đầu trang
tìm thấy 42 sản phẩm
Mua ngay tại
Lazada
Samsung Bộ 5 USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Bạc) at 1659000.00 VND from Lazada
-17%
Samsung Bộ 5 USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Bạc)
1.659.000 đ 2.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB Sandisk Ultra Dual 32GB(Đen) at 236000.00 VND from Lazada
-50%
Samsung USB Sandisk Ultra Dual 32GB(Đen)
236.000 đ 472.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Đen) at 330000.00 VND from Lazada
-17%
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Đen)
330.000 đ 400.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung Bộ 5 USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Bạc) at 2763000.00 VND from Lazada
-14%
Samsung Bộ 5 USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Bạc)
2.763.000 đ 3.250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung Thẻ nhớ USB Sandisk Ultra Dual USB Driver 16GB(Đen) at 236000.00 VND from Lazada
-50%
Samsung Thẻ nhớ USB Sandisk Ultra Dual USB Driver 16GB(Đen)
236.000 đ 472.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung Bộ 5 USB 3.0 Flash Drive Ultra FIT 64GB 130Mb/s (Bạc) at 2849000.00 VND from Lazada
-8%
Samsung Bộ 5 USB 3.0 Flash Drive Ultra FIT 64GB 130Mb/s (Bạc)
2.849.000 đ 3.100.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung Bộ 2 USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Bạc) at 655000.00 VND from Lazada
-18%
Samsung Bộ 2 USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Bạc)
655.000 đ 800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 128GB 130Mb/s (Đen) at 1149000.00 VND from Lazada
-17%
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 128GB 130Mb/s (Đen)
1.149.000 đ 1.400.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung Bộ 2 USB 3.0 Flash Drive Ultra FIT 64GB 130Mb/s (Bạc) at 1149000.00 VND from Lazada
-7%
Samsung Bộ 2 USB 3.0 Flash Drive Ultra FIT 64GB 130Mb/s (Bạc)
1.149.000 đ 1.240.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB Sandisk Ultra Dual 32GB(Đen) at 618000.00 VND from Lazada
-5%
Samsung USB Sandisk Ultra Dual 32GB(Đen)
618.000 đ 650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung Bộ 5 USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Bạc) at 1665000.00 VND from Lazada
-16%
Samsung Bộ 5 USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Bạc)
1.665.000 đ 2.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB 3.0 OTG 64GB Flash Drive DUO (Bạc) at 684000.00 VND from Lazada
-31%
Samsung USB 3.0 OTG 64GB Flash Drive DUO (Bạc)
684.000 đ 1.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB Sandisk Ultra Dual 32GB (Đen) at 618000.00 VND from Lazada
-5%
Samsung USB Sandisk Ultra Dual 32GB (Đen)
618.000 đ 650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung Bộ 5 USB 3.0 Flash Drive Ultra FIT 32GB 130Mb/s (Bạc) at 1699000.00 VND from Lazada
-24%
Samsung Bộ 5 USB 3.0 Flash Drive Ultra FIT 32GB 130Mb/s (Bạc)
1.699.000 đ 2.250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB 3.0 OTG 128GB Flash Drive DUO (Bạc) at 1130000.00 VND from Lazada
-43%
Samsung USB 3.0 OTG 128GB Flash Drive DUO (Bạc)
1.130.000 đ 2.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB 3.0 Flash Drive BAR 32GB at 350000.00 VND from Lazada
-12%
Samsung USB 3.0 Flash Drive BAR 32GB
350.000 đ 400.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB 3.0 OTG 64GB Flash Drive DUO (Bạc) at 699000.00 VND from Lazada
-30%
Samsung USB 3.0 OTG 64GB Flash Drive DUO (Bạc)
699.000 đ 1.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung Thẻ nhớ USB Sandisk Ultra Dual USB Driver 16GB (Đen) at 236000.00 VND from Lazada
-49%
Samsung Thẻ nhớ USB Sandisk Ultra Dual USB Driver 16GB (Đen)
236.000 đ 467.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung Bộ 2 USB 3.0 Flash Drive Ultra FIT 64GB 130Mb/s (Bạc) at 1130000.00 VND from Lazada
-8%
Samsung Bộ 2 USB 3.0 Flash Drive Ultra FIT 64GB 130Mb/s (Bạc)
1.130.000 đ 1.240.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Bạc) at 330000.00 VND from Lazada
-17%
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Bạc)
330.000 đ 400.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB Sandisk Ultra Dual 32GB (Đen) at 236000.00 VND from Lazada
-49%
Samsung USB Sandisk Ultra Dual 32GB (Đen)
236.000 đ 467.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Bạc) at 553000.00 VND from Lazada
-14%
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Bạc)
553.000 đ 650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung Bộ 5 USB 3.0 Flash Drive Ultra FIT 32GB 130Mb/s (Bạc) at 1665000.00 VND from Lazada
-26%
Samsung Bộ 5 USB 3.0 Flash Drive Ultra FIT 32GB 130Mb/s (Bạc)
