đầu trang
tìm thấy 64 sản phẩm
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Micro hát karaoke online PCM-1200 (Hồng) at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Micro hát karaoke online PCM-1200 (Hồng)
599.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Bộ tai nghe ti vi WH-875s (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Bộ tai nghe ti vi WH-875s (Đen)
1.350.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Máy trợ giảng E5MA (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Máy trợ giảng E5MA (Đen)
950.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Bộ microphone thông báo Talk-Back DA-236 at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Bộ microphone thông báo Talk-Back DA-236
1.299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Micro DM-2300 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Micro DM-2300 (Đen)
750.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Bộ Micro PC-K600 + Sound card XOX KS108 + Phantom XOX F411 + Chân đế kẹp bàn NB-30 (Có dây) + Màng lọc âm PS-01 + Cáp Transhine XLR-3.5mm at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Bộ Micro PC-K600 + Sound card XOX KS108 + Phantom XOX F411 + Chân đế kẹp bàn NB-30 (Có dây) + Màng lọc âm PS-01 + Cáp Transhine XLR-3.5mm
5.315.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Micro máy tính MS-550 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Micro máy tính MS-550 (Đen)
399.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Máy trợ giảng không dây E260W (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Máy trợ giảng không dây E260W (Đen)
4.520.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Bộ Microphone PC-K200 + Peamp ISK MIC2000 + Chân đế kẹp bàn NB-39 (Có dây) + Màng lọc âm PS-01 + Cáp Transhine XLR-3.5mm at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Bộ Microphone PC-K200 + Peamp ISK MIC2000 + Chân đế kẹp bàn NB-39 (Có dây) + Màng lọc âm PS-01 + Cáp Transhine XLR-3.5mm
3.165.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Micro hát karaoke trên điện thoại PH-100 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Micro hát karaoke trên điện thoại PH-100 (Đen)
1.350.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Micro hát karaoke trên điện thoại PH-100 (Vàng) at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Micro hát karaoke trên điện thoại PH-100 (Vàng)
1.350.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Bộ Microphone PC-K200 + Sound card XOX KS108 + Phantom K-Mic PM800 + Chân đế kẹp bàn NB 39 + Màng lọc âm PS-01 + Cáp Transhine XLR-3.5mm at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Bộ Microphone PC-K200 + Sound card XOX KS108 + Phantom K-Mic PM800 + Chân đế kẹp bàn NB 39 + Màng lọc âm PS-01 + Cáp Transhine XLR-3.5mm
3.745.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Máy trợ giảng E6 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Máy trợ giảng E6 (Đen)
1.099.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Micro hát karaoke online PCM-1200 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Micro hát karaoke online PCM-1200 (Trắng)
850.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Bộ Microphone PC-K200 + Card Sound XOX KS105 + Tai nghe kiểm âm HD2000 + Màng lọc âm PS-01 + Boom Mic Stand + Transhine XLR-XLR at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Bộ Microphone PC-K200 + Card Sound XOX KS105 + Tai nghe kiểm âm HD2000 + Màng lọc âm PS-01 + Boom Mic Stand + Transhine XLR-XLR
5.245.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Micro hát karaoke trên điện thoại PH-100 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Micro hát karaoke trên điện thoại PH-100 (Trắng)
649.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Bộ Microphone PC-K200 + Nguồn K-Mic PM800 + Chân đế kẹp bàn NB-35 + Màng lọc âm PS-01 + Cáp Transhine XLR-XLR + Cáp Transhine XLR-3.5mm at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Bộ Microphone PC-K200 + Nguồn K-Mic PM800 + Chân đế kẹp bàn NB-35 + Màng lọc âm PS-01 + Cáp Transhine XLR-XLR + Cáp Transhine XLR-3.5mm
2.365.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Máy trợ giảng không dây E260W (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Máy trợ giảng không dây E260W (Đen)
3.999.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Cáp chia audio C2-1 Gia Bách at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Cáp chia audio C2-1 Gia Bách
123.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Bộ Micro PC-K600 + Sound card XOX KS105 + Tai nghe HD2000 + Màng lọc âm PS-01 + Boom Mic Stand + Cable ISK C1 at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Bộ Micro PC-K600 + Sound card XOX KS105 + Tai nghe HD2000 + Màng lọc âm PS-01 + Boom Mic Stand + Cable ISK C1
6.825.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Micro TS-7220HH Wireless (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Micro TS-7220HH Wireless (Đen)
5.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Tai nghe HD2000 at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Tai nghe HD2000
750.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Micro condenser PC-K320 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Micro condenser PC-K320 (Đen)
1.699.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Micro TS-7220HH Wireless (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Micro TS-7220HH Wireless (Đen)
5.568.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar TS-610 Foldable Wired Stereo Dynamic Monitor Headphone Headset (Black) Intl at 0.00 VND from Lazada
Takstar - TS-610 Foldable Wired Stereo Dynamic Monitor Headphone Headset (Black) Intl
1.080.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Máy trợ giảng E5MA (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Máy trợ giảng E5MA (Đen)
950.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Micro TS-6700HH Wireless (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Micro TS-6700HH Wireless (Đen)
3.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Micro không dây TS331A (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Micro không dây TS331A (Đen)
890.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Máy trợ giảng E190M (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Máy trợ giảng E190M (Đen)
1.185.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Microphone condenser thu âm PC-K500 Suite (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Microphone condenser thu âm PC-K500 Suite (Đen)
2.799.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Tai nghe kiểm âm HD-3000 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Tai nghe kiểm âm HD-3000 (Bạc)
899.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Máy trợ giảng E188M (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Máy trợ giảng E188M (Đen)
