đầu trang
tìm thấy 78 sản phẩm
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 250000.00 VND from Lazada
-44%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
250.000 đ 450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 209000.00 VND from Lazada
-53%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
209.000 đ 449.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cao cấp 2 cốc xay at 274000.00 VND from Lazada
-34%
Shake n Take Máy xay sinh tố cao cấp 2 cốc xay
274.000 đ 420.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng) at 218000.00 VND from Lazada
-37%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng)
218.000 đ 350.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 278000.00 VND from Lazada
-30%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
278.000 đ 399.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 at 239000.00 VND from Lazada
-47%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1
239.000 đ 455.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng) at 250000.00 VND from Lazada
-47%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng)
250.000 đ 479.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố Sake n Take (Trắng phối xám) at 439000.00 VND from Lazada
-2%
Shake n Take Máy xay sinh tố Sake n Take (Trắng phối xám)
439.000 đ 450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc xay kiêm uống (Trắng) at 274000.00 VND from Lazada
-47%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc xay kiêm uống (Trắng)
274.000 đ 521.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 349000.00 VND from Lazada
-35%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
349.000 đ 538.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc xay kiêm uống (Trắng) at 269000.00 VND from Lazada
-50%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc xay kiêm uống (Trắng)
269.000 đ 538.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố 1 cốc Shake & Take at 228000.00 VND from Lazada
-35%
Shake n Take Máy xay sinh tố 1 cốc Shake & Take
228.000 đ 350.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc xay kiêm uống (Trắng) at 275000.00 VND from Lazada
-38%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc xay kiêm uống (Trắng)
275.000 đ 450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc xay kiêm uống (Trắng) at 279000.00 VND from Lazada
-27%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc xay kiêm uống (Trắng)
279.000 đ 387.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 195000.00 VND from Lazada
-50%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
195.000 đ 390.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc at 235000.00 VND from Lazada
-39%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc
235.000 đ 390.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố đa năng nhỏ gọn (Trắng) at 269000.00 VND from Lazada
-44%
Shake n Take Máy xay sinh tố đa năng nhỏ gọn (Trắng)
269.000 đ 485.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc Shake 'n Take (Trắng) at 285000.00 VND from Lazada
-42%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc Shake 'n Take (Trắng)
285.000 đ 490.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng) at 209000.00 VND from Lazada
-47%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng)
209.000 đ 399.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố at 270000.00 VND from Lazada
-15%
Shake n Take Máy xay sinh tố
270.000 đ 320.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 1 cốc at 237000.00 VND from Lazada
-46%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 1 cốc
237.000 đ 439.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng) at 180000.00 VND from Lazada
-56%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng)
180.000 đ 416.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 269000.00 VND from Lazada
-27%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
269.000 đ 370.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 192000.00 VND from Lazada
-56%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
192.000 đ 438.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Xám) at 185000.00 VND from Lazada
-51%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Xám)
185.000 đ 378.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc xay kiêm uống at 420000.00 VND from Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc xay kiêm uống
420.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 at 209000.00 VND from Lazada
-41%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1
209.000 đ 355.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 229000.00 VND from Lazada
-47%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
229.000 đ 436.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay (Trắng) at 255000.00 VND from Lazada
-35%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay (Trắng)
255.000 đ 395.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 250000.00 VND from Lazada
-49%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
250.000 đ 499.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 250000.00 VND from Lazada
-44%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
250.000 đ 450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố đa năng 3 in 1 at 259000.00 VND from Lazada
-46%
Shake n Take Máy xay sinh tố đa năng 3 in 1
259.000 đ 485.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 265000.00 VND from Lazada
-55%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
265.000 đ 599.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 1 cốc at 229000.00 VND from Lazada
-23%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 1 cốc
229.000 đ 299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc xay kiêm uống (Trắng) at 265000.00 VND from Lazada
-45%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc xay kiêm uống (Trắng)
265.000 đ 490.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay at 248000.00 VND from Lazada
-50%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay
248.000 đ 496.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay đa năng 2 cốc xay kiêm uống (Trắng) at 250000.00 VND from Lazada
-49%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay đa năng 2 cốc xay kiêm uống (Trắng)
250.000 đ 499.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 224000.00 VND from Lazada
-47%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
224.000 đ 429.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy Xay Sinh Tố at 399000.00 VND from Lazada
Shake n Take Máy Xay Sinh Tố
399.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 TQ446 (Trắng) at 289000.00 VND from Lazada
-39%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 TQ446 (Trắng)
289.000 đ 479.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc xay kiêm uống (Trắng) at 289000.00 VND from Lazada
-47%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc xay kiêm uống (Trắng)
289.000 đ 550.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc Shake 'n Take (Trắng) at 329000.00 VND from Lazada
-22%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc Shake 'n Take (Trắng)
