đầu trang
tìm thấy 46 sản phẩm
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Team Teamwin 1GB Metal Key Design USB 2.0 Memory Flash Drive Thumb Pen Silver Intl at 93000.00 VND from Lazada
-50%
Team Teamwin 1GB Metal Key Design USB 2.0 Memory Flash Drive Thumb Pen Silver Intl
93.000 đ 186.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Team USB Group C142 16GB - USB 2.0 at 180000.00 VND from Tiki
Team USB Group C142 16GB - USB 2.0
180.000 đ
Tiki
None
Xem thêm
None
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Team Teamwin 1GB Metal Key Design USB 2.0 Memory Flash Drive Thumb Pen Deep blue Intl at 93000.00 VND from Lazada
-50%
Team Teamwin 1GB Metal Key Design USB 2.0 Memory Flash Drive Thumb Pen Deep blue Intl
93.000 đ 186.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Team Teamwin 1GB Metal Key Design USB 2.0 Memory Flash Drive Thumb Pen Red Intl at 93000.00 VND from Lazada
-50%
Team Teamwin 1GB Metal Key Design USB 2.0 Memory Flash Drive Thumb Pen Red Intl
93.000 đ 186.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Team Teamwin 4G 4GB USB 2.0 Flash Drive Pen Bright Memory Stick Thumb U Disk Rose red Intl Intl at 127000.00 VND from Lazada
-50%
Team Teamwin 4G 4GB USB 2.0 Flash Drive Pen Bright Memory Stick Thumb U Disk Rose red Intl Intl
127.000 đ 254.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Team USB C145 16GB 3.0 at 150000.00 VND from Đà Lạt Laptop
-14%
Team USB C145 16GB 3.0
150.000 đ 175.000 đ
Đà Lạt Laptop
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Team Teamwin 32GB EAGET USB 2.0 V9 Micro USB Flash Drive Intl at 342000.00 VND from Lazada
-50%
Team Teamwin 32GB EAGET USB 2.0 V9 Micro USB Flash Drive Intl
342.000 đ 684.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Team Bộ 10 USB Group INC E902 8GB at 1050000.00 VND from Lazada
-30%
Team Bộ 10 USB Group INC E902 8GB
1.050.000 đ 1.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Team Teamwin 32 GB USB Flash Drive Encryption USB 3.0 OTG Smartphone Pen Drive Intl at 344000.00 VND from Lazada
-50%
Team Teamwin 32 GB USB Flash Drive Encryption USB 3.0 OTG Smartphone Pen Drive Intl
344.000 đ 688.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Team USB Group E902 32GB - USB 2.0 at 290000.00 VND from Tiki
Team USB Group E902 32GB - USB 2.0
290.000 đ
Tiki
None
Xem thêm
None
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Team Bộ 2 USB Group INC C141 32GB (Vàng phối đen) at 550000.00 VND from Lazada
-15%
Team Bộ 2 USB Group INC C141 32GB (Vàng phối đen)
550.000 đ 650.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Team USB Group INC C141 8GB at 120000.00 VND from Lazada
Team USB Group INC C141 8GB
120.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Team Teamwin 2GB USB 2.0 Flash Drive Pen Bright Memory Stick Thumb Disk Green Intl at 95000.00 VND from Lazada
-50%
Team Teamwin 2GB USB 2.0 Flash Drive Pen Bright Memory Stick Thumb Disk Green Intl
95.000 đ 190.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Team Teamwin 1GB USB 2.0 Flash Drive Memory Stick Thumb U Disk Gray Intl at 90000.00 VND from Lazada
-50%
Team Teamwin 1GB USB 2.0 Flash Drive Memory Stick Thumb U Disk Gray Intl
90.000 đ 180.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Team Teamwin 8GB EAGET USB 2.0 V9 Micro USB Flash Drive Intl at 163000.00 VND from Lazada
-50%
Team Teamwin 8GB EAGET USB 2.0 V9 Micro USB Flash Drive Intl
163.000 đ 326.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Team Teamwin Bestrunner 16GB USB / Micro OTG Function USB Flash Drive Silver Intl at 129000.00 VND from Lazada
-50%
Team Teamwin Bestrunner 16GB USB / Micro OTG Function USB Flash Drive Silver Intl
129.000 đ 258.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Team Teamwin 1GB Metal Key Design USB 2.0 Memory Flash Drive Thumb Pen Purple Intl at 90000.00 VND from Lazada
-50%
Team Teamwin 1GB Metal Key Design USB 2.0 Memory Flash Drive Thumb Pen Purple Intl
