đầu trang
Giá
-
Màu sắc
Hiển thị thêm Sata
tìm thấy 609 sản phẩm
Mua ngay tại
Lazada
Sata Cờ lê 2 vòng miệng tròn 42-201 8x10mm (Xám bạc) at 169000.00 VND from Lazada
-45%
Sata Cờ lê 2 vòng miệng tròn 42-201 8x10mm (Xám bạc)
169.000 đ 309.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Cờ lê 2 vòng miệng tròn 42-224 13x16mm (Xám bạc) at 169000.00 VND from Lazada
-2%
Sata Cờ lê 2 vòng miệng tròn 42-224 13x16mm (Xám bạc)
169.000 đ 173.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Cờ lê 2 vòng miệng tròn 42-211 24x27mm (Xám bạc) at 259000.00 VND from Lazada
-36%
Sata Cờ lê 2 vòng miệng tròn 42-211 24x27mm (Xám bạc)
259.000 đ 407.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Bộ tuýp 12 chi tiết 09-009 ½ (Xanh) at 919000.00 VND from Lazada
-46%
Sata Bộ tuýp 12 chi tiết 09-009 ½ (Xanh)
919.000 đ 1.716.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Cờ lê lắc léo tự động có khóa 46-810 17mm (Xám) at 509000.00 VND from Lazada
-16%
Sata Cờ lê lắc léo tự động có khóa 46-810 17mm (Xám)
509.000 đ 609.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Cờ lê 1 đầu hở 1 đầu tròng 49-210 19mm (Xám bạc) at 169000.00 VND from Lazada
-28%
Sata Cờ lê 1 đầu hở 1 đầu tròng 49-210 19mm (Xám bạc)
169.000 đ 235.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Tuốc nơ vít dẹp 62-207 5mm (Xanh) at 169000.00 VND from Lazada
-47%
Sata Tuốc nơ vít dẹp 62-207 5mm (Xanh)
169.000 đ 324.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Cờ lê vòng miệng tự động 43-219 31mm (Xám bạc) at 619000.00 VND from Lazada
-14%
Sata Cờ lê vòng miệng tự động 43-219 31mm (Xám bạc)
619.000 đ 725.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Bộ cờ lê 2 đầu vòng 08-011 5.5-27mm (Xanh) at 849000.00 VND from Lazada
-3%
Sata Bộ cờ lê 2 đầu vòng 08-011 5.5-27mm (Xanh)
849.000 đ 879.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Cờ lê 2 vòng miệng tròn 42-212 30x32mm (Xám bạc) at 409000.00 VND from Lazada
-4%
Sata Cờ lê 2 vòng miệng tròn 42-212 30x32mm (Xám bạc)
409.000 đ 430.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Bộ đồ nghề sửa chữa 9 chi tiết 09-511 3/8 (Xanh) at 469000.00 VND from Lazada
-41%
Sata Bộ đồ nghề sửa chữa 9 chi tiết 09-511 3/8 (Xanh)
469.000 đ 805.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Cờ lê lắc léo tự động 46-415 25mm (Xám) at 559000.00 VND from Lazada
-35%
Sata Cờ lê lắc léo tự động 46-415 25mm (Xám)
559.000 đ 863.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Bộ tuýp 24 chi tiết hệ inch  09-087 ½inch (Xanh) at 1419000.00 VND from Lazada
-5%
Sata Bộ tuýp 24 chi tiết hệ inch  09-087 ½inch (Xanh)
1.419.000 đ 1.508.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Vít dẹp 63-413 6x150mm (Xanh lá) at 169000.00 VND from Lazada
-4%
Sata Vít dẹp 63-413 6x150mm (Xanh lá)
169.000 đ 177.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Bộ dụng cụ 15 chi tiết dùng cho mô tô 09512 at 1350000.00 VND from Lazada
-47%
Sata Bộ dụng cụ 15 chi tiết dùng cho mô tô 09512
1.350.000 đ 2.576.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Vít sao 61-102 15x100mm (Xanh lá) at 58000.00 VND from Lazada
-51%
Sata Vít sao 61-102 15x100mm (Xanh lá)
