đầu trang
Giá
-
Màu sắc
Hiển thị thêm Samsung
tìm thấy 42 sản phẩm
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB 3.0 OTG 32GB Flash Drive DUO (Bạc) at 347000.00 VND from Lazada
-42%
Samsung USB 3.0 OTG 32GB Flash Drive DUO (Bạc)
347.000 đ 600.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Bạc) at 589000.00 VND from Lazada
-26%
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Bạc)
589.000 đ 800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Đen) at 369000.00 VND from Lazada
-7%
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Đen)
369.000 đ 400.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Bạc) at 339000.00 VND from Lazada
-32%
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Bạc)
339.000 đ 500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung Bộ 2 USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Bạc) at 1199000.00 VND from Lazada
-7%
Samsung Bộ 2 USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Bạc)
1.199.000 đ 1.300.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung Bộ 5 USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Bạc) at 3250000.00 VND from Lazada
Samsung Bộ 5 USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Bạc)
3.250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB 3.0 OTG 128GB Flash Drive DUO (Bạc) at 1199000.00 VND from Lazada
-40%
Samsung USB 3.0 OTG 128GB Flash Drive DUO (Bạc)
1.199.000 đ 2.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Đen) at 339000.00 VND from Lazada
-43%
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Đen)
339.000 đ 600.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB 3.0 OTG 64GB Flash Drive DUO (Bạc) at 699000.00 VND from Lazada
-30%
Samsung USB 3.0 OTG 64GB Flash Drive DUO (Bạc)
699.000 đ 1.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB 3.0 Flash Drive FIT 64GB at 589000.00 VND from Lazada
-5%
Samsung USB 3.0 Flash Drive FIT 64GB
589.000 đ 620.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung BAR 32G USB 3.0 Flash Drive Pen Thumb Drive Memory Stick External Storage MUF-32BC/CN for PC Laptop intl at 427000.00 VND from Lazada
-33%
Samsung BAR 32G USB 3.0 Flash Drive Pen Thumb Drive Memory Stick External Storage MUF-32BC/CN for PC Laptop intl
427.000 đ 641.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Đen) at 400000.00 VND from Lazada
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Đen)
400.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB 3.0 OTG 128GB Flash Drive DUO (Bạc) at 2000000.00 VND from Lazada
Samsung USB 3.0 OTG 128GB Flash Drive DUO (Bạc)
2.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung FIT 32G USB 3.0 Flash Drive Pen Thumb Drive Memory Stick Mini External Storage MUF-32BB/CN for PC Laptop intl at 448000.00 VND from Lazada
-33%
Samsung FIT 32G USB 3.0 Flash Drive Pen Thumb Drive Memory Stick Mini External Storage MUF-32BB/CN for PC Laptop intl
448.000 đ 672.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung BAR 32G USB 3.0 Flash Drive Pen Thumb Drive Memory Stick External Storage MUF-32BA/CN for PC Laptop intl at 453000.00 VND from Lazada
-33%
Samsung BAR 32G USB 3.0 Flash Drive Pen Thumb Drive Memory Stick External Storage MUF-32BA/CN for PC Laptop intl
453.000 đ 680.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung Bộ 2 USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Bạc) at 800000.00 VND from Lazada
Samsung Bộ 2 USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Bạc)
800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Đen) at 589000.00 VND from Lazada
-30%
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Đen)
589.000 đ 850.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung Bộ 2 USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Bạc) at 729000.00 VND from Lazada
-39%
Samsung Bộ 2 USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Bạc)
729.000 đ 1.200.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung Bộ 2 USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Bạc) at 702000.00 VND from Lazada
-41%
Samsung Bộ 2 USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Bạc)
702.000 đ 1.200.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Bạc) at 539000.00 VND from Lazada
-32%
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Bạc)
539.000 đ 800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung Bộ 5 USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Bạc) at 2000000.00 VND from Lazada
Samsung Bộ 5 USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Bạc)
2.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB 3.0 OTG 32GB Flash Drive DUO (Bạc) at 328000.00 VND from Lazada
-45%
Samsung USB 3.0 OTG 32GB Flash Drive DUO (Bạc)
328.000 đ 600.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 128GB 130Mb/s (Đen) at 1079000.00 VND from Lazada
