đầu trang
Giá
-
Màu sắc
Hiển thị thêm Texet
Đến Nơi Bán
Texet Bao da dành cho iPhone 5 CIP05 (Xanh) at 99000.00 VND from Lazada
−41%
Texet Bao da dành cho iPhone 5 CIP05 (Xanh)
99.000 đ 169.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Texet Bao da dành cho iPhone 4 CIP01 (Tím) at 99000.00 VND from Lazada
−41%
Texet Bao da dành cho iPhone 4 CIP01 (Tím)
99.000 đ 169.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Texet Bao da Iphone 5/5S/SE CIP07 (Trắng) at 199000.00 VND from Lazada
−33%
Texet Bao da Iphone 5/5S/SE CIP07 (Trắng)
199.000 đ 299.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Texet Kính thực tế ảo 3D VR Box VR-001 (Trắng) at 349000.00 VND from Lazada
−47%
Texet Kính thực tế ảo 3D VR Box VR-001 (Trắng)
349.000 đ 664.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Texet Bao da dành cho iPhone 5 CIP06 (Trắng) at 99000.00 VND from Lazada
−41%
Texet Bao da dành cho iPhone 5 CIP06 (Trắng)
99.000 đ 169.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Texet Bao da dành cho iPhone 4 CIP04 at 99000.00 VND from Lazada
−41%
Texet Bao da dành cho iPhone 4 CIP04
99.000 đ 169.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Texet Ốp lưng Samsung Galaxy S3 Mini Skull04 (Đỏ) at 149000.00 VND from Lazada
−40%
Texet Ốp lưng Samsung Galaxy S3 Mini Skull04 (Đỏ)
149.000 đ 249.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Texet Bao da dành cho iPhone 5 CIP07 (Trắng) at 199000.00 VND from Lazada
−33%
Texet Bao da dành cho iPhone 5 CIP07 (Trắng)
199.000 đ 299.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Texet Ốp lưng cho iPhone 5 CIP11 (Cam) at 99000.00 VND from Lazada
−41%
Texet Ốp lưng cho iPhone 5 CIP11 (Cam)
99.000 đ 169.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Texet Ốp lưng Galaxy S3 Mini WC01 (Xanh) at 149000.00 VND from Lazada
−40%
Texet Ốp lưng Galaxy S3 Mini WC01 (Xanh)
149.000 đ 249.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Texet Cáp sạc điện thoại Samsung C01 (Xanh) at 149000.00 VND from Lazada
−40%
Texet Cáp sạc điện thoại Samsung C01 (Xanh)
149.000 đ 249.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Texet Ốp lưng Samsung Galaxy S3 Mini Skull02 (Hồng) at 149000.00 VND from Lazada
−40%
Texet Ốp lưng Samsung Galaxy S3 Mini Skull02 (Hồng)
149.000 đ 249.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Texet Bao da dành cho iPhone 4 CIP02 (Trắng) at 99000.00 VND from Lazada
−41%
Texet Bao da dành cho iPhone 4 CIP02 (Trắng)
99.000 đ 169.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Texet HICS-005 – Bao da iPad 2 (Đỏ) at 149000.00 VND from Lazada
−48%
Texet HICS-005 – Bao da iPad 2 (Đỏ)
149.000 đ 289.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Texet Ốp lưng Samsung Galaxy S3 Mini Skull03 (Tím) at 149000.00 VND from Lazada
−40%
Texet Ốp lưng Samsung Galaxy S3 Mini Skull03 (Tím)
149.000 đ 249.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Texet Ốp lưng Iphone 5/5S/SE CIP11 (Cam) at 99000.00 VND from Lazada
−41%
Texet Ốp lưng Iphone 5/5S/SE CIP11 (Cam)
99.000 đ 169.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Texet Cáp sạc điện thoại Samsung C01 (Xanh) at 149000.00 VND from Lazada
