Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Happy
Frown
Happy
Frown
Bỏ qua
Cảm ơn
đầu trang
tìm thấy 41 sản phẩm
Mua ngay tại
Lazada
Team Group USB 3.0 C143 16GB (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
Team Group - USB 3.0 C143 16GB (Xanh)
249.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Team Group USB TEAM C145 32GB (Vàng) at 0.00 VND from Lazada
Team Group - USB TEAM C145 32GB (Vàng)
259.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Team Group USB TEAM C145 16GB (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
Team Group - USB TEAM C145 16GB (Xanh)
179.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Team Group USB 32GB Taiwan C142 at 0.00 VND from Lazada
Team Group - USB 32GB Taiwan C142
260.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Team Group USB 16GB chống thấm nước C134 (Xám) at 0.00 VND from Lazada
Team Group - USB 16GB chống thấm nước C134 (Xám)
200.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Team Group Bộ 1 đầu đọc thẻ nhớ và 1 USB 3.0 32GB C155 (Vàng) at 0.00 VND from Lazada
Team Group - Bộ 1 đầu đọc thẻ nhớ và 1 USB 3.0 32GB C155 (Vàng)
250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Team Group Bộ 1 USB 3.0 C155 32GB (Vàng) và 1 Pin dự phòng Team Polymer Peppy WP02 5000mAh (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Team Group - Bộ 1 USB 3.0 C155 32GB (Vàng) và 1 Pin dự phòng Team Polymer Peppy WP02 5000mAh (Trắng)
580.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Team Group USB Taiwan INC C142 16GB at 0.00 VND from Lazada
Team Group - USB Taiwan INC C142 16GB
200.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Team Group Bộ 1 đầu đọc thẻ nhớ và 1 USB 32GB Taiwan INC E902 (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
Team Group - Bộ 1 đầu đọc thẻ nhớ và 1 USB 32GB Taiwan INC E902 (Nâu)
240.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Team Group USB 3.0 32GB Tốc độ cao C143 Up to 130MB/s (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Team Group - USB 3.0 32GB Tốc độ cao C143 Up to 130MB/s (Trắng)
300.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Team Group USB 3.0 32GB INC C143 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Team Group - USB 3.0 32GB INC C143 (Trắng)
299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Team Group Bộ 1 Đầu đọc thẻ nhớ và 1 USB 2.0 INC E902 32GB (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
Team Group - Bộ 1 Đầu đọc thẻ nhớ và 1 USB 2.0 INC E902 32GB (Nâu)
310.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Team Group Bộ 1 đầu đọc thẻ nhớ và 1 USB 3.0 C155 32GB (Vàng) at 0.00 VND from Lazada
Team Group - Bộ 1 đầu đọc thẻ nhớ và 1 USB 3.0 C155 32GB (Vàng)
400.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Team Group USB TEAM C145 8GB (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
Team Group - USB TEAM C145 8GB (Đỏ)
149.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Team Group USB TEAM C142 8GB (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Team Group - USB TEAM C142 8GB (Đen)
129.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Team Group USB 32GB C142 + Tặng 1 đèn LED USB at 0.00 VND from Lazada
Team Group - USB 32GB C142 + Tặng 1 đèn LED USB
220.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Team Group Bộ 2 USB 3.0 INC C143 64GB (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
Team Group - Bộ 2 USB 3.0 INC C143 64GB (Nâu)
1.100.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Team Group Bộ 5 USB 32GB INC C141 (Vàng phối đen) at 0.00 VND from Lazada
Team Group - Bộ 5 USB 32GB INC C141 (Vàng phối đen)
990.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Team Group Bộ 5 USB 32GB INC E902 (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
Team Group - Bộ 5 USB 32GB INC E902 (Nâu)
1.090.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Team Group Bộ 1 USB 3.0 32GB tốc độ cao INC C143 (Trắng) và 1 đầu đọc thẻ nhớ micro SD at 0.00 VND from Lazada
Team Group - Bộ 1 USB 3.0 32GB tốc độ cao INC C143 (Trắng) và 1 đầu đọc thẻ nhớ micro SD
250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Team Group Bộ 3 USB INC C141 32GB (Vàng phối đen) at 0.00 VND from Lazada
Team Group - Bộ 3 USB INC C141 32GB (Vàng phối đen)
750.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Team Group Bộ 1 USB 3.0 C155 32GB (Vàng) và 1 Pin dự phòng Team Polymer Peppy WP02 5000mAh (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
