đầu trang
tìm thấy 70 sản phẩm
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút khói và khử mùi TK-270S (Inox) at 2360000.00 VND from Lazada
-20%
Taka - Máy hút khói và khử mùi TK-270S (Inox)
2.360.000 đ 2.950.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-1319i at 4760000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka - Máy Hút Mùi TK-1319i
4.760.000 đ 5.950.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút khói và khử mùi TK-0270B (Đen) at 2970000.00 VND from Lazada
Taka - Máy hút khói và khử mùi TK-0270B (Đen)
2.980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi TK-190E at 5800000.00 VND from Lazada
Taka - Máy hút mùi TK-190E
5.800.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-190EC at 10320000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka - Máy Hút Mùi TK-190EC
10.320.000 đ 12.900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi TK-270W2 (Nâu đậm) at 2850000.00 VND from Lazada
-3%
Taka - Máy hút mùi TK-270W2 (Nâu đậm)
2.850.000 đ 2.950.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi tum kính H90A at 7880000.00 VND from Lazada
Taka - Máy hút mùi tum kính H90A
7.880.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-190P at 5760000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka - Máy Hút Mùi TK-190P
5.760.000 đ 7.200.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi HC70E at 3850000.00 VND from Lazada
-25%
Taka - Máy hút mùi HC70E
3.850.000 đ 5.150.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi Cổ Điển TK-1360S at 2213000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-16%
Taka - Máy Hút Mùi Cổ Điển TK-1360S
2.213.000 đ 2.650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút khói và khử mùi TK-260B (Đen) at 2250000.00 VND from Lazada
-19%
Taka - Máy hút khói và khử mùi TK-260B (Đen)
2.250.000 đ 2.790.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi TK0270S (Trắng) at 2890000.00 VND from Lazada
-6%
Taka - Máy hút mùi TK0270S (Trắng)
2.890.000 đ 3.080.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi TK-190P (Inox) at 6950000.00 VND from Lazada
-3%
Taka - Máy hút mùi TK-190P (Inox)
6.950.000 đ 7.200.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi Cổ Điển TK-270B at 2567000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-23%
Taka - Máy Hút Mùi Cổ Điển TK-270B
2.567.000 đ 3.350.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Hùi Cổ Điển TK-1360B at 2141000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-16%
Taka - Máy Hút Hùi Cổ Điển TK-1360B
2.141.000 đ 2.550.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-270S at 2599000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-24%
Taka - Máy Hút Mùi TK-270S
2.599.000 đ 3.450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi TK-270W2 at 2550000.00 VND from Lazada
-21%
Taka - Máy hút mùi TK-270W2
2.550.000 đ 3.250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi HA80RC at 9500000.00 VND from Lazada
Taka - Máy hút mùi HA80RC
9.500.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-160E at 3160000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka - Máy Hút Mùi TK-160E
3.160.000 đ 3.950.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút khói và khử mùi TK-260S (Inox) at 1899000.00 VND from Lazada
-26%
Taka - Máy hút khói và khử mùi TK-260S (Inox)
1.899.000 đ 2.590.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-170i at 5320000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka - Máy Hút Mùi TK-170i
5.320.000 đ 6.650.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-1370I at 3199000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-19%
Taka - Máy Hút Mùi TK-1370I
3.199.000 đ 3.950.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi H70A at 7680000.00 VND from Lazada
Taka - Máy hút mùi H70A
7.680.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-260S at 2499000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-21%
Taka - Máy Hút Mùi TK-260S
2.499.000 đ 3.200.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-190E at 5000000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka - Máy Hút Mùi TK-190E
5.000.000 đ 6.250.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-170E at 4840000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka - Máy Hút Mùi TK-170E
4.840.000 đ 6.050.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-1319E at 4199000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-19%
Taka - Máy Hút Mùi TK-1319E
4.199.000 đ 5.200.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi TK-1370EB (Đen) at 2590000.00 VND from Lazada
Taka - Máy hút mùi TK-1370EB (Đen)
2.600.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi TK-270S at 2950000.00 VND from Lazada
Taka - Máy hút mùi TK-270S
2.950.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút khói và khử mùi TK-270B at 2200000.00 VND from Lazada
-20%
Taka - Máy hút khói và khử mùi TK-270B
2.200.000 đ 2.750.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-1270M at 4490000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-30%
Taka - Máy Hút Mùi TK-1270M
4.490.000 đ 6.450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi H90IT at 8900000.00 VND from Lazada
Taka - Máy hút mùi H90IT
8.900.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-0270S at 2760000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka - Máy Hút Mùi TK-0270S
2.760.000 đ 3.450.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-270W1 at 2600000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka - Máy Hút Mùi TK-270W1
2.600.000 đ 3.250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi TK-1370EB at 2550000.00 VND from Lazada
Taka - Máy hút mùi TK-1370EB
2.550.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi TK-1370ES at 2650000.00 VND from Lazada
