đầu trang
tìm thấy 19 sản phẩm
Mua ngay tại
Lazada
Texet Bộ 5 USB Stick 2.0 32GB (Cam) at 0.00 VND from Lazada
Texet - Bộ 5 USB Stick 2.0 32GB (Cam)
2.749.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet USB USB8G 8Gb (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
Texet - USB USB8G 8Gb (Xanh)
169.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Bộ 5 USB Stick 2.0 32GB (Cam) at 0.00 VND from Lazada
Texet - Bộ 5 USB Stick 2.0 32GB (Cam)
2.749.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Bộ 5 USB Memory Stick16GB (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Texet - Bộ 5 USB Memory Stick16GB (Đen)
1.089.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet USB Stick 2.0 32GB (Cam) at 0.00 VND from Lazada
Texet - USB Stick 2.0 32GB (Cam)
569.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Bộ 5 thẻ nhớ MicroSD 8GB (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Texet - Bộ 5 thẻ nhớ MicroSD 8GB (Đen)
819.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet USB USB8G 8Gb (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
Texet - USB USB8G 8Gb (Xanh)
169.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Bộ 2 USB 16GB (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Texet - Bộ 2 USB 16GB (Đen)
453.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Bộ 5 USB Memory Stick16GB (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Texet - Bộ 5 USB Memory Stick16GB (Đen)
1.089.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Bộ 2 USB 16GB (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Texet - Bộ 2 USB 16GB (Đen)
453.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet USB Memory Stick 16GB (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Texet - USB Memory Stick 16GB (Đen)
249.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Bộ 5 USB 8GB (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
Texet - Bộ 5 USB 8GB (Xanh)
669.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Bộ 5 thẻ nhớ MicroSD 16GB. at 0.00 VND from Lazada
Texet - Bộ 5 thẻ nhớ MicroSD 16GB.
1.089.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet USB Memory Stick 16GB (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Texet - USB Memory Stick 16GB (Đen)
249.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Bộ 5 thẻ nhớ MicroSD 16GB. at 0.00 VND from Lazada
Texet - Bộ 5 thẻ nhớ MicroSD 16GB.
1.089.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Bộ 2 USB 8GB (Xanh lá) at 0.00 VND from Lazada
Texet - Bộ 2 USB 8GB (Xanh lá)
299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet USB Stick 2.0 32GB (Cam) at 0.00 VND from Lazada
Texet - USB Stick 2.0 32GB (Cam)
569.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Bộ 5 thẻ nhớ MicroSD 8GB (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Texet - Bộ 5 thẻ nhớ MicroSD 8GB (Đen)
819.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Texet Bộ 2 USB 8GB (Xanh lá) at 0.00 VND from Lazada
Texet - Bộ 2 USB 8GB (Xanh lá)
299.000 đ

Texet Bộ lưu trữ ngoài Việt Nam

Bộ 5 USB Stick 2.0 32GB (Cam) hoặc USB USB8G 8Gb (Xanh) sản phẩm phổ biến nhất của Texet Bộ lưu trữ ngoài mà bạn có thể mua trực tuyến. Ngoài Texet Bộ lưu trữ ngoài, bạn cũng có thể kiểm tra các nhãn hiệu khác như OEM, Sandisk hoặc Kingston. Tại iprice, bạn có thể sở hữu một Texet Bộ lưu trữ ngoài với một mức giá giữa 169.000 đ-2.749.000 đ VND. Nếu bạn muốn, bạn có thể lựa chọn giữa một Usb flash drive hoặc Thẻ nhớ.