đầu trang
tìm thấy 203 sản phẩm
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Tk / 1319i (Bạc) at 3785000.00 VND from Lazada
−24%
Taka Máy Hút Mùi Tk / 1319i (Bạc)
3.785.000 đ 4.980.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Tk / 270s (Bạc) at 2383000.00 VND from Lazada
−19%
Taka Máy Hút Mùi Tk / 270s (Bạc)
2.383.000 đ 2.950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-160E at 3160000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
−20%
Taka Máy Hút Mùi TK-160E
3.160.000 đ 3.950.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Ht90a (Bạc) at 8968000.00 VND from Lazada
−24%
Taka Máy Hút Mùi Ht90a (Bạc)
8.968.000 đ 11.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-190I at 4650000.00 VND from Lazada
−25%
Taka Máy Hút Mùi TK-190I
4.650.000 đ 6.200.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Hd19e at 11040000.00 VND from Lazada
−20%
Taka Máy Hút Mùi Hd19e
11.040.000 đ 13.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-270S at 2350000.00 VND from Lazada
−20%
Taka Máy Hút Mùi TK-270S
2.350.000 đ 2.950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-1317E at 3550000.00 VND from Lazada
−21%
Taka Máy Hút Mùi TK-1317E
3.550.000 đ 4.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-0270B at 2250000.00 VND from Lazada
−18%
Taka Máy Hút Mùi TK-0270B
2.250.000 đ 2.750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi HA70I at 3875000.00 VND from Lazada
Taka Máy hút mùi HA70I
3.875.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Ht90a at 9440000.00 VND from Lazada
−20%
Taka Máy Hút Mùi Ht90a
9.440.000 đ 11.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-270W1 at 2300000.00 VND from Lazada
Taka Máy hút mùi TK-270W1
2.300.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-1370I at 3199000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
−19%
Taka Máy Hút Mùi TK-1370I
3.199.000 đ 3.950.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Cổ Điển Tk-0270b at 2520000.00 VND from Lazada
−24%
Taka Máy Hút Mùi Cổ Điển Tk-0270b
2.520.000 đ 3.350.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-170E at 4149000.00 VND from Lazada
−24%
Taka Máy hút mùi TK-170E
4.149.000 đ 5.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-1317I at 3790000.00 VND from Lazada
−23%
Taka Máy Hút Mùi TK-1317I
3.790.000 đ 4.980.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi cổ điển TK-1360S at 2040000.00 VND from Lazada
−20%
Taka Máy hút mùi cổ điển TK-1360S
2.040.000 đ 2.550.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-170E at 4190000.00 VND from Lazada
−23%
Taka Máy Hút Mùi TK-170E
4.190.000 đ 5.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Cổ Điển Tk-1360b at 2000000.00 VND from Lazada
−20%
Taka Máy Hút Mùi Cổ Điển Tk-1360b
2.000.000 đ 2.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi H70C at 6144000.00 VND from Lazada
−20%
Taka Máy hút mùi H70C
6.144.000 đ 7.680.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-1370EB at 2090000.00 VND from Lazada
−18%
Taka Máy Hút Mùi TK-1370EB
2.090.000 đ 2.550.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Ống Khói Tk-190e at 4920000.00 VND from Lazada
−21%
Taka Máy Hút Mùi Ống Khói Tk-190e
4.920.000 đ 6.250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Ht90b (Bạc) at 8968000.00 VND from Lazada
−24%
Taka Máy Hút Mùi Ht90b (Bạc)
8.968.000 đ 11.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi H70C at 5490000.00 VND from Lazada
−28%
Taka Máy Hút Mùi H70C
5.490.000 đ 7.680.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-270W2 (Nâu đậm) at 2850000.00 VND from Lazada
−3%
Taka Máy hút mùi TK-270W2 (Nâu đậm)
2.850.000 đ 2.950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Tk / 0270s (Bạc) at 2383000.00 VND from Lazada
−19%
Taka Máy Hút Mùi Tk / 0270s (Bạc)
2.383.000 đ 2.950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-1319E at 3840000.00 VND from Lazada
