3545V-2904 51-20 ( Gọng khung nhựa màu đen)
4.250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính Rayban RB3545V-2912 51-20 ( Gọng khung kim loại màu nâupha bạc)
4.250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
Ray-Ban Kính cận RAYBAN RB7141 2001
4.356.000 đ 5.445.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính Rayban RB5351D-5597 55-17 (gọng nhựa màu đen pha xanh trong)
3.750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính Rayban RB7103D-2000 55-17 ( Gọng khung nhựa màu đen bóng, càng kim loại)
3.550.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
Ray-Ban Kính cận RAYBAN RB6411D 2500
3.300.000 đ 4.125.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
Ray-Ban Kính cận RAYBAN RB6411D 2502
3.300.000 đ 4.125.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
Ray-Ban Kính cận RAYBAN RB6411D 2531
3.300.000 đ 4.125.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
Ray-Ban Kính cận RAYBAN RB6411D 2509
3.300.000 đ 4.125.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính Rayban RB6314D-1172 55-17 ( Gọng khung kim loại màu xám bạc, càng kim loại)
3.450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính Rayban RB7103D-5196 55-17 ( Gọng khung nhựa màu đen mờ,càng kim loại)
3.550.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
Ray-Ban Gọng kính Rayban RB7163-5679 55-19 ( Gọng khung nhựa màu xám nhạt)
3.800.000 đ 4.750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
Ray-Ban Gọng kính Rayban RB7111-2000 51-21 ( Gọng khung nhựa màu đen bóng, cầu mũi bằng kim loại)
3.960.000 đ 4.950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
Ray-Ban Kính cận RAYBAN RB3582V 2945
4.180.000 đ 5.225.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính Rayban RB3545V-2861 51-20 (gọng kim loại màu bạc pha đen đồi mồi)
4.250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính Rayban RB3545V-2911 51-20 (gọng kim loại xanh pha bạc, đuôi càng màu nâu đồi mồi)
4.250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính Rayban RB6346-2861 52-19 ( Gọng khung kim loại màu đenpha xám bạc)
3.950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
Ray-Ban Gọng kính Rayban RB8740D-1191 54-18 ( Gọng khung kim loại màu xanh xám)
4.600.000 đ 5.750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính Rayban RB6380D-2897 58-15 ( Gọng khung kim loại màu đen mờ pha bạc, càng nhựa đen)
3.250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính nhựa Rayban RB 7025-2000 53-17 (Đen)
3.650.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
Ray-Ban Kính cận RAYBAN RB7140 2001
4.356.000 đ 5.445.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính Rayban RB7047F-5196 56-17 (gọng nhựa màu đen)
3.750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính Rayban RB5351D-5596 55-17 (gọng nhựa màu đen pha cam)
3.750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính Rayban RB7073-2000 49-21 ( Gọng khung nhựa màu đen, càng kim loại màu xám)
4.250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−9%
Ray-Ban Kính cận nữ RAYBAN RB8904F 5263 (52CN)
5.000.000 đ 5.555.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính Rayban RB6383D-2930 52-21 ( Gọng khung kim loại vàng pha đen)
4.950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính unisex RB 7046F màu đen
3.750.000 đ
Adayroi

Gọng kính unisex Ray-Ban RB 7046F màu đen​ được làm từ chất liệu nhựa Plastic nhẹ, bền chắc cho thời gian sử dụng lâu dài. Bên cạnh đó, sản phẩm còn sở hữu kiểu dáng trẻ trung, hiện đại, chắc chắn sẽ là một phụ kiện không thể thiếu cho gương mặt bạn thêm phần thu hút. Chất liệu Plastic bền nhẹ Kiểu gọng mắt mèo sành điệu, trẻ trung Gọng viền chắc chắn, càng bản vừa thời trang Bảo hành 36 tháng 100% hàng chính hãng, thương hiệu Ý

