đầu trang
Giá
-
Màu sắc
Hiển thị thêm Taka
tìm thấy 89 sản phẩm
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi HA80RC at 7315000.00 VND from Lazada
-23%
Taka Máy hút mùi HA80RC
7.315.000 đ 9.500.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Tk / 0270b (Bạc) at 2338000.00 VND from Lazada
-15%
Taka Máy Hút Mùi Tk / 0270b (Bạc)
2.338.000 đ 2.750.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi H70A at 6390000.00 VND from Lazada
-16%
Taka Máy hút mùi H70A
6.390.000 đ 7.680.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi H70c (Bạc) at 6144000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Máy Hút Mùi H70c (Bạc)
6.144.000 đ 7.680.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-270W2 at 2550000.00 VND from Lazada
-21%
Taka Máy hút mùi TK-270W2
2.550.000 đ 3.250.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi H70A at 6910000.00 VND from Lazada
-10%
Taka Máy hút mùi H70A
6.910.000 đ 7.680.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Tk / 1317e (Bạc) at 3420000.00 VND from Lazada
-24%
Taka Máy Hút Mùi Tk / 1317e (Bạc)
3.420.000 đ 4.500.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi H90B at 5580000.00 VND from Lazada
-10%
Taka Máy hút mùi H90B
5.580.000 đ 6.200.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-170M at 5280000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka Máy Hút Mùi TK-170M
5.280.000 đ 6.600.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-1370ES at 2240000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka Máy Hút Mùi TK-1370ES
2.240.000 đ 2.800.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-190LX at 8356000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-22%
Taka Máy Hút Mùi TK-190LX
8.356.000 đ 10.800.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-170E at 4950000.00 VND from Lazada
-10%
Taka Máy hút mùi TK-170E
4.950.000 đ 5.500.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Tk / 1317i (Bạc) at 3785000.00 VND from Lazada
-24%
Taka Máy Hút Mùi Tk / 1317i (Bạc)
3.785.000 đ 4.980.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-170E at 4840000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka Máy Hút Mùi TK-170E
4.840.000 đ 6.050.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-1317E at 3370000.00 VND from Lazada
-32%
Taka Máy hút mùi TK-1317E
3.370.000 đ 4.990.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-0270B at 2599000.00 VND from Lazada
-12%
Taka Máy hút mùi TK-0270B
2.599.000 đ 2.980.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Hùi Cổ Điển TK-1360B at 2141000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-16%
Taka Máy Hút Hùi Cổ Điển TK-1360B
2.141.000 đ 2.550.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Hc70e (Bạc) at 3686000.00 VND from Lazada
-24%
Taka Máy Hút Mùi Hc70e (Bạc)
3.686.000 đ 4.850.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-190E at 5220000.00 VND from Lazada
-10%
Taka Máy hút mùi TK-190E
5.220.000 đ 5.800.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-270W2 at 2600000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka Máy Hút Mùi TK-270W2
2.600.000 đ 3.250.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-1319E at 4320000.00 VND from Lazada
-10%
Taka Máy hút mùi TK-1319E
4.320.000 đ 4.800.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-1370I at 3199000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-19%
Taka Máy Hút Mùi TK-1370I
3.199.000 đ 3.950.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-270W1 at 2600000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka Máy Hút Mùi TK-270W1
2.600.000 đ 3.250.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Cổ Điển TK-270B at 2567000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-23%
Taka Máy Hút Mùi Cổ Điển TK-270B
2.567.000 đ 3.350.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Ht90b (Bạc) at 8968000.00 VND from Lazada
-24%
Taka Máy Hút Mùi Ht90b (Bạc)
8.968.000 đ 11.800.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Tk / 190lx (Bạc) at 8208000.00 VND from Lazada
-24%
Taka Máy Hút Mùi Tk / 190lx (Bạc)
8.208.000 đ 10.800.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi H90id (Bạc) at 8968000.00 VND from Lazada
-24%
Taka Máy Hút Mùi H90id (Bạc)
8.968.000 đ 11.800.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-260B at 2399000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-22%
Taka Máy Hút Mùi TK-260B
2.399.000 đ 3.100.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Tk / 270b (Bạc) at 2221000.00 VND from Lazada
-19%
Taka Máy Hút Mùi Tk / 270b (Bạc)
2.221.000 đ 2.750.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi / H90b (Bạc) at 4545000.00 VND from Lazada
-24%
Taka Máy Hút Mùi / H90b (Bạc)
4.545.000 đ 5.980.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-270W2 + Tặng 01 Bình đun siêu tốc TK-EK18D1 cao cấp (inox304) at 2950000.00 VND from Lazada
-7%
Taka Máy hút mùi TK-270W2 + Tặng 01 Bình đun siêu tốc TK-EK18D1 cao cấp (inox304)
