đầu trang
Mua ngay tại
Lazada
Texet Kính thực tế ảo 3D VR Box VR-001 (Trắng) at 332000.00 VND from Lazada
-50%
Texet Kính thực tế ảo 3D VR Box VR-001 (Trắng)
332.000 đ 664.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Bao da dành cho iPhone 4 CIP03 (Nâu) at 99000.00 VND from Lazada
-41%
Texet Bao da dành cho iPhone 4 CIP03 (Nâu)
99.000 đ 169.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Ốp lưng cho iPhone 4 CIP09 (Xanh) at 99000.00 VND from Lazada
-41%
Texet Ốp lưng cho iPhone 4 CIP09 (Xanh)
99.000 đ 169.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Bao da dành cho iPhone 4 CIP01 (Tím) at 99000.00 VND from Lazada
-41%
Texet Bao da dành cho iPhone 4 CIP01 (Tím)
99.000 đ 169.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Bao da HICS-005 dành cho iPad 2 3 4 (Xám) at 149000.00 VND from Lazada
-40%
Texet Bao da HICS-005 dành cho iPad 2 3 4 (Xám)
149.000 đ 249.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Ốp lưng Samsung Galaxy S3 Mini Skull02 (Hồng) at 149000.00 VND from Lazada
-40%
Texet Ốp lưng Samsung Galaxy S3 Mini Skull02 (Hồng)
149.000 đ 249.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Ốp lưng Samsung Galaxy S3 Mini Skull04 (Đỏ) at 149000.00 VND from Lazada
-40%
Texet Ốp lưng Samsung Galaxy S3 Mini Skull04 (Đỏ)
149.000 đ 249.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Ốp lưng cho iPhone 5 5s WC02 (Hồng) at 169000.00 VND from Lazada
-41%
Texet Ốp lưng cho iPhone 5 5s WC02 (Hồng)
169.000 đ 289.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Ốp lưng iPhone 4 CIP10 (Hồng) at 99000.00 VND from Lazada
-41%
Texet Ốp lưng iPhone 4 CIP10 (Hồng)
99.000 đ 169.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Bao da iPhone 4 CIP02 (Trắng) at 99000.00 VND from Lazada
-41%
Texet Bao da iPhone 4 CIP02 (Trắng)
99.000 đ 169.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Bao da dành cho iPhone 5 CIP06 (Trắng) at 99000.00 VND from Lazada
-41%
Texet Bao da dành cho iPhone 5 CIP06 (Trắng)
99.000 đ 169.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Ốp lưng Samsung Galaxy S3 Mini Skull03 (Tím) at 149000.00 VND from Lazada
-40%
Texet Ốp lưng Samsung Galaxy S3 Mini Skull03 (Tím)
149.000 đ 249.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Ốp lưng Galaxy S3 Mini WC01 (Xanh) at 149000.00 VND from Lazada
-40%
Texet Ốp lưng Galaxy S3 Mini WC01 (Xanh)
149.000 đ 249.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Ốp lưng Iphone 5/5S/SE CIP12 (Tím) at 99000.00 VND from Lazada
-41%
Texet Ốp lưng Iphone 5/5S/SE CIP12 (Tím)
99.000 đ 169.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Ốp lưng cho iPhone 4 CIP10 (Hồng) at 99000.00 VND from Lazada
-41%
Texet Ốp lưng cho iPhone 4 CIP10 (Hồng)
99.000 đ 169.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Cáp sạc điện thoại Samsung C01 (Xanh) at 149000.00 VND from Lazada
-40%
Texet Cáp sạc điện thoại Samsung C01 (Xanh)
149.000 đ 249.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Kính thực tế ảo 3D VR Box VR-001 (Đen) at 349000.00 VND from Lazada
-47%
Texet Kính thực tế ảo 3D VR Box VR-001 (Đen)
349.000 đ 664.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet HICS-003 – Dành cho iPad 2,3,4 / Xanh(…) at 249000.00 VND from Lazada
Texet HICS-003 – Dành cho iPad 2,3,4 / Xanh(…)
249.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Bao da dành cho iPhone 5 CIP05 (Xanh) at 99000.00 VND from Lazada
-41%
Texet Bao da dành cho iPhone 5 CIP05 (Xanh)
99.000 đ 169.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Ốp lưng Galaxy S3 Mini WC01 (Xanh) at 149000.00 VND from Lazada
-40%
Texet Ốp lưng Galaxy S3 Mini WC01 (Xanh)
149.000 đ 249.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Ốp lưng Samsung Galaxy S3 Mini Skull01 (Đen) at 149000.00 VND from Lazada
-40%
Texet Ốp lưng Samsung Galaxy S3 Mini Skull01 (Đen)
149.000 đ 249.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Bao da Iphone 5/5S/SE CIP07 (Trắng) at 199000.00 VND from Lazada
-33%
Texet Bao da Iphone 5/5S/SE CIP07 (Trắng)
199.000 đ 299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Ốp lưng Iphone 5/5S/SE CIP11 (Cam) at 99000.00 VND from Lazada
-41%
Texet Ốp lưng Iphone 5/5S/SE CIP11 (Cam)
99.000 đ 169.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Ốp lưng cho iPhone 5 CIP11 (Cam) at 99000.00 VND from Lazada
-41%
Texet Ốp lưng cho iPhone 5 CIP11 (Cam)
99.000 đ 169.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Cáp sạc điện thoại Samsung C02 (Đỏ) at 149000.00 VND from Lazada
-40%
Texet Cáp sạc điện thoại Samsung C02 (Đỏ)