-22%
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 128GB 130Mb/s (Đen)
1.079.000 đ 1.400.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung Bộ 2 USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Bạc) at 1300000.00 VND from Lazada
Samsung Bộ 2 USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Bạc)
1.300.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 128GB 130Mb/s (Đen) at 1400000.00 VND from Lazada
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 128GB 130Mb/s (Đen)
1.400.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 128GB 130Mb/s (Đen) at 1199000.00 VND from Lazada
-14%
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 128GB 130Mb/s (Đen)
1.199.000 đ 1.400.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Bạc) at 400000.00 VND from Lazada
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Bạc)
400.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Đen) at 539000.00 VND from Lazada
-32%
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Đen)
539.000 đ 800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 128GB 130Mb/s (Bạc) at 1079000.00 VND from Lazada
-22%
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 128GB 130Mb/s (Bạc)
1.079.000 đ 1.400.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Bạc) at 359000.00 VND from Lazada
-10%
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Bạc)
359.000 đ 400.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung Bộ 5 USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Bạc) at 2882000.00 VND from Lazada
-11%
Samsung Bộ 5 USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Bạc)
2.882.000 đ 3.250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung Bộ 2 USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Bạc) at 1154000.00 VND from Lazada
-11%
Samsung Bộ 2 USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Bạc)
1.154.000 đ 1.300.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 128GB 130Mb/s (Bạc) at 1199000.00 VND from Lazada
-14%
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 128GB 130Mb/s (Bạc)
1.199.000 đ 1.400.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Đen) at 650000.00 VND from Lazada
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Đen)
650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB 3.0 Flash Drive BAR 32GB at 329000.00 VND from Lazada
-17%
Samsung USB 3.0 Flash Drive BAR 32GB
329.000 đ 400.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung Bộ 5 USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Bạc) at 1659000.00 VND from Lazada
-17%
Samsung Bộ 5 USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Bạc)
1.659.000 đ 2.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Bạc) at 650000.00 VND from Lazada
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Bạc)
650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung Bộ 5 USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Bạc) at 2899000.00 VND from Lazada
-10%
Samsung Bộ 5 USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Bạc)
2.899.000 đ 3.250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung Bộ 5 USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Bạc) at 1753000.00 VND from Lazada
-26%
Samsung Bộ 5 USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Bạc)
1.753.000 đ 2.400.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 128GB 130Mb/s (Bạc) at 1400000.00 VND from Lazada
Samsung USB 3.0 Flash Drive Bar 128GB 130Mb/s (Bạc)
1.400.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB 3.0 OTG 64GB Flash Drive DUO (Bạc) at 659000.00 VND from Lazada
-34%
Samsung USB 3.0 OTG 64GB Flash Drive DUO (Bạc)
659.000 đ 1.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Samsung USB 3.0 OTG 128GB Flash Drive DUO (Bạc) at 1089000.00 VND from Lazada
-45%
Samsung USB 3.0 OTG 128GB Flash Drive DUO (Bạc)
1.089.000 đ 2.000.000 đ

Samsung Usb flash drive Việt Nam

Thật ngạc nhiên, bạn có thể nhận được giảm giá lên đến 45% khi mua Samsung Usb flash drive trực tuyến! Lựa chọn nhiều nhất mẫu đồng hồ nổi tiếng từ Omega là bộ sưu tập USB 3.0 OTG 32GB Flash Drive DUO (Bạc), USB 3.0 Flash Drive Bar 64GB 130Mb/s (Bạc) hoặc USB 3.0 Flash Drive Bar 32GB 130Mb/s (Đen). Bạn đang tìm thương hiệu Samsung Usb flash drive? Đừng chỉ sản phẩm yêu thích từ Samsung Usb flash drive mà hãy tìm cả ở Sandisk, Kingston hoặc Apacer. Liệu bạn có tin giá chỉ với 328.000 đ-3.250.000 đ VND của Samsung Usb flash drive tại iprice? Tùy thuộc vào sở thích và ngân sách của bạn, bạn có thể lựa chọn giữa Usb flash drive, Ổ cứng di động SSD hoặc Ổ cứng di động HDD. Để phù hợp với ngôi nhà của bạn nhất, Samsung Usb flash drive sản xuất Đen hoặc Bạc.

Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Bỏ qua
Cảm ơn