Danh mục sản phẩm
đầu trang
tìm thấy 11 sản phẩm
Đến Nơi Bán
Sony Vaio NB SVF15322SGW
12.990.000 đ
trongtincomputer.com

Sony VAIO SVF15322SG, Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 4, 1,7 GHz, 39,4 cm (15.5"), 1366 x 768 pixels, 2 GB, 500 GB

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Sony Vaio NB SVT11215SGB
25.990.000 đ
trongtincomputer.com

Sony VAIO SVT11215SZ, Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 4, 1,5 GHz, 29,5 cm (11.6"), 1920 x 1080 pixels, 4 GB, 128 GB

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Sony Vaio NB SVF1421ESGB
9.990.000 đ
trongtincomputer.com

Sony VAIO SVF1421ESG, Intel® Pentium®, 1,5 GHz, 35,6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 2 GB, 500 GB

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Sony Vaio NB SVP13223SGB
24.990.000 đ
trongtincomputer.com

Sony VAIO SVP13223SG, Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 4, 1,6 GHz, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1080 pixels, 4 GB, 128 GB

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Sony Vaio NB SVF13N17PGB
39.990.000 đ
trongtincomputer.com

Sony VAIO SVF13N17PG, Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 4, 1,8 GHz, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Sony Vaio NB SVF1421PSGW E1
9.990.000 đ
trongtincomputer.com

Sony VAIO SVF1421PSG, Intel® Pentium®, 1,8 GHz, 35,6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 2 GB, 500 GB

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Sony Vaio NB SVF13N12SGS
29.990.000 đ
trongtincomputer.com

Sony VAIO SVF13N12SG, Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 4, 1,6 GHz, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1080 pixels, 4 GB, 128 GB

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Sony Vaio NB SVF1421QSGW
12.490.000 đ
trongtincomputer.com

Sony VAIO Fit 14E, Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 3, 1,8 GHz, 35,6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 2 GB, 750 GB

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Sony Vaio NB SVF15322SGB
12.990.000 đ
trongtincomputer.com

Sony VAIO SVF15322SG, Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 4, 1,7 GHz, 39,4 cm (15.5"), 1366 x 768 pixels, 2 GB, 500 GB

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Sony Vaio NB SVE11135CVP
9.700.000 đ
trongtincomputer.com

Sony VAIO SVE11135CV, AMD E, 1,75 GHz, 29,5 cm (11.6"), 1366 x 768 pixels, 2 GB, 320 GB

Xem thêm