đầu trang
Giá
-
Màu sắc
Hiển thị thêm Sata
tìm thấy 327 sản phẩm
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Mỏ lết 47-204 10inch (Xanh) at 249000.00 VND from Lazada
-18%
Sata Mỏ lết 47-204 10inch (Xanh)
249.000 đ 305.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Búa gò 305g 92-105 (Xanh đen) at 455000.00 VND from Lazada
Sata Búa gò 305g 92-105 (Xanh đen)
456.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít dẹp 63-404 3x150mm (Xanh lá) at 54000.00 VND from Lazada
-9%
Sata Vít dẹp 63-404 3x150mm (Xanh lá)
54.000 đ 60.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Búa nhựa 92-903 55mm (Xám bạc) at 538000.00 VND from Lazada
-13%
Sata Búa nhựa 92-903 55mm (Xám bạc)
538.000 đ 623.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít bake 63-503 3x100mm (Xanh lá) at 169000.00 VND from Lazada
-38%
Sata Vít bake 63-503 3x100mm (Xanh lá)
169.000 đ 277.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Kìm mũi nhọn 70-102A 8inch (Xanh) at 146000.00 VND from Lazada
-47%
Sata Kìm mũi nhọn 70-102A 8inch (Xanh)
146.000 đ 280.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít dẹp 62-202 3.2x75mm (Xanh lá) at 50000.00 VND from Lazada
-4%
Sata Vít dẹp 62-202 3.2x75mm (Xanh lá)
50.000 đ 53.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Kìm thường 2 lỗ 70-512 8inch (Xám bạc) at 150000.00 VND from Lazada
-12%
Sata Kìm thường 2 lỗ 70-512 8inch (Xám bạc)
150.000 đ 172.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Mỏ lết 47-205 12inch (Xám bạc) at 278000.00 VND from Lazada
-8%
Sata Mỏ lết 47-205 12inch (Xám bạc)
278.000 đ 303.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Kìm nhọn cách điện 1000V 70-131 6inch (Vàng đỏ) at 195000.00 VND from Lazada
-48%
Sata Kìm nhọn cách điện 1000V 70-131 6inch (Vàng đỏ)
195.000 đ 380.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Kìm mỏ quạ 70-411 8inch (Xanh) at 146000.00 VND from Lazada
-36%
Sata Kìm mỏ quạ 70-411 8inch (Xanh)
146.000 đ 230.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít dẹp 62-217 8x200mm (Xanh lá) at 80000.00 VND from Lazada
-42%
Sata Vít dẹp 62-217 8x200mm (Xanh lá)
80.000 đ 140.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Mỏ lết 47-222 6 inch (Xám) at 165000.00 VND from Lazada
Sata Mỏ lết 47-222 6 inch (Xám)
167.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Bộ đồ nghề sửa chữa 9 chi tiết 09-511 3/8 (Xanh) at 465000.00 VND from Lazada
-12%
Sata Bộ đồ nghề sửa chữa 9 chi tiết 09-511 3/8 (Xanh)
465.000 đ 532.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Kìm mở phe trong mũi cong  72-005 7inch (Xanh) at 172000.00 VND from Lazada
-46%
Sata Kìm mở phe trong mũi cong  72-005 7inch (Xanh)
172.000 đ 320.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít dẹp 63-407 5x75mm (Xanh lá) at 71000.00 VND from Lazada
-1%
Sata Vít dẹp 63-407 5x75mm (Xanh lá)
71.000 đ 73.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Búa cơ khí 92-404 500g (Xanh) at 259000.00 VND from Lazada
-22%
Sata Búa cơ khí 92-404 500g (Xanh)
259.000 đ 333.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Kìm thường 2 lỗ 70-511 6inch (Xanh) at 129000.00 VND from Lazada
-8%
Sata Kìm thường 2 lỗ 70-511 6inch (Xanh)
129.000 đ 142.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít bake cách điện 1000V  61-212 (Xanh) at 169000.00 VND from Lazada
-43%
Sata Vít bake cách điện 1000V  61-212 (Xanh)
169.000 đ 300.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít bake 63-505 3x200mm (Xanh lá) at 65000.00 VND from Lazada
-4%
Sata Vít bake 63-505 3x200mm (Xanh lá)
