đầu trang
tìm thấy 44 sản phẩm
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Bếp Từ Đơn TK-I01C at 890000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-12%
Taka - Bếp Từ Đơn TK-I01C
890.000 đ 1.020.000 đ
Mua ngay tại
Bep365.vn
TAKA BẾP GA ÂM TK - 102A at 3600000.00 VND from Bep365.vn
-25%
TAKA - BẾP GA ÂM TK - 102A
3.600.000 đ 4.800.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Bếp Điện Kết Hợp Từ TK-IR03C at 8490000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-24%
Taka - Bếp Điện Kết Hợp Từ TK-IR03C
8.490.000 đ 11.200.000 đ
Mua ngay tại
Bep365.vn
TAKA BẾP GA ÂM TK - 105C1 at 3600000.00 VND from Bep365.vn
-25%
TAKA - BẾP GA ÂM TK - 105C1
3.600.000 đ 4.800.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Bếp Từ I2A1 at 7100000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-11%
Taka - Bếp Từ I2A1
7.100.000 đ 8.000.000 đ
Mua ngay tại
Bep365.vn
TAKA BẾP GA ÂM TK - 105C2 at 3600000.00 VND from Bep365.vn
-25%
TAKA - BẾP GA ÂM TK - 105C2
3.600.000 đ 4.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Bếp điện từ IR2A2 at 0.00 VND from Lazada
Taka - Bếp điện từ IR2A2
13.800.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Bếp Điện Kết Hợp Từ TK-IR02A at 9480000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-31%
Taka - Bếp Điện Kết Hợp Từ TK-IR02A
9.480.000 đ 13.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Bếp điện từ IR3B at 0.00 VND from Lazada
Taka - Bếp điện từ IR3B
11.200.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Bếp Từ TK-I02B at 6990000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-40%
Taka - Bếp Từ TK-I02B
6.990.000 đ 11.680.000 đ
Mua ngay tại
Bep365.vn
TAKA BẾP GA ÂM TK - 102B at 3375000.00 VND from Bep365.vn
-25%
TAKA - BẾP GA ÂM TK - 102B
3.375.000 đ 4.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Bếp điện từ IR3A at 0.00 VND from Lazada
Taka - Bếp điện từ IR3A
16.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Bếp điện đơn R1B at 0.00 VND from Lazada
Taka - Bếp điện đơn R1B
1.250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Bếp điện đơn R1M at 0.00 VND from Lazada
Taka - Bếp điện đơn R1M
1.180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Bếp điện từ đôi TK-IR2B (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Taka - Bếp điện từ đôi TK-IR2B (Đen)
9.800.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Bếp Điện Từ TK-I02B2 at 6990000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-41%
Taka - Bếp Điện Từ TK-I02B2
6.990.000 đ 11.980.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Bếp Điện Kết Hợp Từ IR3A at 16800000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-9%
Taka - Bếp Điện Kết Hợp Từ IR3A
16.800.000 đ 18.500.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Bếp Điện Kết Hợp Từ IR3B at 10900000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-9%
Taka - Bếp Điện Kết Hợp Từ IR3B
10.900.000 đ 12.000.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Bếp Từ TK-I02C at 5990000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-37%
Taka - Bếp Từ TK-I02C
5.990.000 đ 9.560.000 đ
Mua ngay tại
Bep365.vn
TAKA BẾP GA ÂM TK - 208D2 at 2962500.00 VND from Bep365.vn
-25%
TAKA - BẾP GA ÂM TK - 208D2
2.963.000 đ 3.950.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Bếp Điện Kết Hợp Từ TK-IR03A at 13299000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-19%
Taka - Bếp Điện Kết Hợp Từ TK-IR03A
13.299.000 đ 16.600.000 đ
Mua ngay tại
Bep365.vn
TAKA BẾP GA ÂM TK - 920A at 1800000.00 VND from Bep365.vn
-25%
TAKA - BẾP GA ÂM TK - 920A
1.800.000 đ 2.400.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Bếp Từ Đơn TK-I01A at 1390000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-24%
Taka - Bếp Từ Đơn TK-I01A
