Sản phẩm
Mã giảm giá
Xu hướng
Cách hoạt động
x
Đến Nơi Bán
−24%
Sokany Tông Đơ Cắt Tóc Cao Cấp 4 Chức Năng Hc-510
358.000 đ 475.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−55%
Sokany Tông đơ cắt tóc cao cấp 4 chức năng SOKANY HC-510
225.000 đ 498.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Sokany Tông Đơ Cắt Tóc Rf-607 (Trắng)
458.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
Sokany Tông đơ cắt tóc SOKANY RF-607 (Trắng) + Tặng Tai Nghe BYZ S389
329.000 đ 658.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−42%
Sokany Tông đơ cắt tóc chuyên nghiệp SOKANY RF-607 (Trắng)
229.000 đ 400.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Sokany Tông Đơ Cắt Tóc Chuyên Nghiệp Rf-607 (Trắng) + Tặng Máy Massage Làm Săn Chắc Da Mặt Bằng Ion
600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Sokany Tông đơ cắt tóc chuyên nghiệp SOKANY RF-607 (Trắng)
438.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−43%
Sokany Tông đơ cắt tóc chuyên nghiệp SOKANY RF-607 (Trắng)
339.000 đ 600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−36%
Sokany Tông đơ cắt tóc RF-607
228.000 đ 359.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
Sokany Tông đơ cắt tóc SOKANY RF-607 (Trắng) + Tặng Tai Nghe BYZ S389 .
329.000 đ 658.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
Sokany Tông đơ cắt tóc chuyên nghiệp SOKANY RF-607 (Trắng) + Tặng Máy mát-xa xung điện trị liệu SYK 208 4 miếng dán (Trắng)
369.000 đ 738.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Sokany Tông Đơ CắT Tóc Rf-607
289.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
Sokany Tông đơ cắt tóc SOKANY RF-607 (Trắng) + Tặng Tai Nghe BYZ S389
329.000 đ 658.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−29%
Sokany Tông đơ cắt tóc RF-607 (Trắng)
319.000 đ 450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
Sokany Tông đơ cắt tóc SOKANY RF-607 (Trắng) + Tặng Tai Nghe BYZ S389
329.000 đ 658.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Sokany Tông Đơ Cắt Tóc Rf-607
670.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−43%
Sokany Tông đơ cắt tóc chuyên nghiệp SOKANY RF-607 (Trắng)
339.000 đ 600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−40%
Sokany Tông đơ cắt tóc chuyên nghiệp SOKANY RF-607 (Trắng) + tặng máy massage làm săn chắc da mặt bằng ION
359.000 đ 599.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−41%
Sokany Tông đơ cắt tóc sokany RF-607 (Trắng)
299.000 đ 509.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
Sokany Tông đơ cắt tóc SOKANY RF-607 (Trắng) + Tặng Tai Nghe BYZ S389
329.000 đ 658.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Sokany Tông đơ cắt tóc chuyên nghiệp SOKANY RF-607 (Trắng)
438.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Sokany Tông Đơ Cắt Tóc Hc-510
600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−38%
Sokany Tông đơ cắt tóc chuyên nghiệp SOKANY RF-607 (Trắng) + tặng máy massage làm săn chắc da mặt bằng ION
369.000 đ 599.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−44%
Sokany Tông đơ cắt tóc chuyên nghiệp SOKANY RF-607 (Trắng) + Tặng Máy mát-xa xung điện trị liệu SYK 208 4 miếng dán (Trắng)
368.000 đ 662.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Sokany Tông đơ cắt tóc chuyên nghiệp SOKANY RF-607 (Trắng)
438.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
Sokany Tông đơ cắt tóc SOKANY RF-607 (Trắng) + Tặng Tai Nghe BYZ S389
329.000 đ 658.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−29%
Sokany Tông đơ cắt tóc sokany RF-607
252.000 đ 355.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Sokany Tông đơ cắt tóc SOKANY RF-607 (Trắng)
