đầu trang
tìm thấy 179 sản phẩm
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi hoa sen tăng áp – HS16 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi hoa sen tăng áp – HS16 (Bạc)
250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi rửa chén lạnh âm tường CL15A (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi rửa chén lạnh âm tường CL15A (Bạc)
250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi rửa chén nóng lạnh cần lò xo CN02 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi rửa chén nóng lạnh cần lò xo CN02 (Bạc)
858.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Bộ xả nhấn Lavabo XLV01 at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Bộ xả nhấn Lavabo XLV01
350.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi nước CS08 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi nước CS08 (Bạc)
290.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi Lavabo lạnh LV07 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi Lavabo lạnh LV07 (Bạc)
270.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi hồ VH12B (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi hồ VH12B (Bạc)
220.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi rửa chén nóng lạnh tròn CN04 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi rửa chén nóng lạnh tròn CN04 (Bạc)
1.298.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi rửa chén lạnh CL11B (bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi rửa chén lạnh CL11B (bạc)
390.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Bộ vòi sen nóng lạnh CSN05 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Bộ vòi sen nóng lạnh CSN05 (Bạc)
1.815.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi rửa chén lạnh CL10B (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi rửa chén lạnh CL10B (Bạc)
350.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi rửa chén nóng lạnh CN09 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi rửa chén nóng lạnh CN09 (Bạc)
1.429.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi bình lọc nước VBL01 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi bình lọc nước VBL01 (Bạc)
99.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi rửa chén nóng lạnh âm tường CN08 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi rửa chén nóng lạnh âm tường CN08 (Bạc)
1.441.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi rửa chén Nóng lạnh cần lò xo CN06 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi rửa chén Nóng lạnh cần lò xo CN06 (Bạc)
1.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi Lavabo lạnh LV06 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi Lavabo lạnh LV06 (Bạc)
300.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi hồ VH06 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi hồ VH06 (Bạc)
220.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Dây cấp nước DS04 1m2 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Dây cấp nước DS04 1m2 (Bạc)
150.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Bộ vòi sen nóng lạnh CSN03 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Bộ vòi sen nóng lạnh CSN03 (Bạc)
1.540.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi Lavabo Nóng lạnh LN12 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi Lavabo Nóng lạnh LN12 (Bạc)
1.122.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi Lavabo lạnh LV05B (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi Lavabo lạnh LV05B (Bạc)
310.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi hồ VH08 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi hồ VH08 (Bạc)
216.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Bộ tay và dây sen tắm ST16 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Bộ tay và dây sen tắm ST16 (Bạc)
350.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Bộ sen cây tắm nóng lạnh SC02 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Bộ sen cây tắm nóng lạnh SC02 (Bạc)
4.599.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Bộ sen nóng lạnh CSN03 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Bộ sen nóng lạnh CSN03 (Bạc)
1.474.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi Lavabo Nóng lạnh LN11 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi Lavabo Nóng lạnh LN11 (Bạc)
1.078.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Củ sen lạnh CS11 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Củ sen lạnh CS11 (Bạc)
370.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Củ sen lạnh CS04 và bộ tay sen dây sen ST08 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Củ sen lạnh CS04 và bộ tay sen dây sen ST08 (Bạc)
500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi rửa chén lạnh CL04 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi rửa chén lạnh CL04 (Bạc)
280.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Bộ dây tay xịt vệ sinh VS06 at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Bộ dây tay xịt vệ sinh VS06
250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Bộ vòi nước nóng lạnh CSN11 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Bộ vòi nước nóng lạnh CSN11 (Bạc)
2.585.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Dây sen tắm 1m5 – DS03-1.5 Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Dây sen tắm 1m5 – DS03-1.5 Bạc)
120.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi chén lạnh Nhựa ABS mạ Crome NH05 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi chén lạnh Nhựa ABS mạ Crome NH05 (Bạc)
225.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Bộ vòi sen nóng lạnh vuông CSN06 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Bộ vòi sen nóng lạnh vuông CSN06 (Bạc)
2.220.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi rửa chén lạnh CL04 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi rửa chén lạnh CL04 (Bạc)
