đầu trang
Giá
-
Màu sắc
Hiển thị thêm Samsung
tìm thấy 40 sản phẩm
Đến Nơi Bán
Samsung Bộ 2 USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Bạc) at 664000.00 VND from Lazada
−44%
Samsung Bộ 2 USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Bạc)
664.000 đ 1.200.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Bạc) at 359000.00 VND from Lazada
−10%
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Bạc)
359.000 đ 400.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Samsung FIT 32G USB 3.0 Flash Drive Pen Thumb Drive Memory Stick Mini External Storage MUF-32BB/CN for PC Laptop intl at 759000.00 VND from Lazada
−33%
Samsung FIT 32G USB 3.0 Flash Drive Pen Thumb Drive Memory Stick Mini External Storage MUF-32BB/CN for PC Laptop intl
759.000 đ 1.138.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Samsung Bộ 5 USB 3.0 Flash Drive Ultra FIT 32GB 130Mb/s (Bạc) at 1655000.00 VND from Lazada
−26%
Samsung Bộ 5 USB 3.0 Flash Drive Ultra FIT 32GB 130Mb/s (Bạc)
1.655.000 đ 2.250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Samsung USB 3.0 OTG 64GB Flash Drive DUO (Bạc) at 633000.00 VND from Lazada
−36%
Samsung USB 3.0 OTG 64GB Flash Drive DUO (Bạc)
633.000 đ 1.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Samsung BAR 32G USB 3.0 Flash Drive Pen Thumb Drive Memory Stick External Storage MUF-32BC/CN for PC Laptop intl at 723000.00 VND from Lazada
−33%
Samsung BAR 32G USB 3.0 Flash Drive Pen Thumb Drive Memory Stick External Storage MUF-32BC/CN for PC Laptop intl
723.000 đ 1.085.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Samsung USB 3.0 Flash Drive Ultra FIT 128GB 130Mb/s (Bạc) at 1109000.00 VND from Lazada
−38%
Samsung USB 3.0 Flash Drive Ultra FIT 128GB 130Mb/s (Bạc)
1.109.000 đ 1.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Samsung USB 3.0 OTG 64GB Flash Drive DUO (Bạc) at 699000.00 VND from Lazada
−30%
Samsung USB 3.0 OTG 64GB Flash Drive DUO (Bạc)
699.000 đ 1.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Samsung Bộ 5 USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Bạc) at 2899000.00 VND from Lazada
−10%
Samsung Bộ 5 USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Bạc)
2.899.000 đ 3.250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Samsung Bộ 5 USB 3.0 Flash Drive Ultra FIT 64GB 130Mb/s (Bạc) at 2728000.00 VND from Lazada
−12%
Samsung Bộ 5 USB 3.0 Flash Drive Ultra FIT 64GB 130Mb/s (Bạc)
2.728.000 đ 3.100.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Bạc) at 540000.00 VND from Lazada
−32%
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Bạc)
540.000 đ 800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Bạc) at 323000.00 VND from Lazada
−35%
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Bạc)
323.000 đ 500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Samsung Bộ 2 USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Bạc) at 1199000.00 VND from Lazada
−7%
Samsung Bộ 2 USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Bạc)
1.199.000 đ 1.300.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Samsung Bộ 2 USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Bạc) at 729000.00 VND from Lazada
−39%
Samsung Bộ 2 USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Bạc)
729.000 đ 1.200.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Samsung Bộ 2 USB 3.0 Flash Drive Ultra FIT 32GB 130Mb/s (Bạc) at 699000.00 VND from Lazada
−22%
Samsung Bộ 2 USB 3.0 Flash Drive Ultra FIT 32GB 130Mb/s (Bạc)
699.000 đ 900.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 128GB 130Mb/s (Bạc) at 1199000.00 VND from Lazada
−14%
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 128GB 130Mb/s (Bạc)
1.199.000 đ 1.400.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Samsung Bộ 2 USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Bạc) at 1144000.00 VND from Lazada
−12%
Samsung Bộ 2 USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Bạc)
1.144.000 đ 1.300.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Samsung USB 3.0 OTG 128GB Flash Drive DUO (Bạc) at 1073000.00 VND from Lazada
−43%
Samsung USB 3.0 OTG 128GB Flash Drive DUO (Bạc)
1.073.000 đ 1.900.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Samsung BAR 32G USB 3.0 Flash Drive Pen Thumb Drive Memory Stick External Storage MUF-32BA/CN for PC Laptop intl at 760000.00 VND from Lazada
−33%
Samsung BAR 32G USB 3.0 Flash Drive Pen Thumb Drive Memory Stick External Storage MUF-32BA/CN for PC Laptop intl
760.000 đ 1.140.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Samsung Bộ 5 USB 3.0 Flash Drive Ultra FIT 64GB 130Mb/s (Bạc) at 2949000.00 VND from Lazada
−4%
Samsung Bộ 5 USB 3.0 Flash Drive Ultra FIT 64GB 130Mb/s (Bạc)
2.949.000 đ 3.100.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Samsung USB 3.0 OTG 32GB Flash Drive DUO (Bạc) at 356000.00 VND from Lazada
−40%
Samsung USB 3.0 OTG 32GB Flash Drive DUO (Bạc)
356.000 đ 600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Samsung Bộ 5 USB 3.0 Flash Drive Ultra FIT 32GB 130Mb/s (Bạc) at 1749000.00 VND from Lazada
−22%
Samsung Bộ 5 USB 3.0 Flash Drive Ultra FIT 32GB 130Mb/s (Bạc)
1.749.000 đ 2.250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 128GB 130Mb/s (Bạc) at 1033000.00 VND from Lazada
−42%
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 128GB 130Mb/s (Bạc)
1.033.000 đ 1.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Samsung Bộ 2 USB 3.0 Flash Drive Ultra FIT 32GB 130Mb/s (Bạc) at 664000.00 VND from Lazada
−26%
Samsung Bộ 2 USB 3.0 Flash Drive Ultra FIT 32GB 130Mb/s (Bạc)
664.000 đ 900.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Samsung USB 3.0 Flash Drive Ultra FIT 32GB 130Mb/s (Bạc) at 349000.00 VND from Lazada
−22%
Samsung USB 3.0 Flash Drive Ultra FIT 32GB 130Mb/s (Bạc)
349.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Bạc) at 589000.00 VND from Lazada
−26%
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Bạc)
589.000 đ 800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Samsung USB 3.0 Flash Drive BAR 32GB at 350000.00 VND from Lazada
−12%
Samsung USB 3.0 Flash Drive BAR 32GB
350.000 đ 400.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Samsung USB 3.0 Flash Drive FIT 64GB at 589000.00 VND from Lazada
−5%
Samsung USB 3.0 Flash Drive FIT 64GB
589.000 đ 620.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Samsung Bộ 5 USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Bạc) at 2855000.00 VND from Lazada
−12%
Samsung Bộ 5 USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Bạc)
2.855.000 đ 3.250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Samsung USB 3.0 OTG 32GB Flash Drive DUO at 359000.00 VND from Lazada
−10%
Samsung USB 3.0 OTG 32GB Flash Drive DUO
359.000 đ 399.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Samsung USB 3.0 OTG 128GB Flash Drive DUO (Bạc) at 1199000.00 VND from Lazada
−40%
Samsung USB 3.0 OTG 128GB Flash Drive DUO (Bạc)
1.199.000 đ 2.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Samsung Bộ 2 USB 3.0 Flash Drive Ultra FIT 64GB 130Mb/s (Bạc) at 1103000.00 VND from Lazada
−11%
Samsung Bộ 2 USB 3.0 Flash Drive Ultra FIT 64GB 130Mb/s (Bạc)
1.103.000 đ 1.240.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Samsung USB 3.0 Flash Drive Ultra FIT 128GB 130Mb/s (Bạc) at 1149000.00 VND from Lazada
−17%
Samsung USB 3.0 Flash Drive Ultra FIT 128GB 130Mb/s (Bạc)
1.149.000 đ 1.400.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Samsung Bộ 5 USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Bạc) at 1659000.00 VND from Lazada
−17%
Samsung Bộ 5 USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Bạc)
1.659.000 đ 2.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Samsung USB 3.0 Flash Drive Ultra FIT 64GB 130Mb/s (Bạc) at 594000.00 VND from Lazada
−25%
Samsung USB 3.0 Flash Drive Ultra FIT 64GB 130Mb/s (Bạc)
594.000 đ 800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Samsung USB 3.0 Flash Drive Ultra FIT 32GB 130Mb/s (Bạc) at 354000.00 VND from Lazada
−29%
Samsung USB 3.0 Flash Drive Ultra FIT 32GB 130Mb/s (Bạc)
354.000 đ 500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Samsung Bộ 2 USB 3.0 Flash Drive Ultra FIT 64GB 130Mb/s (Bạc) at 1199000.00 VND from Lazada
−3%
Samsung Bộ 2 USB 3.0 Flash Drive Ultra FIT 64GB 130Mb/s (Bạc)
1.199.000 đ 1.240.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Samsung USB 3.0 OTG 64GB Flash Drive DUO at 659000.00 VND from Lazada
−5%
Samsung USB 3.0 OTG 64GB Flash Drive DUO
659.000 đ 699.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Samsung Bộ 5 USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Bạc) at 1655000.00 VND from Lazada
−31%
Samsung Bộ 5 USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Bạc)
1.655.000 đ 2.400.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Samsung USB 3.0 OTG 32GB Flash Drive DUO (Bạc) at 379000.00 VND from Lazada
−36%
Samsung USB 3.0 OTG 32GB Flash Drive DUO (Bạc)
379.000 đ 600.000 đ
Lazada
*Giá cập nhật ngày 21 Jul 2017