414.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−41%
Sokany Tông đơ cắt tóc sokany RF-607
229.000 đ 389.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
Sokany Tông đơ cắt tóc chuyên nghiệp SOKANY RF-607 (Trắng) + Tặng Máy mát-xa xung điện trị liệu SYK 208 4 miếng dán (Trắng)
369.000 đ 738.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−38%
Sokany Tông đơ cắt tóc chuyên nghiệp SOKANY RF-607 (Trắng)
272.000 đ 446.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
Sokany Tông đơ cắt tóc chuyên nghiệp SOKANY RF-607 (Trắng) + Tặng Máy mát-xa xung điện trị liệu SYK 208 4 miếng dán (Trắng)
369.000 đ 738.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Sokany Tông Đơ CắT Tóc Rf-607
289.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−14%
Sokany Tông đơ cắt tóc chuyên nghiệp SOKANY RF-607 (Trắng) + Tặng Máy mát-xa xung điện trị liệu SYK 208 4 miếng dán (Trắng)
299.000 đ 350.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−42%
Sokany Tông đơ cắt tóc chuyên nghiệp SOKANY RF-607 (Trắng) + Tặng Máy mát-xa xung điện trị liệu SYK 208 4 miếng dán (Trắng)
378.000 đ 662.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−41%
Sokany Tông Đơ Cắt Tóc Rf-607 (Trắng)
269.000 đ 458.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−43%
Sokany Tông đơ cắt tóc chuyên nghiệp SOKANY RF-607 (Trắng)
339.000 đ 600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−24%
Sokany Tông đơ cắt tóc sokany Hc-510
359.000 đ 475.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
Sokany Tông đơ cắt tóc chuyên nghiệp SOKANY RF-607 (Trắng) + Tặng Máy mát-xa xung điện trị liệu SYK 208 4 miếng dán (Trắng)
369.000 đ 738.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−32%
Sokany Bộ 2 tông đơ cắt tóc chuyên nghiệp SOKANY RF-607 (Trắng)
469.000 đ 699.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
Sokany Tông đơ cắt tóc chuyên nghiệp SOKANY RF-607 (Trắng) + Tặng Máy mát-xa xung điện trị liệu SYK 208 4 miếng dán (Trắng)
369.000 đ 738.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
Sokany Tông đơ cắt tóc SOKANY RF-607 (Trắng) + Tặng Tai Nghe BYZ S389
329.000 đ 658.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
Sokany Tông Đơ Cắt Tóc Rf-607 (Trắng) + Tặng Tai Nghe Byz S389 .
329.000 đ 658.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−23%
Sokany Tông đơ cắt tóc SOKANY RF-607 (Trắng)
271.000 đ 355.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Sokany Tông Đơ CắT Tóc Rf-607
289.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−50%
Sokany Tông đơ cắt tóc chuyên nghiệp SOKANY RF-607 (Trắng) + Tặng Máy mát-xa xung điện trị liệu SYK 208 4 miếng dán (Trắng)
369.000 đ 738.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−47%
Sokany Tông đơ cắt tóc chuyên nghiệp SOKANY RF-607 (Trắng)
231.000 đ 438.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−27%
Sokany Tông đơ cắt tóc sokany RF-607
259.000 đ 359.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−41%
Sokany Tông đơ cắt tóc sokany RF-607
229.000 đ 389.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−39%
Sokany Tông đơ cắt tóc chuyên nghiệp SOKANY RF-607 (Trắng)
242.000 đ 400.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−31%
Sokany Bộ 2 tông đơ cắt tóc chuyên nghiệp SOKANY RF-607 (Trắng)
479.000 đ 699.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−41%
Sokany Tông đơ cắt tóc sokany RF-607
229.000 đ 389.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Sokany Tông đơ cắt tóc chuyên nghiệp SOKANY RF-607 (Trắng)
418.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−37%
Sokany Tông đơ cắt tóc pin sạc mini RF-607
220.000 đ 350.000 đ
Siêu Thị VIP

