đầu trang
Giá
-
Hiển thị thêm Tengya
tìm thấy 68 sản phẩm
Đến Nơi Bán
Tengya Lược Nhuộm Tóc Thông Minh at 1050000.00 VND from Lazada
-17%
Tengya Lược Nhuộm Tóc Thông Minh
1.050.000 đ 1.280.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Bộ lược nhuộm tóc thông minh (Đen) at 757000.00 VND from Lazada
-20%
Tengya Bộ lược nhuộm tóc thông minh (Đen)
757.000 đ 950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược Nhuộm Tóc Thông Minh 2017 + Tặng Lõi Thuốc (Đen) at 748000.00 VND from Lazada
-40%
Tengya Lược Nhuộm Tóc Thông Minh 2017 + Tặng Lõi Thuốc (Đen)
748.000 đ 1.250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược Nhuộm Tóc Thông Minh (Nhuộm Đen Phủ Bạc) + Tặng Lõi Thuốc (Đen) at 893000.00 VND from Lazada
-28%
Tengya Lược Nhuộm Tóc Thông Minh (Nhuộm Đen Phủ Bạc) + Tặng Lõi Thuốc (Đen)
893.000 đ 1.250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc at 540000.00 VND from Lazada
-9%
Tengya Lược nhuộm tóc
540.000 đ 599.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc thông minh Thế hệ mới nhất at 893000.00 VND from Lazada
-30%
Tengya Lược nhuộm tóc thông minh Thế hệ mới nhất
893.000 đ 1.280.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc at 540000.00 VND from Lazada
-9%
Tengya Lược nhuộm tóc
540.000 đ 599.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc at 540000.00 VND from Lazada
-9%
Tengya Lược nhuộm tóc
540.000 đ 599.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc at 540000.00 VND from Lazada
-9%
Tengya Lược nhuộm tóc
540.000 đ 599.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc at 540000.00 VND from Lazada
-9%
Tengya Lược nhuộm tóc
540.000 đ 599.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc at 540000.00 VND from Lazada
-9%
Tengya Lược nhuộm tóc
540.000 đ 599.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc at 540000.00 VND from Lazada
-9%
Tengya Lược nhuộm tóc
540.000 đ 599.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược Nhuộm Tóc Thông Minh (Nhuộm Đen Phủ Bạc) + Tặng Lõi Thuốc (Đen) at 893000.00 VND from Lazada
-28%
Tengya Lược Nhuộm Tóc Thông Minh (Nhuộm Đen Phủ Bạc) + Tặng Lõi Thuốc (Đen)
893.000 đ 1.250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc at 540000.00 VND from Lazada
-9%
Tengya Lược nhuộm tóc
540.000 đ 599.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Bộ lược nhuộm tóc thông minh at 890000.00 VND from Lazada
-17%
Tengya Bộ lược nhuộm tóc thông minh
890.000 đ 1.080.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc at 540000.00 VND from Lazada
-9%
Tengya Lược nhuộm tóc
540.000 đ 599.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc at 540000.00 VND from Lazada
-9%
Tengya Lược nhuộm tóc
540.000 đ 599.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc thông minh 2017 at 1216000.00 VND from Lazada
-5%
Tengya Lược nhuộm tóc thông minh 2017
1.216.000 đ 1.280.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc at 540000.00 VND from Lazada
-9%
Tengya Lược nhuộm tóc
540.000 đ 599.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc thông minh 2016 (Đen) at 1050000.00 VND from Lazada
-17%
Tengya Lược nhuộm tóc thông minh 2016 (Đen)
1.050.000 đ 1.280.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc at 540000.00 VND from Lazada
-9%
Tengya Lược nhuộm tóc
540.000 đ 599.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc thông minh cao cấp at 890000.00 VND from Lazada
-17%
Tengya Lược nhuộm tóc thông minh cao cấp
890.000 đ 1.080.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc at 540000.00 VND from Lazada
-9%
Tengya Lược nhuộm tóc
540.000 đ 599.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc at 540000.00 VND from Lazada
-9%
Tengya Lược nhuộm tóc
540.000 đ 599.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc at 540000.00 VND from Lazada
-9%
Tengya Lược nhuộm tóc
