đầu trang
tìm thấy 169 sản phẩm
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi H70B at 5980000.00 VND from Lazada
Taka Máy hút mùi H70B
5.980.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Hùi Cổ Điển TK-1360B at 2141000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-16%
Taka Máy Hút Hùi Cổ Điển TK-1360B
2.141.000 đ 2.550.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-1317E at 3690000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-25%
Taka Máy Hút Mùi TK-1317E
3.690.000 đ 4.950.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi H70C at 7680000.00 VND from Lotte
Taka Máy hút mùi H70C
7.680.000 đ
Lotte
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-1370ES at 2390000.00 VND from Lazada
-9%
Taka Máy Hút Mùi TK-1370ES
2.390.000 đ 2.650.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-0270S at 2290000.00 VND from Lazada
-22%
Taka Máy Hút Mùi TK-0270S
2.290.000 đ 2.950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-270S at 2229000.00 VND from Lazada
-24%
Taka Máy hút mùi TK-270S
2.229.000 đ 2.950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-1317E at 4050000.00 VND from Lazada
-10%
Taka Máy hút mùi TK-1317E
4.050.000 đ 4.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-270W2 at 2950000.00 VND from Lotte
Taka Máy hút mùi TK-270W2
2.950.000 đ
Lotte
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-190E at 5000000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka Máy Hút Mùi TK-190E
5.000.000 đ 6.250.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi / H90b (Bạc) at 4784000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Máy Hút Mùi / H90b (Bạc)
4.784.000 đ 5.980.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi HA70I at 3875000.00 VND from Lazada
Taka Máy hút mùi HA70I
3.875.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-1317E (Inox) at 3350000.00 VND from Lazada
-32%
Taka Máy hút mùi TK-1317E (Inox)
3.350.000 đ 4.990.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi cổ điển TK-1370I at 3040000.00 VND from Lazada
-23%
Taka Máy hút mùi cổ điển TK-1370I
3.040.000 đ 3.950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-0270S at 2760000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka Máy Hút Mùi TK-0270S
2.760.000 đ 3.450.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-270W2 at 2490000.00 VND from Lazada
-15%
Taka Máy Hút Mùi TK-270W2
2.490.000 đ 2.950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-190EI at 5480000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka Máy Hút Mùi TK-190EI
5.480.000 đ 6.850.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-170I at 6200000.00 VND from Lotte
Taka Máy hút mùi TK-170I
6.200.000 đ
Lotte
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-1370I at 2600000.00 VND from Lazada
Taka Máy hút mùi TK-1370I
2.600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi ống khói TK-190I at 5400000.00 VND from Lazada
-21%
Taka Máy hút mùi ống khói TK-190I
5.400.000 đ 6.850.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi cổ điển TK-1370S at 2160000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Máy hút mùi cổ điển TK-1370S
2.160.000 đ 2.700.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Cổ Điển Tk-270s at 2600000.00 VND from Lazada
-24%
Taka Máy Hút Mùi Cổ Điển Tk-270s
2.600.000 đ 3.450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Cổ Điển Tk-1360b at 2000000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Máy Hút Mùi Cổ Điển Tk-1360b
2.000.000 đ 2.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-1317I at 3500000.00 VND from Lazada
Taka Máy hút mùi TK-1317I
3.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-170I at 4590000.00 VND from Lazada
-25%
Taka Máy Hút Mùi TK-170I
4.590.000 đ 6.200.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-1319E at 4800000.00 VND from Lotte
Taka Máy hút mùi TK-1319E
4.800.000 đ
Lotte
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Hc70e at 3880000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Máy Hút Mùi Hc70e
3.880.000 đ 4.850.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Tk / 1319e (Bạc) at 3600000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Máy Hút Mùi Tk / 1319e (Bạc)
3.600.000 đ 4.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Cổ Điển Tk-270b at 2520000.00 VND from Lazada
-24%
Taka Máy Hút Mùi Cổ Điển Tk-270b
2.520.000 đ 3.350.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-170i at 5320000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka Máy Hút Mùi TK-170i
5.320.000 đ 6.650.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-270S at 2599000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-24%
Taka Máy Hút Mùi TK-270S
2.599.000 đ 3.450.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Ống Khói Tk-1270m at 5040000.00 VND from Lazada
-21%
Taka Máy Hút Mùi Ống Khói Tk-1270m
5.040.000 đ 6.450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Ống Khói Tk-170e at 4840000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Máy Hút Mùi Ống Khói Tk-170e
4.840.000 đ 6.050.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-1370B at 2079000.00 VND from Lazada
Taka Máy hút mùi TK-1370B
2.079.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-170M at 5940000.00 VND from Lazada
-10%
Taka Máy hút mùi TK-170M
5.940.000 đ 6.600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-170M at 5280000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka Máy Hút Mùi TK-170M