−20%
Taka Máy hút mùi TK-1319E
3.840.000 đ 4.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Đảo Tk-190p at 5760000.00 VND from Lazada
−20%
Taka Máy Hút Mùi Đảo Tk-190p
5.760.000 đ 7.200.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Tk / 190ec (Bạc) at 9500000.00 VND from Lazada
−24%
Taka Máy Hút Mùi Tk / 190ec (Bạc)
9.500.000 đ 12.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi H70C at 5389000.00 VND from Lazada
Taka Máy hút mùi H70C
5.389.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi H70B at 4490000.00 VND from Lazada
−24%
Taka Máy Hút Mùi H70B
4.490.000 đ 5.980.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi H70C (Trắng) at 5399000.00 VND from Lazada
−31%
Taka Máy hút mùi H70C (Trắng)
5.399.000 đ 7.890.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-1319E at 3650000.00 VND from Lazada
−18%
Taka Máy Hút Mùi TK-1319E
3.650.000 đ 4.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi ống khói TK-1290LX at 11840000.00 VND from Lazada
−20%
Taka Máy hút mùi ống khói TK-1290LX
11.840.000 đ 14.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi / H90a (Bạc) at 5837000.00 VND from Lazada
−24%
Taka Máy Hút Mùi / H90a (Bạc)
5.837.000 đ 7.680.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-170M at 5280000.00 VND from Lazada
−20%
Taka Máy hút mùi TK-170M
5.280.000 đ 6.600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-1317I at 4980000.00 VND from Lotte
Taka Máy hút mùi TK-1317I
4.980.000 đ
Lotte
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-1370EB at 2244000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
−16%
Taka Máy Hút Mùi TK-1370EB
2.244.000 đ 2.700.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-0270B at 2290000.00 VND from Lazada
−16%
Taka Máy Hút Mùi TK-0270B
2.290.000 đ 2.750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi HA80RC at 6200000.00 VND from Lazada
−34%
Taka Máy hút mùi HA80RC
6.200.000 đ 9.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-270S at 2390000.00 VND from Lazada
−18%
Taka Máy Hút Mùi TK-270S
2.390.000 đ 2.950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi H70b (Bạc) at 4545000.00 VND from Lazada
−24%
Taka Máy Hút Mùi H70b (Bạc)
4.545.000 đ 5.980.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-270B at 2250000.00 VND from Lazada
−18%
Taka Máy Hút Mùi TK-270B
2.250.000 đ 2.750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-1317E at 3590000.00 VND from Lazada
−20%
Taka Máy Hút Mùi TK-1317E
3.590.000 đ 4.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-1319E at 4199000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
−19%
Taka Máy Hút Mùi TK-1319E
4.199.000 đ 5.200.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Cổ Điển TK-1360S at 2213000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
−16%
Taka Máy Hút Mùi Cổ Điển TK-1360S
2.213.000 đ 2.650.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Ht90b at 9440000.00 VND from Lazada
−20%
Taka Máy Hút Mùi Ht90b
9.440.000 đ 11.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi H70C at 6530000.00 VND from Lazada
−14%
Taka Máy hút mùi H70C
6.530.000 đ 7.680.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi HA60RC at 6585000.00 VND from Lazada
Taka Máy hút mùi HA60RC
6.585.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi H70A at 6144000.00 VND from Lazada
−20%
Taka Máy hút mùi H70A
6.144.000 đ 7.680.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Ha70i at 3880000.00 VND from Lazada
−20%
Taka Máy Hút Mùi Ha70i
3.880.000 đ 4.850.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Cổ Điển Tk-1370es at 2160000.00 VND from Lazada
−22%
Taka Máy Hút Mùi Cổ Điển Tk-1370es
2.160.000 đ 2.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi cổ điển TK-1370I at 3040000.00 VND from Lazada
−23%
Taka Máy hút mùi cổ điển TK-1370I