−40%
Texet Cáp sạc điện thoại Samsung C01 (Xanh)
149.000 đ 249.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Texet Bao da Iphone 5/5S/SE CIP05 (Xanh) at 99000.00 VND from Lazada
−41%
Texet Bao da Iphone 5/5S/SE CIP05 (Xanh)
99.000 đ 169.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Texet Kính thực tế ảo 3D VR Box VR-001 (Đen) at 299000.00 VND from Lazada
−54%
Texet Kính thực tế ảo 3D VR Box VR-001 (Đen)
299.000 đ 664.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Texet Ốp lưng cho iPhone 4 CIP10 (Hồng) at 99000.00 VND from Lazada
−41%
Texet Ốp lưng cho iPhone 4 CIP10 (Hồng)
99.000 đ 169.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Texet HICS-005 – Bao da iPad 2,3,4 (Xanh da trời) at 320000.00 VND from Lazada
Texet HICS-005 – Bao da iPad 2,3,4 (Xanh da trời)
320.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Texet Ốp lưng CIP13 dành cho iPhone 5 (Hồng) at 99000.00 VND from Lazada
−41%
Texet Ốp lưng CIP13 dành cho iPhone 5 (Hồng)
99.000 đ 169.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Texet Ốp lưng Samsung Galaxy S3 Mini Skull02 (Hồng) at 149000.00 VND from Lazada
−40%
Texet Ốp lưng Samsung Galaxy S3 Mini Skull02 (Hồng)
149.000 đ 249.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Texet Ốp lưng iPhone 4 CIP10 (Hồng) at 99000.00 VND from Lazada
−41%
Texet Ốp lưng iPhone 4 CIP10 (Hồng)
99.000 đ 169.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Texet Cáp sạc điện thoại Samsung C02 (Đỏ) at 149000.00 VND from Lazada
−40%
Texet Cáp sạc điện thoại Samsung C02 (Đỏ)
149.000 đ 249.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Texet Ốp lưng cho iPhone 5 5s WC02 (Hồng) at 169000.00 VND from Lazada
−41%
Texet Ốp lưng cho iPhone 5 5s WC02 (Hồng)
169.000 đ 289.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Texet Bao da HICS-005 dành cho iPad 2 3 4 (Xám) at 149000.00 VND from Lazada
−40%
Texet Bao da HICS-005 dành cho iPad 2 3 4 (Xám)
149.000 đ 249.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Texet Ốp lưng Iphone 5/5S/SE WC02 (Hồng) at 169000.00 VND from Lazada
−41%
Texet Ốp lưng Iphone 5/5S/SE WC02 (Hồng)
169.000 đ 289.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Texet Bao da iPhone 4 CIP02 (Trắng) at 99000.00 VND from Lazada
−41%
Texet Bao da iPhone 4 CIP02 (Trắng)
99.000 đ 169.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Texet Bao da iPhone 4 CIP03 (Nâu) at 99000.00 VND from Lazada
−41%
Texet Bao da iPhone 4 CIP03 (Nâu)
99.000 đ 169.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Texet Ốp lưng Samsung Galaxy S3 Mini Skull01 (Đen) at 149000.00 VND from Lazada
−40%
Texet Ốp lưng Samsung Galaxy S3 Mini Skull01 (Đen)
149.000 đ 249.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Texet Ốp lưng Samsung Galaxy S3 Mini Skull01 (Đen) at 149000.00 VND from Lazada
−40%
Texet Ốp lưng Samsung Galaxy S3 Mini Skull01 (Đen)
149.000 đ 249.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Texet Cáp sạc điện thoại Samsung C02 (Đỏ) at 149000.00 VND from Lazada
−40%
Texet Cáp sạc điện thoại Samsung C02 (Đỏ)
