đầu trang
Giá
-
Màu sắc
Hiển thị thêm Taka
tìm thấy 80 sản phẩm
Đến Nơi Bán
Taka Bếp Điện Từ / IR3EU at 13150000.00 VND from Lazada
-33%
Taka Bếp Điện Từ / IR3EU
13.150.000 đ 19.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp Điện Từ TK / IR02B1 at 11840000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Bếp Điện Từ TK / IR02B1
11.840.000 đ 14.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp điện từ TK-IR02C2 at 7887000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Bếp điện từ TK-IR02C2
7.887.000 đ 9.860.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp Điện Kết Hợp Từ TK-IR03A at 13299000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-19%
Taka Bếp Điện Kết Hợp Từ TK-IR03A
13.299.000 đ 16.600.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Taka Bếp điện từ IR3EU at 16829000.00 VND from Lazada
-15%
Taka Bếp điện từ IR3EU
16.829.000 đ 19.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp Điện Từ IR3A at 11490000.00 VND from Lazada
-31%
Taka Bếp Điện Từ IR3A
11.490.000 đ 16.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka BẾP ĐIỆN TỪ IR1A1 at 9490000.00 VND from Lazada
-35%
Taka BẾP ĐIỆN TỪ IR1A1
9.490.000 đ 14.680.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp điện từ IR2ND at 14800000.00 VND from Lazada
Taka Bếp điện từ IR2ND
14.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp Điện Kết Hợp Từ IR1A1 at 14670000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-5%
Taka Bếp Điện Kết Hợp Từ IR1A1
14.670.000 đ 15.500.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Taka Bếp điện từ TK-IR02B1 at 9584000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Bếp điện từ TK-IR02B1
9.584.000 đ 11.980.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp Điện Từ / IR2EU at 11200000.00 VND from Lazada
-33%
Taka Bếp Điện Từ / IR2EU
11.200.000 đ 16.880.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp Điện Từ / IR3T at 7050000.00 VND from Lazada
-38%
Taka Bếp Điện Từ / IR3T
7.050.000 đ 11.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp điện từ TK-IR2A1 at 10999000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Bếp điện từ TK-IR2A1
10.999.000 đ 13.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp Điện Từ / IR2ND at 11299000.00 VND from Lazada
-23%
Taka Bếp Điện Từ / IR2ND
11.299.000 đ 14.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp Điện Từ / IR3A at 12700000.00 VND from Lazada
-24%
Taka Bếp Điện Từ / IR3A
12.700.000 đ 16.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp Điện Từ TK-02C2 at 6000000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-14%
Taka Bếp Điện Từ TK-02C2
6.000.000 đ 7.000.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Taka Bếp điện từ IR2ND at 11290000.00 VND from Lazada
-23%
Taka Bếp điện từ IR2ND
11.290.000 đ 14.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp Điện Từ TK-I02B2 at 6990000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-41%
Taka Bếp Điện Từ TK-I02B2
6.990.000 đ 11.980.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Taka Bếp điện từ TK-IR03C at 8959000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Bếp điện từ TK-IR03C
8.959.000 đ 11.200.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp Điện Kết Hợp Từ TK-IR03C at 8490000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-24%
Taka Bếp Điện Kết Hợp Từ TK-IR03C
8.490.000 đ 11.200.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Taka Bếp điện từ IR3A at 12999000.00 VND from Lazada
-23%
Taka Bếp điện từ IR3A
12.999.000 đ 16.990.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp điện từ TK-IR03A at 13279000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Bếp điện từ TK-IR03A
13.279.000 đ 16.600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp Điện Từ IR3EU at 13490000.00 VND from Lazada
-31%
Taka Bếp Điện Từ IR3EU
13.490.000 đ 19.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp điện từ IR3ND at 16919000.00 VND from Lazada
-10%
Taka Bếp điện từ IR3ND
16.919.000 đ 18.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp Điện Kết Hợp Từ IR3B at 10900000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-9%
Taka Bếp Điện Kết Hợp Từ IR3B
10.900.000 đ 12.000.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Taka Bếp Điện Từ / IR2A2 at 10450000.00 VND from Lazada
-24%
Taka Bếp Điện Từ / IR2A2
10.450.000 đ 13.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp điện từ TKIR626 at 17800000.00 VND from Lotte
Taka Bếp điện từ TKIR626
17.800.000 đ
Lotte
