đầu trang
tìm thấy 121 sản phẩm
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc xay kiêm uống (Trắng) at 289000.00 VND from Lazada
-35%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc xay kiêm uống (Trắng)
289.000 đ 450.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 at 235000.00 VND from Lazada
-41%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1
235.000 đ 399.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng) at 229000.00 VND from Lazada
-45%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng)
229.000 đ 419.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 2 cốc at 239000.00 VND from Lazada
-36%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 2 cốc
239.000 đ 378.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng) at 219000.00 VND from Lazada
-44%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng)
219.000 đ 395.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake 'n Take loại 2 cốc at 279000.00 VND from Lazada
-47%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake 'n Take loại 2 cốc
279.000 đ 529.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc Shake 'n Take Q834(Trắng) at 229000.00 VND from Lazada
-39%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc Shake 'n Take Q834(Trắng)
229.000 đ 378.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố đa năng nhỏ gọn (Trắng) at 259000.00 VND from Lazada
-50%
Shake n Take Máy xay sinh tố đa năng nhỏ gọn (Trắng)
259.000 đ 518.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake 'n Take loại 1 cốc at 249000.00 VND from Lazada
-50%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake 'n Take loại 1 cốc
249.000 đ 498.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake 'n Take loại 2 cốc at 279000.00 VND from Lazada
-47%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake 'n Take loại 2 cốc
279.000 đ 529.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay đa năng 2 cốc xay kiêm uống (Trắng) at 250000.00 VND from Lazada
-49%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay đa năng 2 cốc xay kiêm uống (Trắng)
250.000 đ 499.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 198000.00 VND from Lazada
-62%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
198.000 đ 530.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố at 195000.00 VND from Lazada
-49%
Shake n Take Máy xay sinh tố
195.000 đ 389.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Xám) at 209000.00 VND from Lazada
-47%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Xám)
209.000 đ 396.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố (Trắng) at 223000.00 VND from Lazada
-41%
Shake n Take Máy xay sinh tố (Trắng)
223.000 đ 378.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 250000.00 VND from Lazada
-49%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
250.000 đ 499.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay đa năng 2 cốc xay kiêm uống (Trắng) at 250000.00 VND from Lazada
-49%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay đa năng 2 cốc xay kiêm uống (Trắng)
250.000 đ 499.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 225000.00 VND from Lazada
-42%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
225.000 đ 390.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc at 252000.00 VND from Lazada
-41%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc
252.000 đ 430.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm ta đa năng 2 cốc xay kiêm uống (Trắng) at 250000.00 VND from Lazada
-44%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm ta đa năng 2 cốc xay kiêm uống (Trắng)
250.000 đ 450.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng) at 228000.00 VND from Lazada
-52%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng)
228.000 đ 479.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm ta đa năng 2 cốc xay kiêm uống (Trắng) at 250000.00 VND from Lazada
-44%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm ta đa năng 2 cốc xay kiêm uống (Trắng)
250.000 đ 450.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake 'n Take loại 1 cốc at 249000.00 VND from Lazada
-50%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake 'n Take loại 1 cốc
249.000 đ 498.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc xay kiêm uống (Trắng) at 274000.00 VND from Lazada
-47%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc xay kiêm uống (Trắng)
274.000 đ 521.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố đa năng nhỏ gọn (Trắng) at 222000.00 VND from Lazada
-49%
Shake n Take Máy xay sinh tố đa năng nhỏ gọn (Trắng)