90.000 đ 180.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Team USB Group INCC141 16GB at 179000.00 VND from Lazada
-17%
Team USB Group INCC141 16GB
179.000 đ 218.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Team Teamwin 2GB USB 2.0 Flash Drive Pen Bright Memory Stick Thumb Disk Red Intl at 95000.00 VND from Lazada
-50%
Team Teamwin 2GB USB 2.0 Flash Drive Pen Bright Memory Stick Thumb Disk Red Intl
95.000 đ 190.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Team Teamwin 32GB USB 3.0 Swivel Flash Drive Memory Stick Storage Thumb Foldable Pen Black Intl at 275000.00 VND from Lazada
-50%
Team Teamwin 32GB USB 3.0 Swivel Flash Drive Memory Stick Storage Thumb Foldable Pen Black Intl
275.000 đ 550.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Team Teamwin 16GB USB 2.0 Flash Drive Memory Stick Thumb Storage Pen Disk Blue Intl at 141000.00 VND from Lazada
-50%
Team Teamwin 16GB USB 2.0 Flash Drive Memory Stick Thumb Storage Pen Disk Blue Intl
141.000 đ 282.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Team Teamwin 1GB Metal Key Design USB 2.0 Memory Flash Drive Thumb Pen Sky blue Intl at 93000.00 VND from Lazada
-50%
Team Teamwin 1GB Metal Key Design USB 2.0 Memory Flash Drive Thumb Pen Sky blue Intl
93.000 đ 186.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Team Teamwin 2GB USB 2.0 Flash Drive Pen Bright Memory Stick Thumb Disk Rose red Intl at 97000.00 VND from Lazada
-50%
Team Teamwin 2GB USB 2.0 Flash Drive Pen Bright Memory Stick Thumb Disk Rose red Intl
97.000 đ 194.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Team Teamwin 4G 4GB USB 2.0 Flash Drive Pen Bright Memory Stick Thumb U Disk Black Intl at 119000.00 VND from Lazada
-50%
Team Teamwin 4G 4GB USB 2.0 Flash Drive Pen Bright Memory Stick Thumb U Disk Black Intl
119.000 đ 238.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Team Teamwin 32GB USB 3.0 Swivel Flash Drive Memory Stick Storage Thumb Foldable Pen Purple Intl at 305000.00 VND from Lazada
-50%
Team Teamwin 32GB USB 3.0 Swivel Flash Drive Memory Stick Storage Thumb Foldable Pen Purple Intl
305.000 đ 610.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Team USB C142 32GB 2.0 (Trắng) at 180000.00 VND from Đà Lạt Laptop
-10%
Team USB C142 32GB 2.0 (Trắng)
180.000 đ 200.000 đ
Đà Lạt Laptop
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Team Teamwin 32GB USB 3.0 Swivel Flash Drive Memory Stick Storage Thumb Foldable Pen Red Intl at 277000.00 VND from Lazada
-50%
Team Teamwin 32GB USB 3.0 Swivel Flash Drive Memory Stick Storage Thumb Foldable Pen Red Intl
277.000 đ 554.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Team USB Group C143 Trắng 32GB - USB 3.0 at 299000.00 VND from Tiki
Team USB Group C143 Trắng 32GB - USB 3.0
299.000 đ
Tiki
None
Xem thêm
None
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Team USB Group C141 16GB - USB 2.0 at 199000.00 VND from Tiki
Team USB Group C141 16GB - USB 2.0
199.000 đ
Tiki
None
Xem thêm
None
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Team USB Group C155 16GB - USB 3.0 at 230000.00 VND from Tiki
Team USB Group C155 16GB - USB 3.0
230.000 đ
Tiki
None
Xem thêm
None
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Team Teamwin 2GB USB 2.0 Flash Drive Pen Bright Memory Stick Thumb Disk Black Intl at 107000.00 VND from Lazada
-50%
Team Teamwin 2GB USB 2.0 Flash Drive Pen Bright Memory Stick Thumb Disk Black Intl
107.000 đ 214.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Team Teamwin Bestrunner 16GB USB / Micro OTG Function USB Flash Drive Golden Intl at 137000.00 VND from Lazada
-50%
Team Teamwin Bestrunner 16GB USB / Micro OTG Function USB Flash Drive Golden Intl
137.000 đ 274.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Team Teamwin 2GB USB 2.0 Flash Drive Pen Bright Memory Stick Thumb Disk Blue Intl Intl at 99000.00 VND from Lazada
-50%
Team Teamwin 2GB USB 2.0 Flash Drive Pen Bright Memory Stick Thumb Disk Blue Intl Intl