540.000 đ 599.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược Nhuộm Tóc Thông Minh (Nâu Trầm) + Tặng Lõi Thuốc (Đen) at 748000.00 VND from Lazada
-28%
Tengya Lược Nhuộm Tóc Thông Minh (Nâu Trầm) + Tặng Lõi Thuốc (Đen)
748.000 đ 1.050.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc at 540000.00 VND from Lazada
-9%
Tengya Lược nhuộm tóc
540.000 đ 599.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc at 540000.00 VND from Lazada
-9%
Tengya Lược nhuộm tóc
540.000 đ 599.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc thông minh (Nâu Tối) at 425000.00 VND from Lazada
-22%
Tengya Lược nhuộm tóc thông minh (Nâu Tối)
425.000 đ 550.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Bộ lược nhuộm tóc thông minh kèm thuốc (Đen) at 665000.00 VND from Lazada
-5%
Tengya Bộ lược nhuộm tóc thông minh kèm thuốc (Đen)
665.000 đ 699.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc at 540000.00 VND from Lazada
-9%
Tengya Lược nhuộm tóc
540.000 đ 599.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc at 540000.00 VND from Lazada
-9%
Tengya Lược nhuộm tóc
540.000 đ 599.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc at 540000.00 VND from Lazada
-9%
Tengya Lược nhuộm tóc
540.000 đ 599.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc at 540000.00 VND from Lazada
-9%
Tengya Lược nhuộm tóc
540.000 đ 599.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc at 540000.00 VND from Lazada
-9%
Tengya Lược nhuộm tóc
540.000 đ 599.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Bộ lược nhuộm tóc thông minh kèm thuốc (Nâu hạt dẻ) at 527000.00 VND from Lazada
-24%
Tengya Bộ lược nhuộm tóc thông minh kèm thuốc (Nâu hạt dẻ)
527.000 đ 699.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc at 540000.00 VND from Lazada
-9%
Tengya Lược nhuộm tóc
540.000 đ 599.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc thông minh mới (Đen) at 414000.00 VND from Lazada
-31%
Tengya Lược nhuộm tóc thông minh mới (Đen)
414.000 đ 600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc thông minh New (Nâu Tối) at 510000.00 VND from Lazada
-32%
Tengya Lược nhuộm tóc thông minh New (Nâu Tối)
510.000 đ 750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc thông minh cao cấp at 890000.00 VND from Lazada
-17%
Tengya Lược nhuộm tóc thông minh cao cấp
890.000 đ 1.080.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc thông minh Mới (Đen) at 430000.00 VND from Lazada
-42%
Tengya Lược nhuộm tóc thông minh Mới (Đen)
430.000 đ 750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược Nhuộm Tóc Thông Minh at 890000.00 VND from Lazada
-17%
Tengya Lược Nhuộm Tóc Thông Minh
890.000 đ 1.080.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc at 540000.00 VND from Lazada
-9%
Tengya Lược nhuộm tóc
540.000 đ 599.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc at 540000.00 VND from Lazada
-9%
Tengya Lược nhuộm tóc
540.000 đ 599.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc thông minh New (Đen) at 429000.00 VND from Lazada
-42%
Tengya Lược nhuộm tóc thông minh New (Đen)
429.000 đ 750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc thông minh (Đen) at 329000.00 VND from Lazada
-45%
Tengya Lược nhuộm tóc thông minh (Đen)
329.000 đ 600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc at 540000.00 VND from Lazada
-9%
Tengya Lược nhuộm tóc
540.000 đ 599.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc at 540000.00 VND from Lazada
-9%
Tengya Lược nhuộm tóc
540.000 đ 599.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc at 540000.00 VND from Lazada
-9%
Tengya Lược nhuộm tóc
540.000 đ 599.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc at 540000.00 VND from Lazada
-9%
Tengya Lược nhuộm tóc
540.000 đ 599.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc thông minh New 2015 (Đen) at 595000.00 VND from Lazada
-15%
Tengya Lược nhuộm tóc thông minh New 2015 (Đen)
