đầu trang
tìm thấy 135 sản phẩm
158 ưu đãi
Samsung Galaxy Note 5
Samsung - Galaxy Note 5
Từ 7.400.000 đ
164 ưu đãi
Samsung Galaxy J7
Samsung - Galaxy J7
Từ 3.790.000 đ
168 ưu đãi
Samsung Galaxy S6 Edge
Samsung - Galaxy S6 Edge
Từ 8.596.000 đ
131 ưu đãi
Samsung Galaxy S7 edge
Samsung - Galaxy S7 edge
Từ 11.498.000 đ
139 ưu đãi
Samsung Galaxy J3
Samsung - Galaxy J3
Từ 2.404.000 đ
113 ưu đãi
Samsung Galaxy S6
Samsung - Galaxy S6
Từ 5.690.000 đ
130 ưu đãi
Samsung Galaxy S7
Samsung - Galaxy S7
Từ 2.300.000 đ
67 ưu đãi
Samsung Galaxy J5 (2016)
Samsung - Galaxy J5 (2016)
Từ 3.533.000 đ
98 ưu đãi
Samsung Galaxy J5
Samsung - Galaxy J5
Từ 3.090.000 đ
103 ưu đãi
Samsung Galaxy Grand Prime
Samsung - Galaxy Grand Prime
Từ 1.800.000 đ
97 ưu đãi
Samsung Galaxy A5 (2016)
Samsung - Galaxy A5 (2016)
Từ 5.380.000 đ
86 ưu đãi
Samsung Galaxy A7 (2016)
Samsung - Galaxy A7 (2016)
Từ 5.674.000 đ
77 ưu đãi
Samsung Galaxy J2
Samsung - Galaxy J2
Từ 2.450.000 đ
64 ưu đãi
Samsung Galaxy A3 (2016)
Samsung - Galaxy A3 (2016)
Từ 4.100.000 đ
65 ưu đãi
Samsung Galaxy J7 (2016)
Samsung - Galaxy J7 (2016)
Từ 4.344.000 đ
62 ưu đãi
Samsung Galaxy S5
Samsung - Galaxy S5
Từ 3.490.000 đ
71 ưu đãi
Samsung Galaxy Note 4
Samsung - Galaxy Note 4
Từ 4.900.000 đ
58 ưu đãi
Samsung Galaxy J1
Samsung - Galaxy J1
Từ 1.539.000 đ
52 ưu đãi
Samsung Galaxy J7 16GB Vàng
Samsung - Galaxy J7 16GB Vàng
Từ 3.790.000 đ
27 ưu đãi
Samsung Galaxy J5 (2016) 16GB Vàng đồng
Samsung - Galaxy J5 (2016) 16GB Vàng đồng
Từ 3.533.000 đ
49 ưu đãi
Samsung Galaxy Note 3
Samsung - Galaxy Note 3
Từ 3.600.000 đ
45 ưu đãi
Samsung Galaxy A8
Samsung - Galaxy A8
Từ 6.790.000 đ
53 ưu đãi
Samsung Galaxy A5
Samsung - Galaxy A5
Từ 4.000.000 đ
47 ưu đãi
Samsung Galaxy J3 8GB Vàng đồng
Samsung - Galaxy J3 8GB Vàng đồng
Từ 2.759.000 đ
36 ưu đãi
Samsung Galaxy S7 edge 32GB Vàng đồng
Samsung - Galaxy S7 edge 32GB Vàng đồng
Từ 11.866.000 đ
41 ưu đãi
Samsung Galaxy S6 Edge 32GB vàng đồng
Samsung - Galaxy S6 Edge 32GB vàng đồng
Từ 8.659.000 đ
31 ưu đãi
Samsung Galaxy A7
Samsung - Galaxy A7
Từ 5.899.000 đ
42 ưu đãi
Samsung Galaxy A5 (2016) 16GB Vàng đồng
Samsung - Galaxy A5 (2016) 16GB Vàng đồng
Từ 5.380.000 đ
33 ưu đãi
Samsung Galaxy S6 32GB đen
Samsung - Galaxy S6 32GB đen
Từ 5.690.000 đ
41 ưu đãi
Samsung Galaxy S7 32GB vàng đồng
Samsung - Galaxy S7 32GB vàng đồng
Từ 9.154.000 đ
29 ưu đãi
Samsung Galaxy Note 5 32GB Trắng
Samsung - Galaxy Note 5 32GB Trắng
Từ 8.153.000 đ
33 ưu đãi
Samsung Galaxy Grand Prime 8GB Vàng đồng
