đầu trang
tìm thấy 60 sản phẩm
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-170E at 4840000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka Máy Hút Mùi TK-170E
4.840.000 đ 6.050.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-260S at 2499000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-21%
Taka Máy Hút Mùi TK-260S
2.499.000 đ 3.200.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-1370I at 3199000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-19%
Taka Máy Hút Mùi TK-1370I
3.199.000 đ 3.950.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-160E at 3160000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka Máy Hút Mùi TK-160E
3.160.000 đ 3.950.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi TK-270W2 (Nâu đậm) at 2850000.00 VND from Lazada
-3%
Taka Máy hút mùi TK-270W2 (Nâu đậm)
2.850.000 đ 2.950.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi TK-1290M (Đen) at 6490000.00 VND from Lazada
Taka Máy hút mùi TK-1290M (Đen)
6.500.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-260B at 2399000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-22%
Taka Máy Hút Mùi TK-260B
2.399.000 đ 3.100.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi TK-1370EB (Đen) at 2590000.00 VND from Lazada
Taka Máy hút mùi TK-1370EB (Đen)
2.600.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-190E at 5000000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka Máy Hút Mùi TK-190E
5.000.000 đ 6.250.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-1317E at 3690000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-25%
Taka Máy Hút Mùi TK-1317E
3.690.000 đ 4.950.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi TK-1370ES (Inox) at 2690000.00 VND from Lazada
Taka Máy hút mùi TK-1370ES (Inox)
2.700.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-170i at 5320000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka Máy Hút Mùi TK-170i
5.320.000 đ 6.650.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-270W1 at 2600000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka Máy Hút Mùi TK-270W1
2.600.000 đ 3.250.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-0270S at 2760000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka Máy Hút Mùi TK-0270S
2.760.000 đ 3.450.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-1270M at 4490000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-30%
Taka Máy Hút Mùi TK-1270M
4.490.000 đ 6.450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi TK-270S at 2360000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Máy hút mùi TK-270S
2.360.000 đ 2.950.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-1370B at 2080000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka Máy Hút Mùi TK-1370B
2.080.000 đ 2.600.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi HA70E at 4850000.00 VND from Lazada
Taka Máy hút mùi HA70E
4.850.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi H70C (Trắng) at 5399000.00 VND from Lazada
-31%
Taka Máy hút mùi H70C (Trắng)
5.399.000 đ 7.890.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-1319i at 4760000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka Máy Hút Mùi TK-1319i
4.760.000 đ 5.950.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi TK-170I at 4960000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Máy hút mùi TK-170I
4.960.000 đ 6.200.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi TK-1317I at 3984000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Máy hút mùi TK-1317I
3.984.000 đ 4.980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi TK-1319I at 5200000.00 VND from Lazada
Taka Máy hút mùi TK-1319I
5.200.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-1317I at 4640000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka Máy Hút Mùi TK-1317I
4.640.000 đ 5.800.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Hùi Cổ Điển TK-1360B at 2141000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-16%
Taka Máy Hút Hùi Cổ Điển TK-1360B
2.141.000 đ 2.550.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-270S at 2599000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-24%
Taka Máy Hút Mùi TK-270S
2.599.000 đ 3.450.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-270W2 at 2600000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka Máy Hút Mùi TK-270W2
2.600.000 đ 3.250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi TK-270S (Inox) at 2890000.00 VND from Lazada
-6%
Taka Máy hút mùi TK-270S (Inox)
2.890.000 đ 3.080.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi TK-1317E at 3309000.00 VND from Lazada
-33%
Taka Máy hút mùi TK-1317E
3.309.000 đ 4.990.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi HC70E at 3599000.00 VND from Lazada
-30%
Taka Máy hút mùi HC70E
3.599.000 đ 5.150.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-1290LX at 11899000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-19%
Taka Máy Hút Mùi TK-1290LX
11.899.000 đ 14.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi TK-1317E at 3600000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Máy hút mùi TK-1317E
