đầu trang
tìm thấy 23 sản phẩm
Mua ngay tại
Lazada
Saleno Gọng kính SO1602BP C5 (Hồng đỏ đen) at 594000.00 VND from Lazada
Saleno - Gọng kính SO1602BP C5 (Hồng đỏ đen)
594.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Saleno Gọng kính SO1514BP 0152 (Xanh và đồi mồi) at 594000.00 VND from Lazada
Saleno - Gọng kính SO1514BP 0152 (Xanh và đồi mồi)
594.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Saleno Gọng kính KMS16-3 C6 (Đen vân đá) at 594000.00 VND from Lazada
Saleno - Gọng kính KMS16-3 C6 (Đen vân đá)
594.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Saleno Gọng kính SO1603BP 0179 (Nâu gỗ) at 594000.00 VND from Lazada
Saleno - Gọng kính SO1603BP 0179 (Nâu gỗ)
594.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Saleno Gọng kính KMS15-12 C2 (Nâu vân đá) at 594000.00 VND from Lazada
Saleno - Gọng kính KMS15-12 C2 (Nâu vân đá)
594.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Saleno Gọng kính KMS16-3 C1 (Đen) at 594000.00 VND from Lazada
Saleno - Gọng kính KMS16-3 C1 (Đen)
594.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Saleno Gọng kính SO1602BP 0177 (Đồi mồi xanh lá) at 528000.00 VND from Lazada
Saleno - Gọng kính SO1602BP 0177 (Đồi mồi xanh lá)
528.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Saleno Gọng kính SO1623CP C1 (Đen) at 594000.00 VND from Lazada
Saleno - Gọng kính SO1623CP C1 (Đen)
594.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Saleno Gọng kính KMS16-3 C4 (Đồi mồi) at 594000.00 VND from Lazada
Saleno - Gọng kính KMS16-3 C4 (Đồi mồi)
594.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Saleno Gọng kính SO1602BP C1 (Xanh lá và đen) at 594000.00 VND from Lazada
Saleno - Gọng kính SO1602BP C1 (Xanh lá và đen)
594.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Saleno Gọng kính KMS16-4 C5 (Vân gỗ bóng) at 594000.00 VND from Lazada
Saleno - Gọng kính KMS16-4 C5 (Vân gỗ bóng)
594.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Saleno Gọng kính SO1530BP C4 (Nâu gỗ) at 594000.00 VND from Lazada
Saleno - Gọng kính SO1530BP C4 (Nâu gỗ)
594.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Saleno Gọng kính SO1514BP 0150 (Đen và trắng) at 594000.00 VND from Lazada
Saleno - Gọng kính SO1514BP 0150 (Đen và trắng)
594.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Saleno Gọng kính KMS16-4 C2 (Đồi mồi vàng) at 594000.00 VND from Lazada
Saleno - Gọng kính KMS16-4 C2 (Đồi mồi vàng)
594.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Saleno Gọng kính SO1602BP 0174 (Đồi mồi hồng) at 528000.00 VND from Lazada
Saleno - Gọng kính SO1602BP 0174 (Đồi mồi hồng)
528.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Saleno Gọng kính KMS14-3 C1 (Đen) at 594000.00 VND from Lazada
Saleno - Gọng kính KMS14-3 C1 (Đen)
594.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Saleno Gọng kính KMS14-6 M7 (Xanh navy) at 594000.00 VND from Lazada
Saleno - Gọng kính KMS14-6 M7 (Xanh navy)
594.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Saleno Gọng kính SO1602BP C4 (Tím) at 594000.00 VND from Lazada
Saleno - Gọng kính SO1602BP C4 (Tím)
594.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Saleno Gọng kính KMS15-12 C4 (Xanh vân gỗ) at 594000.00 VND from Lazada
Saleno - Gọng kính KMS15-12 C4 (Xanh vân gỗ)
594.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Saleno Gọng kính SO1602BP C2 (Trong suốt đen) at 594000.00 VND from Lazada
Saleno - Gọng kính SO1602BP C2 (Trong suốt đen)
594.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Saleno Gọng kính KMS16-3 C2 (Nâu đỏ vân đá) at 594000.00 VND from Lazada
Saleno - Gọng kính KMS16-3 C2 (Nâu đỏ vân đá)
594.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Saleno Gọng kính SO1530BP C1 (Đen) at 594000.00 VND from Lazada
Saleno - Gọng kính SO1530BP C1 (Đen)
594.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Saleno Gọng kính KMS16-3 C5 (Xanh vân đá) at 594000.00 VND from Lazada
Saleno - Gọng kính KMS16-3 C5 (Xanh vân đá)
594.000 đ

Saleno Chăm sóc mắt Việt Nam

Có hai loại chính của Saleno Chăm sóc mắt, cụ thể là một Mắt kính. Gọng kính SO1602BP C5 (Hồng đỏ đen), Gọng kính SO1514BP 0152 (Xanh và đồi mồi) hoặc Gọng kính KMS16-3 C6 (Đen vân đá) sản phẩm phổ biến nhất của Saleno Chăm sóc mắt mà bạn có thể mua trực tuyến. Có rất nhiều thương hiệu bạn có thể tham khảo trực tuyến như OEM, Ray-Ban hoặc MTV PAN nếu bạn muốn nhiều sự lựa chọn khác nhau từ Saleno Chăm sóc mắt. Với 528.000 đ-594.000 đ VND, bạn có thể sở hữu một Saleno Chăm sóc mắt trực tuyến.