đầu trang
tìm thấy 102 sản phẩm
Đến Nơi Bán
−22%
Nhiều Tác Giả Lịch Sử Việt Nam (Trọn Bộ 15 Tập)
3.744.000 đ 4.800.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Nguyễn Sử Lịch Sử Thư Pháp Việt Nam
136.000 đ 169.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Cao Tự Thanh Đại Nam Thực Lục Chính Biên Đệ Lục Kỷ Phụ Biên
320.000 đ 400.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Trần Tiến Bình Lịch Việt Nam Thế kỉ XX - XXI (1901 - 2100) Và Niên Biểu Lịch Sử Việt Nam
239.000 đ 299.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−19%
Huỳnh Công Bá Tư Tưởng Việt Nam
354.000 đ 442.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Trần Trọng Đăng Đàn Điện Ảnh Việt Nam: Lịch Sử - Tác Phẩm - Nghệ Sĩ - Lý Luận - Phê Bình - Nghiên Cứu (Tập 2)
200.000 đ 250.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Nhóm tác giả Sách Ảnh: Những Di Sản Thế Giới Ở Việt Nam (Việt - Anh - Pháp) (Khổ Nhỏ)
80.000 đ 100.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−5%
Nguyễn Q. Thắng - Nguyễn Bá Thế Từ Điển Nhân Vật Lịch Sử Việt Nam
361.000 đ 380.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Tạ Chí Đại Trường Lịch Sử Nội Chiến Ở Việt Nam Từ 1771 Đến 1802 (Tái Bản)
94.000 đ 117.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Phan Huy Lê (Chủ biên) Vùng Đất Nam Bộ - Quá Trinh Hình Thành Và Phát Triển (Tập I, II)
600.000 đ 750.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
TG Nguyễn Đình Tư Chế Độ Thực Dân Pháp Trên Đất Nam Kỳ (1859-1954) (Tập 1) (Tái Bản)
128.000 đ 160.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Nhiều Tác Giả Những Trận Không Chiến Trên Bầu Trời Việt Nam (1965-1975) Nhìn Từ Hai Phía
304.000 đ 380.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Phạm Minh Kiên Góc Nhìn Sử Việt - Việt Nam Anh Kiệt
47.000 đ 59.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−30%
Lý Nhân Phan Thứ Lang Bảo Đại - Vị Vua Cuối Cùng Trong Lịch Sử Phong Kiến Việt Nam
61.000 đ 88.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−19%
Quốc Sử Quán Triều Nguyễn - Đại Nam Liệt Truyện (Tập 3 - 4)
245.000 đ 306.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Nhiều Tác Giả Những Người Con Thành Đồng Tổ Quốc Của Miền Nam Anh Hùng
47.000 đ 59.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Quý Lâm Biển Đảo Việt Nam Nguồn Cội Từ Bao Đời
280.000 đ 350.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Nguyễn Sông Lam 70 Năm Thành Lập Nước - Việt Nam Trong Lòng Bạn Bè Quốc Tế
46.000 đ 58.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Nhiều Tác Giả Truyện Ngắn Đặc Sắc Việt Nam Về Lịch Sử Từ Năm 1986 Đến Nay
79.000 đ 99.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Hội Nghiên cứu Đông Dương Chuyên Khảo Về Tỉnh Gia Định - Địa Lý Học: Tự Nhiên, Kinh Tế Lịch Sử Nam Kỳ
48.000 đ 60.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−13%
Nguyễn Đắc Xuân Nam Phương - Hoàng Hậu Cuối Cùng Của Việt Nam
60.000 đ 69.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−22%
Đặng Việt Thủy - Đặng Thành Trung 54 Vị Hoàng Đế Việt Nam
68.000 đ 88.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Nhóm tác giả Quần Đảo Trường Sa - Hoàng Sa Là Chủ Quyền Của Việt Nam
52.000 đ 65.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Qúy Long - Kim Thư Tìm Hiểu Văn Hóa Phật Giáo Lịch Sử Các Ngôi Chùa Ở Việt Nam
260.000 đ 325.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Phan Đăng Thanh Lịch Sử Các Chế Độ Báo Chí Ở Việt Nam - Tập 1: Trước Cách Mạng Tháng Tám 1945 (1858 - 1945)
100.000 đ 125.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−24%
Huỳnh Công Bá Tư Tưởng Việt Nam
332.000 đ 442.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Nhiều Tác Giả Những Vấn Đề Chính Yếu Trong Lịch Sử Nam Bộ Kháng Chiến (1945 - 1975)
280.000 đ 350.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
GS. Lương Ninh (Chủ biên) Lịch Sử Việt Nam Giản Yếu
166.000 đ 208.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Đặng Việt Thủy - Đặng Thành Trung 54 Vị Hoàng Đế Việt Nam
70.000 đ 88.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Trần Bạch Đằng (chủ biên) Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 4) - Thời Nhà Lý