Samsung - Galaxy Grand Prime 8GB Vàng đồng
Từ 1.800.000 đ
23 ưu đãi
Samsung Galaxy A3 (2016) 16GB Vàng đồng
Samsung - Galaxy A3 (2016) 16GB Vàng đồng
Từ 5.050.000 đ
27 ưu đãi
Samsung Galaxy J5 8GB vàng đồng
Samsung - Galaxy J5 8GB vàng đồng
Từ 3.090.000 đ
30 ưu đãi
Samsung Galaxy J2 8GB Vàng đồng
Samsung - Galaxy J2 8GB Vàng đồng
Từ 2.450.000 đ
29 ưu đãi
Samsung Galaxy A7 (2016) 16GB Vàng đồng
Samsung - Galaxy A7 (2016) 16GB Vàng đồng
Từ 5.674.000 đ
24 ưu đãi
Samsung Galaxy J1 Mini
Samsung - Galaxy J1 Mini
Từ 1.568.000 đ
25 ưu đãi
Samsung Galaxy Note 4 32GB Trắng
Samsung - Galaxy Note 4 32GB Trắng
Từ 6.358.000 đ
21 ưu đãi
Samsung Galaxy Note 3 32GB Trắng
Samsung - Galaxy Note 3 32GB Trắng
Từ 4.450.000 đ
14 ưu đãi
Samsung Galaxy J1 8GB vàng
Samsung - Galaxy J1 8GB vàng
Từ 1.539.000 đ
22 ưu đãi
Samsung Galaxy J7 (2016) 16GB Vàng đồng
Samsung - Galaxy J7 (2016) 16GB Vàng đồng
Từ 4.446.000 đ
23 ưu đãi
Samsung Galaxy Core Prime
Samsung - Galaxy Core Prime
Từ 1.791.000 đ
13 ưu đãi
Samsung Galaxy A7 16GB vàng đồng
Samsung - Galaxy A7 16GB vàng đồng
Từ 6.291.000 đ
14 ưu đãi
Samsung Galaxy A8 32GB Vàng đồng
Samsung - Galaxy A8 32GB Vàng đồng
Từ 6.989.000 đ
15 ưu đãi
Samsung Galaxy S5 16gb trắng
Samsung - Galaxy S5 16gb trắng
Từ 4.190.000 đ
16 ưu đãi
Samsung Galaxy S4
Samsung - Galaxy S4
Từ 4.290.000 đ
13 ưu đãi
Samsung Galaxy E7
Samsung - Galaxy E7
Từ 4.090.000 đ
16 ưu đãi
Samsung Galaxy A5 16GB Đen
Samsung - Galaxy A5 16GB Đen
Từ 4.690.000 đ
12 ưu đãi
Samsung Galaxy J1 (2016)
Samsung - Galaxy J1 (2016)
Từ 2.280.000 đ
8 ưu đãi
Samsung Galaxy E5
Samsung - Galaxy E5
Từ 3.141.000 đ
12 ưu đãi
Samsung Galaxy J1 4GB trắng
Samsung - Galaxy J1 4GB trắng
Từ 1.790.000 đ
12 ưu đãi
Samsung Galaxy V Plus
Samsung - Galaxy V Plus
Từ 1.500.000 đ
8 ưu đãi
Samsung Galaxy V
Samsung - Galaxy V
Từ 1.341.000 đ
7 ưu đãi
Samsung Galaxy J1 Mini 8GB Trắng
Samsung - Galaxy J1 Mini 8GB Trắng
Từ 1.593.000 đ
7 ưu đãi
Samsung Galaxy J3 (2016)
Samsung - Galaxy J3 (2016)
Từ 2.890.000 đ
6 ưu đãi
Samsung ZenFone 5
Samsung - ZenFone 5
Từ 4.399.000 đ
6 ưu đãi
Samsung ZenFone 5 32GB Trắng
Samsung - ZenFone 5 32GB Trắng
Từ 4.399.000 đ
8 ưu đãi
Samsung Galaxy Core Prime 8GB Trắng
Samsung - Galaxy Core Prime 8GB Trắng
Từ 1.999.000 đ
7 ưu đãi
Samsung Galaxy Ace
Samsung - Galaxy Ace
Từ 3.069.000 đ
6 ưu đãi
Samsung Galaxy Core 2
Samsung - Galaxy Core 2
Từ 1.990.000 đ
6 ưu đãi
Samsung Galaxy S4 16GB đen
Samsung - Galaxy S4 16GB đen
Từ 4.290.000 đ
4 ưu đãi