329.000 đ 426.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng) at 199000.00 VND from Lazada
-47%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng)
199.000 đ 377.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng) at 198000.00 VND from Lazada
-44%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng)
198.000 đ 356.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 TQ446 (Trắng) at 230000.00 VND from Lazada
-48%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 TQ446 (Trắng)
230.000 đ 450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 239000.00 VND from Lazada
-40%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
239.000 đ 399.000 đ
Mua ngay tại
Bigmua
Shake n Take Máy Xay Sinh Tố 3 - 2 Trong 1 at 275000.00 VND from Bigmua
-31%
Shake n Take Máy Xay Sinh Tố 3 - 2 Trong 1
275.000 đ 400.000 đ
Máy Xay Sinh Tố Shake N Take 3 - 2 Trong 1- sản phẩm tiện ích cho mọi gia đình, giúp bạn dễ dàng pha chế các món sinh tố thơm ngon, bổ dưỡng cho cả gia đình, vừa là máy xay vừa là bình đựng nước.
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 at 235000.00 VND from Lazada
-41%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1
235.000 đ 399.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 228000.00 VND from Lazada
-38%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
228.000 đ 370.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 195000.00 VND from Lazada
-63%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
195.000 đ 530.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc Shake 'n Take (Trắng) at 266000.00 VND from Lazada
-38%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc Shake 'n Take (Trắng)
266.000 đ 430.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 246000.00 VND from Lazada
-50%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
246.000 đ 491.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc at 266000.00 VND from Lazada
-38%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc
266.000 đ 430.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm ta đa năng 2 cốc xay kiêm uống (Trắng) at 250000.00 VND from Lazada
-44%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm ta đa năng 2 cốc xay kiêm uống (Trắng)
250.000 đ 450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 250000.00 VND from Lazada
-49%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
250.000 đ 499.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố 3 (Xanh Lá) at 323000.00 VND from Lazada
-28%
Shake n Take Máy xay sinh tố 3 (Xanh Lá)
323.000 đ 450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc at 243000.00 VND from Lazada
-17%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc
243.000 đ 295.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Xám) at 179000.00 VND from Lazada
-54%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Xám)
179.000 đ 396.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 221000.00 VND from Lazada
-50%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
221.000 đ 441.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 211000.00 VND from Lazada
-45%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
211.000 đ 388.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố kèm thêm 1 cối (Trắng) at 239000.00 VND from Lazada
-28%
Shake n Take Máy xay sinh tố kèm thêm 1 cối (Trắng)
239.000 đ 335.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố (Trắng) at 247000.00 VND from Lazada
-45%
Shake n Take Máy xay sinh tố (Trắng)
247.000 đ 450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 220000.00 VND from Lazada
-49%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
220.000 đ 439.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take máy xay sinh tố cầm tay 1 cốc Shake 'n take (Trắng) at 237000.00 VND from Lazada
-42%
Shake n Take máy xay sinh tố cầm tay 1 cốc Shake 'n take (Trắng)
237.000 đ 410.000 đ
Mua ngay tại
Bigmua
Shake n Take Máy xay sinh tố 2 cốc at 275000.00 VND from Bigmua
-42%
Shake n Take Máy xay sinh tố 2 cốc
275.000 đ 475.000 đ
Máy xay sinh tố Shake n Take 2 cốc có động cơ khỏe và tốc độ xay nhanh nên bạn sẽ không mất nhiều thời gian để có một cốc sinh tố ngon, bổ dưỡng.
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng) at 229000.00 VND from Lazada
-45%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng)
229.000 đ 419.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng) at 249000.00 VND from Lazada
-48%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng)
249.000 đ 479.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng) at 219000.00 VND from Lazada
-44%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng)
219.000 đ 395.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay loại 2 cối (trắng) at 275000.00 VND from Lazada
-5%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay loại 2 cối (trắng)
275.000 đ 289.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng) at 229000.00 VND from Lazada
-45%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng)
229.000 đ 424.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố đa năng nhỏ gọn (Trắng) at 259000.00 VND from Lazada
-50%
Shake n Take Máy xay sinh tố đa năng nhỏ gọn (Trắng)
259.000 đ 518.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 219000.00 VND from Lazada
-48%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
219.000 đ 429.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take (Xanh) at 289000.00 VND from Lazada
-12%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take (Xanh)
289.000 đ 329.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc xay kiêm uống at 259000.00 VND from Lazada
-56%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc xay kiêm uống
259.000 đ 589.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng) at 199000.00 VND from Lazada
-36%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng)
199.000 đ 315.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc xay kiêm uống (Trắng) at 295000.00 VND from Lazada
-47%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc xay kiêm uống (Trắng)
295.000 đ 561.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 195000.00 VND from Lazada
-53%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
195.000 đ 417.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố đa năng nhỏ gọn (Trắng) at 269000.00 VND from Lazada
-44%
Shake n Take Máy xay sinh tố đa năng nhỏ gọn (Trắng)
269.000 đ 485.000 đ

Shake n Take Đồ gia dụng Việt Nam

Thỏa mãn với mức giảm giá 63% khi bạn mua Shake n Take Đồ gia dụng trực tuyến với iprice. Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) hoặc Máy xay sinh tố cao cấp 2 cốc xay là những bộ sưu tập nổi tiếng nhất của Shake n Take Đồ gia dụng. Nếu bạn đang cân nhắc hai lần về việc mua Shake n Take Đồ gia dụng, vậy hãy tham khảo thêm các nhãn hiệu khác như Panasonic, Sharp hoặc Electrolux. Bạn có thể mua sắm thoải mái Shake n Take Đồ gia dụng tại iprice cho 179.000 đ-439.000 đ VND! Có hai loại Shake n Take Đồ gia dụng: Máy xay sinh tố. Xám hoặc Trắng là một số trong những nhu cầu màu sắc của Shake n Take Đồ gia dụng.

Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Bỏ qua
Cảm ơn