247.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Củ sen nóng lạnh CSN02 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Củ sen nóng lạnh CSN02 (Bạc)
1.180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi rửa chén lạnh CL18 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi rửa chén lạnh CL18 (Bạc)
450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi hồ nhựa ABS mạ Crome NH01 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi hồ nhựa ABS mạ Crome NH01 (Trắng)
120.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi Lavabo lạnh LV12B (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi Lavabo lạnh LV12B (Bạc)
410.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Bộ tay và dây sen tắm ST12 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Bộ tay và dây sen tắm ST12 (Bạc)
225.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi Lavabo điếu nóng lạnh tròn LN02 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi Lavabo điếu nóng lạnh tròn LN02 (Bạc)
1.399.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Bộ tay và dây sen tắm ST09 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Bộ tay và dây sen tắm ST09 (Bạc)
160.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Bộ tay và dây sen tắm nhựa ST03 (trắng) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Bộ tay và dây sen tắm nhựa ST03 (trắng)
160.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi hồ VH11 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi hồ VH11 (Bạc)
170.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi rửa chén nóng lạnh CN03 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi rửa chén nóng lạnh CN03 (Bạc)
1.300.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi Lavabo Nóng lạnh LN10 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi Lavabo Nóng lạnh LN10 (Bạc)
625.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi củ sen lạnh CS06 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi củ sen lạnh CS06 (Bạc)
240.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi củ sen lạnh CS02 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi củ sen lạnh CS02 (Bạc)
290.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Bộ sen cây tắm nóng lạnh SC08 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Bộ sen cây tắm nóng lạnh SC08 (Bạc)
4.200.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Bộ tay và dây sen tắm ST07 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Bộ tay và dây sen tắm ST07 (Bạc)
132.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi hồ VH01 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi hồ VH01 (Bạc)
100.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Bộ sen cây tắm nóng lạnh SC01 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Bộ sen cây tắm nóng lạnh SC01 (Bạc)
4.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Dây cấp nước DS03 1m2 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Dây cấp nước DS03 1m2 (Bạc)
100.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi Lavabo Nóng lạnh LN09 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi Lavabo Nóng lạnh LN09 (Bạc)
1.012.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi rửa chén lạnh đôi CL16 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi rửa chén lạnh đôi CL16 (Bạc)
850.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi Lavabo Nóng lạnh vuông LN05 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi Lavabo Nóng lạnh vuông LN05 (Bạc)
1.617.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Hộp ga Inox chống hôi 15x15 phi 60 HG02 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Hộp ga Inox chống hôi 15x15 phi 60 HG02 (Bạc)
120.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi lavabo nóng lạnh LN04 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi lavabo nóng lạnh LN04 (Bạc)
1.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi hồ VH08 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi hồ VH08 (Bạc)
230.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi rửa chén Nóng lạnh cao cấp CN15 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi rửa chén Nóng lạnh cao cấp CN15 (Bạc)
1.826.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi rửa chén nóng lạnh CN04 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi rửa chén nóng lạnh CN04 (Bạc)
1.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Bộ vòi rửa chén lạnh CL08B (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Bộ vòi rửa chén lạnh CL08B (Bạc)
357.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi Lavabo lạnh vuông 1 tấc LD03 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi Lavabo lạnh vuông 1 tấc LD03 (Bạc)
610.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Bộ 2 tay và dây sen tắm nhựa ST24 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Bộ 2 tay và dây sen tắm nhựa ST24 (Trắng)
240.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Bộ tay và dây sen ST14 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Bộ tay và dây sen ST14 (Bạc)
280.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi hồ VH03 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi hồ VH03 (Bạc)
180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Bộ vòi sen nóng lạnh CSN10 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Bộ vòi sen nóng lạnh CSN10 (Bạc)
1.892.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Bộ vòi sen lạnh SC06 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Bộ vòi sen lạnh SC06 (Bạc)
3.159.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Bộ dây tay xịt vệ sinh VS03 at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Bộ dây tay xịt vệ sinh VS03
160.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi củ sen lạnh cao cấp CS09 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi củ sen lạnh cao cấp CS09 (Bạc)
380.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Bộ tay và dây sen tắm ST18 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Bộ tay và dây sen tắm ST18 (Bạc)