2.950.000 đ 3.200.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi H90C at 7090000.00 VND from Lazada
-10%
Taka Máy hút mùi H90C
7.090.000 đ 7.880.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-1317E at 4050000.00 VND from Lazada
-10%
Taka Máy hút mùi TK-1317E
4.050.000 đ 4.500.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-190EC at 10320000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka Máy Hút Mùi TK-190EC
10.320.000 đ 12.900.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Ha70e (Bạc) at 3880000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Máy Hút Mùi Ha70e (Bạc)
3.880.000 đ 4.850.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi H70C (Trắng) at 5399000.00 VND from Lazada
-31%
Taka Máy hút mùi H70C (Trắng)
5.399.000 đ 7.890.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Tk / 0270s (Bạc) at 2383000.00 VND from Lazada
-19%
Taka Máy Hút Mùi Tk / 0270s (Bạc)
2.383.000 đ 2.950.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi H70B at 4219000.00 VND from Lazada
-29%
Taka Máy hút mùi H70B
4.219.000 đ 5.980.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-170i at 5320000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka Máy Hút Mùi TK-170i
5.320.000 đ 6.650.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Tk / 170m (Bạc) at 5016000.00 VND from Lazada
-24%
Taka Máy Hút Mùi Tk / 170m (Bạc)
5.016.000 đ 6.600.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-190EI at 5480000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka Máy Hút Mùi TK-190EI
5.480.000 đ 6.850.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Tk / 1319i (Bạc) at 3984000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Máy Hút Mùi Tk / 1319i (Bạc)
3.984.000 đ 4.980.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-270S at 2599000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-24%
Taka Máy Hút Mùi TK-270S
2.599.000 đ 3.450.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-270B (Đen) at 2190000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Máy hút mùi TK-270B (Đen)
2.190.000 đ 2.750.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-270S at 2229000.00 VND from Lazada
-24%
Taka Máy hút mùi TK-270S
2.229.000 đ 2.950.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi HC70E at 3599000.00 VND from Lazada
-30%
Taka Máy hút mùi HC70E
3.599.000 đ 5.150.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-190I at 5850000.00 VND from Lazada
-10%
Taka Máy hút mùi TK-190I
5.850.000 đ 6.500.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Tk / 190p (Bạc) at 5016000.00 VND from Lazada
-24%
Taka Máy Hút Mùi Tk / 190p (Bạc)
5.016.000 đ 6.600.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-1370EB at 2244000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-16%
Taka Máy Hút Mùi TK-1370EB
2.244.000 đ 2.700.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-1270M at 4490000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-30%
Taka Máy Hút Mùi TK-1270M
4.490.000 đ 6.450.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-0270B at 2680000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka Máy Hút Mùi TK-0270B
2.680.000 đ 3.350.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Cổ Điển TK-1360S at 2213000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-16%
Taka Máy Hút Mùi Cổ Điển TK-1360S
2.213.000 đ 2.650.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi âm tủ HA 70E at 3569000.00 VND from Lazada
-27%
Taka Máy hút mùi âm tủ HA 70E
3.569.000 đ 4.950.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-160E at 3160000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka Máy Hút Mùi TK-160E
3.160.000 đ 3.950.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-270W2 (Nâu đậm) at 2850000.00 VND from Lazada
-3%
Taka Máy hút mùi TK-270W2 (Nâu đậm)
2.850.000 đ 2.950.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-190E at 5000000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka Máy Hút Mùi TK-190E
5.000.000 đ 6.250.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi HD19I at 10488000.00 VND from Lazada
-24%
Taka Máy Hút Mùi HD19I
10.488.000 đ 13.800.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-1319E at 4199000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-19%
Taka Máy Hút Mùi TK-1319E
4.199.000 đ 5.200.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Tk / 190i (Bạc) at 4712000.00 VND from Lazada
-24%
Taka Máy Hút Mùi Tk / 190i (Bạc)
4.712.000 đ 6.200.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-190P at 5760000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka Máy Hút Mùi TK-190P
5.760.000 đ 7.200.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi / H90a (Bạc) at 6144000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Máy Hút Mùi / H90a (Bạc)
6.144.000 đ 7.680.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-270W2 at 2650000.00 VND from Lazada