99.000 đ 198.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Team Teamwin 4G 4GB USB 2.0 Flash Drive Pen Bright Memory Stick Thumb U Disk Green Intl at 93000.00 VND from Lazada
-50%
Team Teamwin 4G 4GB USB 2.0 Flash Drive Pen Bright Memory Stick Thumb U Disk Green Intl
93.000 đ 186.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Team Teamwin 16 GB USB Flash Drive Encryption USB 3.0 OTG Smartphone Pen Drive Intl at 230000.00 VND from Lazada
-50%
Team Teamwin 16 GB USB Flash Drive Encryption USB 3.0 OTG Smartphone Pen Drive Intl
230.000 đ 460.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Team USB Group C143 16GB - USB 3.0 at 199000.00 VND from Tiki
Team USB Group C143 16GB - USB 3.0
199.000 đ
Tiki
None
Xem thêm
None
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Team USB 8GB C142 2.0 at 130000.00 VND from Lazada
-13%
Team USB 8GB C142 2.0
130.000 đ 150.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Team USB Group C141 32GB - USB 2.0 at 270000.00 VND from Tiki
Team USB Group C141 32GB - USB 2.0
270.000 đ
Tiki
None
Xem thêm
None
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Team USB Group E902 16GB - USB 2.0 at 170000.00 VND from Tiki
Team USB Group E902 16GB - USB 2.0
170.000 đ
Tiki
None
Xem thêm
None
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Team USB Group INC C141 8GB + Đầu đọc thẻ nhớ MicroSD TR11A1 2.0 (Trắng đen) Hãng phân phối chính thức at 149000.00 VND from Lazada
-40%
Team USB Group INC C141 8GB + Đầu đọc thẻ nhớ MicroSD TR11A1 2.0 (Trắng đen) Hãng phân phối chính thức
149.000 đ 249.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Team Teamwin 32GB USB 3.0 Swivel Flash Drive Memory Stick Storage Thumb Foldable Pen Blue Intl at 270000.00 VND from Lazada
-50%
Team Teamwin 32GB USB 3.0 Swivel Flash Drive Memory Stick Storage Thumb Foldable Pen Blue Intl
270.000 đ 540.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Team Teamwin 1GB USB 2.0 Flash Drive Memory Stick Thumb U Disk Rose red Intl at 101000.00 VND from Lazada
-50%
Team Teamwin 1GB USB 2.0 Flash Drive Memory Stick Thumb U Disk Rose red Intl
101.000 đ 202.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Team Teamwin 1GB USB 2.0 Flash Drive Memory Stick Thumb U Disk Green Intl at 104000.00 VND from Lazada
-50%
Team Teamwin 1GB USB 2.0 Flash Drive Memory Stick Thumb U Disk Green Intl
104.000 đ 208.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Team USB Group C12F 16GB - USB 2.0 at 185000.00 VND from Tiki
Team USB Group C12F 16GB - USB 2.0
185.000 đ
Tiki
None
Xem thêm
None
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Team Teamwin 1GB Metal Key Design USB 2.0 Memory Flash Drive Thumb Pen Golden Intl at 90000.00 VND from Lazada
-50%
Team Teamwin 1GB Metal Key Design USB 2.0 Memory Flash Drive Thumb Pen Golden Intl
90.000 đ 180.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Team Teamwin 32GB Multicolor Key USB 2.0 Flash Drive Memory Stick Storage U-Disk Purple Intl Intl at 265000.00 VND from Lazada
-50%
Team Teamwin 32GB Multicolor Key USB 2.0 Flash Drive Memory Stick Storage U-Disk Purple Intl Intl
265.000 đ 530.000 đ
Lazada

Team Bộ lưu trữ ngoài Việt Nam

Bạn có biết Teamwin 1GB Metal Key Design USB 2.0 Memory Flash Drive Thumb Pen Silver Intl, USB Group C142 16GB - USB 2.0 hoặc Teamwin 1GB Metal Key Design USB 2.0 Memory Flash Drive Thumb Pen Deep blue Intl là phổ biến nhất Team Bộ lưu trữ ngoài? Ngoài Team Bộ lưu trữ ngoài, bạn cũng có thể kiểm tra các nhãn hiệu khác như Sandisk, Toshiba hoặc Kingston. Tại iprice, bạn có thể sở hữu một Team Bộ lưu trữ ngoài với một mức giá giữa 90.000 đ-1.050.000 đ VND. Nếu bạn muốn, bạn có thể lựa chọn giữa một Usb flash drive. Điều tốt nhất về Team Bộ lưu trữ ngoài là bạn có thể nhận được chúng trong Đỏ, Đen hoặc Xám! Tiết kiệm hơn khi bạn mua Team Bộ lưu trữ ngoài với mức giảm giá lên đến 50%!

Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Bỏ qua
Cảm ơn