65.000 đ 69.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Kìm điện 70-301 6inch (Xanh) at 148000.00 VND from Lazada
-45%
Sata Kìm điện 70-301 6inch (Xanh)
148.000 đ 270.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít dẹp 62-212 6x150mm (Xanh lá) at 65000.00 VND from Lazada
-8%
Sata Vít dẹp 62-212 6x150mm (Xanh lá)
65.000 đ 72.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Búa nhựa 28mm 92-502 (Xám bạc) at 258000.00 VND from Lazada
-8%
Sata Búa nhựa 28mm 92-502 (Xám bạc)
258.000 đ 282.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Búa cơ khí 92-402 300g (Xanh đen) at 178000.00 VND from Lazada
-15%
Sata Búa cơ khí 92-402 300g (Xanh đen)
178.000 đ 210.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Búa nhựa 28mm 92-502 (Xám bạc) at 258000.00 VND from Lazada
-16%
Sata Búa nhựa 28mm 92-502 (Xám bạc)
258.000 đ 310.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Búa gò 92-106 260g (Xanh đen) at 449000.00 VND from Lazada
-33%
Sata Búa gò 92-106 260g (Xanh đen)
449.000 đ 671.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít bake 62-302 3x75mm (Xanh lá) at 43000.00 VND from Lazada
-6%
Sata Vít bake 62-302 3x75mm (Xanh lá)
43.000 đ 46.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít dẹp 63-414 6x200mm (Xanh lá) at 101000.00 VND from Lazada
-9%
Sata Vít dẹp 63-414 6x200mm (Xanh lá)
101.000 đ 112.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Mỏ lết 6” 47-202 (Xám bạc) at 140000.00 VND from Lazada
-12%
Sata Mỏ lết 6” 47-202 (Xám bạc)
140.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít bake 63-504 3x150mm (Xanh lá) at 42000.00 VND from Lazada
-57%
Sata Vít bake 63-504 3x150mm (Xanh lá)
42.000 đ 98.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít đóng bake 61-705 2x150mm (Xanh lá) at 99000.00 VND from Lazada
-4%
Sata Vít đóng bake 61-705 2x150mm (Xanh lá)
99.000 đ 104.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít dẹp 63-416 8x150mm (Xanh lá) at 96000.00 VND from Lazada
-51%
Sata Vít dẹp 63-416 8x150mm (Xanh lá)
96.000 đ 199.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít đóng bake 61-707 3x200mm (Xanh lá) at 101000.00 VND from Lazada
-49%
Sata Vít đóng bake 61-707 3x200mm (Xanh lá)
101.000 đ 199.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít dẹp 63-408 6x100mm (Xanh lá) at 77000.00 VND from Lazada
-4%
Sata Vít dẹp 63-408 6x100mm (Xanh lá)
77.000 đ 81.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít bake 62-314 6x200mm (Xanh lá) at 82000.00 VND from Lazada
-3%
Sata Vít bake 62-314 6x200mm (Xanh lá)
82.000 đ 86.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Búa gò 305g 92-103 (Xanh đen) at 455000.00 VND from Lazada
-9%
Sata Búa gò 305g 92-103 (Xanh đen)
455.000 đ 503.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Kìm mỏ quạ 70-413 12inch (Xanh) at 250000.00 VND from Lazada
-11%
Sata Kìm mỏ quạ 70-413 12inch (Xanh)
250.000 đ 284.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Búa nhựa 92-903 55mm (Xám bạc) at 538000.00 VND from Lazada
Sata Búa nhựa 92-903 55mm (Xám bạc)
539.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Bộ đồ nghề sửa chữa 9 chi tiết 09-511 3/8 (Xanh) at 465000.00 VND from Lazada
Sata Bộ đồ nghề sửa chữa 9 chi tiết 09-511 3/8 (Xanh)
468.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít bake 63-517 8x200mm (Xanh lá) at 128000.00 VND from Lazada
-2%
Sata Vít bake 63-517 8x200mm (Xanh lá)
128.000 đ 132.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít dẹp 63-416 8x150mm (Xanh lá) at 118000.00 VND from Lazada
-13%
Sata Vít dẹp 63-416 8x150mm (Xanh lá)