100.000 đ 125.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Nguyễn Thụy Kha Thế Kỷ Âm Nhạc Việt Nam – Một Thời Đạn Bom
234.000 đ 293.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−30%
Nhiều Tác Giả Thế Kỷ Âm Nhạc Việt Nam – Một Thời Hòa Bình
180.000 đ 258.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Trần Trọng Kim Việt Nam Sử Lược (Tái Bản)
84.000 đ 105.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−25%
Huỳnh Công Bá Lịch Sử Việt Nam Cổ Trung Đại
400.000 đ 540.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Nguyễn Thế Anh Việt Nam Thời Pháp Đô Hộ
116.000 đ 145.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
PGS. TS Ngô Đăng Tri Tiến Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (1930 - 2016)
116.000 đ 145.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Lương Đức Thiệp Xã Hội Việt Nam
79.000 đ 98.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Trần Trọng Kim Việt Nam Sử Lược (Tái Bản)
94.000 đ 117.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Bùi Đình Thanh Bản Lĩnh Việt Nam Qua Hai Cuộc Kháng Chiến Chống Thực Dân Pháp Và Đế Quốc Mỹ
60.000 đ 75.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Đào Duy Anh Đất Nước Việt Nam Qua Các Đời
72.000 đ 90.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Phan Kế Bính Việt Nam Phong Tục
60.000 đ 75.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Đào Duy Anh Lịch Sử Việt Nam (Từ Nguồn Gốc Đến Thế Kỷ XIX)
108.000 đ 135.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−15%
Nguyễn Khắc Thuần Đại Cương Lịch Sử Văn Hóa Việt Nam (Bộ 5 Tập)
544.000 đ 639.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Nhiều Tác Giả Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển Vùng Đất Nam Bộ
172.000 đ 215.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Đảng Ủy - Bộ Tư Lệnh Quân Khu 7 Nam Bộ Với Toàn Quốc Kháng Chiến
96.000 đ 120.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−30%
Nhiều Tác Giả 70 Năm Thành Lập Nước - Lịch Sử Báo Chí Cách Mạng Việt Nam
53.000 đ 76.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
TS. Nguyễn Nhã Đặc Khảo Về Hoàng Sa Trường Sa: Biển Đông Và Chủ Quyền Hoàng Sa, Trường Sa Của Việt Nam
224.000 đ 280.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Thng Tien Tat Lịch Sử Tiền Giấy Việt Nam: Những Câu Chuyện Chưa Kể
159.000 đ 199.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Trần Trọng Đăng Đàn Điện Ảnh Việt Nam: Lịch Sử - Tác Phẩm - Nghệ Sĩ - Lý Luận - Phê Bình - Nghiên Cứu (Tập 3)
200.000 đ 250.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
PGS. TS. Nguyễn Đức Lộc (Chủ biên) Đời Sống Xã Hội Việt Nam Đương Đại (Tập 1)
64.000 đ 80.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Trần Bạch Đằng (chủ biên) Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 7) - Khởi Nghĩa Lam Sơn
100.000 đ 125.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Nguyễn Đắc Xuân Nam Phương - Hoàng Hậu Cuối Cùng Của Việt Nam
55.000 đ 69.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−19%
Nhiều Tác Giả 70 Năm Thành Lập Nước - Lịch Sử Báo Chí Cách Mạng Việt Nam
61.000 đ 76.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Nhiều Tác Giả Thế Kỷ Âm Nhạc Việt Nam – Một Thời Hòa Bình
206.000 đ 258.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Nhóm tác giả Chính Nghĩa Việt Nam Về Chủ Quyền Biển Đảo Hoàng Sa - Trường Sa
56.000 đ 70.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
Một góc nhìn lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam
165.000 đ
Muabannhanh.com
Cuốn sách muốn gửi đến các bạn đọc như một món quà mọn, trong đó có chút giãi bày tâm tư về những dấu tích lao động của một thầy giáo dạy sử và một người làm công việc nghiên cứu lịch sử đã vượt độ tuổi “cổ lai hy”, từng trải nghiệm những chìm nổi cá nhân, nằm chung trong vận hội thăng trầm của đất nước, dân tộc, cũng như của giới trí thức học thuật trong nhiều thập kỷ qua. Phép mầu nào có thể giúp chúng ta tự trụ vững được, vượt qua thử thách và vượt qua chính mình, đối với một người tìm hiểu và nghiên cứu về khoa học xã hội - nhân văn, đặc biệt về khoa học lịch sử?