Team Group - Bộ 1 USB 3.0 C155 32GB (Vàng) và 1 Pin dự phòng Team Polymer Peppy WP02 5000mAh (Đỏ)
800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Team Group USB 3.0 32GB C155 (Vàng) + Tặng đèn LED USB at 0.00 VND from Lazada
Team Group - USB 3.0 32GB C155 (Vàng) + Tặng đèn LED USB
280.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Team Group Bộ 2 USB 3.0 64GB INC C143 (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
Team Group - Bộ 2 USB 3.0 64GB INC C143 (Nâu)
1.350.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Team Group USB TEAM C142 32GB (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Team Group - USB TEAM C142 32GB (Trắng)
249.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Team Group USB chống nước Diamond D603 16GB ( Màu Vàng) at 0.00 VND from Lazada
Team Group - USB chống nước Diamond D603 16GB ( Màu Vàng)
190.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Team Group Bộ 5 USB INC C141 32GB (Vàng phối đen) at 0.00 VND from Lazada
Team Group - Bộ 5 USB INC C141 32GB (Vàng phối đen)
1.350.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Team Group USB 3.0 32GB C155 ( Màu Vàng) at 0.00 VND from Lazada
Team Group - USB 3.0 32GB C155 ( Màu Vàng)
300.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Team Group Bộ 1 USB 3.0 C155 32GB (Vàng) và 1 Pin dự phòng Team Polymer Peppy WP02 5000mAh (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
Team Group - Bộ 1 USB 3.0 C155 32GB (Vàng) và 1 Pin dự phòng Team Polymer Peppy WP02 5000mAh (Đỏ)
530.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Team Group USB 16GB C12F (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
Team Group - USB 16GB C12F (Đỏ)
178.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Team Group USB 3.0 64GB INC C143 at 0.00 VND from Lazada
Team Group - USB 3.0 64GB INC C143
550.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Team Group USB 16GB C12F ( Đen) at 0.00 VND from Lazada
Team Group - USB 16GB C12F ( Đen)
198.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Team Group Bộ 1 đầu đọc thẻ nhớ và 1 USB 3.0 32GB INC C143 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Team Group - Bộ 1 đầu đọc thẻ nhớ và 1 USB 3.0 32GB INC C143 (Trắng)
350.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Team Group USB 4GB Taiwan INC E902 (Cà phê)(Cà phê) at 0.00 VND from Lazada
Team Group - USB 4GB Taiwan INC E902 (Cà phê)(Cà phê)
110.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Team Group USB 16GB Chống thấm nước , Chống sốc C134 (Xám) at 0.00 VND from Lazada
Team Group - USB 16GB Chống thấm nước , Chống sốc C134 (Xám)
200.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Team Group USB 32GB Taiwan INC E902 (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
Team Group - USB 32GB Taiwan INC E902 (Nâu)
210.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Team Group USB 16GB C12F (Xanh Dương) at 0.00 VND from Lazada
Team Group - USB 16GB C12F (Xanh Dương)
209.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Team Group Bộ 2 USB 32GB INC C141 (Vàng phối đen) at 0.00 VND from Lazada
Team Group - Bộ 2 USB 32GB INC C141 (Vàng phối đen)
500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Team Group USB TEAM C142 16GB (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
Team Group - USB TEAM C142 16GB (Xanh)
159.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Team Group USB E902 8GB (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
Team Group - USB E902 8GB (Nâu)
150.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Team Group Bộ 3 USB 32GB INC C141 (Vàng phối đen) at 0.00 VND from Lazada
Team Group - Bộ 3 USB 32GB INC C141 (Vàng phối đen)
580.000 đ

Về Bo Luu Tru Ngoai Team-group tại Việt Nam

Team Group Bộ lưu trữ ngoài Việt Nam

USB 3.0 C143 16GB (Xanh), USB TEAM C145 32GB (Vàng) hoặc USB TEAM C145 16GB (Xanh) là những bộ sưu tập nổi tiếng nhất của Team Group Bộ lưu trữ ngoài. Có rất nhiều thương hiệu bạn có thể tham khảo trực tuyến như Sandisk, wd hoặc Kingston nếu bạn muốn nhiều sự lựa chọn khác nhau từ Team Group Bộ lưu trữ ngoài. Với 110.000 đ-1.350.000 đ VND, bạn có thể sở hữu một Team Group Bộ lưu trữ ngoài trực tuyến. Có hai loại chính của Team Group Bộ lưu trữ ngoài, cụ thể là một Usb flash drive. Khi nói đến màu sắc, Team Group Bộ lưu trữ ngoài hôm nay là phổ biến nhất trong Đỏ, Đen hoặc Xám.