595.000 đ 699.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc at 540000.00 VND from Lazada
-9%
Tengya Lược nhuộm tóc
540.000 đ 599.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Bộ thuốc nhuộm tóc và lược thông minh New 2015(Đen) at 595000.00 VND from Lazada
-15%
Tengya Bộ thuốc nhuộm tóc và lược thông minh New 2015(Đen)
595.000 đ 699.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc thông minh 2015 at 550000.00 VND from Lazada
-42%
Tengya Lược nhuộm tóc thông minh 2015
550.000 đ 950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc at 540000.00 VND from Lazada
-9%
Tengya Lược nhuộm tóc
540.000 đ 599.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc thông minh New (Nâu Hạt Dẻ) at 467000.00 VND from Lazada
-37%
Tengya Lược nhuộm tóc thông minh New (Nâu Hạt Dẻ)
467.000 đ 750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc at 540000.00 VND from Lazada
-9%
Tengya Lược nhuộm tóc
540.000 đ 599.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc thông minh công nghệ mới nhất 2017 (Nhuộm Đen Phủ Bạc) + Khuyến mãi thêm lõi thuốc 600k at 998000.00 VND from Lazada
-23%
Tengya Lược nhuộm tóc thông minh công nghệ mới nhất 2017 (Nhuộm Đen Phủ Bạc) + Khuyến mãi thêm lõi thuốc 600k
998.000 đ 1.299.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc thông minh công nghệ mới nhất 2017(Nâu Trầm) + Khuyến mãi thêm lõi thuốc 600k at 757000.00 VND from Lazada
-27%
Tengya Lược nhuộm tóc thông minh công nghệ mới nhất 2017(Nâu Trầm) + Khuyến mãi thêm lõi thuốc 600k
757.000 đ 1.050.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc at 540000.00 VND from Lazada
-9%
Tengya Lược nhuộm tóc
540.000 đ 599.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc at 540000.00 VND from Lazada
-9%
Tengya Lược nhuộm tóc
540.000 đ 599.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc at 540000.00 VND from Lazada
-9%
Tengya Lược nhuộm tóc
540.000 đ 599.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc thông minh công nghệ mới nhất 2017(Nâu Trầm) + Khuyến mãi thêm lõi thuốc 600k at 595000.00 VND from Lazada
-37%
Tengya Lược nhuộm tóc thông minh công nghệ mới nhất 2017(Nâu Trầm) + Khuyến mãi thêm lõi thuốc 600k
595.000 đ 950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược nhuộm tóc at 540000.00 VND from Lazada
-9%
Tengya Lược nhuộm tóc
540.000 đ 599.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược Nhuộm Tóc Thông Minh (Nâu Trầm Phủ Bạc) + Tặng Lõi Thuốc (Nâu) at 757000.00 VND from Lazada
-27%
Tengya Lược Nhuộm Tóc Thông Minh (Nâu Trầm Phủ Bạc) + Tặng Lõi Thuốc (Nâu)
757.000 đ 1.050.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược Nhuộm Tóc Thông Minh (Nhuộm Đen Phủ Bạc) + Tặng Lõi Thuốc (Đen) at 885000.00 VND from Lazada
-29%
Tengya Lược Nhuộm Tóc Thông Minh (Nhuộm Đen Phủ Bạc) + Tặng Lõi Thuốc (Đen)
885.000 đ 1.250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược Nhuộm Tóc Thông Minh at 890000.00 VND from Lazada
-17%
Tengya Lược Nhuộm Tóc Thông Minh
890.000 đ 1.080.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Tengya Lược Nhuộm Tóc Thông Minh at 1050000.00 VND from Lazada
-17%
Tengya Lược Nhuộm Tóc Thông Minh
1.050.000 đ 1.280.000 đ
Lazada

Tengya Chăm sóc tóc Việt Nam

Có hai loại chính của Tengya Chăm sóc tóc, cụ thể là một Thuốc nhuộm. Bạn có thể nhận được giảm giá ngoạn mục lên đến 45% của Tengya Chăm sóc tóc từ iprice! Lược Nhuộm Tóc Thông Minh, Bộ lược nhuộm tóc thông minh (Đen) hoặc Lược Nhuộm Tóc Thông Minh 2017 + Tặng Lõi Thuốc (Đen) sản phẩm phổ biến nhất của Tengya Chăm sóc tóc mà bạn có thể mua trực tuyến. Có rất nhiều thương hiệu bạn có thể tham khảo trực tuyến như Sokany, Kerasys hoặc Shinon nếu bạn muốn nhiều sự lựa chọn khác nhau từ Tengya Chăm sóc tóc. Với 329.000 đ-1.216.000 đ VND, bạn có thể sở hữu một Tengya Chăm sóc tóc trực tuyến.

Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Bỏ qua
Cảm ơn