5.280.000 đ 6.600.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Ha80rc at 7600000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Máy Hút Mùi Ha80rc
7.600.000 đ 9.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-170E at 4170000.00 VND from Lazada
-24%
Taka Máy hút mùi TK-170E
4.170.000 đ 5.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-170I at 5270000.00 VND from Lazada
-15%
Taka Máy hút mùi TK-170I
5.270.000 đ 6.200.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-1370I at 3199000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-19%
Taka Máy Hút Mùi TK-1370I
3.199.000 đ 3.950.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi cổ điển TK-1370B at 2080000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Máy hút mùi cổ điển TK-1370B
2.080.000 đ 2.600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Tk / 190p (Bạc) at 5280000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Máy Hút Mùi Tk / 190p (Bạc)
5.280.000 đ 6.600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Ht90a (Bạc) at 9440000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Máy Hút Mùi Ht90a (Bạc)
9.440.000 đ 11.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi H70b (Bạc) at 4784000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Máy Hút Mùi H70b (Bạc)
4.784.000 đ 5.980.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi H70A at 6090000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Máy hút mùi H70A
6.090.000 đ 7.680.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi HA60RC at 6649000.00 VND from Lazada
Taka Máy hút mùi HA60RC
6.649.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi H70c (Bạc) at 6144000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Máy Hút Mùi H70c (Bạc)
6.144.000 đ 7.680.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Tk / 190i (Bạc) at 4960000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Máy Hút Mùi Tk / 190i (Bạc)
4.960.000 đ 6.200.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-1317I at 4640000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka Máy Hút Mùi TK-1317I
4.640.000 đ 5.800.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi H70C at 5395000.00 VND from Lazada
Taka Máy hút mùi H70C
5.395.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Hc70e at 3699000.00 VND from Lazada
Taka Máy Hút Mùi Hc70e
3.699.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-270W2 at 2550000.00 VND from Lazada
-21%
Taka Máy hút mùi TK-270W2
2.550.000 đ 3.250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-1370ES at 2240000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka Máy Hút Mùi TK-1370ES
2.240.000 đ 2.800.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-1270M at 4490000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-30%
Taka Máy Hút Mùi TK-1270M
4.490.000 đ 6.450.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Tk / 190e (Bạc) at 4400000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Máy Hút Mùi Tk / 190e (Bạc)
4.400.000 đ 5.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi / H90a (Bạc) at 6144000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Máy Hút Mùi / H90a (Bạc)
6.144.000 đ 7.680.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Tk / 190ec (Bạc) at 10000000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Máy Hút Mùi Tk / 190ec (Bạc)
10.000.000 đ 12.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi H90C at 7880000.00 VND from Lotte
Taka Máy hút mùi H90C
7.880.000 đ
Lotte
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-1317I at 4980000.00 VND from Lotte
Taka Máy hút mùi TK-1317I
4.980.000 đ
Lotte
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Tk / 1319i (Bạc) at 3984000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Máy Hút Mùi Tk / 1319i (Bạc)
3.984.000 đ 4.980.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-1319I at 3890000.00 VND from Lazada
-25%
Taka Máy Hút Mùi TK-1319I
3.890.000 đ 5.200.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi ống khói TK-1290LX at 11840000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Máy hút mùi ống khói TK-1290LX
11.840.000 đ 14.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi ống khói TK-1319I at 4640000.00 VND from Lazada
-22%
Taka Máy hút mùi ống khói TK-1319I
4.640.000 đ 5.950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi âm tủ HA 70E at 3569000.00 VND from Lazada
-27%
Taka Máy hút mùi âm tủ HA 70E
3.569.000 đ 4.950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-260B at 2399000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-22%
Taka Máy Hút Mùi TK-260B
2.399.000 đ 3.100.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Ống Khói Tk-190e at 4920000.00 VND from Lazada
-21%
Taka Máy Hút Mùi Ống Khói Tk-190e
4.920.000 đ 6.250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi HA80RC at 9500000.00 VND from Lotte
Taka Máy hút mùi HA80RC
9.500.000 đ
Lotte
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-270B at 2470000.00 VND from Lazada
-10%
Taka Máy hút mùi TK-270B
2.470.000 đ 2.750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-260S at 2499000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-21%
Taka Máy Hút Mùi TK-260S
2.499.000 đ 3.200.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-270B (Đen) at 2190000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Máy hút mùi TK-270B (Đen)