1.155.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Máy trợ giảng không dây E160W (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Máy trợ giảng không dây E160W (Đen)
4.089.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Máy trợ giảng E190M (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Máy trợ giảng E190M (Đen)
1.185.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Bộ Micro PC-K600 + Sound card Alctron U16K USB + Tai nghe Superlux HD668B + Màng lọc âm PS-01 + Boom Mic Stand + Cable ISK C1 at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Bộ Micro PC-K600 + Sound card Alctron U16K USB + Tai nghe Superlux HD668B + Màng lọc âm PS-01 + Boom Mic Stand + Cable ISK C1
7.295.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Bộ Micro PC-K600 + Sound card Icon Upod Nano + Chân đế kẹp bàn NB-30 (Có dây) + Màng lọc âm PS-01 + Tai nghe Superlux HD668B at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Bộ Micro PC-K600 + Sound card Icon Upod Nano + Chân đế kẹp bàn NB-30 (Có dây) + Màng lọc âm PS-01 + Tai nghe Superlux HD668B
6.645.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Shock mount micro SH-100 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Shock mount micro SH-100 (Đen)
599.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Micro không dây TS331B (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Micro không dây TS331B (Đen)
890.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Tai nghe DJ HD 5500 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Tai nghe DJ HD 5500 (Đen)
1.299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Micro hỗ trợ giản dạy nhỏ gọn (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Micro hỗ trợ giản dạy nhỏ gọn (Trắng)
2.150.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Cáp chia audio C2-1 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Cáp chia audio C2-1 (Đen)
125.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Micro PC-K600 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Micro PC-K600 (Đen)
2.599.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Micro hát karaoke online PCM-1200 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Micro hát karaoke online PCM-1200 (Đen)
599.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Microphone condenser PC-K200 (Bạc) at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Microphone condenser PC-K200 (Bạc)
2.250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Micro X3 Wireless (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Micro X3 Wireless (Đen)
7.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Micro định hướng SGC-578 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Micro định hướng SGC-578 (Đen)
1.490.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Micro TA-380 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Micro TA-380 (Đen)
1.818.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Micro hát karaoke online PCM-1200 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Micro hát karaoke online PCM-1200 (Trắng)
549.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Bộ Micro PC-K600 + Sound card XOX KS100 + Phantom XOX F411 + Chân đế kẹp bàn NB-30 (Có dây) + Màng lọc âm PS-01 + Cáp Transhine XLR-3.5mm at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Bộ Micro PC-K600 + Sound card XOX KS100 + Phantom XOX F411 + Chân đế kẹp bàn NB-30 (Có dây) + Màng lọc âm PS-01 + Cáp Transhine XLR-3.5mm
5.865.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Micro gài tai HM-780 at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Micro gài tai HM-780
299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Bộ Microphone PC-K200 + Card Sound ICON Upod Nano + Chân đế kẹp bàn NB 39 (Có dây) + Màng lọc âm PS-01 + Tai nghe kiểm âm ISK HP-960S at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Bộ Microphone PC-K200 + Card Sound ICON Upod Nano + Chân đế kẹp bàn NB 39 (Có dây) + Màng lọc âm PS-01 + Tai nghe kiểm âm ISK HP-960S
4.595.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Máy trợ giảng E188M (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Máy trợ giảng E188M (Đen)
999.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Micro SGC-568 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Micro SGC-568 (Đen)
1.560.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Micro hát karaoke trên điện thoại PH-100 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Micro hát karaoke trên điện thoại PH-100 (Trắng)
1.350.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Micro PC-K200 (Vàng) at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Micro PC-K200 (Vàng)
1.199.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Bộ Micro cầm tay không dây TS-3310HH at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Bộ Micro cầm tay không dây TS-3310HH
1.499.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar E188M (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Takstar - E188M (Đen)
890.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Máy trợ giảng E6 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Máy trợ giảng E6 (Đen)
1.180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Micro hát karaoke trên điện thoại PH-100 (Vàng) at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Micro hát karaoke trên điện thoại PH-100 (Vàng)
849.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Mic hạt gạo (Da) at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Mic hạt gạo (Da)
650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Máy trợ giảng không dây E160W (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Máy trợ giảng không dây E160W (Đen)
4.089.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Micro X3 Wireless (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Micro X3 Wireless (Đen)
7.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Micro quay phim phỏng vấn SGC-598 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Micro quay phim phỏng vấn SGC-598 (Đen)
1.099.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Takstar Micro TS-6700HH Wireless (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Takstar - Micro TS-6700HH Wireless (Đen)
3.800.000 đ

Takstar TV, Video & DVD Việt Nam

Bạn có biết Micro hát karaoke online PCM-1200 (Hồng), Bộ tai nghe ti vi WH-875s (Đen) hoặc Máy trợ giảng E5MA (Đen) là phổ biến nhất Takstar TV, Video & DVD? Có rất nhiều thương hiệu bạn có thể tham khảo trực tuyến như OEM, Samsung hoặc Not Specified nếu bạn muốn nhiều sự lựa chọn khác nhau từ Takstar TV, Video & DVD. Với 123.000 đ-7.500.000 đ VND, bạn có thể sở hữu một Takstar TV, Video & DVD trực tuyến. Có hai loại chính của Takstar TV, Video & DVD, cụ thể là một Âm thanh & Hi Fi, TV, Video & DVD hoặc Quần áo. Khi nói đến màu sắc, Takstar TV, Video & DVD hôm nay là phổ biến nhất trong Đen.