118.000 đ 137.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít bake 62-311 6x38mm (Xanh lá) at 57000.00 VND from Lazada
-2%
Sata Vít bake 62-311 6x38mm (Xanh lá)
57.000 đ 59.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít bake 63-507 5x75mm (Xanh lá) at 70000.00 VND from Lazada
-4%
Sata Vít bake 63-507 5x75mm (Xanh lá)
70.000 đ 74.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít sao 61-102 15x100mm (Xanh lá) at 51000.00 VND from Lazada
-57%
Sata Vít sao 61-102 15x100mm (Xanh lá)
51.000 đ 120.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít bake 63-510 5x200mm (Xanh lá) at 90000.00 VND from Lazada
-6%
Sata Vít bake 63-510 5x200mm (Xanh lá)
90.000 đ 97.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít bake 62-303 3x100mm (Xanh lá) at 46000.00 VND from Lazada
-15%
Sata Vít bake 62-303 3x100mm (Xanh lá)
46.000 đ 55.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít bake 62-314 6x200mm (Xanh lá) at 82000.00 VND from Lazada
-7%
Sata Vít bake 62-314 6x200mm (Xanh lá)
82.000 đ 89.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Kìm mỏ quạ 70-414 16inch (Xanh) at 589000.00 VND from Lazada
-13%
Sata Kìm mỏ quạ 70-414 16inch (Xanh)
589.000 đ 684.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít dẹp 62-215 6x250mm (Xanh lá) at 84000.00 VND from Lazada
-11%
Sata Vít dẹp 62-215 6x250mm (Xanh lá)
84.000 đ 96.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Kìm mỏ quạ 70-412 10inch (Xanh) at 206000.00 VND from Lazada
-5%
Sata Kìm mỏ quạ 70-412 10inch (Xanh)
206.000 đ 219.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít đóng bake 61-703 2x100mm (Xanh lá) at 61000.00 VND from Lazada
-56%
Sata Vít đóng bake 61-703 2x100mm (Xanh lá)
61.000 đ 140.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Kìm điện 70-303A 8inch (Xanh) at 237000.00 VND from Lazada
-5%
Sata Kìm điện 70-303A 8inch (Xanh)
237.000 đ 250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít dẹp 62-202 3.2x75mm (Xanh lá) at 32000.00 VND from Lazada
-68%
Sata Vít dẹp 62-202 3.2x75mm (Xanh lá)
32.000 đ 100.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít bake 63-502 3x75mm (Xanh lá) at 46000.00 VND from Lazada
-2%
Sata Vít bake 63-502 3x75mm (Xanh lá)
46.000 đ 47.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Kìm thường 2 lỗ 70-512 8inch (Xám bạc) at 169000.00 VND from Lazada
-41%
Sata Kìm thường 2 lỗ 70-512 8inch (Xám bạc)
169.000 đ 287.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít bake 62-317 8x200mm (Xanh lá) at 101000.00 VND from Lazada
-9%
Sata Vít bake 62-317 8x200mm (Xanh lá)
101.000 đ 113.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít bake 62-316 8x150mm (Xanh lá) at 87000.00 VND from Lazada
-11%
Sata Vít bake 62-316 8x150mm (Xanh lá)
87.000 đ 99.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Búa gò 320g 92-104 (Xanh đen) at 546000.00 VND from Lazada
-13%
Sata Búa gò 320g 92-104 (Xanh đen)
546.000 đ 632.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít bake 63-514 6x200mm (Xanh lá) at 82000.00 VND from Lazada
-48%
Sata Vít bake 63-514 6x200mm (Xanh lá)
82.000 đ 160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Kìm mũi nhọn 70-101A 6inch (Xanh) at 157000.00 VND from Lazada
-9%
Sata Kìm mũi nhọn 70-101A 6inch (Xanh)
157.000 đ 174.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Búa cơ khí 92-401 200g (Xám bạc) at 148000.00 VND from Lazada
-35%
Sata Búa cơ khí 92-401 200g (Xám bạc)
148.000 đ 228.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít dẹp 63-407 5x75mm (Xanh lá) at 71000.00 VND from Lazada
-4%
Sata Vít dẹp 63-407 5x75mm (Xanh lá)