Samsung Usb flash drive Việt Nam

Thật ngạc nhiên, bạn có thể nhận được giảm giá lên đến 44% khi mua Samsung Usb flash drive trực tuyến! Lựa chọn nhiều nhất mẫu đồng hồ nổi tiếng từ Omega là bộ sưu tập Bộ 2 USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Bạc), USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Bạc) hoặc FIT 32G USB 3.0 Flash Drive Pen Thumb Drive Memory Stick Mini External Storage MUF-32BB/CN for PC Laptop intl. Bạn đang tìm thương hiệu Samsung Usb flash drive? Đừng chỉ sản phẩm yêu thích từ Samsung Usb flash drive mà hãy tìm cả ở Sandisk, Kingston hoặc Pendrive. Liệu bạn có tin giá chỉ với 323.000 đ-2.949.000 đ VND của Samsung Usb flash drive tại iprice? Tùy thuộc vào sở thích và ngân sách của bạn, bạn có thể lựa chọn giữa Usb flash drive, Ổ cứng di động SSD hoặc Thẻ nhớ. Để phù hợp với ngôi nhà của bạn nhất, Samsung Usb flash drive sản xuất Bạc.


Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn

Tại iPrice, chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn, email bạn cung cấp chỉ dùng cho mục đích ghi nhận phản hồi với chúng tôi.

Cảm ơn