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính unisex RB 6346 màu đen
3.555.000 đ
Adayroi

Gọng kính unisex Ray-Ban RB 6346 màu đen sở hữu form unisex phù hợp với cả nam và nữ. Kính được Ray-Ban sử dụng chất liệu cao cấp, đem lại cảm giác thoải mái khi đeo cũng như độ bền cao trong suốt quá trình sử dụng. Chất liệu gọng: hợp kim Titan, Plastic Gọng khung thời trang Càng kính bản mảnh, đệm mũi êm ái Form unisex phù hợp cho cả nam và nữ Bảo hành 36 tháng 100% hàng chính hãng, xuất xứ thương hiệu từ Ý

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính unisex RB 5154 màu đen họa tiết đồi mồi
3.950.000 đ
Adayroi

Gọng kính unisex Ray-Ban RB 5154 màu đen họa tiết đồi mồi​ được làm từ chất liệu nhựa Plastic nhẹ, bền chắc cho thời gian sử dụng lâu dài. Bên cạnh đó, sản phẩm còn sở hữu kiểu dáng trẻ trung, hiện đại, chắc chắn sẽ là một phụ kiện không thể thiếu cho gương mặt bạn thêm phần thu hút. Chất liệu Plastic, hợp kim Titan bền đẹp Kiểu dáng hiện đại, trẻ trung Gọng viền chắc chắn, càng bản vừa thời trang Đệm mũi êm ái Bảo hành 36 tháng 100% hàng chính hãng, thương hiệu Ý

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính Unisex RB6317 2832 màu đen
3.950.000 đ
Adayroi

Gọng kính Unisex Ray-Ban Rb3447V 2620 màu đen được làm từ chất liệu nhựa Plastic, hợp kim Titan bền chắc cho thời gian sử dụng lâu dài. Bên cạnh đó, sản phẩm còn sở hữu kiểu dáng trẻ trung, hiện đại, chắc chắn sẽ là một phụ kiện không thể thiếu cho phong cách thời trang sành điệu, năng động của bạn. Chất liệu: Nhựa Plastic bền nhẹ, hợp kim Titan Kiểu dáng hiện đại, trẻ trung Đệm mũi êm ái, chắc chắn Gọng viền nửa trên, càng bản vừa thời trang Bảo hành 36 tháng Hàng chính hãng, xuất xứ từ Ý

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính Unisex RB7097 2001 càng mảnh màu xám
3.950.000 đ
Adayroi

Gọng kính Unisex Ray-Ban Rb7097 2001 càng mảnh màu xám được làm từ chất liệu nhựa Plastic, hợp kim Titan bền chắc cho thời gian sử dụng lâu dài. Bên cạnh đó, sản phẩm còn sở hữu kiểu dáng trẻ trung, hiện đại, chắc chắn sẽ là một phụ kiện không thể thiếu cho phong cách thời trang sành điệu, năng động của bạn. Chất liệu: Nhựa Plastic bền nhẹ, hợp kim Titan Kiểu dáng hiện đại, trẻ trung Đệm mũi êm ái, chắc chắn Gọng trong suốt, càng bản mảnh thời trang Bảo hành 36 tháng Hàng chính hãng, xuất xứ từ Ý

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính unisex RB 5290D​ gọng vuông đen
2.950.000 đ
Adayroi

Gọng kính unisex Ray-Ban RB 5290D​ gọng vuông đen sở hữu thiết kế hiện đại giúp người đeo thể hiện phong cách thời trang cá tính, sành điệu. Bên cạnh đó, sản phẩm được làm từ chất liệu cao cấp, bền đẹp, giúp sản phẩm có độ bền cao trong quá trình sử dụng. Chất liệu gọng Plastic Kiểu dáng trẻ trung, sành điệu Càng chắc chắn, đệm mũi êm ái Bảo hành 36 tháng Hàng chính hãng, xuất xứ thương hiệu từ Ý