-10%
Taka Máy hút mùi TK-270W2
2.650.000 đ 2.950.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-1317I at 4640000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka Máy Hút Mùi TK-1317I
4.640.000 đ 5.800.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-1317E at 3690000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-25%
Taka Máy Hút Mùi TK-1317E
3.690.000 đ 4.950.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Ha60rc (Bạc) at 6688000.00 VND from Lazada
-24%
Taka Máy Hút Mùi Ha60rc (Bạc)
6.688.000 đ 8.800.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-170I at 5270000.00 VND from Lazada
-15%
Taka Máy hút mùi TK-170I
5.270.000 đ 6.200.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-170M at 5940000.00 VND from Lazada
-10%
Taka Máy hút mùi TK-170M
5.940.000 đ 6.600.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi H70b (Bạc) at 4545000.00 VND from Lazada
-24%
Taka Máy Hút Mùi H70b (Bạc)
4.545.000 đ 5.980.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Tk / 190e (Bạc) at 4180000.00 VND from Lazada
-24%
Taka Máy Hút Mùi Tk / 190e (Bạc)
4.180.000 đ 5.500.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-260S at 2499000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-21%
Taka Máy Hút Mùi TK-260S
2.499.000 đ 3.200.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Ha80rc (Bạc) at 7220000.00 VND from Lazada
-24%
Taka Máy Hút Mùi Ha80rc (Bạc)
7.220.000 đ 9.500.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Tk / 190ec (Bạc) at 9500000.00 VND from Lazada
-24%
Taka Máy Hút Mùi Tk / 190ec (Bạc)
9.500.000 đ 12.500.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi H70B at 5380000.00 VND from Lazada
-10%
Taka Máy hút mùi H70B
5.380.000 đ 5.980.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-1290M at 5240000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka Máy Hút Mùi TK-1290M
5.240.000 đ 6.550.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-0270S at 2760000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka Máy Hút Mùi TK-0270S
2.760.000 đ 3.450.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-270W2 (Nâu đậm) at 2950000.00 VND from Lazada
Taka Máy hút mùi TK-270W2 (Nâu đậm)
2.950.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-1370B at 2080000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka Máy Hút Mùi TK-1370B
2.080.000 đ 2.600.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi H70C at 6900000.00 VND from Lazada
-10%
Taka Máy hút mùi H70C
6.900.000 đ 7.680.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-1290LX at 11899000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-19%
Taka Máy Hút Mùi TK-1290LX
11.899.000 đ 14.800.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-1370S at 2274000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-15%
Taka Máy Hút Mùi TK-1370S
2.274.000 đ 2.700.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-1319i at 4760000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka Máy Hút Mùi TK-1319i
4.760.000 đ 5.950.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Tk / 1319e (Bạc) at 3420000.00 VND from Lazada
-24%
Taka Máy Hút Mùi Tk / 1319e (Bạc)
3.420.000 đ 4.500.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Ht90a (Bạc) at 8968000.00 VND from Lazada
-24%
Taka Máy Hút Mùi Ht90a (Bạc)
8.968.000 đ 11.800.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-1319I at 4679000.00 VND from Lazada
-10%
Taka Máy hút mùi TK-1319I
4.679.000 đ 5.200.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi / H90c (Bạc) at 5837000.00 VND from Lazada
-24%
Taka Máy Hút Mùi / H90c (Bạc)
5.837.000 đ 7.680.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi H70a (Bạc) at 5837000.00 VND from Lazada
-24%
Taka Máy Hút Mùi H70a (Bạc)
5.837.000 đ 7.680.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Tk / 1370eb (Bạc) at 2060000.00 VND from Lazada
-19%
Taka Máy Hút Mùi Tk / 1370eb (Bạc)
2.060.000 đ 2.550.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Tk / 270s (Bạc) at 2508000.00 VND from Lazada
-15%
Taka Máy Hút Mùi Tk / 270s (Bạc)
2.508.000 đ 2.950.000 đ
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi HD19E at 10488000.00 VND from Lazada
-24%
Taka Máy Hút Mùi HD19E
10.488.000 đ 13.800.000 đ

Taka Máy hút khói Việt Nam

Bạn có biết Máy hút mùi HA80RC, Máy Hút Mùi Tk / 0270b (Bạc) hoặc Máy hút mùi H70A là phổ biến nhất Taka Máy hút khói? Ngoài Taka Máy hút khói, bạn cũng có thể kiểm tra các nhãn hiệu khác như Binova, Canzy hoặc Sevilla. Tại iprice, bạn có thể sở hữu một Taka Máy hút khói với một mức giá giữa 2.060.000 đ-11.899.000 đ VND. Nếu bạn muốn, bạn có thể lựa chọn giữa một Các loại bếp, Máy hút khói hoặc Nồi cơm điện. Điều tốt nhất về Taka Máy hút khói là bạn có thể nhận được chúng trong Đen, Trắng hoặc Nâu! Tiết kiệm hơn khi bạn mua Taka Máy hút khói với mức giảm giá lên đến 32%!

Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Bỏ qua
Cảm ơn