Xem thêm
Đến Nơi Bán
−20%
Cao Ngọc Lân Tìm Hiểu Về Kinh Đô Các Triều Đại Việt Nam
280.000 đ 350.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Đặng Việt Thủy (biên soạn) 10 Vị Hoàng Đế Việt Nam Tiêu Biểu
67.000 đ 84.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−23%
PGS. TS Nguyễn Đình Minh (chủ biên) Đề Cương Về Văn Hóa Việt Nam Năm 1943 – Giá Trị Lịch Sử Và Hiện Thực
49.000 đ 64.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Phan Đăng Thanh - Trương Thị Hòa Lịch Sử Nghề Luật Sư Ở Việt Nam
160.000 đ 200.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Nguyễn Hòa Tìm Hiểu Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
360.000 đ 450.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Chiến Thắng Điện Biên Phủ - Biểu Tượng Của Sức Mạnh Việt Nam
280.000 đ 350.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−30%
Nguyễn Thụy Kha Thế Kỷ Âm Nhạc Việt Nam – Một Thời Đạn Bom
204.000 đ 293.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Trần Trọng Đăng Đàn Điện Ảnh Việt Nam: Lịch Sử - Tác Phẩm - Nghệ Sĩ - Lý Luận - Phê Bình - Nghiên Cứu (Tập 1)
200.000 đ 250.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−30%
Nhiều Tác Giả Lịch Sử Việt Nam (Trọn Bộ 15 Tập)
3.360.000 đ 4.800.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Lý Nhân Phan Thứ Lang Bảo Đại - Vị Vua Cuối Cùng Trong Lịch Sử Phong Kiến Việt Nam
70.000 đ 88.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Hữu Ngọc Đồng Hành Cùng Thế Kỷ Văn Hóa - Lịch Sử Việt Nam
204.000 đ 255.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Trần Trọng Kim Việt Nam Sử Lược (2012)
108.000 đ 135.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
TG Nguyễn Đình Tư Chế Độ Thực Dân Pháp Trên Đất Nam Kỳ (1859-1954) (Tập 2) (Tái Bản)
132.000 đ 165.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
PGS. TS Nguyễn Đình Minh (chủ biên) Đề Cương Về Văn Hóa Việt Nam Năm 1943 – Giá Trị Lịch Sử Và Hiện Thực
51.000 đ 64.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Trần Bạch Đằng (chủ biên) Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 6) - Thời Nhà Hồ
100.000 đ 125.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
PGS.TS. Đức Vượng Việt Nam Từ Thời Kỳ Bao Cấp Đến Thời Kỳ Đổi Mới
64.000 đ 80.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Nhóm tác giả Đảo Trường Sa Lớn - Thủ Phủ Đầu Tiên Của Việt Nam Trên Biển Đông
51.000 đ 64.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−34%
Quốc Sử Quán Triều Nguyễn - Đại Nam Liệt Truyện (Tập 3 - 4)
199.000 đ 306.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−25%
Đặng Việt Thủy - Đặng Thành Trung 54 Vị Hoàng Hậu Việt Nam
60.000 đ 80.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Đinh Văn Niêm Thi Cử Học Vị Học Hàm Dưới Các Triều Đại Phong Kiến Việt Nam
184.000 đ 230.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Thu Phương Những Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng Trong Thời Đại Hồ Chí Minh
280.000 đ 350.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−25%
Đặng Việt Thủy (biên soạn) 10 Vị Hoàng Đế Việt Nam Tiêu Biểu
63.000 đ 84.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Cao Bá Nghiệp Đại Nam Thực Lục Chính Biên Đệ Thất Kỷ
320.000 đ 400.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−27%