3.040.000 đ 3.950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-170M at 4490000.00 VND from Lazada
−31%
Taka Máy Hút Mùi TK-170M
4.490.000 đ 6.600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi HA80RC at 6040000.00 VND from Lazada
Taka Máy hút mùi HA80RC
6.040.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Tk / 190p (Bạc) at 5016000.00 VND from Lazada
−24%
Taka Máy Hút Mùi Tk / 190p (Bạc)
5.016.000 đ 6.600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-1290M at 5240000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
−20%
Taka Máy Hút Mùi TK-1290M
5.240.000 đ 6.550.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi cổ điển TK-1370EB at 2080000.00 VND from Lazada
−22%
Taka Máy hút mùi cổ điển TK-1370EB
2.080.000 đ 2.700.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi H70B at 4170000.00 VND from Lazada
Taka Máy hút mùi H70B
4.170.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-190E at 5800000.00 VND from Lotte
Taka Máy hút mùi TK-190E
5.800.000 đ
Lotte
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Tk-190lx at 8640000.00 VND from Lazada
−20%
Taka Máy Hút Mùi Tk-190lx
8.640.000 đ 10.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-1317I at 3750000.00 VND from Lazada
−24%
Taka Máy Hút Mùi TK-1317I
3.750.000 đ 4.980.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi H70a (Bạc) at 5837000.00 VND from Lazada
−24%
Taka Máy Hút Mùi H70a (Bạc)
5.837.000 đ 7.680.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Hùi Cổ Điển TK-1360B at 2141000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
−16%
Taka Máy Hút Hùi Cổ Điển TK-1360B
2.141.000 đ 2.550.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-1319I at 5200000.00 VND from Lotte
Taka Máy hút mùi TK-1319I
5.200.000 đ
Lotte
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-270S at 1949000.00 VND from Lazada
−33%
Taka Máy hút mùi TK-270S
1.949.000 đ 2.950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Ống Khói Tk-190ei at 5400000.00 VND from Lazada
−21%
Taka Máy Hút Mùi Ống Khói Tk-190ei
5.400.000 đ 6.850.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-270W2 at 2490000.00 VND from Lazada
−15%
Taka Máy Hút Mùi TK-270W2
2.490.000 đ 2.950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-0270S at 2290000.00 VND from Lazada
−22%
Taka Máy Hút Mùi TK-0270S
2.290.000 đ 2.950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-270W2 at 2450000.00 VND from Lazada
−16%
Taka Máy Hút Mùi TK-270W2
2.450.000 đ 2.950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Tk / 190e (Bạc) at 4180000.00 VND from Lazada
−24%
Taka Máy Hút Mùi Tk / 190e (Bạc)
4.180.000 đ 5.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Ha80rc (Bạc) at 7220000.00 VND from Lazada
−24%
Taka Máy Hút Mùi Ha80rc (Bạc)
7.220.000 đ 9.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi H70C at 7680000.00 VND from Lotte
Taka Máy hút mùi H70C
7.680.000 đ
Lotte
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-270W1 at 2600000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
−20%
Taka Máy Hút Mùi TK-270W1
2.600.000 đ 3.250.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi / H90c (Bạc) at 5837000.00 VND from Lazada
−24%
Taka Máy Hút Mùi / H90c (Bạc)
5.837.000 đ 7.680.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-190P at 5760000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
−20%
Taka Máy Hút Mùi TK-190P
5.760.000 đ 7.200.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Tk / 190lx (Bạc) at 8208000.00 VND from Lazada
−24%
Taka Máy Hút Mùi Tk / 190lx (Bạc)
8.208.000 đ 10.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-1317E at 4500000.00 VND from Lotte
Taka Máy hút mùi TK-1317E
4.500.000 đ
Lotte
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-170M at 6600000.00 VND from Lotte
Taka Máy hút mùi TK-170M
6.600.000 đ
Lotte
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-190E at 4290000.00 VND from Lazada
−23%