Taka - Máy hút mùi TK-1370ES
2.650.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-1370B at 2080000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka - Máy Hút Mùi TK-1370B
2.080.000 đ 2.600.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi TK-190P at 6600000.00 VND from Lazada
Taka - Máy hút mùi TK-190P
6.600.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi TK-0270B at 2650000.00 VND from Lazada
-11%
Taka - Máy hút mùi TK-0270B
2.650.000 đ 2.980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi HA60RC at 8800000.00 VND from Lazada
Taka - Máy hút mùi HA60RC
8.800.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-1290M at 5240000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka - Máy Hút Mùi TK-1290M
5.240.000 đ 6.550.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-1370ES at 2240000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka - Máy Hút Mùi TK-1370ES
2.240.000 đ 2.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi TK-270B at 2750000.00 VND from Lazada
Taka - Máy hút mùi TK-270B
2.750.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi TK-170E at 5500000.00 VND from Lazada
Taka - Máy hút mùi TK-170E
5.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi TK-1370ES (Inox) at 2690000.00 VND from Lazada
Taka - Máy hút mùi TK-1370ES (Inox)
2.700.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-1370S at 2274000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-15%
Taka - Máy Hút Mùi TK-1370S
2.274.000 đ 2.700.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi HT90A at 11800000.00 VND from Lazada
Taka - Máy hút mùi HT90A
11.800.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-0270B at 2680000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka - Máy Hút Mùi TK-0270B
2.680.000 đ 3.350.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-1317E at 3690000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-25%
Taka - Máy Hút Mùi TK-1317E
3.690.000 đ 4.950.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi TK-1290M (Đen) at 6490000.00 VND from Lazada
Taka - Máy hút mùi TK-1290M (Đen)
6.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi TK-1370EB (Đen) at 2040000.00 VND from Lazada
-20%
Taka - Máy hút mùi TK-1370EB (Đen)
2.040.000 đ 2.550.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi HA70I at 4850000.00 VND from Lazada
Taka - Máy hút mùi HA70I
4.850.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi H90C at 7880000.00 VND from Lazada
Taka - Máy hút mùi H90C
7.880.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi H90ID at 11800000.00 VND from Lazada
Taka - Máy hút mùi H90ID
11.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi H90B at 6200000.00 VND from Lazada
Taka - Máy hút mùi H90B
6.200.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-1317I at 4640000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka - Máy Hút Mùi TK-1317I
4.640.000 đ 5.800.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-190LX at 8356000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-22%
Taka - Máy Hút Mùi TK-190LX
8.356.000 đ 10.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi HT90B at 11800000.00 VND from Lazada
Taka - Máy hút mùi HT90B
11.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi âm tủ HA 70E at 3850000.00 VND from Lazada
-22%
Taka - Máy hút mùi âm tủ HA 70E
3.850.000 đ 4.950.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-270W2 at 2600000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka - Máy Hút Mùi TK-270W2
2.600.000 đ 3.250.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-1370EB at 2244000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-16%
Taka - Máy Hút Mùi TK-1370EB
2.244.000 đ 2.700.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi H70B at 5980000.00 VND from Lazada
Taka - Máy hút mùi H70B
5.980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút khói và khử mùi TK-0270S (Inox) at 2360000.00 VND from Lazada
-20%
Taka - Máy hút khói và khử mùi TK-0270S (Inox)
2.360.000 đ 2.950.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút khói và khử mùi TK-1370ES at 2120000.00 VND from Lazada
-20%
Taka - Máy hút khói và khử mùi TK-1370ES
2.120.000 đ 2.650.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-190EI at 5480000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka - Máy Hút Mùi TK-190EI
5.480.000 đ 6.850.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-170M at 5280000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka - Máy Hút Mùi TK-170M
5.280.000 đ 6.600.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-260B at 2399000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-22%
Taka - Máy Hút Mùi TK-260B
2.399.000 đ 3.100.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-1290LX at 11899000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-19%
Taka - Máy Hút Mùi TK-1290LX
11.899.000 đ 14.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi TK-270S (Inox) at 2890000.00 VND from Lazada
-6%
Taka - Máy hút mùi TK-270S (Inox)
2.890.000 đ 3.080.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi H70C at 7680000.00 VND from Lazada
Taka - Máy hút mùi H70C
7.680.000 đ

Taka Máy hút khói Việt Nam

Bạn có biết Máy hút khói và khử mùi TK-270S (Inox), Máy Hút Mùi TK-1319i hoặc Máy hút khói và khử mùi TK-0270B (Đen) là phổ biến nhất Taka Máy hút khói? Ngoài Taka Máy hút khói, bạn cũng có thể kiểm tra các nhãn hiệu khác như Binova, Fagor hoặc TK. Tại iprice, bạn có thể sở hữu một Taka Máy hút khói với một mức giá giữa 1.899.000 đ-11.899.000 đ VND. Nếu bạn muốn, bạn có thể lựa chọn giữa một Máy hút khói, Các loại bếp hoặc Nồi cơm điện. Tiết kiệm hơn khi bạn mua Taka Máy hút khói với mức giảm giá lên đến 30%!