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính RB8647 1084 gọng mảnh màu đỏ
4.050.000 đ
Adayroi

Gọng kính Ray-ban Rb8647 1084 gọng mảnh màu đỏ sử dụng chất liệu cao cấp, đệm mũi êm ái, giúp bảo vệ mắt khỏi các ảnh hưởng từ môi trường. Chất liệu hợp kim Titanium siêu nhẹ, siêu bền Gọng mảnh màu đỏ nổi bật Đệm mũi êm ái Bảo hành gọng 36 tháng, kèm hộp và thẻ bảo hành Hàng chính hãng, xuất xứ từ Ý

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính Rayban RB6386-2500 53-18 ( Gọng khung kim loại màu vàng)
4.750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính Rayban RB7163-5200 55-19 ( Gọng khung nhựa màu xám đồimồi)
4.750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−25%
Ray-Ban Kính cận nữ RB6131-2501
2.625.000 đ 3.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính Rayban RB5354F-5674 52-21 (gọng nhựa màu nâu đồi mồi)
4.750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính Rayban RB5355F-5675 51-21 (gọng kim loại màu nâu đồi mồi)
4.750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
Ray-Ban Kính cận RAYBAN RB5315D 2477
2.508.000 đ 3.135.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính Unisex RB6377F 2904 càng mảnh màu đen
4.250.000 đ
Adayroi

Gọng kính Unisex Ray-Ban Rb6377F 2904 càng mảnh màu đen​ được làm từ chất liệu nhựa Plastic, hợp kim Titan bền chắc cho thời gian sử dụng lâu dài. Bên cạnh đó, sản phẩm còn sở hữu kiểu dáng trẻ trung, hiện đại, chắc chắn sẽ là một phụ kiện không thể thiếu cho phong cách thời trang sành điệu, năng động của bạn. Chất liệu: Nhựa Plastic bền nhẹ, hợp kim Titan Kiểu dáng hiện đại, trẻ trung Đệm mũi êm ái, chắc chắn Càng bản mảnh thời trang Bảo hành 36 tháng Hàng chính hãng, xuất xứ từ Ý

Xem thêm
Đến Nơi Bán
−20%
Ray-Ban Kính cận RAYBAN RB8740D 1012
5.060.000 đ 6.325.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính Rayban RB8415-2538 55-17 ( Gọng khung kim loại màu bạc, càng carbon đen pha đỏ)
4.950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính unisex RB 7045F​ gọng vuông đen
3.750.000 đ
Adayroi

Gọng kính unisex Ray-Ban RB 7045F ​ gọng vuông đen sở hữu thiết kế hiện đại giúp người đeo thể hiện phong cách thời trang cá tính, sành điệu. Bên cạnh đó, sản phẩm được làm từ chất liệu cao cấp, bền đẹp, giúp sản phẩm có độ bền cao trong quá trình sử dụng. Chất liệu gọng Plastic Kiểu dáng trẻ trung, sành điệu Càng chắc chắn, đệm mũi êm ái Bảo hành 36 tháng Hàng chính hãng, xuất xứ thương hiệu từ Ý

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính unisex RB 7103D màu đen gọng vuông
3.550.000 đ
Adayroi

Gọng kính unisex Ray-Ban RB 7103D màu đen gọng vuông sở hữu thiết kế hiện đại giúp người đeo thể hiện phong cách thời trang cá tính, sành điệu. Bên cạnh đó, sản phẩm được làm từ chất liệu cao cấp, bền đẹp, giúp sản phẩm có độ bền cao trong quá trình sử dụng. Chất liệu gọng Plastic Kiểu dáng trẻ trung, sành điệu Càng chắc chắn, đệm mũi êm ái Bảo hành 36 tháng Hàng chính hãng, xuất xứ thương hiệu từ Ý

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính unisex RB 6348D màu đen
3.550.000 đ
Adayroi