Taka Máy Hút Mùi TK-190E
4.290.000 đ 5.600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-190E at 5000000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
−20%
Taka Máy Hút Mùi TK-190E
5.000.000 đ 6.250.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi H70c (Bạc) at 5837000.00 VND from Lazada
−24%
Taka Máy Hút Mùi H70c (Bạc)
5.837.000 đ 7.680.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Cổ Điển Tk-270b at 2520000.00 VND from Lazada
−24%
Taka Máy Hút Mùi Cổ Điển Tk-270b
2.520.000 đ 3.350.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Tk / 270b (Bạc) at 2221000.00 VND from Lazada
−19%
Taka Máy Hút Mùi Tk / 270b (Bạc)
2.221.000 đ 2.750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-270S at 2229000.00 VND from Lazada
−24%
Taka Máy hút mùi TK-270S
2.229.000 đ 2.950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-270W2 at 2436000.00 VND from Lazada
−25%
Taka Máy hút mùi TK-270W2
2.436.000 đ 3.250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-0270S at 2760000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
−20%
Taka Máy Hút Mùi TK-0270S
2.760.000 đ 3.450.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-270B at 2199000.00 VND from Lazada
−20%
Taka Máy hút mùi TK-270B
2.199.000 đ 2.750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi HC70E at 3599000.00 VND from Lazada
−30%
Taka Máy hút mùi HC70E
3.599.000 đ 5.150.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-190I at 6500000.00 VND from Lotte
Taka Máy hút mùi TK-190I
6.500.000 đ
Lotte
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-1319i at 4760000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
−20%
Taka Máy Hút Mùi TK-1319i
4.760.000 đ 5.950.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-170I at 4550000.00 VND from Lazada
−26%
Taka Máy Hút Mùi TK-170I
4.550.000 đ 6.200.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi HA70E at 3510000.00 VND from Lazada
Taka Máy hút mùi HA70E
3.510.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-170I at 4390000.00 VND from Lazada
−29%
Taka Máy hút mùi TK-170I
4.390.000 đ 6.200.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi HT90B at 11800000.00 VND from Lotte
Taka Máy hút mùi HT90B
11.800.000 đ
Lotte
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-1319E at 3690000.00 VND from Lazada
−18%
Taka Máy Hút Mùi TK-1319E
3.690.000 đ 4.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-190EI at 5480000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
−20%
Taka Máy Hút Mùi TK-190EI
5.480.000 đ 6.850.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Ống Khói Tk-170ei at 5320000.00 VND from Lazada
−20%
Taka Máy Hút Mùi Ống Khói Tk-170ei
5.320.000 đ 6.650.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Cổ Điển Tk-0270s at 2600000.00 VND from Lazada
−24%
Taka Máy Hút Mùi Cổ Điển Tk-0270s
2.600.000 đ 3.450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-270W2 at 2600000.00 VND from Lazada
−20%
Taka Máy hút mùi TK-270W2
2.600.000 đ 3.250.000 đ
Lazada
Giá cập nhật ngày 28 Jun 2017

Taka Máy hút khói Việt Nam

Bạn có biết Máy Hút Mùi Tk / 1319i (Bạc), Máy Hút Mùi Tk / 270s (Bạc) hoặc Máy Hút Mùi TK-160E là phổ biến nhất Taka Máy hút khói? Ngoài Taka Máy hút khói, bạn cũng có thể kiểm tra các nhãn hiệu khác như Binova, Canzy hoặc Faster. Tại iprice, bạn có thể sở hữu một Taka Máy hút khói với một mức giá giữa 1.709.000 đ-11.899.000 đ VND. Nếu bạn muốn, bạn có thể lựa chọn giữa một Các loại bếp nấu ăn, Máy hút khói hoặc Nồi cơm điện. Điều tốt nhất về Taka Máy hút khói là bạn có thể nhận được chúng trong Đen, Trắng hoặc Nâu! Tiết kiệm hơn khi bạn mua Taka Máy hút khói với mức giảm giá lên đến 42%!


Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn

Tại iPrice, chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn, email bạn cung cấp chỉ dùng cho mục đích ghi nhận phản hồi với chúng tôi.

Cảm ơn