149.000 đ 249.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Texet Ốp lưng Samsung Galaxy S3 Mini Skull03 (Tím) at 149000.00 VND from Lazada
−40%
Texet Ốp lưng Samsung Galaxy S3 Mini Skull03 (Tím)
149.000 đ 249.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Texet Ốp lưng Iphone 5/5S/SE CIP12 (Tím) at 99000.00 VND from Lazada
−41%
Texet Ốp lưng Iphone 5/5S/SE CIP12 (Tím)
99.000 đ 169.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Texet Bao da dành cho iPhone 4 CIP03 (Nâu) at 99000.00 VND from Lazada
−41%
Texet Bao da dành cho iPhone 4 CIP03 (Nâu)
99.000 đ 169.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Texet Ốp lưng cho iPhone 4 CIP09 (Xanh) at 99000.00 VND from Lazada
−41%
Texet Ốp lưng cho iPhone 4 CIP09 (Xanh)
99.000 đ 169.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Texet Bao da HICS-005 dành cho iPad 2 3 4 (Nâu) at 169000.00 VND from Lazada
−41%
Texet Bao da HICS-005 dành cho iPad 2 3 4 (Nâu)
169.000 đ 289.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Texet Ốp lưng Iphone 5/5S/SE CIP13 (Hồng) at 99000.00 VND from Lazada
−41%
Texet Ốp lưng Iphone 5/5S/SE CIP13 (Hồng)
99.000 đ 169.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Texet Bao da iPhone 4 CIP01 (Tím) at 99000.00 VND from Lazada
−41%
Texet Bao da iPhone 4 CIP01 (Tím)
99.000 đ 169.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Texet Ốp lưng iPhone 4 CIP09 (Xanh) at 99000.00 VND from Lazada
−41%
Texet Ốp lưng iPhone 4 CIP09 (Xanh)
99.000 đ 169.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Texet Bao da iPhone 4 CIP04 at 99000.00 VND from Lazada
−41%
Texet Bao da iPhone 4 CIP04
99.000 đ 169.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Texet Ốp lưng Galaxy S3 Mini WC01 (Xanh) at 149000.00 VND from Lazada
−40%
Texet Ốp lưng Galaxy S3 Mini WC01 (Xanh)
149.000 đ 249.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Texet Ốp lưng Samsung Galaxy S3 Mini Skull04 (Đỏ) at 149000.00 VND from Lazada
−40%
Texet Ốp lưng Samsung Galaxy S3 Mini Skull04 (Đỏ)
149.000 đ 249.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Texet Ốp lưng cho iPhone 5 CIP12 (Tím) at 99000.00 VND from Lazada
−41%
Texet Ốp lưng cho iPhone 5 CIP12 (Tím)
99.000 đ 169.000 đ
Lazada
*Giá cập nhật ngày 21 Jul 2017

Texet Phụ kiện Việt Nam

Bạn có thể lựa chọn giữa một Ốp lưng & miếng dán, Dây cáp & Cục sạc hoặc Kính thực tế ảo. Texet Phụ kiện hôm nay chủ yếu được bán tại Đỏ, Đen hoặc Xám, tùy thuộc vào sở thích của bạn. Nhanh tay nắm lấy Texet Phụ kiện mức giảm giá hấp dẫn 54%! Bao da dành cho iPhone 5 CIP05 (Xanh), Bao da dành cho iPhone 4 CIP01 (Tím) hoặc Bao da Iphone 5/5S/SE CIP07 (Trắng) nằm trong số các Texet Phụ kiện phổ biến nhất. Hãy tham khảo các thương hiệu uy tín khác như Nillkin, Samsung hoặc iCase nếu bạn nghĩ Texet Phụ kiện chưa phải là thương hiệu yêu thích của bạn. Texet Phụ kiện thường được bán với 99.000 đ-349.000 đ VND tại iprice.


Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn

Tại iPrice, chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn, email bạn cung cấp chỉ dùng cho mục đích ghi nhận phản hồi với chúng tôi.

Cảm ơn