Gọng kính unisex Ray-Ban RB 6348D màu đen được làm từ chất liệu nhựa Plastic nhẹ, bền chắc cho thời gian sử dụng lâu dài. Bên cạnh đó, sản phẩm còn sở hữu kiểu dáng trẻ trung, hiện đại, chắc chắn sẽ là một phụ kiện không thể thiếu cho gương mặt bạn thêm phần thu hút. Chất liệu Plastic bền nhẹ Kiểu dáng hiện đại, trẻ trung Gọng viền chắc chắn, càng bản mảnh thời trang Đệm mũi êm ái Bảo hành 36 tháng 100% hàng chính hãng, thương hiệu Ý

Xem thêm
Đến Nơi Bán
−20%
Ray-Ban Kính cận RAYBAN RB5290D 2000
2.596.000 đ 3.245.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính Unisex RB3447V 2620 màu xám chì
3.950.000 đ
Adayroi

Gọng kính Unisex Ray-Ban Rb3447V 2620 màu xám chì​ được làm từ chất liệu nhựa Plastic, hợp kim Titan bền chắc cho thời gian sử dụng lâu dài. Bên cạnh đó, sản phẩm còn sở hữu kiểu dáng trẻ trung, hiện đại, chắc chắn sẽ là một phụ kiện không thể thiếu cho phong cách thời trang sành điệu, năng động của bạn. Chất liệu: Nhựa Plastic bền nhẹ, hợp kim Titan Kiểu dáng hiện đại, trẻ trung Đệm mũi êm ái, chắc chắn Gọng tròn, càng mảnh thời trang Bảo hành 36 tháng Hàng chính hãng, xuất xứ từ Ý

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính Unisex RB6346 2904 màu đen
3.950.000 đ
Adayroi

Gọng kính Unisex Ray-Ban Rb6346 2904 màu đen được làm từ chất liệu nhựa Plastic, hợp kim Titan bền chắc cho thời gian sử dụng lâu dài. Bên cạnh đó, sản phẩm còn sở hữu kiểu dáng trẻ trung, hiện đại, chắc chắn sẽ là một phụ kiện không thể thiếu cho phong cách thời trang sành điệu, năng động của bạn. Chất liệu: Nhựa Plastic bền nhẹ, hợp kim Titan Kiểu dáng hiện đại, trẻ trung Đệm mũi êm ái, chắc chắn Gọng viền nửa trên, càng bản vừa thời trang Bảo hành 36 tháng Hàng chính hãng, xuất xứ từ Ý

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính unisex RB 6344 màu đen
3.950.000 đ
Adayroi

Gọng kính unisex Ray-Ban RB 6344 màu đen được làm từ chất liệu nhựa Plastic nhẹ, bền chắc cho thời gian sử dụng lâu dài. Bên cạnh đó, sản phẩm còn sở hữu kiểu dáng trẻ trung, hiện đại, chắc chắn sẽ là một phụ kiện không thể thiếu cho gương mặt bạn thêm phần thu hút. Chất liệu Plastic bền nhẹ Kiểu dáng hiện đại, trẻ trung Gọng viền chắc chắn, càng bản vừa thời trang Đệm mũi êm ái Bảo hành 36 tháng 100% hàng chính hãng, thương hiệu Ý

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính unisex RB 7062F đen gọng vuông
3.950.000 đ
Adayroi

Gọng kính unisex Ray-Ban RB 7062F đen gọng vuông sở hữu thiết kế hiện đại giúp người đeo thể hiện phong cách thời trang cá tính, sành điệu. Bên cạnh đó, sản phẩm được làm từ chất liệu cao cấp, bền đẹp, giúp sản phẩm có độ bền cao trong quá trình sử dụng. Chất liệu gọng Plastic Kiểu dáng trẻ trung, sành điệu Càng chắc chắn, đệm mũi êm ái Bảo hành 36 tháng Hàng chính hãng, xuất xứ thương hiệu từ Ý

