đầu trang
tìm thấy 62 sản phẩm
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc Shake 'n Take (Trắng) at 329000.00 VND from Lazada
-22%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc Shake 'n Take (Trắng)
329.000 đ 426.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay đa năng 2 cốc xay kiêm uống (Trắng) at 250000.00 VND from Lazada
-49%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay đa năng 2 cốc xay kiêm uống (Trắng)
250.000 đ 499.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc xay kiêm uống (Trắng) at 279000.00 VND from Lazada
-27%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc xay kiêm uống (Trắng)
279.000 đ 387.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 239000.00 VND from Lazada
-40%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
239.000 đ 399.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 269000.00 VND from Lazada
-27%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
269.000 đ 370.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc xay kiêm uống at 259000.00 VND from Lazada
-56%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc xay kiêm uống
259.000 đ 589.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 209000.00 VND from Lazada
-53%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
209.000 đ 449.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố 3 (Xanh Lá) at 323000.00 VND from Lazada
-28%
Shake n Take Máy xay sinh tố 3 (Xanh Lá)
323.000 đ 450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố đa năng nhỏ gọn (Trắng) at 259000.00 VND from Lazada
-50%
Shake n Take Máy xay sinh tố đa năng nhỏ gọn (Trắng)
259.000 đ 518.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng) at 250000.00 VND from Lazada
-47%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng)
250.000 đ 479.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy Xay Sinh Tố at 399000.00 VND from Lazada
Shake n Take Máy Xay Sinh Tố
399.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay (Trắng) at 255000.00 VND from Lazada
-35%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay (Trắng)
255.000 đ 395.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng) at 218000.00 VND from Lazada
-37%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng)
218.000 đ 350.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm ta đa năng 2 cốc xay kiêm uống (Trắng) at 250000.00 VND from Lazada
-44%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm ta đa năng 2 cốc xay kiêm uống (Trắng)
250.000 đ 450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc Shake 'n Take (Trắng) at 285000.00 VND from Lazada
-42%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc Shake 'n Take (Trắng)
285.000 đ 490.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Xám) at 179000.00 VND from Lazada
-54%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Xám)
179.000 đ 396.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 196000.00 VND from Lazada
-50%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
196.000 đ 392.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take (Xanh) at 289000.00 VND from Lazada
-12%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take (Xanh)
289.000 đ 329.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc xay kiêm uống (Trắng) at 269000.00 VND from Lazada
-50%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc xay kiêm uống (Trắng)
269.000 đ 538.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 219000.00 VND from Lazada
-48%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
219.000 đ 429.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 246000.00 VND from Lazada
-50%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
246.000 đ 491.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 at 235000.00 VND from Lazada
-41%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1
235.000 đ 399.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố 1 cốc Shake & Take at 228000.00 VND from Lazada
-35%
Shake n Take Máy xay sinh tố 1 cốc Shake & Take
228.000 đ 350.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 211000.00 VND from Lazada
-45%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
211.000 đ 388.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố đa năng nhỏ gọn (Trắng) at 269000.00 VND from Lazada
-44%
Shake n Take Máy xay sinh tố đa năng nhỏ gọn (Trắng)
269.000 đ 485.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 192000.00 VND from Lazada
-56%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
192.000 đ 438.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 265000.00 VND from Lazada
-55%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
265.000 đ 599.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng) at 229000.00 VND from Lazada
-45%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng)
229.000 đ 424.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cao cấp 2 cốc xay at 274000.00 VND from Lazada
-34%
Shake n Take Máy xay sinh tố cao cấp 2 cốc xay
274.000 đ 420.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Xám) at 185000.00 VND from Lazada
-51%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Xám)
185.000 đ 378.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 219000.00 VND from Lazada
-47%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
219.000 đ 417.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 195000.00 VND from Lazada
-63%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
195.000 đ 530.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 228000.00 VND from Lazada
-38%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
228.000 đ 370.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng) at 229000.00 VND from Lazada
-45%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng)