222.000 đ 439.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố đa năng nhỏ gọn (Trắng) at 245000.00 VND from Lazada
-46%
Shake n Take Máy xay sinh tố đa năng nhỏ gọn (Trắng)
245.000 đ 455.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố đa năng nhỏ gọn (Trắng) at 222000.00 VND from Lazada
-48%
Shake n Take Máy xay sinh tố đa năng nhỏ gọn (Trắng)
222.000 đ 429.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố at 221000.00 VND from Lazada
-31%
Shake n Take Máy xay sinh tố
221.000 đ 320.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố (Trắng) at 223000.00 VND from Lazada
-41%
Shake n Take Máy xay sinh tố (Trắng)
223.000 đ 378.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng) at 228000.00 VND from Lazada
-46%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng)
228.000 đ 424.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 TQ446 (Trắng) at 289000.00 VND from Lazada
-39%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 TQ446 (Trắng)
289.000 đ 479.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 219000.00 VND from Lazada
-51%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
219.000 đ 449.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 229000.00 VND from Lazada
-47%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
229.000 đ 436.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc HDM271 at 219000.00 VND from Lazada
-43%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc HDM271
219.000 đ 390.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố cao cấp 2 cốc xay at 274000.00 VND from Lazada
-34%
Shake n Take Máy xay sinh tố cao cấp 2 cốc xay
274.000 đ 420.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 218000.00 VND from Lazada
-43%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
218.000 đ 384.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố 3 (Xanh Lá) at 323000.00 VND from Lazada
-28%
Shake n Take Máy xay sinh tố 3 (Xanh Lá)
323.000 đ 450.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc Shake 'n Take (Trắng) at 299000.00 VND from Lazada
-38%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc Shake 'n Take (Trắng)
299.000 đ 490.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố 2 cối kiêm cốc cầm tay tiện dụng (Trắng) at 275000.00 VND from Lazada
-44%
Shake n Take Máy xay sinh tố 2 cối kiêm cốc cầm tay tiện dụng (Trắng)
275.000 đ 499.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố 1 cốc Shake & Take at 239000.00 VND from Lazada
-31%
Shake n Take Máy xay sinh tố 1 cốc Shake & Take
239.000 đ 350.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố 3 (Xanh dương) CMXSTST3X at 279000.00 VND from Caganu
-15%
Shake n Take Máy xay sinh tố 3 (Xanh dương) CMXSTST3X
279.000 đ 330.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc xay kiêm uống (Trắng) at 279000.00 VND from Lazada
-27%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc xay kiêm uống (Trắng)
279.000 đ 387.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake 'n Take loại 1 cốc at 249000.00 VND from Lazada
-50%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake 'n Take loại 1 cốc
249.000 đ 498.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 205000.00 VND from Lazada
-58%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
205.000 đ 491.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 250000.00 VND from Lazada
-44%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
250.000 đ 450.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 219000.00 VND from Lazada
-44%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
219.000 đ 392.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 2 cốc at 239000.00 VND from Lazada
-36%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 2 cốc
239.000 đ 378.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take máy xay sinh tố cầm tay 1 cốc Shake 'n take (Trắng) at 225000.00 VND from Lazada
-45%
Shake n Take máy xay sinh tố cầm tay 1 cốc Shake 'n take (Trắng)
225.000 đ 410.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 250000.00 VND from Lazada
-44%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
250.000 đ 450.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 219000.00 VND from Lazada
-48%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
219.000 đ 429.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng) at 209000.00 VND from Lazada
-47%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng)
209.000 đ 399.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cối tiện dụng (Trắng) Nino shop at 249000.00 VND from Lazada
-50%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cối tiện dụng (Trắng) Nino shop