58.000 đ 120.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Cờ lê loại miệng hở 47-605 17mm (Xám bạc) at 239000.00 VND from Lazada
-13%
Sata Cờ lê loại miệng hở 47-605 17mm (Xám bạc)
239.000 đ 277.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Vít dẹp 63-417 8x200mm (Xanh lá) at 109000.00 VND from Lazada
-50%
Sata Vít dẹp 63-417 8x200mm (Xanh lá)
109.000 đ 219.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Vít đóng bake 61-703 2x100mm (Xanh lá) at 169000.00 VND from Lazada
-2%
Sata Vít đóng bake 61-703 2x100mm (Xanh lá)
169.000 đ 173.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Vít bake 63-502 3x75mm (Xanh lá) at 42000.00 VND from Lazada
-50%
Sata Vít bake 63-502 3x75mm (Xanh lá)
42.000 đ 84.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Búa nhựa 92-903 55mm (Xám bạc) at 589000.00 VND from Lazada
-22%
Sata Búa nhựa 92-903 55mm (Xám bạc)
589.000 đ 764.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Vít dẹp 63-414 6x200mm (Xanh lá) at 92000.00 VND from Lazada
-42%
Sata Vít dẹp 63-414 6x200mm (Xanh lá)
92.000 đ 160.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Vít dẹp 63-412 6x150mm (Xanh lá) at 169000.00 VND from Lazada
-8%
Sata Vít dẹp 63-412 6x150mm (Xanh lá)
169.000 đ 184.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Vít dẹp cách điện 1000V  61-311 2.5mm (Vàng) at 174000.00 VND from Lazada
-37%
Sata Vít dẹp cách điện 1000V  61-311 2.5mm (Vàng)
174.000 đ 280.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Bộ tuýp 26 chi tiết 09-502 1/2inch (Xanh đen) at 2499000.00 VND from Lazada
-25%
Sata Bộ tuýp 26 chi tiết 09-502 1/2inch (Xanh đen)
2.499.000 đ 3.339.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Tuốc nơ vít dẹp 62-208 5mm (Xanh) at 309000.00 VND from Lazada
Sata Tuốc nơ vít dẹp 62-208 5mm (Xanh)
309.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Vít dẹp 62-214 6x200mm (Xanh lá) at 169000.00 VND from Lazada
-44%
Sata Vít dẹp 62-214 6x200mm (Xanh lá)
169.000 đ 307.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Bộ cờ lê lắc léo tự động 5 chi tiết 09082 at 1574000.00 VND from Lazada
Sata Bộ cờ lê lắc léo tự động 5 chi tiết 09082
1.574.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Cờ lê lắc léo tự động 46-412 21mm (Xám) at 399000.00 VND from Lazada
-21%
Sata Cờ lê lắc léo tự động 46-412 21mm (Xám)
399.000 đ 509.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Vít dẹp 62-216 8x150mm (Xanh lá) at 169000.00 VND from Lazada
-6%
Sata Vít dẹp 62-216 8x150mm (Xanh lá)
169.000 đ 181.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Cờ lê vòng miệng 40-221 27mm (Xanh) at 269000.00 VND from Lazada
-28%
Sata Cờ lê vòng miệng 40-221 27mm (Xanh)
269.000 đ 375.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Kìm điện 70-611A 4inch (Xanh) at 199000.00 VND from Lazada
-49%
Sata Kìm điện 70-611A 4inch (Xanh)
199.000 đ 392.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Cờ lê 2 vòng miệng mở 41-302 10x11mm (Xám bạc) at 169000.00 VND from Lazada
-12%
Sata Cờ lê 2 vòng miệng mở 41-302 10x11mm (Xám bạc)
169.000 đ 194.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Cờ lê lắc léo tự động có khóa 46-801 8mm (Xám) at 339000.00 VND from Lazada