229.000 đ 419.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc at 235000.00 VND from Lazada
-39%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc
235.000 đ 390.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 TQ446 (Trắng) at 289000.00 VND from Lazada
-39%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 TQ446 (Trắng)
289.000 đ 479.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay loại 2 cối (trắng) at 275000.00 VND from Lazada
-5%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay loại 2 cối (trắng)
275.000 đ 289.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng) at 209000.00 VND from Lazada
-47%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng)
209.000 đ 399.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 250000.00 VND from Lazada
-44%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
250.000 đ 450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng) at 199000.00 VND from Lazada
-47%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng)
199.000 đ 377.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 220000.00 VND from Lazada
-49%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
220.000 đ 439.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng) at 249000.00 VND from Lazada
-48%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng)
249.000 đ 479.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố đa năng 3 in 1 at 259000.00 VND from Lazada
-46%
Shake n Take Máy xay sinh tố đa năng 3 in 1
259.000 đ 485.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc xay kiêm uống (Trắng) at 274000.00 VND from Lazada
-47%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc xay kiêm uống (Trắng)
274.000 đ 521.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 250000.00 VND from Lazada
-44%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
250.000 đ 450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 221000.00 VND from Lazada
-50%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
221.000 đ 441.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc xay kiêm uống (Trắng) at 289000.00 VND from Lazada
-47%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc xay kiêm uống (Trắng)
289.000 đ 550.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 278000.00 VND from Lazada
-30%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
278.000 đ 399.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay at 248000.00 VND from Lazada
-50%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay
248.000 đ 496.000 đ
Mua ngay tại
Bigmua
Shake n Take Máy xay sinh tố 2 cốc at 275000.00 VND from Bigmua
-42%
Shake n Take Máy xay sinh tố 2 cốc
275.000 đ 475.000 đ
Máy xay sinh tố Shake n Take 2 cốc có động cơ khỏe và tốc độ xay nhanh nên bạn sẽ không mất nhiều thời gian để có một cốc sinh tố ngon, bổ dưỡng.
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 250000.00 VND from Lazada
-49%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
250.000 đ 499.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc xay kiêm uống at 420000.00 VND from Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc xay kiêm uống
420.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc xay kiêm uống (Trắng) at 295000.00 VND from Lazada
-47%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc xay kiêm uống (Trắng)
295.000 đ 561.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 250000.00 VND from Lazada
-49%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
250.000 đ 499.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 at 209000.00 VND from Lazada
-41%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1
209.000 đ 355.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng) at 180000.00 VND from Lazada
-56%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng)
180.000 đ 416.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 195000.00 VND from Lazada
-50%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
195.000 đ 390.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố kèm thêm 1 cối (Trắng) at 239000.00 VND from Lazada
-28%
Shake n Take Máy xay sinh tố kèm thêm 1 cối (Trắng)
239.000 đ 335.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 224000.00 VND from Lazada
-47%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
224.000 đ 429.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố đa năng nhỏ gọn (Trắng) at 269000.00 VND from Lazada
-44%
Shake n Take Máy xay sinh tố đa năng nhỏ gọn (Trắng)
269.000 đ 485.000 đ
Mua ngay tại
Bigmua
Shake n Take Máy Xay Sinh Tố 3 - 2 Trong 1 at 275000.00 VND from Bigmua
-31%
Shake n Take Máy Xay Sinh Tố 3 - 2 Trong 1
275.000 đ 400.000 đ
Máy Xay Sinh Tố Shake N Take 3 - 2 Trong 1- sản phẩm tiện ích cho mọi gia đình, giúp bạn dễ dàng pha chế các món sinh tố thơm ngon, bổ dưỡng cho cả gia đình, vừa là máy xay vừa là bình đựng nước.
Mua ngay tại
Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 at 239000.00 VND from Lazada
-47%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1
239.000 đ 455.000 đ

Shake n Take Máy xay sinh tố Việt Nam

Nhận 63% giảm giá Shake n Take Máy xay sinh tố, độc quyền tại iprice! Bạn có biết Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc Shake 'n Take (Trắng), Máy xay sinh tố cầm tay đa năng 2 cốc xay kiêm uống (Trắng) hoặc Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc xay kiêm uống (Trắng) là phổ biến nhất Shake n Take Máy xay sinh tố? Nếu Shake n Take Máy xay sinh tố chưa phải là thương hiệu ưa chuộng của bạn, hãy tham khảo PHILIPS, Sunhouse hoặc Panasonic online. Tại iprice, Shake n Take Máy xay sinh tố được cung cấp giữa 179.000 đ-420.000 đ VND. Bạn có thể tìm thấy một là Máy xay sinh tố. Xám hoặc Trắng là phổ biến nhất Máy xay sinh tố màu sắc.

Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Bỏ qua
Cảm ơn