71.000 đ 75.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít bake 63-516 8x150mm (Xanh lá) at 118000.00 VND from Lazada
-4%
Sata Vít bake 63-516 8x150mm (Xanh lá)
118.000 đ 124.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Kìm điện 72-203 (Xanh) at 435000.00 VND from Lazada
-8%
Sata Kìm điện 72-203 (Xanh)
435.000 đ 475.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít dẹp 63-405 3x200mm (Xanh lá) at 65000.00 VND from Lazada
-9%
Sata Vít dẹp 63-405 3x200mm (Xanh lá)
65.000 đ 73.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Mỏ lết 6” 47-202 (Xám bạc) at 119000.00 VND from Lazada
-23%
Sata Mỏ lết 6” 47-202 (Xám bạc)
119.000 đ 155.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Búa nhựa  92-904 65mm (Xám đen) at 689000.00 VND from Lazada
-46%
Sata Búa nhựa  92-904 65mm (Xám đen)
689.000 đ 1.276.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít dẹp 63-404 3x150mm (Xanh lá) at 45000.00 VND from Lazada
-54%
Sata Vít dẹp 63-404 3x150mm (Xanh lá)
45.000 đ 98.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít cách điện 61-312 3x100mm (Xanh lá) at 201000.00 VND from Lazada
-3%
Sata Vít cách điện 61-312 3x100mm (Xanh lá)
201.000 đ 209.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít bake 62-304 3x150mm (Xanh lá) at 51000.00 VND from Lazada
-15%
Sata Vít bake 62-304 3x150mm (Xanh lá)
51.000 đ 61.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít bake 63-507 5x75mm (Xanh lá) at 70000.00 VND from Lazada
-12%
Sata Vít bake 63-507 5x75mm (Xanh lá)
70.000 đ 80.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Kìm thường 2 lỗ 70-512 8inch (Xám bạc) at 110000.00 VND from Lazada
-44%
Sata Kìm thường 2 lỗ 70-512 8inch (Xám bạc)
110.000 đ 199.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Búa cơ khí  92-405 800g (Xanh) at 288000.00 VND from Lazada
-16%
Sata Búa cơ khí  92-405 800g (Xanh)
288.000 đ 345.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít bake 63-502 3x75mm (Xanh lá) at 46000.00 VND from Lazada
-7%
Sata Vít bake 63-502 3x75mm (Xanh lá)
46.000 đ 50.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít dẹp 62-214 6x200mm (Xanh lá) at 76000.00 VND from Lazada
-10%
Sata Vít dẹp 62-214 6x200mm (Xanh lá)
76.000 đ 85.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít dẹp 63-410 5x200mm (Xanh lá) at 90000.00 VND from Lazada
-6%
Sata Vít dẹp 63-410 5x200mm (Xanh lá)
90.000 đ 97.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Kìm điện 70-611A 4inch (Xanh) at 153000.00 VND from Lazada
-11%
Sata Kìm điện 70-611A 4inch (Xanh)
153.000 đ 173.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít bake 63-505 3x200mm (Xanh lá) at 52000.00 VND from Lazada
-56%
Sata Vít bake 63-505 3x200mm (Xanh lá)
52.000 đ 120.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Kìm điện 70-302A 7inch (Xanh) at 152000.00 VND from Lazada
-49%
Sata Kìm điện 70-302A 7inch (Xanh)
152.000 đ 300.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít bake 63-513 6x150mm (Xanh lá) at 93000.00 VND from Lazada
-14%
Sata Vít bake 63-513 6x150mm (Xanh lá)
93.000 đ 110.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít bake 63-503 3x100mm (Xanh lá) at 65000.00 VND from Lazada
-10%
Sata Vít bake 63-503 3x100mm (Xanh lá)
65.000 đ 73.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít dẹp 63-417 8x200mm (Xanh lá) at 134000.00 VND from Lazada
-13%
Sata Vít dẹp 63-417 8x200mm (Xanh lá)
134.000 đ 156.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít bake 62-304 3x150mm (Xanh lá) at 51000.00 VND from Lazada
-1%
Sata Vít bake 62-304 3x150mm (Xanh lá)