249.000 đ 499.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc Shake 'n Take (Trắng) at 270000.00 VND from Lazada
-45%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc Shake 'n Take (Trắng)
270.000 đ 490.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 254000.00 VND from Lazada
-50%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
254.000 đ 512.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố với 2 cối xay (Xanh) at 259000.00 VND from Lazada
-47%
Shake n Take Máy xay sinh tố với 2 cối xay (Xanh)
259.000 đ 490.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc Shake 'n Take (Trắng) at 249000.00 VND from Lazada
-44%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc Shake 'n Take (Trắng)
249.000 đ 450.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố đa năng nhỏ gọn (Trắng) at 269000.00 VND from Lazada
-44%
Shake n Take Máy xay sinh tố đa năng nhỏ gọn (Trắng)
269.000 đ 485.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc Shake 'n Take (Trắng) at 252000.00 VND from Lazada
-41%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc Shake 'n Take (Trắng)
252.000 đ 430.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng) at 228000.00 VND from Lazada
-52%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng)
228.000 đ 479.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take MÁY XAY SINH TỐ CẦM TAY HLS0703177 at 189000.00 VND from Lazada
-36%
Shake n Take MÁY XAY SINH TỐ CẦM TAY HLS0703177
189.000 đ 299.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc Shake 'n Take (Trắng) at 279000.00 VND from Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc Shake 'n Take (Trắng)
279.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố loại 2 cối at 345000.00 VND from Lazada
Shake n Take Máy xay sinh tố loại 2 cối
345.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố đa năng nhỏ gọn (Trắng) at 219000.00 VND from Lazada
-47%
Shake n Take Máy xay sinh tố đa năng nhỏ gọn (Trắng)
219.000 đ 416.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay đa năng 2 cốc xay kiêm uống (Trắng) at 250000.00 VND from Lazada
-49%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay đa năng 2 cốc xay kiêm uống (Trắng)
250.000 đ 499.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố Shaken take 2 cối at 210000.00 VND from Lazada
-16%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shaken take 2 cối
210.000 đ 250.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 240000.00 VND from Lazada
-45%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
240.000 đ 441.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cối kèm cốc tiện lợi Shake’n Take at 239000.00 VND from Lazada
-36%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cối kèm cốc tiện lợi Shake’n Take
239.000 đ 379.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố kèm thêm 1 cối (Trắng) at 199000.00 VND from Lazada
-40%
Shake n Take Máy xay sinh tố kèm thêm 1 cối (Trắng)
199.000 đ 335.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố (Trắng) Nino shop at 249000.00 VND from Lazada
-50%
Shake n Take Máy xay sinh tố (Trắng) Nino shop
249.000 đ 499.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy Xay Sinh Tố 3 - 2 Trong 1 at 275000.00 VND from Bigmua
-31%
Shake n Take Máy Xay Sinh Tố 3 - 2 Trong 1
275.000 đ 400.000 đ
Máy Xay Sinh Tố Shake N Take 3 - 2 Trong 1- sản phẩm tiện ích cho mọi gia đình, giúp bạn dễ dàng pha chế các món sinh tố thơm ngon, bổ dưỡng cho cả gia đình, vừa là máy xay vừa là bình đựng nước.
Đến Nơi Bán
Shake n Take MÁY XAY SINH TỐ CẦM TAY at 190000.00 VND from Lazada
Shake n Take MÁY XAY SINH TỐ CẦM TAY
190.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố đa năng nhỏ gọn (Trắng) at 269000.00 VND from Lazada
-44%
Shake n Take Máy xay sinh tố đa năng nhỏ gọn (Trắng)
269.000 đ 485.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay xay kiêm uống tặng 1 cốc (Trắng) at 279000.00 VND from Lazada
-30%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay xay kiêm uống tặng 1 cốc (Trắng)
279.000 đ 399.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc xay kiêm uống (Trắng) at 239000.00 VND from Lazada
-51%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc xay kiêm uống (Trắng)
239.000 đ 490.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay Sinh Tố Mini Shake & Take at 250000.00 VND from Lazada
Shake n Take Máy xay Sinh Tố Mini Shake & Take
250.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố 2 cốc at 275000.00 VND from Bigmua
-42%
Shake n Take Máy xay sinh tố 2 cốc
275.000 đ 475.000 đ
Máy xay sinh tố Shake n Take 2 cốc có động cơ khỏe và tốc độ xay nhanh nên bạn sẽ không mất nhiều thời gian để có một cốc sinh tố ngon, bổ dưỡng.