Samsung Galaxy E7 16GB Đen
Samsung - Galaxy E7 16GB Đen
Từ 4.090.000 đ
6 ưu đãi
Samsung Galaxy V Plus 4GB Đen
Samsung - Galaxy V Plus 4GB Đen
Từ 1.611.000 đ
5 ưu đãi
Samsung Galaxy Note7
Samsung - Galaxy Note7
Từ 17.490.000 đ
6 ưu đãi
Samsung Galaxy Grand
Samsung - Galaxy Grand
Từ 1.800.000 đ
3 ưu đãi
Samsung Galaxy Note Edge
Samsung - Galaxy Note Edge
Từ 5.790.000 đ
6 ưu đãi
Samsung Galaxy S6 Edge 64GB Đen
Samsung - Galaxy S6 Edge 64GB Đen
Từ 10.290.000 đ
2 ưu đãi
Samsung Galaxy E5 16GB Đen
Samsung - Galaxy E5 16GB Đen
Từ 3.141.000 đ
3 ưu đãi
Samsung Galaxy J1 (2016) 8GB Đen
Samsung - Galaxy J1 (2016) 8GB Đen
Từ 2.380.000 đ
2 ưu đãi
Samsung Galaxy Note 5 64GB Đen
Samsung - Galaxy Note 5 64GB Đen
Từ 13.580.000 đ
4 ưu đãi
Samsung Galaxy A9
Samsung - Galaxy A9
Từ 2.290.000 đ
3 ưu đãi
Samsung Galaxy Note 2
Samsung - Galaxy Note 2
Từ 4.700.000 đ
3 ưu đãi
Samsung Galaxy Camera
Samsung - Galaxy Camera
Từ 10.240.000 đ
2 ưu đãi
Samsung Galaxy S6 64GB vàng đồng
Samsung - Galaxy S6 64GB vàng đồng
Từ 7.438.000 đ
4 ưu đãi
Samsung Galaxy A3
Samsung - Galaxy A3
Từ 4.870.000 đ
2 ưu đãi
Samsung Galaxy V 4GB Trắng
Samsung - Galaxy V 4GB Trắng
Từ 1.798.000 đ
2 ưu đãi
Samsung Galaxy Grand 2
Samsung - Galaxy Grand 2
Từ 7.859.000 đ
2 ưu đãi
Samsung Galaxy A8 16GB Vàng đồng
Samsung - Galaxy A8 16GB Vàng đồng
Từ 6.790.000 đ
1 ưu đãi
Samsung Galaxy S5 16GB Xanh dương
Samsung - Galaxy S5 16GB Xanh dương
Từ 9.799.000 đ
1 ưu đãi
Samsung Galaxy Core 2 4GB Trắng
Samsung - Galaxy Core 2 4GB Trắng
Từ 3.799.000 đ
2 ưu đãi
Samsung Galaxy Core
Samsung - Galaxy Core
Từ 4.926.000 đ
1 ưu đãi
Samsung Galaxy A9 32GB Trắng
Samsung - Galaxy A9 32GB Trắng
Từ 8.980.000 đ
1 ưu đãi
Samsung Galaxy Grand 8GB Trắng
Samsung - Galaxy Grand 8GB Trắng
Từ 8.540.000 đ
1 ưu đãi
Samsung Galaxy Grand 2 8GB Trắng
Samsung - Galaxy Grand 2 8GB Trắng
Từ 7.859.000 đ
1 ưu đãi
Samsung Galaxy A3 16GB Trắng
Samsung - Galaxy A3 16GB Trắng
Từ 5.650.000 đ
1 ưu đãi
Samsung A328
Samsung - A328
Từ 1.161.000 đ
1 ưu đãi
Samsung A328 4GB Đen
Samsung - A328 4GB Đen
Từ 1.161.000 đ
1 ưu đãi
Samsung Galaxy S4 8GB Trắng
Samsung - Galaxy S4 8GB Trắng
Từ 11.309.000 đ
Mua ngay tại
Sendo.vn
Samsung Smartphone galaxy trend 3-g3508 at 0.00 VND from Sendo.vn
Samsung - Smartphone galaxy trend 3-g3508
1.000.000 đ
Mua ngay tại
Long Bình Company
Samsung Điện thoại Galaxy A9 Pro - Chính hãng (dự kiến 15/07 có hàng ) at 0.00 VND from Long Bình Company
Samsung - Điện thoại Galaxy A9 Pro - Chính hãng (dự kiến 15/07 có hàng )