2.190.000 đ 2.750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-170M at 6600000.00 VND from Lotte
Taka Máy hút mùi TK-170M
6.600.000 đ
Lotte
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-1290LX at 11899000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-19%
Taka Máy Hút Mùi TK-1290LX
11.899.000 đ 14.800.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi H90C at 7880000.00 VND from Lazada
Taka Máy hút mùi H90C
7.880.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Cổ Điển Tk-0270s at 2600000.00 VND from Lazada
-24%
Taka Máy Hút Mùi Cổ Điển Tk-0270s
2.600.000 đ 3.450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-190LX at 8356000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-22%
Taka Máy Hút Mùi TK-190LX
8.356.000 đ 10.800.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Tk / 0270s (Bạc) at 2508000.00 VND from Lazada
-15%
Taka Máy Hút Mùi Tk / 0270s (Bạc)
2.508.000 đ 2.950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi H70B at 4000000.00 VND from Lazada
Taka Máy hút mùi H70B
4.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi H70A at 6910000.00 VND from Lazada
-10%
Taka Máy hút mùi H70A
6.910.000 đ 7.680.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-270B at 2750000.00 VND from Lotte
Taka Máy hút mùi TK-270B
2.750.000 đ
Lotte
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi ống khói TK-1290M at 5200000.00 VND from Lazada
-21%
Taka Máy hút mùi ống khói TK-1290M
5.200.000 đ 6.650.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-270W2 + Tặng 01 Bình đun siêu tốc TK-EK18D1 cao cấp (inox304) at 3200000.00 VND from Lotte
Taka Máy hút mùi TK-270W2 + Tặng 01 Bình đun siêu tốc TK-EK18D1 cao cấp (inox304)
3.200.000 đ
Lotte
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-270B at 2290000.00 VND from Lazada
-16%
Taka Máy Hút Mùi TK-270B
2.290.000 đ 2.750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Cổ Điển Tk-260b at 2480000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Máy Hút Mùi Cổ Điển Tk-260b
2.480.000 đ 3.100.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi H90B at 4630000.00 VND from Lazada
-22%
Taka Máy hút mùi H90B
4.630.000 đ 5.980.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-1319I at 5200000.00 VND from Lotte
Taka Máy hút mùi TK-1319I
5.200.000 đ
Lotte
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-190P at 5760000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka Máy Hút Mùi TK-190P
5.760.000 đ 7.200.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi H70A at 7680000.00 VND from Lotte
Taka Máy hút mùi H70A
7.680.000 đ
Lotte
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-1319I at 4679000.00 VND from Lazada
-10%
Taka Máy hút mùi TK-1319I
4.679.000 đ 5.200.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-190E at 4290000.00 VND from Lazada
-23%
Taka Máy Hút Mùi TK-190E
4.290.000 đ 5.600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-1370B at 2080000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka Máy Hút Mùi TK-1370B
2.080.000 đ 2.600.000 đ
Điện Máy Bình Minh
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-190P at 4990000.00 VND from Lazada
-24%
Taka Máy Hút Mùi TK-190P
4.990.000 đ 6.600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-270W2 (Nâu đậm) at 2850000.00 VND from Lazada
-3%
Taka Máy hút mùi TK-270W2 (Nâu đậm)
2.850.000 đ 2.950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-270S at 2390000.00 VND from Lazada
-18%
Taka Máy Hút Mùi TK-270S
2.390.000 đ 2.950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-270W2 at 2650000.00 VND from Lazada
-10%
Taka Máy hút mùi TK-270W2
2.650.000 đ 2.950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Ha60rc at 7040000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Máy Hút Mùi Ha60rc
7.040.000 đ 8.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi TK-1317I at 3790000.00 VND from Lazada
-23%
Taka Máy Hút Mùi TK-1317I
3.790.000 đ 4.980.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-190I at 5850000.00 VND from Lazada
-10%
Taka Máy hút mùi TK-190I
5.850.000 đ 6.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy hút mùi TK-190I at 6500000.00 VND from Lotte
Taka Máy hút mùi TK-190I
6.500.000 đ
Lotte
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Cổ Điển Tk-260s at 2560000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Máy Hút Mùi Cổ Điển Tk-260s
2.560.000 đ 3.200.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Taka Máy Hút Mùi Tk / 190lx (Bạc) at 8640000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Máy Hút Mùi Tk / 190lx (Bạc)
8.640.000 đ 10.800.000 đ
Lazada

Taka Máy hút khói Việt Nam

Bạn có biết Máy hút mùi H70B, Máy Hút Hùi Cổ Điển TK-1360B hoặc Máy Hút Mùi TK-1317E là phổ biến nhất Taka Máy hút khói? Ngoài Taka Máy hút khói, bạn cũng có thể kiểm tra các nhãn hiệu khác như Binova, Canzy hoặc Faster. Tại iprice, bạn có thể sở hữu một Taka Máy hút khói với một mức giá giữa 2.000.000 đ-11.899.000 đ VND. Nếu bạn muốn, bạn có thể lựa chọn giữa một Các loại bếp, Máy hút khói hoặc Nồi cơm điện. Điều tốt nhất về Taka Máy hút khói là bạn có thể nhận được chúng trong Đen, Trắng hoặc Nâu! Tiết kiệm hơn khi bạn mua Taka Máy hút khói với mức giảm giá lên đến 35%!


Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn

Tại iPrice, chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn, email bạn cung cấp chỉ dùng cho mục đích ghi nhận phản hồi với chúng tôi.

Cảm ơn