1.390.000 đ 1.850.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Bếp Từ I1B1 at 7500000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-6%
Taka - Bếp Từ I1B1
7.500.000 đ 8.000.000 đ
Mua ngay tại
Bep365.vn
TAKA BẾP GA ÂM TK - 102C at 29625000.00 VND from Bep365.vn
TAKA - BẾP GA ÂM TK - 102C
29.625.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Bếp Điện Kết Hợp Từ TK-IR02D at 7190000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-9%
Taka - Bếp Điện Kết Hợp Từ TK-IR02D
7.190.000 đ 7.960.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Bếp Từ Đơn TK-I01B at 1090000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-24%
Taka - Bếp Từ Đơn TK-I01B
1.090.000 đ 1.450.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Bếp Điện Kết Hợp Từ TK-IR02B1 at 7080000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-11%
Taka - Bếp Điện Kết Hợp Từ TK-IR02B1
7.080.000 đ 7.990.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Bếp Hai Từ TK-I02A at 8990000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-33%
Taka - Bếp Hai Từ TK-I02A
8.990.000 đ 13.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Bếp điện từ TKIR626 at 0.00 VND from Lazada
Taka - Bếp điện từ TKIR626
17.800.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Bếp Điện Từ TK-02C2 at 6000000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-14%
Taka - Bếp Điện Từ TK-02C2
6.000.000 đ 7.000.000 đ
Mua ngay tại
Bep365.vn
TAKA BẾP GA ÂM TK - 106C at 2985000.00 VND from Bep365.vn
-25%
TAKA - BẾP GA ÂM TK - 106C
2.985.000 đ 3.980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Bếp điện đơn R1A at 0.00 VND from Lazada
Taka - Bếp điện đơn R1A
1.280.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Bếp Điện Kết Hợp Từ TK-IR02B2 at 7080000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-9%
Taka - Bếp Điện Kết Hợp Từ TK-IR02B2
7.080.000 đ 7.850.000 đ
Mua ngay tại
Bep365.vn
TAKA BẾP GA ÂM TK - 105A1 at 3975000.00 VND from Bep365.vn
-25%
TAKA - BẾP GA ÂM TK - 105A1
3.975.000 đ 5.300.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Bếp Điện Kết Hợp Từ TK-IR02C at 6000000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-24%
Taka - Bếp Điện Kết Hợp Từ TK-IR02C
6.000.000 đ 7.950.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Bếp Từ I2B2 at 7400000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-12%
Taka - Bếp Từ I2B2
7.400.000 đ 8.500.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Bếp Điện Kết Hợp Từ IR1A1 at 14670000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-5%
Taka - Bếp Điện Kết Hợp Từ IR1A1
14.670.000 đ 15.500.000 đ
Mua ngay tại
Bep365.vn
TAKA BẾP GA ÂM TK - 102D at 4462500.00 VND from Bep365.vn
-25%
TAKA - BẾP GA ÂM TK - 102D
4.463.000 đ 5.950.000 đ
Mua ngay tại
Bep365.vn
TAKA BẾP GA ÂM TK - 102E at 0.00 VND from Bep365.vn
TAKA - BẾP GA ÂM TK - 102E
0 đ
Mua ngay tại
Bep365.vn
TAKA BẾP GA ÂM TK - 106A at 4050000.00 VND from Bep365.vn
-25%
TAKA - BẾP GA ÂM TK - 106A
4.050.000 đ 5.400.000 đ
Mua ngay tại
Bep365.vn
TAKA BẾP GA ÂM TK - 282D at 3600000.00 VND from Bep365.vn
-25%
TAKA - BẾP GA ÂM TK - 282D
3.600.000 đ 4.800.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Bếp Điện Kết Hợp Từ TK-IR02C2 at 6000000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-15%
Taka - Bếp Điện Kết Hợp Từ TK-IR02C2
6.000.000 đ 7.100.000 đ
Mua ngay tại
Bep365.vn
TAKA BẾP GA ÂM TK - 106B2 at 3262500.00 VND from Bep365.vn
-25%
TAKA - BẾP GA ÂM TK - 106B2
3.263.000 đ 4.350.000 đ

Taka Các loại bếp Việt Nam

Bạn có biết Bếp Từ Đơn TK-I01C, BẾP GA ÂM TK - 102A hoặc Bếp Điện Kết Hợp Từ TK-IR03C là phổ biến nhất Taka Các loại bếp? Ngoài Taka Các loại bếp, bạn cũng có thể kiểm tra các nhãn hiệu khác như Midea, Kangaroo hoặc Binova. Nếu bạn muốn, bạn có thể lựa chọn giữa một Bếp ga điện. Tiết kiệm hơn khi bạn mua Taka Các loại bếp với mức giảm giá lên đến 41%!