220.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi củ sen lạnh CS01 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi củ sen lạnh CS01 (Bạc)
180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Bộ vòi sen nóng lạnh CSN02 và tay sen ST12 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Bộ vòi sen nóng lạnh CSN02 và tay sen ST12 (Bạc)
1.364.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Bộ tay và dây sen tắm nhựa ST04 (trắng) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Bộ tay và dây sen tắm nhựa ST04 (trắng)
150.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi rửa chén nóng lạnh cần lò xo âm tường CN07 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi rửa chén nóng lạnh cần lò xo âm tường CN07 (Bạc)
1.342.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi rửa chén nóng lạnh vuông CN09 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi rửa chén nóng lạnh vuông CN09 (Bạc)
1.342.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Bộ sen cây tắm nóng lạnh hợp kim nhôm SC07 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Bộ sen cây tắm nóng lạnh hợp kim nhôm SC07 (Bạc)
5.720.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Củ sen lạnh CS05 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Củ sen lạnh CS05 (Bạc)
320.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Bộ dây sen tắm ST11 Bát sen Đồng và dây Inox 304 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Bộ dây sen tắm ST11 Bát sen Đồng và dây Inox 304 (Bạc)
396.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Van xả nhấn bồn tiểu nam Dealim XT03 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Van xả nhấn bồn tiểu nam Dealim XT03 (Bạc)
480.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi rửa chén nóng lạnh tròn CN03 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi rửa chén nóng lạnh tròn CN03 (Bạc)
1.078.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi rửa chén lạnh cần lò xo CL22 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi rửa chén lạnh cần lò xo CL22 (Bạc)
400.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi rửa chén nóng lạnh âm tường CN08 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi rửa chén nóng lạnh âm tường CN08 (Bạc)
1.589.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Bộ tay và dây sen tắm chỉnh 5 chế độ ST21 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Bộ tay và dây sen tắm chỉnh 5 chế độ ST21 (Bạc)
380.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Bộ vòi sen nóng lạnh CSN01 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Bộ vòi sen nóng lạnh CSN01 (Bạc)
1.078.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi rửa chén Nóng lạnh cao cấp CN14 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi rửa chén Nóng lạnh cao cấp CN14 (Bạc)
1.826.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Bộ vòi sen nóng lạnh CSN12 và tay sen ST08 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Bộ vòi sen nóng lạnh CSN12 và tay sen ST08 (Bạc)
1.793.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi rửa chén Nóng lạnh Inox 304 -360 độ CN10 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi rửa chén Nóng lạnh Inox 304 -360 độ CN10 (Bạc)
2.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi Lavabo Nóng lạnh LN08 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi Lavabo Nóng lạnh LN08 (Bạc)
1.012.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi Lavabo lạnh LV09 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi Lavabo lạnh LV09 (Bạc)
290.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Bộ dây tay xịt vệ sinh VS05 at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Bộ dây tay xịt vệ sinh VS05
529.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi rửa chén lạnh CL03B (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi rửa chén lạnh CL03B (Bạc)
310.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Bộ tay và dây sen tắm ST10 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Bộ tay và dây sen tắm ST10 (Trắng)
220.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi Lavabo lạnh LV01 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi Lavabo lạnh LV01 (Bạc)
190.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Củ sen lạnh CS10 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Củ sen lạnh CS10 (Bạc)
372.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Bộ vòi rửa chén lạnh CL10B (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Bộ vòi rửa chén lạnh CL10B (Bạc)
407.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi rửa chén nóng lạnh cần lò xo CN06 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi rửa chén nóng lạnh cần lò xo CN06 (Bạc)
1.584.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi sen lạnh Nhựa ABS mạ Crome NH03 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi sen lạnh Nhựa ABS mạ Crome NH03 (Bạc)
190.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Vòi rửa chén lạnh CL19 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Vòi rửa chén lạnh CL19 (Bạc)
750.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sanji Bộ dây tay xịt vệ sinh âm VS09 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Sanji - Bộ dây tay xịt vệ sinh âm VS09 (Bạc)
210.000 đ

Sanji Phòng tắm Việt Nam

Để phù hợp với ngôi nhà của bạn nhất, Sanji Phòng tắm sản xuất Đỏ, Trắng hoặc Bạc. Vòi hoa sen tăng áp – HS16 (Bạc), Vòi rửa chén lạnh âm tường CL15A (Bạc) hoặc Vòi rửa chén nóng lạnh cần lò xo CN02 (Bạc) là một trong những dòng sản phẩm nổi tiếng nhất của Sanji Phòng tắm. Bạn đang tìm thương hiệu Sanji Phòng tắm? Đừng chỉ sản phẩm yêu thích từ Sanji Phòng tắm mà hãy tìm cả ở Ariston, Eurolife hoặc Zento. Liệu bạn có tin giá chỉ với 99.000 đ-7.050.000 đ VND của Sanji Phòng tắm tại iprice? Tùy thuộc vào sở thích và ngân sách của bạn, bạn có thể lựa chọn giữa Vòi nước hoặc Vòi sen.