Đến Nơi Bán
Taka Bếp điện từ TKIR626N at 16800000.00 VND from Lotte
Taka Bếp điện từ TKIR626N
16.800.000 đ
Lotte
Đến Nơi Bán
Taka Bếp điện từ TK-IR02C at 7888000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Bếp điện từ TK-IR02C
7.888.000 đ 9.860.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp điện từ IR2B at 6820000.00 VND from Lazada
-10%
Taka Bếp điện từ IR2B
6.820.000 đ 7.580.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp điện từ IR3B at 11200000.00 VND from Lotte
Taka Bếp điện từ IR3B
11.200.000 đ
Lotte
Đến Nơi Bán
Taka Bếp Điện Từ IR3ND at 11880000.00 VND from Lazada
-33%
Taka Bếp Điện Từ IR3ND
11.880.000 đ 17.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp điện từ IR3ND at 17800000.00 VND from Lotte
Taka Bếp điện từ IR3ND
17.800.000 đ
Lotte
Đến Nơi Bán
Taka Bếp Điện Từ IR2T at 6190000.00 VND from Lazada
-29%
Taka Bếp Điện Từ IR2T
6.190.000 đ 8.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp Điện Từ IR3B at 7490000.00 VND from Lazada
-33%
Taka Bếp Điện Từ IR3B
7.490.000 đ 11.200.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp Điện Từ / IR3ND at 14240000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Bếp Điện Từ / IR3ND
14.240.000 đ 17.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp Điện Từ IR2A1 at 9390000.00 VND from Lazada
-31%
Taka Bếp Điện Từ IR2A1
9.390.000 đ 13.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp điện từ TKIR626N at 11090000.00 VND from Lazada
-34%
Taka Bếp điện từ TKIR626N
11.090.000 đ 16.999.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp Điện Kết Hợp Từ TK-IR02C at 6000000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-24%
Taka Bếp Điện Kết Hợp Từ TK-IR02C
6.000.000 đ 7.950.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Taka Bếp điện từ IR3T at 9774000.00 VND from Lazada
-15%
Taka Bếp điện từ IR3T
9.774.000 đ 11.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp Điện Kết Hợp Từ TK-IR02C2 at 6000000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-15%
Taka Bếp Điện Kết Hợp Từ TK-IR02C2
6.000.000 đ 7.100.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Taka Bếp Điện Từ / IR3B at 8960000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Bếp Điện Từ / IR3B
8.960.000 đ 11.200.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp điện từ TK-IR1A1 at 11699000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Bếp điện từ TK-IR1A1
11.699.000 đ 14.680.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp Điện Từ / IR2T at 6185000.00 VND from Lazada
-29%
Taka Bếp Điện Từ / IR2T
6.185.000 đ 8.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp điện từ TKIR626 at 16020000.00 VND from Lazada
-10%
Taka Bếp điện từ TKIR626
16.020.000 đ 17.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp điện từ TK-IR02A at 11039000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Bếp điện từ TK-IR02A
11.039.000 đ 13.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp Điện Từ IR2B at 5990000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Bếp Điện Từ IR2B
5.990.000 đ 7.580.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp Điện Từ IR2A2 at 9390000.00 VND from Lazada
-31%
Taka Bếp Điện Từ IR2A2
9.390.000 đ 13.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp Điện Kết Hợp Từ TK-IR02D at 7190000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-9%
Taka Bếp Điện Kết Hợp Từ TK-IR02D
7.190.000 đ 7.960.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Taka Bếp điện từ IR3T at 10350000.00 VND from Lazada
-10%
Taka Bếp điện từ IR3T
10.350.000 đ 11.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp điện từ IR3B at 8959000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Bếp điện từ IR3B
8.959.000 đ 11.200.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp điện từ TKIR626N at 15120000.00 VND from Lazada
-10%
Taka Bếp điện từ TKIR626N
15.120.000 đ 16.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp điện từ TK-IR02B2 at 9584000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Bếp điện từ TK-IR02B2
9.584.000 đ 11.980.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp điện từ IR2T. at 7039000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Bếp điện từ IR2T.
7.039.000 đ 8.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp điện từ IR2EU at 15190000.00 VND from Lazada
-10%
Taka Bếp điện từ IR2EU
15.190.000 đ 16.880.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp điện từ TK-IR02D at 7359000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Bếp điện từ TK-IR02D