1.665.000 đ 2.250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung Bộ 5 USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Bạc) at 2739000.00 VND from Lazada
-15%
Samsung Bộ 5 USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Bạc)
2.739.000 đ 3.250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 128GB 130Mb/s (Bạc) at 1149000.00 VND from Lazada
-17%
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 128GB 130Mb/s (Bạc)
1.149.000 đ 1.400.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Bạc) at 579000.00 VND from Lazada
-10%
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Bạc)
579.000 đ 650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung Thẻ nhớ USB Sandisk Ultra Dual USB Driver 16GB(Đen) at 285000.00 VND from Lazada
-5%
Samsung Thẻ nhớ USB Sandisk Ultra Dual USB Driver 16GB(Đen)
285.000 đ 300.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung Bộ 5 USB 3.0 Flash Drive Ultra FIT 64GB 130Mb/s (Bạc) at 2822000.00 VND from Lazada
-8%
Samsung Bộ 5 USB 3.0 Flash Drive Ultra FIT 64GB 130Mb/s (Bạc)
2.822.000 đ 3.100.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Bạc) at 349000.00 VND from Lazada
-12%
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Bạc)
349.000 đ 400.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 128GB 130Mb/s (Đen) at 1130000.00 VND from Lazada
-19%
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 128GB 130Mb/s (Đen)
1.130.000 đ 1.400.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Đen) at 579000.00 VND from Lazada
-10%
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Đen)
579.000 đ 650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB 3.0 OTG 128GB Flash Drive DUO (Bạc) at 1149000.00 VND from Lazada
-42%
Samsung USB 3.0 OTG 128GB Flash Drive DUO (Bạc)
1.149.000 đ 2.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB 3.0 Flash Drive FIT 64GB at 579000.00 VND from Lazada
-6%
Samsung USB 3.0 Flash Drive FIT 64GB
579.000 đ 620.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung Thẻ nhớ USB Sandisk Ultra Dual USB Driver 16GB (Đen) at 285000.00 VND from Lazada
-5%
Samsung Thẻ nhớ USB Sandisk Ultra Dual USB Driver 16GB (Đen)
285.000 đ 300.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 128GB 130Mb/s (Bạc) at 1130000.00 VND from Lazada
-19%
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 128GB 130Mb/s (Bạc)
1.130.000 đ 1.400.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung Bộ 2 USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Bạc) at 1105000.00 VND from Lazada
-15%
Samsung Bộ 2 USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Bạc)
1.105.000 đ 1.300.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung Bộ 2 USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Bạc) at 679000.00 VND from Lazada
-15%
Samsung Bộ 2 USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Bạc)
679.000 đ 800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Đen) at 349000.00 VND from Lazada
-12%
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Đen)
349.000 đ 400.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB 3.0 OTG 32GB Flash Drive DUO (Bạc) at 342000.00 VND from Lazada
-43%
Samsung USB 3.0 OTG 32GB Flash Drive DUO (Bạc)
342.000 đ 600.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung Bộ 2 USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Bạc) at 1119000.00 VND from Lazada
-13%
Samsung Bộ 2 USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Bạc)
1.119.000 đ 1.300.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB 3.0 OTG 32GB Flash Drive DUO (Bạc) at 359000.00 VND from Lazada
-40%
Samsung USB 3.0 OTG 32GB Flash Drive DUO (Bạc)
359.000 đ 600.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Đen) at 553000.00 VND from Lazada
-14%
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Đen)
553.000 đ 650.000 đ

Samsung Usb flash drive Việt Nam

Thật ngạc nhiên, bạn có thể nhận được giảm giá lên đến 50% khi mua Samsung Usb flash drive trực tuyến! Lựa chọn nhiều nhất mẫu đồng hồ nổi tiếng từ Omega là bộ sưu tập Bộ 5 USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Bạc), USB Sandisk Ultra Dual 32GB(Đen) hoặc USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Đen). Bạn đang tìm thương hiệu Samsung Usb flash drive? Đừng chỉ sản phẩm yêu thích từ Samsung Usb flash drive mà hãy tìm cả ở Sandisk, Kingston hoặc Toshiba. Liệu bạn có tin giá chỉ với 236.000 đ-2.849.000 đ VND của Samsung Usb flash drive tại iprice? Tùy thuộc vào sở thích và ngân sách của bạn, bạn có thể lựa chọn giữa Ổ cứng di động SSD, Usb flash drive hoặc Ổ cứng di động HDD. Để phù hợp với ngôi nhà của bạn nhất, Samsung Usb flash drive sản xuất Đen hoặc Bạc.

Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Bỏ qua
Cảm ơn