-29%
Sata Cờ lê lắc léo tự động có khóa 46-801 8mm (Xám)
339.000 đ 484.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Kìm điện 70-303A 8inch (Xanh) at 239000.00 VND from Lazada
-12%
Sata Kìm điện 70-303A 8inch (Xanh)
239.000 đ 274.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Bộ dụng cụ 15 chi tiết 06008 at 1199000.00 VND from Lazada
-14%
Sata Bộ dụng cụ 15 chi tiết 06008
1.199.000 đ 1.400.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Kìm cắt dây 70-643 7inch (Xanh) at 198000.00 VND from Lazada
-36%
Sata Kìm cắt dây 70-643 7inch (Xanh)
198.000 đ 310.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Cờ lê vòng miệng tự lắc 46-409 18mm (Xám bạc) at 289000.00 VND from Lazada
-7%
Sata Cờ lê vòng miệng tự lắc 46-409 18mm (Xám bạc)
289.000 đ 313.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Bộ cờ lê vòng miệng tay đòn 8 chi tiết 08005 at 1286000.00 VND from Lazada
Sata Bộ cờ lê vòng miệng tay đòn 8 chi tiết 08005
1.286.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Bộ cờ lê vòng miệng tự động 7chi tiết at 1698000.00 VND from Lazada
Sata Bộ cờ lê vòng miệng tự động 7chi tiết
1.698.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Búa cơ khí  92-405 800g (Xanh) at 309000.00 VND from Lazada
-16%
Sata Búa cơ khí  92-405 800g (Xanh)
309.000 đ 368.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Kìm nhọn cách điện 1000V 70-131 6inch (Vàng đỏ) at 242000.00 VND from Lazada
-36%
Sata Kìm nhọn cách điện 1000V 70-131 6inch (Vàng đỏ)
242.000 đ 380.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Vít đóng dẹp 61-608 8x250mm (Xanh lá) at 179000.00 VND from Lazada
-32%
Sata Vít đóng dẹp 61-608 8x250mm (Xanh lá)
179.000 đ 267.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Vít bake 62-311 6x38mm (Xanh lá) at 169000.00 VND from Lazada
-14%
Sata Vít bake 62-311 6x38mm (Xanh lá)
169.000 đ 197.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Vít dẹp 62-217 8x200mm (Xanh lá) at 92000.00 VND from Lazada
-34%
Sata Vít dẹp 62-217 8x200mm (Xanh lá)
92.000 đ 140.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Vít dẹp 63-416 8x150mm (Xanh lá) at 169000.00 VND from Lazada
-10%
Sata Vít dẹp 63-416 8x150mm (Xanh lá)
169.000 đ 188.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Bộ cờ lê hai đầu miệng 7 chi tiết 09073 at 718000.00 VND from Lazada
Sata Bộ cờ lê hai đầu miệng 7 chi tiết 09073
718.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Búa cơ khí  92-405 800g (Xanh) at 289000.00 VND from Lazada
-13%
Sata Búa cơ khí  92-405 800g (Xanh)
289.000 đ 334.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Cờ lê vòng miệng 40-204 9mm (Xanh) at 47000.00 VND from Lazada
-50%
Sata Cờ lê vòng miệng 40-204 9mm (Xanh)
47.000 đ 94.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Vít đóng dẹp 61-608 8x250mm (Xanh lá) at 129000.00 VND from Lazada
-35%
Sata Vít đóng dẹp 61-608 8x250mm (Xanh lá)
129.000 đ 199.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Cờ lê vòng miệng tự động 43-217 27mm (Xám bạc) at 529000.00 VND from Lazada
-13%
Sata Cờ lê vòng miệng tự động 43-217 27mm (Xám bạc)