Chuyên mua bán sỉ lẻ tông đơ cắt tóc pin sạc các loại, tông đơ cắt tóc pin sạc Sokany RF-607 chính hãng, máy thiết kế nhỏ gọn giúp bạn có thể cắt tóc cho bé hoặc cho nam.

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Sokany Tông đơ cao cấp HC-510
360.000 đ
Mua Tot

Thông tin chi tiết sản phẩm - Tên sản phẩm: Tông đơ cao cấp Sokany HC-510 - Xuất xứ: Trung Quốc - Bộ sản phẩm bao gồm: 1 tông đơ, 2 dụng cụ chỉnh độ dày tóc, 3 đầu chuyên dụng, 5 dụng cụ tạo hình tóc, 1 dây sạc, 1 dầu bôi trơn, 1 chổi vệ sinh, 1 sách hướng dẫn sử dụng. - Kích thước: 16cm x 43cm - Chất liệu: nhựa và hợp kim - Nguồn: điện sinh hoạt (100v – 240v) hoặc pin sạc Li-on 14430 - Trọng lượng: 550gr Đa năng thích hợp cho nhiều nhu cầu khác nhau Với bộ sản phẩm làm đẹp đa năng này, bạn không chỉ chăm sóc cơ thể tốt hơn mà còn có thể cắt tóc cho các bé, cạo râu, tẩy lông, tạo kiểu tóc mà không cần lo ngại vấn đề vệ sinh vì mỗi chức năng đều có phụ kiện khác nhau.

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Sokany Tông đơ cắt tóc cao cấp 4 đầu cắt
265.000 đ
khuyenmaicantho.com
Đến Nơi Bán
Sokany Tông đơ cắt tóc SOKANY HC-510 Cao Cấp 4 chức năng
638.000 đ
Lotte

Bảng giá Top Máy tỉa & Tông đơ Sokany 2018

TOP 10 SẢN PHẨM Giá CỬA HÀNG
Sokany Tông Đơ Cắt Tóc Cao Cấp 4 Chức Năng Hc-510 358.000 đ Lazada
Sokany Tông đơ cắt tóc cao cấp 4 chức năng SOKANY HC-510 225.000 đ Lazada
Sokany Tông Đơ Cắt Tóc Rf-607 (Trắng) 458.000 đ Lazada
Sokany Tông đơ cắt tóc SOKANY RF-607 (Trắng) + Tặng Tai Nghe BYZ S389 329.000 đ Lazada
Sokany Tông đơ cắt tóc chuyên nghiệp SOKANY RF-607 (Trắng) 229.000 đ Lazada
Sokany Tông Đơ Cắt Tóc Chuyên Nghiệp Rf-607 (Trắng) + Tặng Máy Massage Làm Săn Chắc Da Mặt Bằng Ion 600.000 đ Lazada
Sokany Tông đơ cắt tóc chuyên nghiệp SOKANY RF-607 (Trắng) 438.000 đ Lazada
Sokany Tông đơ cắt tóc chuyên nghiệp SOKANY RF-607 (Trắng) 339.000 đ Lazada
Sokany Tông đơ cắt tóc RF-607 228.000 đ Lazada
Sokany Tông đơ cắt tóc SOKANY RF-607 (Trắng) + Tặng Tai Nghe BYZ S389 . 329.000 đ Lazada
PHỔ BIẾN NHẤT
-24% Sokany Tông Đơ Cắt Tóc Cao Cấp 4 Chức Năng Hc-510

Lựa chọn hiện có Lazada 475.000 đ 358.000 đ Đến Nơi Bán

Máy tỉa & Tông đơ Sokany Việt Nam

Bạn có thể tìm thấy sản phẩm phổ biến nhất của Sokany Máy tỉa & Tông đơ, chẳng hạn như Tông Đơ Cắt Tóc Cao Cấp 4 Chức Năng Hc-510, Tông đơ cắt tóc cao cấp 4 chức năng SOKANY HC-510 hoặc Tông Đơ Cắt Tóc Rf-607 (Trắng). Hãy tham khảo các thương hiệu uy tín khác như CODOS, Kemei hoặc Chaoba nếu bạn nghĩ Sokany Máy tỉa & Tông đơ chưa phải là thương hiệu yêu thích của bạn. Sokany Máy tỉa & Tông đơ thường được bán với 220.000 đ-670.000 đ VND tại iprice. Bạn có thể lựa chọn giữa một Máy tỉa & Tông đơ. Nhanh tay nắm lấy Sokany Máy tỉa & Tông đơ mức giảm giá hấp dẫn 55%!

Danh mục sản phẩm