7.359.000 đ 9.200.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp điện từ IR3ND at 16020000.00 VND from Lazada
-10%
Taka Bếp điện từ IR3ND
16.020.000 đ 17.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp điện từ IR2EU at 14347000.00 VND from Lazada
-15%
Taka Bếp điện từ IR2EU
14.347.000 đ 16.880.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp Điện Từ IR3T at 7490000.00 VND from Lazada
-34%
Taka Bếp Điện Từ IR3T
7.490.000 đ 11.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp Điện Từ TK / IR626N at 11088000.00 VND from Lazada
-25%
Taka Bếp Điện Từ TK / IR626N
11.088.000 đ 14.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp Điện Từ / IR1A1 at 11744000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Bếp Điện Từ / IR1A1
11.744.000 đ 14.680.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp điện từ IR3B at 10080000.00 VND from Lazada
-10%
Taka Bếp điện từ IR3B
10.080.000 đ 11.200.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp Điện Từ / IR2A1 at 10000000.00 VND from Lazada
-27%
Taka Bếp Điện Từ / IR2A1
10.000.000 đ 13.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp Điện Từ IR3ND at 11900000.00 VND from Lazada
-33%
Taka Bếp Điện Từ IR3ND
11.900.000 đ 17.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp Điện Từ IR2ND at 9900000.00 VND from Lazada
-33%
Taka Bếp Điện Từ IR2ND
9.900.000 đ 14.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp điện từ IR2ND at 12579000.00 VND from Lazada
-15%
Taka Bếp điện từ IR2ND
12.579.000 đ 14.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp Hai Từ TK-I02A at 8990000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-33%
Taka Bếp Hai Từ TK-I02A
8.990.000 đ 13.500.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Taka Bếp Điện Kết Hợp Từ TK-IR02A at 9480000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-31%
Taka Bếp Điện Kết Hợp Từ TK-IR02A
9.480.000 đ 13.800.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Taka Bếp điện từ IR3T at 11500000.00 VND from Lotte
Taka Bếp điện từ IR3T
11.500.000 đ
Lotte
Đến Nơi Bán
Taka Bếp điện từ TK-IR02B1 at 6590000.00 VND from Lazada
-34%
Taka Bếp điện từ TK-IR02B1
6.590.000 đ 9.990.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp Điện Kết Hợp Từ TK-IR02B1 at 7080000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-11%
Taka Bếp Điện Kết Hợp Từ TK-IR02B1
7.080.000 đ 7.990.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Taka Bếp Điện Từ / IR2B at 5980000.00 VND from Lazada
-21%
Taka Bếp Điện Từ / IR2B
5.980.000 đ 7.580.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp điện từ IR2B at 7580000.00 VND from Lotte
Taka Bếp điện từ IR2B
7.580.000 đ
Lotte
Đến Nơi Bán
Taka Bếp điện từ IR2ND at 14800000.00 VND from Lotte
Taka Bếp điện từ IR2ND
14.800.000 đ
Lotte
Đến Nơi Bán
Taka Bếp Điện Kết Hợp Từ IR3A at 16800000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-9%
Taka Bếp Điện Kết Hợp Từ IR3A
16.800.000 đ 18.500.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Taka Bếp điện từ IR2EU at 16880000.00 VND from Lotte
Taka Bếp điện từ IR2EU
16.880.000 đ
Lotte
Đến Nơi Bán
Taka Bếp điện từ TK-IR2B at 5949000.00 VND from Lazada
-24%
Taka Bếp điện từ TK-IR2B
5.949.000 đ 7.850.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp điện từ đôi TK-IR2B (Đen) at 5980000.00 VND from Lazada
-38%
Taka Bếp điện từ đôi TK-IR2B (Đen)
5.980.000 đ 9.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp Điện Từ IR2EU at 10490000.00 VND from Lazada
-37%
Taka Bếp Điện Từ IR2EU
10.490.000 đ 16.880.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Bếp Điện Kết Hợp Từ TK-IR02B2 at 7080000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-9%
Taka Bếp Điện Kết Hợp Từ TK-IR02B2
7.080.000 đ 7.850.000 đ
Điện Máy Bình Minh

Taka Bếp ga điện Việt Nam

Bạn có thể tìm thấy một là Bếp ga điện. Đen là phổ biến nhất Bếp ga điện màu sắc. Nhận 41% giảm giá Taka Bếp ga điện, độc quyền tại iprice! Bếp Điện Từ / IR3EU, Bếp Điện Từ TK / IR02B1 hoặc Bếp điện từ TK-IR02C2 sản phẩm phổ biến nhất của Taka Bếp ga điện mà bạn có thể mua trực tuyến. Nếu Taka Bếp ga điện chưa phải là thương hiệu ưa chuộng của bạn, hãy tham khảo Binova, Canzy hoặc Kangaroo online. Tại iprice, Taka Bếp ga điện được cung cấp giữa 5.949.000 đ-17.800.000 đ VND.


Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn

Tại iPrice, chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn, email bạn cung cấp chỉ dùng cho mục đích ghi nhận phản hồi với chúng tôi.

Cảm ơn