529.000 đ 612.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Vít bake 63-516 8x150mm (Xanh lá) at 169000.00 VND from Lazada
-16%
Sata Vít bake 63-516 8x150mm (Xanh lá)
169.000 đ 203.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Vít dẹp 62-202 3.2x75mm (Xanh lá) at 169000.00 VND from Lazada
-7%
Sata Vít dẹp 62-202 3.2x75mm (Xanh lá)
169.000 đ 183.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Vít dẹp 62-212 6x150mm at 74000.00 VND from Lazada
-11%
Sata Vít dẹp 62-212 6x150mm
74.000 đ 84.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Bộ cờ lê hai đầu vòng 11 chi tiết 08-023 6-32mm (Xanh lá) at 2239000.00 VND from Lazada
-46%
Sata Bộ cờ lê hai đầu vòng 11 chi tiết 08-023 6-32mm (Xanh lá)
2.239.000 đ 4.213.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Vít dẹp 62-216 8x150mm at 102000.00 VND from Lazada
-16%
Sata Vít dẹp 62-216 8x150mm
102.000 đ 122.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Cờ lê 2 vòng miệng tròn 42-206 17x19mm (Xám bạc) at 169000.00 VND from Lazada
-17%
Sata Cờ lê 2 vòng miệng tròn 42-206 17x19mm (Xám bạc)
169.000 đ 204.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Kìm cắt cách điện 6'' 70-331 (Vàng đỏ) at 299000.00 VND from Lazada
-33%
Sata Kìm cắt cách điện 6'' 70-331 (Vàng đỏ)
299.000 đ 450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Vít bake 63-513 6x150mm (Xanh lá) at 169000.00 VND from Lazada
-14%
Sata Vít bake 63-513 6x150mm (Xanh lá)
169.000 đ 198.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Cờ lê 2 vòng miệng mở  41-202 8x10mm at 70000.00 VND from Lazada
Sata Cờ lê 2 vòng miệng mở  41-202 8x10mm
70.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Kìm cắt 70-615A 4inch (Xanh) at 276000.00 VND from Lazada
Sata Kìm cắt 70-615A 4inch (Xanh)
276.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Cờ lê xòe 48-202 13x14mm (Xám) at 169000.00 VND from Lazada
-4%
Sata Cờ lê xòe 48-202 13x14mm (Xám)
169.000 đ 177.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Vít bake cách điện 1000V 61-212 (Xanh) at 239000.00 VND from Lazada
-25%
Sata Vít bake cách điện 1000V 61-212 (Xanh)
239.000 đ 319.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Vít đóng dẹp 61-607 8x200mm (Xanh lá) at 116000.00 VND from Lazada
-42%
Sata Vít đóng dẹp 61-607 8x200mm (Xanh lá)
116.000 đ 200.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Vít bake 62-305 3x200mm (Xanh lá) at 51000.00 VND from Lazada
-50%
Sata Vít bake 62-305 3x200mm (Xanh lá)
51.000 đ 102.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Cờ lê 2 vòng miệng tròn 42-214 8x9mm (Xám bạc) at 169000.00 VND from Lazada
-14%
Sata Cờ lê 2 vòng miệng tròn 42-214 8x9mm (Xám bạc)
169.000 đ 199.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Cờ lê loại miệng hở 47-605 17mm (Xám bạc) at 209000.00 VND from Lazada
-14%
Sata Cờ lê loại miệng hở 47-605 17mm (Xám bạc)
209.000 đ 245.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Vít dẹp 63-410 5x200mm (Xanh lá) at 169000.00 VND from Lazada
-39%
Sata Vít dẹp 63-410 5x200mm (Xanh lá)
169.000 đ 280.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Cờ lê vòng miệng 40-236 28mm (Xanh) at 299000.00 VND from Lazada