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính unisex RB RB 7059D gọng vuông đen
2.950.000 đ
Adayroi

Gọng kính unisex Ray-Ban RB 7059D gọng vuông đen sở hữu thiết kế hiện đại giúp người đeo thể hiện phong cách thời trang cá tính, sành điệu. Bên cạnh đó, sản phẩm được làm từ chất liệu cao cấp, bền đẹp, giúp sản phẩm có độ bền cao trong quá trình sử dụng. Chất liệu gọng Plastic Kiểu dáng trẻ trung, sành điệu Càng chắc chắn, đệm mũi êm ái Bảo hành 36 tháng Hàng chính hãng, xuất xứ thương hiệu từ Ý

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính unisex RB RB 7059D đen gọng vuông
2.950.000 đ
Adayroi

Gọng kính unisex Ray-Ban RB 7059D đen gọng vuông sở hữu thiết kế hiện đại giúp người đeo thể hiện phong cách thời trang cá tính, sành điệu. Bên cạnh đó, sản phẩm được làm từ chất liệu cao cấp, bền đẹp, giúp sản phẩm có độ bền cao trong quá trình sử dụng. Chất liệu gọng Plastic Kiểu dáng trẻ trung, sành điệu Càng chắc chắn, đệm mũi êm ái Bảo hành 36 tháng Hàng chính hãng, xuất xứ thương hiệu từ Ý

Xem thêm
Đến Nơi Bán
−20%
Ray-Ban Kính cận RAYBAN RB6281D 2503
2.508.000 đ 3.135.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
Ray-Ban Kính cận RAYBAN RB5296D 2000
2.508.000 đ 3.135.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính Rayban RB8416-2503 55-17 (gọng kim loại màu đen)
5.250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính Unisex RB7093D 2000 càng vừa màu đen
2.750.000 đ
Adayroi

Gọng kính Unisex Ray-Ban Rb7093D 2000 càng vừa màu đen​ được làm từ chất liệu nhựa Plastic, hợp kim Titan bền chắc cho thời gian sử dụng lâu dài. Bên cạnh đó, sản phẩm còn sở hữu kiểu dáng trẻ trung, hiện đại, chắc chắn sẽ là một phụ kiện không thể thiếu cho phong cách thời trang sành điệu, năng động của bạn. Chất liệu: Nhựa Plastic bền nhẹ, hợp kim Titan Kiểu dáng hiện đại, trẻ trung Đệm mũi êm ái Gọng viền chắc chắn, càng bản vừa thời trang Bảo hành 36 tháng Hàng chính hãng, xuất xứ từ Ý

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính Unisex RB 7094D gọng nhựa màu đen
2.750.000 đ
Adayroi

Gọng kính Unisex Ray-Ban RB 7094D gọng nhựa màu đen ​ được làm từ chất liệu nhựa Plastic nhẹ, bền chắc cho thời gian sử dụng lâu dài. Bên cạnh đó, sản phẩm còn sở hữu kiểu dáng trẻ trung, hiện đại, chắc chắn sẽ là một phụ kiện không thể thiếu cho gương mặt bạn thêm phần thu hút. Chất liệu: Nhựa Plastic bền nhẹ Kiểu dáng hiện đại, trẻ trung Đệm mũi êm ái Gọng viền chắc chắn, càng bản vừa thời trang Bảo hành 36 tháng 100% hàng chính hãng, xuất xứ thương hiệu từ Ý

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính unisex RB RB 7059D gọng vuông phối càng kính xám
2.950.000 đ
Adayroi