11.590.000 đ
Mua ngay tại
Tablet Plaza
Samsung Galaxy S5 AU Trắng at 0.00 VND from Tablet Plaza
Samsung - Galaxy S5 AU Trắng
0 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Samsung Galaxy A7 16Gb Vàng (2016) (Hàng chính hãng) at 7850000.00 VND from Adayroi
-12%
Samsung - Galaxy A7 16Gb Vàng (2016) (Hàng chính hãng)
7.850.000 đ 8.990.000 đ
Mua ngay tại
Hnammobile
Samsung Samsung Galaxy A7 A710 (2016) at 0.00 VND from Hnammobile
Samsung - Samsung Galaxy A7 A710 (2016)
8.990.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Samsung Galaxy On7 8GB (Hàng nhập khẩu) at 2645000.00 VND from Adayroi
-32%
Samsung - Galaxy On7 8GB (Hàng nhập khẩu)
2.645.000 đ 3.899.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Samsung Galaxy J5 J510F 16Gb (2016) Vàng at 4041000.00 VND from Adayroi
-10%
Samsung - Galaxy J5 J510F 16Gb (2016) Vàng
4.041.000 đ 4.490.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Samsung Galaxy J5 16Gb (2016) (Hàng chính hãng) at 4145000.00 VND from Adayroi
-2%
Samsung - Galaxy J5 16Gb (2016) (Hàng chính hãng)
4.145.000 đ 4.230.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Samsung Galaxy J5 16Gb (2016) (Hàng nhập khẩu) at 3527000.00 VND from Adayroi
-29%
Samsung - Galaxy J5 16Gb (2016) (Hàng nhập khẩu)
3.527.000 đ 4.990.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Samsung Galaxy On5 8GB (Hàng nhập khẩu) at 2547000.00 VND from Adayroi
-27%
Samsung - Galaxy On5 8GB (Hàng nhập khẩu)
2.547.000 đ 3.500.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Samsung Galaxy J5 16Gb (2016) (Hàng chính hãng) at 4145000.00 VND from Adayroi
-2%
Samsung - Galaxy J5 16Gb (2016) (Hàng chính hãng)
4.145.000 đ 4.230.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Samsung Galaxy J5 16Gb (2016) (Hàng nhập khẩu) at 3420000.00 VND from Adayroi
-9%
Samsung - Galaxy J5 16Gb (2016) (Hàng nhập khẩu)
3.420.000 đ 3.790.000 đ

Samsung Điện thoại thông minh Việt Nam

Nhanh tay nắm lấy Samsung Điện thoại thông minh mức giảm giá hấp dẫn 91%! Nhiều người yêu thích Galaxy Note 5, Galaxy J7 hoặc Galaxy S6 Edge từ Samsung Điện thoại thông minh. Hãy tham khảo các thương hiệu uy tín khác như Xiaomi, Apple hoặc OPPO nếu bạn nghĩ Samsung Điện thoại thông minh chưa phải là thương hiệu yêu thích của bạn. Bạn có thể lựa chọn giữa một Phụ kiện, Điện thoại thông minh hoặc Máy tính bảng. Samsung Điện thoại thông minh hôm nay chủ yếu được bán tại Đen, Xám hoặc Xanh dương, tùy thuộc vào sở thích của bạn.