-2%
Sata Cờ lê vòng miệng 40-236 28mm (Xanh)
299.000 đ 306.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Vít dẹp 62-216 8x150mm (Xanh lá) at 83000.00 VND from Lazada
-48%
Sata Vít dẹp 62-216 8x150mm (Xanh lá)
83.000 đ 160.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Mỏ lết 47-222 6 inch (Xám) at 169000.00 VND from Lazada
-27%
Sata Mỏ lết 47-222 6 inch (Xám)
169.000 đ 233.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Bộ cờ lê 2 đầu vòng 08-011 5.5-27mm (Xanh) at 889000.00 VND from Lazada
-1%
Sata Bộ cờ lê 2 đầu vòng 08-011 5.5-27mm (Xanh)
889.000 đ 902.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Vít bake cách điện 1000V 61-211 (Xanh) at 229000.00 VND from Lazada
-44%
Sata Vít bake cách điện 1000V 61-211 (Xanh)
229.000 đ 412.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Cờ lê vòng miệng 40-206 11mm (Xanh) at 169000.00 VND from Lazada
-42%
Sata Cờ lê vòng miệng 40-206 11mm (Xanh)
169.000 đ 295.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Bộ cờ lê loại ngắn 7 chi tiết 09033 at 648000.00 VND from Lazada
Sata Bộ cờ lê loại ngắn 7 chi tiết 09033
648.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Kìm điện 70-303A 8inch (Xanh) at 269000.00 VND from Lazada
-28%
Sata Kìm điện 70-303A 8inch (Xanh)
269.000 đ 374.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Mỏ lết 47-221 4 inch (Xám) at 236000.00 VND from Lazada
Sata Mỏ lết 47-221 4 inch (Xám)
236.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Cờ lê vòng miệng 2 chiều 46-614 22mm (Xám bạc) at 349000.00 VND from Lazada
-25%
Sata Cờ lê vòng miệng 2 chiều 46-614 22mm (Xám bạc)
349.000 đ 468.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Vít bake 63-503 3x100mm (Xanh lá) at 169000.00 VND from Lazada
-38%
Sata Vít bake 63-503 3x100mm (Xanh lá)
169.000 đ 277.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Bộ cờ lê hai đầu tròng 7 chi tiết 09-072 24mm (Xanh) at 769000.00 VND from Lazada
-6%
Sata Bộ cờ lê hai đầu tròng 7 chi tiết 09-072 24mm (Xanh)
769.000 đ 824.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Cờ lê xòe 48-200 8x10mm (Xám) at 169000.00 VND from Lazada
-2%
Sata Cờ lê xòe 48-200 8x10mm (Xám)
169.000 đ 174.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Cờ lê xòe 48-200 8x10mm (Xám) at 169000.00 VND from Lazada
-18%
Sata Cờ lê xòe 48-200 8x10mm (Xám)
169.000 đ 208.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Bộ dụng cụ sửa chữa điện 53 chi tiết 09535 at 6980000.00 VND from Lazada
-28%
Sata Bộ dụng cụ sửa chữa điện 53 chi tiết 09535
6.980.000 đ 9.702.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Cờ lê 2 vòng miệng tròn 42-210 23x26mm (Xám bạc) at 189000.00 VND from Lazada
-9%
Sata Cờ lê 2 vòng miệng tròn 42-210 23x26mm (Xám bạc)
189.000 đ 210.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Kìm điện 70-611A 4inch (Xanh) at 141000.00 VND from Lazada
-29%
Sata Kìm điện 70-611A 4inch (Xanh)
141.000 đ 199.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Kìm điện 70-301A 6
-56%
Sata Kìm điện 70-301A 6"
130.000 đ 300.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Kìm cắt mũi nhọn 72-402A 8inch (Xanh) at 399000.00 VND from Lazada