51.000 đ 52.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít bake 62-305 3x200mm (Xanh lá) at 55000.00 VND from Lazada
-14%
Sata Vít bake 62-305 3x200mm (Xanh lá)
55.000 đ 65.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít sao 61-104 25x100mm (Xanh lá) at 54000.00 VND from Lazada
-46%
Sata Vít sao 61-104 25x100mm (Xanh lá)
54.000 đ 100.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Búa nhựa 92-901 35mm (Xanh đen) at 440000.00 VND from Lazada
-11%
Sata Búa nhựa 92-901 35mm (Xanh đen)
440.000 đ 499.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít bake 62-317 8x200mm (Xanh lá) at 101000.00 VND from Lazada
-7%
Sata Vít bake 62-317 8x200mm (Xanh lá)
101.000 đ 110.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít đóng dẹp 61-603 6x100mm (Xanh lá) at 59000.00 VND from Lazada
-50%
Sata Vít đóng dẹp 61-603 6x100mm (Xanh lá)
59.000 đ 120.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Kìm mũi nhọn 70-101A 6inch (Xanh) at 169000.00 VND from Lazada
-9%
Sata Kìm mũi nhọn 70-101A 6inch (Xanh)
169.000 đ 186.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Kìm càng cua 72-503A 8inch (Xanh) at 435000.00 VND from Lazada
-15%
Sata Kìm càng cua 72-503A 8inch (Xanh)
435.000 đ 513.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata TỦ ĐỰNG ĐỒ NGHỀ -92106 at 6150000.00 VND from F5CORP
Sata TỦ ĐỰNG ĐỒ NGHỀ -92106
6.150.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít dẹp 63-409 6x150mm (Xanh lá) at 79000.00 VND from Lazada
-16%
Sata Vít dẹp 63-409 6x150mm (Xanh lá)
79.000 đ 95.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít dẹp 63-413 6x150mm (Xanh lá) at 93000.00 VND from Lazada
-1%
Sata Vít dẹp 63-413 6x150mm (Xanh lá)
93.000 đ 95.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít dẹp 63-410 5x200mm (Xanh lá) at 90000.00 VND from Lazada
-9%
Sata Vít dẹp 63-410 5x200mm (Xanh lá)
90.000 đ 100.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít dẹp 63-417 8x200mm (Xanh lá) at 134000.00 VND from Lazada
Sata Vít dẹp 63-417 8x200mm (Xanh lá)
136.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít đóng dẹp 61-608 8x250mm (Xanh lá) at 139000.00 VND from Lazada
-9%
Sata Vít đóng dẹp 61-608 8x250mm (Xanh lá)
139.000 đ 154.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Kìm mũi nhọn 70-102A 8inch (Xanh) at 229000.00 VND from Lazada
-28%
Sata Kìm mũi nhọn 70-102A 8inch (Xanh)
229.000 đ 322.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Vít dẹp 63-415 6x250mm (Xanh lá) at 107000.00 VND from Lazada
-4%
Sata Vít dẹp 63-415 6x250mm (Xanh lá)
107.000 đ 112.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Kìm mũi nhọn 70-612A 5inch (Xanh) at 153000.00 VND from Lazada
-14%
Sata Kìm mũi nhọn 70-612A 5inch (Xanh)
153.000 đ 179.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Sata Mỏ lết 4
-37%
Sata Mỏ lết 4" 47-201 (Xám bạc)
125.000 đ 201.000 đ
Lazada

Sata Tân trang nhà cửa Việt Nam

Nhanh tay nắm lấy Sata Tân trang nhà cửa mức giảm giá hấp dẫn 68%! Một số trong những sản phẩm tốt nhất Sata Tân trang nhà cửa là Mỏ lết 47-204 10inch (Xanh), Búa gò 305g 92-105 (Xanh đen) hoặc Vít dẹp 63-404 3x150mm (Xanh lá). Hãy tham khảo các thương hiệu uy tín khác như Bosch, Endura hoặc Asaki nếu bạn nghĩ Sata Tân trang nhà cửa chưa phải là thương hiệu yêu thích của bạn. Sata Tân trang nhà cửa thường được bán với 32.000 đ-12.250.000 đ VND tại iprice. Bạn có thể lựa chọn giữa một Công cụ, Bộ đồ nghề hoặc Ga ra xe. Sata Tân trang nhà cửa hôm nay chủ yếu được bán tại Đen, Xám hoặc Xanh lá, tùy thuộc vào sở thích của bạn.

Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Bỏ qua
Cảm ơn