149.000 đ 249.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Bao da Iphone 5/5S/SE CIP05 (Xanh) at 99000.00 VND from Lazada
-41%
Texet Bao da Iphone 5/5S/SE CIP05 (Xanh)
99.000 đ 169.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Bao da dành cho iPhone 5 CIP07 (Trắng) at 199000.00 VND from Lazada
-33%
Texet Bao da dành cho iPhone 5 CIP07 (Trắng)
199.000 đ 299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Kính thực tế ảo 3D VR Box VR-001 (Trắng) at 349000.00 VND from Lazada
-47%
Texet Kính thực tế ảo 3D VR Box VR-001 (Trắng)
349.000 đ 664.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Ốp lưng cho iPhone 5 CIP12 (Tím) at 99000.00 VND from Lazada
-41%
Texet Ốp lưng cho iPhone 5 CIP12 (Tím)
99.000 đ 169.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Bao da iPhone 4 CIP03 (Nâu) at 99000.00 VND from Lazada
-41%
Texet Bao da iPhone 4 CIP03 (Nâu)
99.000 đ 169.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Ốp lưng Iphone 5/5S/SE CIP13 (Hồng) at 99000.00 VND from Lazada
-41%
Texet Ốp lưng Iphone 5/5S/SE CIP13 (Hồng)
99.000 đ 169.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Ốp lưng Samsung Galaxy S3 Mini Skull02 (Hồng) at 149000.00 VND from Lazada
-40%
Texet Ốp lưng Samsung Galaxy S3 Mini Skull02 (Hồng)
149.000 đ 249.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Bao da dành cho iPhone 4 CIP02 (Trắng) at 99000.00 VND from Lazada
-41%
Texet Bao da dành cho iPhone 4 CIP02 (Trắng)
99.000 đ 169.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Ốp lưng CIP13 dành cho iPhone 5 (Hồng) at 99000.00 VND from Lazada
-41%
Texet Ốp lưng CIP13 dành cho iPhone 5 (Hồng)
99.000 đ 169.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Ốp lưng Samsung Galaxy S3 Mini Skull03 (Tím) at 149000.00 VND from Lazada
-40%
Texet Ốp lưng Samsung Galaxy S3 Mini Skull03 (Tím)
149.000 đ 249.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Kính thực tế ảo 3D VR Box VR-001 (Đen) at 332000.00 VND from Lazada
-50%
Texet Kính thực tế ảo 3D VR Box VR-001 (Đen)
332.000 đ 664.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Bao da HICS-005 dành cho iPad 2 3 4 (Nâu) at 169000.00 VND from Lazada
-41%
Texet Bao da HICS-005 dành cho iPad 2 3 4 (Nâu)
169.000 đ 289.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet HICS-005 – Bao da iPad 2,3,4 (Xanh da trời)(…) at 320000.00 VND from Lazada
Texet HICS-005 – Bao da iPad 2,3,4 (Xanh da trời)(…)
320.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Cáp sạc điện thoại Samsung C02 (Đỏ) at 149000.00 VND from Lazada
-40%
Texet Cáp sạc điện thoại Samsung C02 (Đỏ)
149.000 đ 249.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Cáp sạc điện thoại Samsung C01 (Xanh) at 149000.00 VND from Lazada
-40%
Texet Cáp sạc điện thoại Samsung C01 (Xanh)
149.000 đ 249.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Ốp lưng Iphone 5/5S/SE WC02 (Hồng) at 169000.00 VND from Lazada
-41%
Texet Ốp lưng Iphone 5/5S/SE WC02 (Hồng)
169.000 đ 289.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Ốp lưng Samsung Galaxy S3 Mini Skull04 (Đỏ) at 149000.00 VND from Lazada
-40%
Texet Ốp lưng Samsung Galaxy S3 Mini Skull04 (Đỏ)
149.000 đ 249.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Bao da iPhone 4 CIP01 (Tím) at 99000.00 VND from Lazada
-41%
Texet Bao da iPhone 4 CIP01 (Tím)
99.000 đ 169.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Ốp lưng iPhone 4 CIP09 (Xanh) at 99000.00 VND from Lazada
-41%
Texet Ốp lưng iPhone 4 CIP09 (Xanh)
99.000 đ 169.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet HICS-005 – Bao da iPad 2 (Đỏ)(…) at 149000.00 VND from Lazada
-48%
Texet HICS-005 – Bao da iPad 2 (Đỏ)(…)
149.000 đ 289.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Ốp lưng Samsung Galaxy S3 Mini Skull01 (Đen) at 149000.00 VND from Lazada
-40%
Texet Ốp lưng Samsung Galaxy S3 Mini Skull01 (Đen)
149.000 đ 249.000 đ

Texet Phụ kiện Việt Nam

Bạn có thể lựa chọn giữa một Ốp lưng & miếng dán, Kính thực tế ảo hoặc Dây cáp & Cục sạc. Texet Phụ kiện hôm nay chủ yếu được bán tại Đỏ, Đen hoặc Xám, tùy thuộc vào sở thích của bạn. Nhanh tay nắm lấy Texet Phụ kiện mức giảm giá hấp dẫn 50%! Kính thực tế ảo 3D VR Box VR-001 (Trắng), Bao da dành cho iPhone 4 CIP03 (Nâu) hoặc Ốp lưng cho iPhone 4 CIP09 (Xanh) nằm trong số các Texet Phụ kiện phổ biến nhất. Hãy tham khảo các thương hiệu uy tín khác như Nillkin, iCase hoặc Samsung nếu bạn nghĩ Texet Phụ kiện chưa phải là thương hiệu yêu thích của bạn. Texet Phụ kiện thường được bán với 99.000 đ-349.000 đ VND tại iprice.

Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Bỏ qua
Cảm ơn