-15%
Sata Kìm cắt mũi nhọn 72-402A 8inch (Xanh)
399.000 đ 471.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Vít dẹp 62-217 8x200mm (Xanh lá) at 169000.00 VND from Lazada
-48%
Sata Vít dẹp 62-217 8x200mm (Xanh lá)
169.000 đ 329.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Cờ lê vòng miệng 2 chiều 46-602 9mm (Xám bạc) at 169000.00 VND from Lazada
Sata Cờ lê vòng miệng 2 chiều 46-602 9mm (Xám bạc)
171.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Cờ lê xòe 48-203 16x17mm (Xám) at 169000.00 VND from Lazada
-6%
Sata Cờ lê xòe 48-203 16x17mm (Xám)
169.000 đ 181.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Bộ cờ lê hai đầu miệng 09-045 23mm (Xanh) at 449000.00 VND from Lazada
-48%
Sata Bộ cờ lê hai đầu miệng 09-045 23mm (Xanh)
449.000 đ 875.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Cờ lê vòng miệng 40-203 8mm (Bạc) at 169000.00 VND from Lazada
-4%
Sata Cờ lê vòng miệng 40-203 8mm (Bạc)
169.000 đ 177.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Mỏ lết 47-205 12inch (Xám bạc) at 558000.00 VND from Lazada
Sata Mỏ lết 47-205 12inch (Xám bạc)
558.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Mỏ lết 47-204 10
-12%
Sata Mỏ lết 47-204 10"
252.000 đ 289.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Kìm càng cua 70-616A 4inch (Xanh) at 199000.00 VND from Lazada
-16%
Sata Kìm càng cua 70-616A 4inch (Xanh)
199.000 đ 237.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Vít dẹp 62-217 8x200mm (Xanh lá) at 169000.00 VND from Lazada
-6%
Sata Vít dẹp 62-217 8x200mm (Xanh lá)
169.000 đ 182.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Cờ lê vòng miệng 40-204 9mm (Xanh) at 169000.00 VND from Lazada
-47%
Sata Cờ lê vòng miệng 40-204 9mm (Xanh)
169.000 đ 324.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Cờ lê vòng miệng 40-218 23mm (Xanh) at 189000.00 VND from Lazada
-22%
Sata Cờ lê vòng miệng 40-218 23mm (Xanh)
189.000 đ 244.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Vít bake 62-305 3x200mm (Xanh lá) at 169000.00 VND from Lazada
-49%
Sata Vít bake 62-305 3x200mm (Xanh lá)
169.000 đ 333.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Sata Bộ đồ nghề sửa chữa 9 chi tiết 09-511 3/8 (Xanh) at 469000.00 VND from Lazada
-4%
Sata Bộ đồ nghề sửa chữa 9 chi tiết 09-511 3/8 (Xanh)
469.000 đ 494.000 đ

Sata Tân trang nhà cửa Việt Nam

Nhanh tay nắm lấy Sata Tân trang nhà cửa mức giảm giá hấp dẫn 56%! Một số trong những sản phẩm tốt nhất Sata Tân trang nhà cửa là Cờ lê 2 vòng miệng tròn 42-201 8x10mm (Xám bạc), Cờ lê 2 vòng miệng tròn 42-224 13x16mm (Xám bạc) hoặc Cờ lê 2 vòng miệng tròn 42-211 24x27mm (Xám bạc). Hãy tham khảo các thương hiệu uy tín khác như Bosch, Zippo hoặc Stanley nếu bạn nghĩ Sata Tân trang nhà cửa chưa phải là thương hiệu yêu thích của bạn. Sata Tân trang nhà cửa thường được bán với 26.000 đ-12.250.000 đ VND tại iprice. Bạn có thể lựa chọn giữa một Bộ đồ nghề, Công cụ hoặc Phần cứng trong nhà. Sata Tân trang nhà cửa hôm nay chủ yếu được bán tại Đen, Xám hoặc Xanh lá, tùy thuộc vào sở thích của bạn.

Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Bỏ qua
Cảm ơn