Gọng kính unisex Ray-Ban RB 7059D gọng vuông phối càng kính xám sở hữu thiết kế hiện đại giúp người đeo thể hiện phong cách thời trang cá tính, sành điệu. Bên cạnh đó, sản phẩm được làm từ chất liệu cao cấp, bền đẹp, giúp sản phẩm có độ bền cao trong quá trình sử dụng. Chất liệu gọng Plastic Kiểu dáng trẻ trung, sành điệu Càng chắc chắn, đệm mũi êm ái Bảo hành 36 tháng Hàng chính hãng, xuất xứ thương hiệu từ Ý

Xem thêm
Đến Nơi Bán
−33%
Ray-Ban Gọng Kính Unisex RB 3447V 2620 (50/21/145) - Xám Bạc
2.609.000 đ 3.950.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng kính Rayban RB8416-2914 55-17 (gọng kim loại màu đen pha xanh)
5.250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
Ray-Ban Kính cận RAYBAN RB7081D 2477
2.420.000 đ 3.025.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Ray-Ban Gọng Kính Unisex RB 7045F 5364 (54/18/150) - Đen
3.750.000 đ
Tiki

Bảng giá Top Chăm sóc mắt Ray-Ban 2018

TOP 10 SẢN PHẨM Giá CỬA HÀNG
Ray-Ban Kính cận nữ RAYBAN RB8745D 7061 (55CN) 3.800.000 đ Lazada
Ray-Ban Kính cận RAYBAN RB5154 2077 3.476.000 đ Lazada
Ray-Ban Gọng kính Rayban RB7062F-2077 55-18 (gọng nhựa màu đen) 3.950.000 đ Lazada
Ray-Ban Gọng kính Rayban RB5206F-2034 54-18 ( Gọng khung nhựa màu đen) 3.750.000 đ Lazada
Ray-Ban Gọng kính Rayban RB6387D-2620 57-16 ( Gọng khung kim loại màu xám) 3.550.000 đ Lazada
Ray-Ban Gọng kính Rayban RB6314D-1017 55-17 ( Gọng khung kim loại màu đen pha xám bạc, đuôi càng nhựa màu đỏ) 3.450.000 đ Lazada
Ray-Ban Gọng kính kim loại Rayban RB 6348D-2620 57-16 kim loại 3.400.000 đ Lazada
Ray-Ban Gọng kính Rayban RB5228F-5583 55-17 ( Gọng khung nhựa màu xanh đenmờ) 3.950.000 đ Lazada
Ray-Ban Gọng kính Rayban RB5287F-2000 54-18 (gọng nhựa màu đen) 3.950.000 đ Lazada
Ray-Ban Kính cận nữ RB6131 2501 4.375.000 đ Lazada
PHỔ BIẾN NHẤT
-20% Ray-Ban Kính cận nữ RAYBAN RB8745D 7061 (55CN)

Lựa chọn hiện có Lazada 4.750.000 đ 3.800.000 đ Đến Nơi Bán

Chăm sóc mắt Ray-Ban Việt Nam

Khi nói đến màu sắc, Ray-Ban Chăm sóc mắt hôm nay là phổ biến nhất trong Đỏ, Đen hoặc Vàng. Bạn có thể nhận được giảm giá ngoạn mục lên đến 38% của Ray-Ban Chăm sóc mắt từ iprice! Bạn có biết Kính cận nữ RAYBAN RB8745D 7061 (55CN), Kính cận RAYBAN RB5154 2077 hoặc Gọng kính Rayban RB7062F-2077 55-18 (gọng nhựa màu đen) là phổ biến nhất Ray-Ban Chăm sóc mắt? Có rất nhiều thương hiệu bạn có thể tham khảo trực tuyến như Velocity, Exfash hoặc GUESS nếu bạn muốn nhiều sự lựa chọn khác nhau từ Ray-Ban Chăm sóc mắt. Với 2.199.000 đ-5.553.000 đ VND, bạn có thể sở hữu một Ray-Ban Chăm sóc mắt trực tuyến. Có hai loại chính của Ray-Ban Chăm sóc mắt, cụ thể là một Mắt kính.

Danh mục sản phẩm