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 219000.00 VND from Lazada
-40%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
219.000 đ 370.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake 'n Take loại 1 cốc at 249000.00 VND from Lazada
-50%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake 'n Take loại 1 cốc
249.000 đ 498.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố đa năng 3 in 1 at 259000.00 VND from Lazada
-46%
Shake n Take Máy xay sinh tố đa năng 3 in 1
259.000 đ 485.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố đa năng nhỏ gọn (Trắng) at 269000.00 VND from Lazada
-44%
Shake n Take Máy xay sinh tố đa năng nhỏ gọn (Trắng)
269.000 đ 485.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố 2 cối xay Shake 'n Take at 269000.00 VND from Lazada
-49%
Shake n Take Máy xay sinh tố 2 cối xay Shake 'n Take
269.000 đ 530.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 228000.00 VND from Lazada
-38%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
228.000 đ 370.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố đa năng nhỏ gọn (Trắng) at 269000.00 VND from Lazada
-44%
Shake n Take Máy xay sinh tố đa năng nhỏ gọn (Trắng)
269.000 đ 485.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm ta đa năng 2 cốc xay kiêm uống (Trắng) at 250000.00 VND from Lazada
-44%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm ta đa năng 2 cốc xay kiêm uống (Trắng)
250.000 đ 450.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 1 cốc at 225000.00 VND from Lazada
-48%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 1 cốc
225.000 đ 439.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 222000.00 VND from Lazada
-48%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
222.000 đ 429.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc at 189000.00 VND from Lazada
-51%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc
189.000 đ 390.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 247000.00 VND from Lazada
-53%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
247.000 đ 530.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc xay kiêm uống at 247000.00 VND from Lazada
-58%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc xay kiêm uống
247.000 đ 589.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc Shake 'n Take (Trắng) at 270000.00 VND from Lazada
-45%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc Shake 'n Take (Trắng)
270.000 đ 490.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay loại 2 cối (trắng) at 275000.00 VND from Lazada
-26%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay loại 2 cối (trắng)
275.000 đ 376.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 at 239000.00 VND from Lazada
-47%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1
239.000 đ 455.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc Shake 'n Take (Trắng) at 299000.00 VND from Lazada
-38%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc Shake 'n Take (Trắng)
299.000 đ 490.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 2 cốc at 239000.00 VND from Lazada
-36%
Shake n Take Máy xay sinh tố Shake Take 2 cốc
239.000 đ 378.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố đa năng nhỏ gọn (Trắng) at 245000.00 VND from Lazada
-46%
Shake n Take Máy xay sinh tố đa năng nhỏ gọn (Trắng)
245.000 đ 455.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 211000.00 VND from Lazada
-45%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
211.000 đ 388.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố (Trắng) (White Not Specified) at 223000.00 VND from Lazada
-41%
Shake n Take Máy xay sinh tố (Trắng) (White Not Specified)
223.000 đ 378.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố (Trắng) at 209000.00 VND from Lazada
-57%
Shake n Take Máy xay sinh tố (Trắng)
209.000 đ 490.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố mini MINI (loại 2 cối) at 183000.00 VND from Lazada
-47%
Shake n Take Máy xay sinh tố mini MINI (loại 2 cối)
183.000 đ 349.000 đ
Đến Nơi Bán
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng) at 195000.00 VND from Lazada
-53%
Shake n Take Máy xay sinh tố cầm tay Shake Take 2 cốc (Trắng)
195.000 đ 417.000 đ

Shake n Take Máy xay sinh tố Việt Nam

Nhận 62% giảm giá Shake n Take Máy xay sinh tố, độc quyền tại iprice! Bạn có biết Máy xay sinh tố cầm tay 2 cốc xay kiêm uống (Trắng), Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 hoặc Máy xay sinh tố Shake Take 3 in 1 (Trắng) là phổ biến nhất Shake n Take Máy xay sinh tố? Nếu Shake n Take Máy xay sinh tố chưa phải là thương hiệu ưa chuộng của bạn, hãy tham khảo PHILIPS, Panasonic hoặc Comet online. Tại iprice, Shake n Take Máy xay sinh tố được cung cấp giữa 183.000 đ-345.000 đ VND. Bạn có thể tìm thấy một là Máy xay sinh tố. Xám hoặc Trắng là phổ biến nhất Máy xay sinh tố màu sắc.

Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Bỏ qua
Cảm ơn