3.600.000 đ 4.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi TK-270B (Đen) at 2190000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Máy hút mùi TK-270B (Đen)
2.190.000 đ 2.750.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-0270B at 2680000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka Máy Hút Mùi TK-0270B
2.680.000 đ 3.350.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-1290M at 5240000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka Máy Hút Mùi TK-1290M
5.240.000 đ 6.550.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-1319E at 4199000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-19%
Taka Máy Hút Mùi TK-1319E
4.199.000 đ 5.200.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi HA60RC at 8800000.00 VND from Lazada
Taka Máy hút mùi HA60RC
8.800.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-190LX at 8356000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-22%
Taka Máy Hút Mùi TK-190LX
8.356.000 đ 10.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi TK-0270B at 2599000.00 VND from Lazada
-12%
Taka Máy hút mùi TK-0270B
2.599.000 đ 2.980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi âm tủ HA 70E at 3569000.00 VND from Lazada
-27%
Taka Máy hút mùi âm tủ HA 70E
3.569.000 đ 4.950.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi H90B at 4960000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Máy hút mùi H90B
4.960.000 đ 6.200.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-190EI at 5480000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka Máy Hút Mùi TK-190EI
5.480.000 đ 6.850.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi H70A(White) at 6390000.00 VND from Lazada
-16%
Taka Máy hút mùi H70A(White)
6.390.000 đ 7.680.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi TK-270W2 at 2550000.00 VND from Lazada
-21%
Taka Máy hút mùi TK-270W2
2.550.000 đ 3.250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi TK-0270S at 2360000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Máy hút mùi TK-0270S
2.360.000 đ 2.950.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-170M at 5280000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka Máy Hút Mùi TK-170M
5.280.000 đ 6.600.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-190P at 5760000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka Máy Hút Mùi TK-190P
5.760.000 đ 7.200.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút khói và khử mùi TK-0270B (Đen) at 2970000.00 VND from Lazada
Taka Máy hút khói và khử mùi TK-0270B (Đen)
2.980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi H70A at 7680000.00 VND from Lazada
Taka Máy hút mùi H70A
7.680.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi TK-270S at 2229000.00 VND from Lazada
-24%
Taka Máy hút mùi TK-270S
2.229.000 đ 2.950.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi Cổ Điển TK-1360S at 2213000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-16%
Taka Máy Hút Mùi Cổ Điển TK-1360S
2.213.000 đ 2.650.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-1370ES at 2240000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka Máy Hút Mùi TK-1370ES
2.240.000 đ 2.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi TK-190P (Inox) at 6950000.00 VND from Lazada
-3%
Taka Máy hút mùi TK-190P (Inox)
6.950.000 đ 7.200.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi H70B at 4219000.00 VND from Lazada
-29%
Taka Máy hút mùi H70B
4.219.000 đ 5.980.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-1370EB at 2244000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-16%
Taka Máy Hút Mùi TK-1370EB
2.244.000 đ 2.700.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-190EC at 10320000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Taka Máy Hút Mùi TK-190EC
10.320.000 đ 12.900.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi Cổ Điển TK-270B at 2567000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-23%
Taka Máy Hút Mùi Cổ Điển TK-270B
2.567.000 đ 3.350.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi HA80RC at 7600000.00 VND from Lazada
-20%
Taka Máy hút mùi HA80RC
7.600.000 đ 9.500.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Taka Máy Hút Mùi TK-1370S at 2274000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-15%
Taka Máy Hút Mùi TK-1370S
2.274.000 đ 2.700.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Taka Máy hút mùi TK0270S (Trắng) at 2890000.00 VND from Lazada
-6%
Taka Máy hút mùi TK0270S (Trắng)
2.890.000 đ 3.080.000 đ

Taka Máy hút khói Việt Nam

Bạn có biết Máy Hút Mùi TK-170E, Máy Hút Mùi TK-260S hoặc Máy Hút Mùi TK-1370I là phổ biến nhất Taka Máy hút khói? Ngoài Taka Máy hút khói, bạn cũng có thể kiểm tra các nhãn hiệu khác như Binova, Sevilla hoặc Canzy. Tại iprice, bạn có thể sở hữu một Taka Máy hút khói với một mức giá giữa 2.080.000 đ-11.899.000 đ VND. Nếu bạn muốn, bạn có thể lựa chọn giữa một Các loại bếp, Máy hút khói hoặc Máy xay sinh tố. Điều tốt nhất về Taka Máy hút khói là bạn có thể nhận được chúng trong Đen, Trắng hoặc Nâu! Tiết kiệm hơn khi bạn mua Taka Máy hút khói với mức giảm giá lên đến 33%!

Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Bỏ qua
Cảm ơn