TS. Nguyễn Thị Việt Nga Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước Của Việt Nam - Sự Lựa Chọn Lịch Sử
56.000 đ 77.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Nhiều Tác Giả Góc Nhìn Sử Việt - Tĩnh Đô Vương Và Đoan Nam Vương
47.000 đ 59.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Phan Đăng Thanh Lược Sử Lập Hiến Việt Nam
108.000 đ 135.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
PGS. TS. Lê Cung Về Phong Trào Đô Thị Miền Nam Trong Kháng Chiến Chống Mỹ (1954 - 1975)
112.000 đ 140.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−25%
Bùi Đình Thanh Bản Lĩnh Việt Nam Qua Hai Cuộc Kháng Chiến Chống Thực Dân Pháp Và Đế Quốc Mỹ
56.000 đ 75.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Đặng Việt Thủy - Đặng Thành Trung 54 Vị Hoàng Hậu Việt Nam
64.000 đ 80.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Nguyễn Trọng Phấn Xã Hội Việt Nam Từ Thế Kỷ XVII (Tái Bản)
48.000 đ 60.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Nguyễn Đình Đầu Góc Nhìn Sử Việt - Chế Độ Công Điền Công Thổ Trong Lịch Sử Khẩn Hoang Lập Ấp Ở Nam Kỳ Lục Tỉnh
63.000 đ 79.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Trần Thuận Nam Bộ Vài Nét Lịch Sử - Văn Hóa (Tái Bản)
60.000 đ 74.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Quốc Sử Quán Triều Nguyễn - Đại Nam Liệt Truyện (Tập 1 - 2)
203.000 đ 254.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Nguyễn Đắc Xuân Nam Phương - Hoàng Hậu Cuối Cùng Của Việt Nam
55.000 đ 69.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Trần Bạch Đằng (chủ biên) Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 8) - Thời Lê Sơ
100.000 đ 125.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Nhóm tác giả Sách Ảnh: Việt Nam - Những Nẻo Đường (Việt - Anh - Pháp - Nhật)
160.000 đ 200.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Trần Trọng Đăng Đàn Điện Ảnh Việt Nam: Lịch Sử - Tác Phẩm - Nghệ Sĩ - Lý Luận - Phê Bình - Nghiên Cứu (Tập 4)
200.000 đ 250.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Nguyễn Mạnh Hùng Tướng Lĩnh Việt Nam Thế Kỷ XX Qua Lời Kể Của Người Thân (Tập 1)
88.000 đ 110.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Phan Đăng Thanh - Trương Thị Hòa Lược Sử Lập Hiến Các Quốc Gia Đông Nam Á
208.000 đ 260.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−19%
TS. Nguyễn Thị Việt Nga Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước Của Việt Nam - Sự Lựa Chọn Lịch Sử
62.000 đ 77.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Phan Đăng Thanh - Trương Thị Hòa Lịch Sử Lập Hiến Cách Mạng Việt Nam
200.000 đ 250.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Trần Trọng Kim Việt Nam Sử Lược (Tái Bản)
100.000 đ 125.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Yoshiharu Tsuboi Nước Đại Nam Đối Diện Với Pháp Và Trung Hoa (1847 - 1885) - Tái Bản 2014
72.000 đ 90.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−20%
Huỳnh Công Bá Lịch Sử Việt Nam Cổ Trung Đại
432.000 đ 540.000 đ
Tiki
*Giá cập nhật ngày 18 Aug 2017

Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn

Tại iPrice, chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn, email bạn cung cấp chỉ dùng cho mục đích ghi nhận phản hồi với chúng tôi.

Cảm ơn